BASF
BASF
BASF

AGRA

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 233x

V podobě fungicidu Cayunis® přichází na trh nový fungicid, který přináší inovativní přístup k úspěšnému řešení širokého spektra houbových chorob pro podporu tvorby výnosů za různých povětrnostních podmínek. Tento fungicid naplní očekávání z pohledu vysoké účinnosti a ekonomiky fungicidního zásahu ve všech oblastech při různé intenzitě pěstování obilnin. Přidanou hodnotou je dlouhodobé fyziologické a anti-stresové působení s podporou vitality rostlin. Použití je bez omezení v OP II. st. podzemních i povrchových vodních zdrojů.

Albíit

Cayunis® - víc než jen fungicid

Cayunis® je systémový, kombinovaný, třísložkový fungicid k ochraně proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů obilnin. Obsahuje odlišně působící účinné látky, které se vzájemně doplňují a synergicky podporují v účinnosti. Vyznačuje protektivním, kurativním i částečně eradikativním účinkem a s reziduálním působením proti širokému spektru chorob. Tři mechanizmy účinku podporují antirezistentní přístup k fungicidní ochraně. Fungicid navíc pozitivně stimuluje asimilační procesy v rostlinách.

Cayunis® - náskok před chorobami

Fungicid Cayunis® lze aplikovat v širokém aplikačním intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení pšenice, žita a tritikale (BBCH 30–69). Přípravek se aplikuje preventivně nebo na základě signalizace na počátku výskytu chorob. Ošetření se provádí tak, aby byla ochráněna listová patra a praporcový list. Ječmen lze ošetřovat od začátku sloupkování do počátku kvetení (BBCH 30–61) podle nástupu chorob. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat plnou dávku 1,0 l/ha. V případě nižšího tlaku a výskytu chorob nebo při použití ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 0,8 l/ha. Cayunis® je velmi vhodný pro první fungicidní ošetření obilnin v termínu T1–T2 s využitím preventivního fungicidního a stimulačně fyziologického působení. Na základě zkušeností lze doporučit fungicidní sled: T1–T2 Cayunis® (0,8–1,0 l/ha) +T2–T3 Prosaro® 250 EC (0,75–1,0 l/ha).

Cayunis® - dlouhodobá fungicidní účinnost

Přípravek Cayunis® spolehlivě účinkuje proti běžným houbovým chorobám jako jsou padlí travní, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná, rez žitná, rez ječná, helmintosporióza pšenice (obilnin), hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost (žito), rynchosporiová skvrnitost ječmene a ramulariová skvrnitost ječmene. Srážky 1 hodinu po aplikaci výrazně nesnižují účinnost fungicidu, pokud postřiková kapalina zaschne na listech rostlin.

Cayunis® - fyziologické stimulační působení

Základní a pevnou konstantou fungicidu Cayunis® je účinná látka bixafen ze skupiny SDHI, která podporuje rozvoj listové plochy a pomáhá rostlinám překonávat stresové situace a rychleji regenerovat. Díky strobilurinové složce podporuje přirozeně vitalitu rostlin pro udržení zelené listové plochy a tvorbu výnosu. Spiroxamine spolu s kvalitní formulací urychluje příjem všech obsažených účinných látek pro maximální účinnost.

Fungicidní balíček Cayunis® + Prosaro® Pack, dodávaný se slevou 10 %, zajistí zdravou listovou plochu a ochranu proti fuzariózám klasů (Libčany, 2023)
Fungicidní balíček Cayunis® + Prosaro® Pack, dodávaný se slevou 10 %, zajistí zdravou listovou plochu a ochranu proti fuzariózám klasů (Libčany, 2023)

Včasná aplikace fungicidu Cayunis® dlouhodobě ochrání rostliny od spodních listových pater (Libčany, 2023)
Včasná aplikace fungicidu Cayunis® dlouhodobě ochrání rostliny od spodních listových pater (Libčany, 2023)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly

Související články

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

01. 07. 2024 Ing. Iveta Svobodová a kol. Choroby Zobrazeno 341x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině

16. 06. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 146x

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

14. 06. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 439x

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 237x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 416x

Další články v kategorii Choroby

detail