Chemap Agro s.r.o.

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

14. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Choroby Zobrazeno 296x

Konec dubna a květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin proti houbovým chorobám. V letošním roce je zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 asi moc ošetřovat nebude, aplikace se v této fázi zaměří spíše na zvýšení hustoty porostů - aplikace Celstaru 750 SL. Následné střídání chladných a deštivých období s teplými dny znamenají s téměř stoprocentní jistotou vysoké nebezpečí nástupu listových a následně klasových chorob. Včasná aplikace fungicidů ve dvou následných termínech (praporcový list a klas) bude rozhodovat nejen o výši výnosu, ale i jeho kvalitě.

V letošním roce přichází společnost Agro Aliance s.r.o. v tomto segmentu s řadou novinek. Připravili jsme nový systémový fungicid - Probus, který svým složením (prothioconazol 250 g/l) patří k nejnovější generaci azolů. Mezi novinky patří rovněž Galileo, obsahující účinnou látku tetraconazol (125 g/l), která by mohla mít delší životnost než nyní masově používané triazoly - tebuconazol a metconazol.

V našem portfoliu fungicidů tedy najdete pestrou škálu účinných látek, které lze výhodně kombinovat. Získáte tak komplexní řešení proti širokému spektru chorob a díky možnosti individuálního nastavení výše dávky jednotlivých účinných látek, ošetřit Vaše porosty dle skutečné potřeby. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které můžete věnovat na zvýšení počtu ošetření obilnin nebo jiných plodin

Stručná charakteristika našich fungicidů pro letošní sezónu:

Novinka - Afrodyta 250 SC (250 g/l azoxystrobin) je širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů, je registrován pouze do pšenice ozimé proti padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice.

Novinka - Galileo (125 g/l tetraconazol) je širokospektrální fungicid, má protektivní a kurativní účinky. Spolehlivě hubí zejména braničnatku pšeničnou, padlí travní, rez pšeničnou a rez plevovou. Účinná látka tetraconazol je velice rychle rozváděna do celé rostliny a chrání i nové přírůstky. Aplikace je povolena do ozimé pšenice ve fázi 40–69 BBCH.

Chamane (250 g/l azoxystrobin) je širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů s green efektem a rozdílným mechanizmem účinku oproti azolům. Má protektivní a kurativní účinky. Zastavuje vývoj hub inhibicí dýchání v mitochondriích. Spolehlivě hubí zejména braničnatku plevovou a pšeničnou, padlí travní a rzi v pšenicích; hnědou skvrnitost a rez ječnou u ječmenů. Je registrován i do řepky olejky, hrachu a vybraných druhů zelenin.

Metfin (60 g/l metconazol) je systémový fungicidní přípravek na bázi triazolu s protektivní a kurativní účinností. Je povolen do pšenice proti padlí, rzím a braničnatce plevové, do ječmenů proti padlí, rzím, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ve fázi 31–59 BBCH. Je registrován i do řepky olejky.

Ornament 250 EW (250 g/l tebuconazol) je systémově působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob, zejména klasových (fuzariózy a braničnatky v pšenici a fuzariózy a skvrnitosti v ječmenech). Zaregistrován je i do řepky olejky.

Novinka - Probus (250 g/l prothioconazol) je systémově působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhým trváním účinku. Je registrován proti stéblolamu (od 25 BBCH) a dále proti padlí a braničnatce pšeničné (od 30 BBCH) v pšenici, tritikale a žitu. V pšenici je dále povolen proti braničnatce plevové od 30 BBCH a fuzariózám od 61 BBCH. V jarním ječmeni je povolen proti padlí, rzi ječné a hnědé skvrnitosti ve fázi 30–59 BBCH. Zaregistrován je i do řepky olejky proti hlízence.

Sportak EW (450 g/l prochloraz) je lokálně systemicky působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob. Známý je především jako fungicid proti stéblolamu v ozimých obilninách (od 31 BBCH). Vykazuje však i vynikající účinnost proti klasovým chorobám (braničnatky a fuzariózy v pšenici a tritikale). Známý je i svoji vysokou účinností proti chorobám ozimého ječmene - pruhovitosti, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti.

Designer (25% syntetický latex) působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami a nežádoucí úlet postřiku mimo porost. Do nádrže postřikovače se přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Doporučujeme přidání tohoto unikátního smáčedla ke všem fungicidům v dávce 0,1 l/ha!

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že pro vás máme připraven téměř kompletní výčet účinných látek pro ochranu porostů obilnin. Nyní si můžete, na základě vzorků rostlin či prohlídky porostů, vytvořit na míru šité řešení. Vytvořením odpovídajících TM směsí můžete účinně a efektivně potlačit nástup houbových chorob. S výběrem nejúčinnějších postřikových sledů vám pomohou naši terénní pracovníci.

Doporučená fungicidní ochrana pšenice ozimé
Doporučená fungicidní ochrana pšenice ozimé

Související články

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 210x

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 178x

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 531x

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 549x

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 451x

Další články v kategorii Choroby

detail