BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

17. 10. 2022 Bc. Veronika Vancová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 412x

V podzimním období 2021 byl založen druhý ročník pokusů s využitím biologických přípravků při pěstování česneku.

Proseeds

Polní pokus

Pokus byl založen na stejné lokalitě v obci Vinary v Královehradeckém kraji jako v roce 2020, ale na jiném pozemku, kde nebyl česnek dosud pěstován.

Pokusnou odrůdou byla zvolena Ruský paličák. Tato odrůda přinesla v minulém roce u pěstitelky nejlepších výnosů a sadba byla ve výborném zdravotním stavu. Sadba byla získána z porostu bez viditelných příznaků virových chorob. Přehled zkoušených variant je uveden v tabulce 1.

Stroužky česneku byly mořeny v Sulce 12 hodin, v biologických přípravcích 1 hod. Stroužky byly krátce po skončení moření zbaveny přebytečného roztoku odkapáním a ihned sázeny ve sponu 33 × 22 cm.

Charakteristika zkoušeného biologického přípravků Hirundo je uvedena v předcházejícím článku popisující výsledky pokusů v prvním roce pokusů.

Do pokusů byly zařazeny nově dva přípravky ve formě prášku, které se lépe skladují.

Přípravek Kestom obsahuje antagonistickou houbu druhu Trichoderma atroviride (zelenatka), která patří k přátelské půdní mikroflóře a zvýšení jejího podílu v rhizosféře vede k potlačení patogenních hub. Nejen, že patogenní houby připravuje o živiny a prostor, ale dokáže i aktivně snižovat jejich životaschopnost. Mezi sekundární metabolity trichodermy patří mimo jiné atroviridiny, které mají fungistatické účinky. U Trichodermy atroviride byl navíc doložen i mykoparazitismus - tento druh cíleně napadá jiné půdní houby za účelem vlastní výživy.

Dále byl do pokusu nově zařazen přípravek Inporo - Zdravá zelenina, který je dostupný i pro zahrádkáře. Přípravek obsahuje dva druhy mikroorganizmů - bakterie Bacillus amyloliquefaciensnPaenibacillus polymyxa. Tyto bakterie vytváří trvalé spory, a tím umožňují vyrábět přípravek jako prášek s dobou použitelnosti 2 roky od výroby. Může se skladovat v pokojové teplotě a v suchu. Přípravek se aktivuje rozpuštěním ve vodě a aplikuje se zálivkou nebo postřikem či mořením sadby. Obsažené bakterie aktivně potlačují patogeny v půdě na základě produkce vlastních fungistatických látek a zároveň stimulují růst rostliny. Mikroorganizmy totiž zajišťují rostlině lepší příjem živin a zároveň vážou vzdušný dusík do půdy. Dalším přínosem je produkce rostlinných hormonů (cytokininů), které podporují růst plodiny. Konečným efektem je zvýšení výnosů.

Při zakládání pokusu byly využity zkušenosti z předcházejícího ročníku a aplikace přípravků byla provedena pouze mořením sadby a foliárním postřikem na začátku vegetace v jarním období. K dosažení objektivních výsledků byl pokus založen se třemi opakováními. Velikost jednoho opakování byla 12 m2. Na každé parcelce bylo vysázeno cca 160 stroužků (cca 5,5 kg).

Tab. 1: Přehled zkoušených variant

Var.

Přípravek

Ošetření

Dávka

Přípravek

Ošetření

Dávka

1

Kontrola

-

-

-

-

-

2

Sulka

moření

4% roztok

-

-

-

3

Kestom

moření

2,4 g/parcelka

Kestom

postřik

2,0 kg/ha

4

Hirundo

moření

2,4 ml/parcelka

Hirundo

postřik

2,0 l/ha

5

Inporo - Zdravá zelenina

moření

12 g/parcelka

Inporo Růst zeleniny

postřik

10 kg/ha

Ošetření za vegetace

V podzimním období byl porost 6. 11. 2021 herbicidně preemergentně ošetřen přípravkem Stomp v dávce 3,5 l/ha. První přihnojení se provedlo 22. 10. 2021 hnojivem NPK v dávce 250 kg/ha, druhé přihnojení následovalo 25. 3. 2022 ledkem amonným s vápencem v dávce 100 kg/ha. V jarním období byla provedena foliární aplikace zkoušených přípravků 29. 3. 2022 při výšce česneku 10 cm stejnými přípravky a stejnými dávkami jako na podzim. Aplikace byla provedena v odpoledních hodinách při zatažené obloze a před deštěm. Tyto podmínky jsou ideální pro přežití půdních bakterií obsažených v přípravcích. Porost česneku byl 26. 3. 2022 a 3. 5. 2022 proplečkován. Vzhledem k tomu, že se jedná o odrůdu typu paličák, bylo nutné vylámat hlávky, to se uskutečnilo 4. 6. 2022. Porost byl sklizen 2. 7. 2022.

Průběh počasí

Letošní průběh počasí byl zcela odlišný oproti minulému roku. Zima byla mírná, půdní profil prakticky nepromrznul. Srážky byly průměrné a rozloženy ve vegetaci rovnoměrněji, a tak nedocházelo k delšímu období rozbahnění půdy. Nástup jara byl obvyklý a česnek začal vegetovat poměrně brzy a rovněž jeho vývoj byl rychlejší než obvykle. Sklizeň 2. 7. 2022 tak byla o 7–10 dní dříve, než je na lokalitě obvyklé. Podmínky pro rozvoj houbových chorob byly nepříznivé po celé jarní období a zdravotní stav česneku byl dobrý, výrazně lepší než v loňském období.

