BASF
BASF
BASF

AGRA

Nový všestranný fungicid do obilnin

01. 06. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 1794x

V podobě fungicidu Hutton® Forte přichází na trh nový přípravek, který naplňuje požadavky na efektivnost současné fungicidní ochrany obilnin. Zejména v letošním roce bude třeba zohlednit účelnost, účinnost a ekonomiku fungicidního zásahu nejen s ohledem na intenzitu pěstování. Jeho všestrannost spočívá v rozsahu registrace z pohledu termínu a spektra chorob doplněná o dlouhodobé fyziologické působení s podporou vitality a tvorby výnosu. Použití je bez omezení v OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod. Vše je připraveno v jednom kanystru bez nutnosti dalších tank-mix kombinací.

Proseeds

Složení inspirované praxí

Hutton® Forte je systémový kombinovaný třísložkový fungicid k ochraně proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů obilnin. Obsahuje odlišně působící účinné látky, které se vzájemně doplňují a synergicky podporují v účinnosti. Vyznačuje se protektivním, kurativním a eradikativním účinkem a reziduálním působením proti širokému spektru chorob. Tři mechanizmy účinku podporují anti-rezistentní přístup k fungicidní ochraně. Hutton® Forte je nástupcem velmi oblíbené a úspěšného fungicidu Hutton®, který zůstává v nabídce i pro rok 2022.

Univerzální a flexibilní použití

Hutton® Forte lze aplikovat v širokém aplikačním intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení pšenice, žita a tritikale (BBCH 30–69). Přípravek se aplikuje preventivně nebo na základě signalizace na počátku výskytu chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a klas. Použití je velmi flexibilní a vhodný termín je dán konkrétním infekčním tlakem chorob. Použitelnost je možná během celé vegetace od raných infekcí padlí (T1) přes ochranu listových pater (T2) až po ošetření proti fuzariózám klasů (T3). Ječmen lze ošetřovat od začátku sloupkování do počátku kvetení (BBCH 30-61) podle nástupu chorob. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat plnou dávku 1,5 l/ha. V případě nižšího tlaku a výskytu chorob nebo při použití ve sledu s dalšími fungicidy je možné dávku snížit na 1,3 l/ha. Maximální počet aplikací v obilnině je 2× (interval 21 dnů).

Dlouhodobá účinnost

Hutton® Forte spolehlivě účinkuje proti běžným houbovým chorobám obilnin, jako jsou padlí travní, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná, rez žitná, rez ječná, helmintosporióza pšenice, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene a fuzariózy klasů. Účinná látka prothioconazole ochraňuje nové přírůstky rostlin a spolu s trifloxystrobinem působí dlouhodobě. Spiroxamine zrychluje a zvyšuje příjem obsažených účinných látek.

Podpora vitality rostlin

Hutton® Forte díky strobilurinové složce působí pozitivně fyziologicky a podporuje tím vitalitu rostlin a tvorbu výnosu. Optimalizovaným obsahem účinné látky trifloxystrobin je takzvaný „greening efekt“ na požadované úrovni z pohledu udržení zelené listové plochy. Fungicid je vhodný pro všechny intenzity pěstování pro systémy založené na jednom fungicidu nebo do sledů s dalšími fungicidy (např. Boogie® Xpro nebo Prosaro® 250 EC). Mísitelnost s dalšími přípravky zejména regulátory růstu je možná a přínosná (např. Fabulis® OD nebo Cerone® 480 SL).

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Zdravé praporcové listy po ošetření fungicidem Hutton® Forte v dávce 1,5 l/ha
Zdravé praporcové listy po ošetření fungicidem Hutton® Forte v dávce 1,5 l/ha

Související články

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

01. 07. 2024 Ing. Iveta Svobodová a kol. Choroby Zobrazeno 292x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině

16. 06. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 125x

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

14. 06. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 410x

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 220x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 396x

Další články v kategorii Choroby

detail