Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

01. 07. 2021 Ing. Pavel Egert; Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. Choroby Zobrazeno 361x

Zajištění optimálního zdravotního stavu porostů na jaře je stejně důležité jako udržení ozimých obilnin bez plevelů. Letos máme po několika letech za sebou „normální“ zimu s dostatečnou sněhovou pokrývkou, ale s porosty setými poměrně pozdě. V průběhu dubna porosty posilovaly kořenový systém, odnožovaly a jsou často po morforegulačním zásahu.

Proseeds

V současném vegetačním období, kdy máme již za sebou ošetření proti chorobám pat stébel nebo pravému stéblolamu, se můžeme zpravidla potkat s padlím, braničnatkami, fuzariozami a skvrnitostmi. Bude samozřejmě záležet na dalším průběhu vegetace.

Fungicidem ekonomickým i efektivním je přípravek Molina obsahující 125 g/l tetraconazolu. Působí preventivně a kurativně. Registrován je do pšenice ozimé, kde ho lze použít 1× za vegetaci, aplikujeme sólo v dávce 1,0 l/ha, v tankmixu s 0,7 l/ha Molina. Lze použít v PHO II. st. podzemních vod. Letos je v naší nabídce poprvé.

Molinu můžeme využít na začátku postřikového sledu tam, kde potřebujeme kombinačního partnera na padlí, braničnatky a rzi nebo ekonomické řešení pro udržení zdravotního stavu před vlastní ochranou praporcového listu či klasu.

Novinkou je také jedinečný fungicid Avella určený do obilnin. Účinná látka penthiopyrad (200 g/l) ze skupiny SDHI se v rostlině pohybuje lokálně systémově. Působí preventivně a má současně také velmi silnou kurativní účinnost. Je registrovaná do pšenice, ječmene, žita a tritikale. Má výbornou účinnost na všechny významné choroby obilnin - braničnatky, rzi, DTR, rynchosporiovou, ramuláriovou a hnědou skvrnitost. Vedlejším efektem je zvýšení intenzity fotosyntézy.

Avellu doporučujeme v hlavním zásahu fungicidního sledu a z důvodu antirezistentní strategie v tankmixu 0,6 l/ha Avella + 0,6 l/ha Sirena/Teson/Conclude nebo 0,4 l/ha Protendo.

S fungicidem Protendo (300 g/l prothioconazole) jste se mohli seznámit již vloni a představuje vysokou úroveň ochrany proti všem důležitým chorobám obilnin. Působí preventivně a kurativně. Je registrován do pšenice, ječmene, žita a tritikale. Má výbornou účinnost na všechny významné choroby obilnin: braničnatky, padlí, DTR, fuzariózy, rynchosporiovou, ramuláriovou a hnědou skvrnitost.

Protendo lze aplikovat solo v dávce 0,65 l/ha a také představuje výborného kombinačního partnera pro zásahy v termínu T2, T3 a T4.

Již třetím rokem je v nabídce Conclude AZT 250 SC s účinnou látkou azoxistrobin (250 g/l). Tento fungicid rozšiřuje naše spektrum o strobilurin a můžeme ho dle potřeby využít v tankmixu do pšenice a ječmene na braničnatky, rzi a listové skvrnitosti.

Stálicí zůstávají fungicidy Sirena a Teson. Prvně jmenovaný obsahuje metconazol s účinností na braničnatky, rzi, padlí travní, fuzariózy klasů, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost ječmene. Teson díky osvědčenému tebuconazolu představuje dlouhodobě účinný a flexibilní fungicid do obilnin. Oba využíváme solo nebo jako osvědčené kombinační partnery.

Vlevo Avella + Sirena (0,6 + 0,6 l/ha), vpravo neošetřená kontrola
Vlevo Avella + Sirena (0,6 + 0,6 l/ha), vpravo neošetřená kontrola

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 140x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 222x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 268x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 343x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Choroby

detail