Hodnocení pokusu během vegetace

Během vegetace se uskutečnila 5. 5. 2022 kontrola zdravotního stavu rostlin při výšce rostlin cca 30 cm. Na každé straně pokusné parcelky bylo vytaženo 6 rostlin (celkem 36 rostlin v jedné variantě). Na odebraných rostlinách byly zkontrolovány podzemní části vytažených rostlin. Sledován byl výskyt prvních příznaků houbových chorob či zahnědlé skvrny. Rozlišeny byly silnější a slabší příznaky. V tomto období nebyly zjištěny odumírající rostliny. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2.

Biologické přípravky prokázaly poměrně výraznou účinnost na snížení výskytu počátečních příznaků poškození podzemních částí česneku. Podobně jako v loňském roce zvýšilo moření přípravkem Sulka poškození podzemních částí i proti neošetřené kontrole.

Hodnocení výnosu

Sklizeň pokusu byla provedena 2. 7. 2022. Byly sklizeny celé parcelky a zvážen jejich výnos (pouze zdravé rostliny). U všech sklizených rostlin česneku byl vyhodnocen jejich zdravotní stav. Výskyt obvyklých chorob česneku (Fusarium spp., Botrytis spp. a Penicillium spp.) byl velmi nízký a nebylo možné ho objektivně vyhodnotit. Skutečný výskyt chorob při sklizni byl nižší, než se mohlo předpokládat podle kontroly během vegetace 5. 5. 2022. Potvrdilo se, že počasí bylo pro rozvoj chorob letos nepříznivé.

Častějším poškozením byla pouze bakterióza (cca 4–7 % rostlin). Tato choroba způsobila, že cibule česneku byla relativně velká, nedělená a relativně měkká. Po rozkrojení byly obaly vodnaté, hnědě zbarvené a rostliny silně nepříjemně štiplavě zapáchaly. Bakterie byla izolována v laboratorních podmínkách, ale nebyla determinována. Vzhledem k tomu, že žádný použitý přípravek nemá antibakteriální účinek a výskyt na jednotlivých variantách i kontrole byl relativně rovnoměrný, nebyl výskyt vyhodnocen.

Výnosové hodnocení nevysušeného česneku je uvedeno v tabulce 3, počet zdravých sklizených rostlin v tabulce 4, průměrná hmotnost nevysušené palice česneku v tabulce 5. Celkové shrnutí je uvedeno v grafu 1.

Biologické přípravky zvýšily výnos o 5–10 %. Tyto výsledky jsou velmi zajímavé, protože v letošním roce biologické přípravky nemohly snížit výskyt nemocných rostlin (minimální výskyt), ale výnos zvýšily stimulací rostlin. Biologické přípravky mírně zvýšily i počet zdravých rostlin při sklizni a zejména Inporo - Zdravá zelenina i hmotnost jedné palice.

Závěr

Na základě našich zkušeností o vysokém výnosu a dobré kvalitě sklizeného česneku rozhoduje volba odrůdy, zdravotní stav sadby, dlouhý odstup v osevním postupu od všech pěstovaných cibulovin a aplikace biologických přípravků místo tradičního moření Sulkou.

Graf 1: Přehled hlavních výsledků (kontrola = 100 %)
Graf 1: Přehled hlavních výsledků (kontrola = 100 %)

Tab. 2: Kontrola rostlin za vegetace

Var.

Přípravek

Celkem poškozené
rostliny (%)

Kontrola
100 %

1

Kontrola

47,2

100,0

2

Sulka

58,3

123,5

3

Kestom

37,5

79,4

4

Hirundo

19,4

41,2

5

Inporo - Zdravá zelenina

34,7

73,5

Tab. 3: Výnos česneku

Var.

Přípravek

Celkem varianta
(kg)

Kontrola
100 %

1

Kontrola

50,2

100,0

2

Sulka

50,3

100,2

3

Kestom

52,7

105,0

4

Hirundo

53,6

106,8

5

Inporo - Zdravá zelenina

55,3

110,2

Tab. 4: Počet rostlin při sklizni

Var.

Přípravek

Celkem varianta (ks)

Kontrola
100 %

1

Kontrola

404

100,0

2

Sulka

408

101,0

3

Kestom

416

103,0

4

Hirundo

418

103,5

5

Inporo - Zdravá zelenina

402

99,5

Tab. 5: Průměrná hmotnost jedné nevysušené palice

Var.

Přípravek

Průměrná hmotnost (g)

Kontrola
100 %

1

Kontrola

0,131

100,0

2

Sulka

0,131

100,0

3

Kestom

0,135

103,0

4

Hirundo

0,135

103,0

5

Inporo - Zdravá zelenina

0,144

110,0

Pokusný pozemek při jarním hodnocení
Pokusný pozemek při jarním hodnocení

Poškození česneku při jarním hodnocení
Poškození česneku při jarním hodnocení

Mechanizovaná sklizeň pokusných parcelek
Mechanizovaná sklizeň pokusných parcelek

Česnek napadený bakterii
Česnek napadený bakterií

Řez napadeným česnekem bakterií
Řez napadeným česnekem bakterií

Část sklizené parcelky
Část sklizené parcelky

Související články

Choroby brukvovitých olejnin: Nádorovitost kořenů brukvovitých

23. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 274x

Choroby slunečnice: Padlí a rzivost slunečnice

02. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 223x

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

14. 11. 2022 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 1261x

Choroby lísky obecné

18. 10. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 396x

Choroby slunečnice: Listové skvrnitosti slunečnice

14. 10. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Další články v kategorii Choroby

detail