Chemap Agro s.r.o.

Priaxor® EC v první sezóně předčil očekávání

04. 04. 2019 Ing. Václav Pavelka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 741x

V současné době se ochrana zemědělských kultur před škodlivými činiteli nachází v přelomovém období. Tlak na omezení používání prostředků na ochranu rostlin stále roste, a kvůli často nedostatečně odborné argumentaci v masových médiích je mnohdy výsledkem fakt, že zemědělec je vnímán takřka jako třídní nepřítel.

Agronutrition

Následující roky budou zásadní i v oblasti fungicidní ochrany. Velká část azolových účinných látek, vyvinutá v posledních dekádách minulého století z trhu ustoupí a dojde velmi pravděpodobně k podstatnému zúžení nabídky fungicidů. Pro firmu BASF byla tato skutečnost velkou výzvou o to více, že její úspěšný fungicidní program byl posledních 20 let, zejména v obilninách postaven na účinné látce epoxiconazole.

Výsledkem nemalých investic do výzkumu byla před několika lety nová účinná látka fluxapyroxad, možná známější pod názvem Xemium®. Byla objevena v roce 2011 jako první látka 3. generace karboxamidů (SDHI). Vyznačuje se výborným účinkem na houbové patogeny a extrémní pohyblivostí v rostlinných pletivech, což jí dává až překvapivě vysoké kurativní vlastnosti. Spolu s osvědčeným pyraclostrobinem je součástí fungicidu Priaxor® EC, který se podařilo zaregistrovat v roce 2018 a mnoho zákazníků si jej již vyzkoušelo na svých pozemcích. Kvalitu obou účinných látek umocňuje formulace, která je klíčovým faktorem pro jejich efektivitu ve všech povětrnostních podmínkách. Po aplikaci dochází k extrémní adhezi, postřiková jícha doslova přilne k listům a rozprostře se po nich. To vede k rychlému prostupu účinných látek do pletiv. Výsledkem je vyšší biologická účinnost ve srovnání s konkurenčními fungicidy na bázi SDHI a zajištění efektu i v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.

Většina obrázků v tomto článku je z regionů, kde se srážky v květnu a červnu blížily normálu, tedy z regionu jižních Čech. Naopak výsledky pokusů jsou ze všech oblastí České republiky. Potvrdil se totiž vysoce pozitivní vliv účinných látek Priaxoru EC, v tomto případě pyraclostrobinu, na příjem živin a hospodaření s vodou, spolu s dalšími biologickými vlastnostmi, souhrnně nazývaný jako AgCelence® efekt.

Z uvedených výsledků pokusů i fotografií pořízených v průběhu sezóny 2018 jasně vyplývá, že Priaxor® EC je vynikající fungicid proti všem důležitým chorobám, a to nejen v pšenici, ale ve všech obilninách. Jeho použití je velmi jednoduché, základní dávka je 1/l/ha. Nejlepších výsledků je pravidelně dosahováno zejména při preventivní aplikaci, nejlépe na praporcový list.

Na základě výsledků roku 2018 lze konstatovat:

  1. Priaxor® EC je komplexní, vysoce výkonný fungicid s výrazným kurativním efektem registrovaný do všech obilnin.
  2. Při včasné aplikaci lze počítat s účinností proti chorobám pat stébel.
  3. Vysoce moderní formulace zajišťuje stálost účinku i v horších povětrnostních podmínkách.
  4. Vykazuje pozitivní vliv na výnos také díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostlin, kdy ovlivňuje lepší hospodaření s vodou a živinami.
  5. Lze použít v ochranných pásmech povrchových a podzemních vod.
  6. Priaxor® EC, přestože se jedná o ošetření nadstandardní kvality, lze pořídit za velmi dobrou cenu, čímž se podstatně liší od srovnatelných konkurenčních fungicidů obsahujících SDHI komponenty.

Pokusná stanice Mendelovy univerzity v Žabčicích

Dlouhodobě nejteplejší a nejsušší oblastí České republiky je jižní Morava. Srážky byly letos celkově nižší o 35 %, naopak teploty přesahovaly normál o 20 %.

V pokusech Mendelovy univerzity v Žabčicích se ukázalo, že i v těchto podmínkách dokáže Priaxor® EC zvýšit výnos, a to poměrně výrazně. Priaxor® EC byl v tomto pokusu porovnáván s tím nejlepším, co měla doposud firma BASF k dispozici na bázi epoxiconazolu - Adexarem Plus. Výsledky ukázaly, že Priaxor® EC dokázal být ještě lepším a zvedl výnos oproti kontrole téměř o 23 %.

Graf 1: Vliv fungicidního ošetření na výnos zrna ozimé pšenice (Žabčice, 2018)
Graf 1: Vliv fungicidního ošetření na výnos zrna ozimé pšenice (Žabčice, 2018)

Pokusná stanice Kluky u Písku

V jižních Čechách po velmi suchém dubnu následoval květen a červen téměř normální, i když výpar musel být enormní, neboť teploty v červnu překonaly dlouhodobý normál o téměř 4 °C.

Výsledky Priaxoru EC při jedné i dvou aplikacích byly opět velmi dobré, a to i z hlediska ekonomické kalkulace. Při ceně výsledného produktu 4000 Kč/t se obě varianty ukázaly jako velmi ziskové. Na variantě ošetřené pouze Priaxorem EC v dávce 1 l/ha byl dosažen výnos 9,66 t/ha, což představuje nárůst oproti kontrole o 0,98 t/ha a ekonomický přínos byl 2620,- Kč/ha. Při následné aplikaci Osirisu se zvýšil výnos na 10,01 t/ha, tj. +1,33 t/ha oproti kontrole, s ekonomickým přínosem +2781,- Kč/ha po odečtení nákladů.

Jak ukazují fotografie, pořízené v době konání polního dne 20. 6. 2018, na kontrole odrůdy Tiguan byl praporcový list již téměř zlikvidován chorobami, kde převládala braničnatka plevová. Naopak jedno ošetření Priaxorem EC dokázalo i po jednom měsíci po aplikaci udržet list téměř zdravý a varianta s následnou aplikací fungicidu Osiris® byla jednoznačně nejlepší, a to i z pohledu ekonomického přínosu.

Graf 2: Vliv fungicidního ošetření na výnos zrna ozimé pšenice (Kluky, 2018)
Graf 2: Vliv fungicidního ošetření na výnos zrna ozimé pšenice (Kluky, 2018)

Stav porostu ozimé pšenice 20. 6. 2018, odrůda Tiguan, ZS Kluky
Stav porostu ozimé pšenice 20. 6. 2018, odrůda Tiguan, ZS Kluky

Polní den - Agro Družstvo Dolní Bukovsko

Priaxor® EC byl prezentován na řadě polních dní. Následující fotografie jsou z 18. 6. 2018 z podniku Agro Družstvo Dolní Bukovsko, kde proběhl polní den Osevy Boršov. Zde byla dominantní chorobou rez pšeničná, která v podmínkách vysokých teplot dokázala ve velmi krátkém období kontrolní parcelky doslova zlikvidovat.

Stav porostu ozimé pšenice 18. 6. 2018, odrůda Matchball, Dolní Bukovsko
Stav porostu ozimé pšenice 18. 6. 2018, odrůda Matchball, Dolní Bukovsko

Evropské pokusy

Výsledky velkého počtu pokusů, které jsme obdrželi v průběhu letošního února, ukazují, že Priaxor® EC, je také velmi dobrým prostředkem proti chorobám pat stébel. Ve výsledcích překonával nebo byl plně srovnatelný se specialistou, který obsahuje úč. l. cyprodinil. To umožňuje nasazení Priaxoru EC v rané fázi zejména u náchylných odrůd. První sloupec v grafu odpovídá dávce Priaxoru EC 1,0 l/ha.

Graf 3: Vliv fungicidního ošetření na choroby pat stébel (n=28, Německo, Anglie, Francie)
Graf 3: Vliv fungicidního ošetření na choroby pat stébel (n=28, Německo, Anglie, Francie)

Související články

Choroby obilnin (16): Stébelná snětivost žita a námelovitost trav

10. 01. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 227x

Význam a ochrana proti virovým chorobám ozimé řepky

29. 11. 2019 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Zusková, Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D., Jaroslava Vospělová; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 605x

Odolnost obilnin vůči žluté zakrslosti ječmene

21. 11. 2019 Ing. Jana Chrpová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 481x

Choroby obilnin (15): Sněti obilnin (II.)

23. 10. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 697x

Choroby obilnin (14): Sněti obilnin (I.)

16. 10. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 716x

Další články v kategorii Choroby

detail