BASF
BASF
BASF

AGRA

Pro zdravý porost řepky a vysoký výnos

23. 03. 2019 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 1345x

S nástupem nového roku jsou často spojena očekávání a přání jak soukromá, tak pracovní. V oboru, kde mnohé záleží na vlídnosti přírody, jedním z přání bývá i dobré počasí. Dobré počasí může mít však mnoho podob. Ideální by byl dostatek vláhy bez výskytu chorob a škůdců. Bohužel však ani chorobám ani škůdcům se nevyhneme za téměř žádného počasí.

Proseeds

Rok 2018 byl obecně suchý s nízkým tlakem chorob, avšak u řepky se vyskytly příznaky hned dvou ovlivňujících dozrávání porostů - fómy a verticilia. Sucho vytvořilo ideální podmínky pro verticiliové vadnutí, dlouhý a teplý podzim pro fómu. Již na podzim dochází opakovaně k poškození rostlin řepky škůdci vlivem absence insekticidního moření, a tím máme brány chorobám otevřeny. Podzim 2017 tak otevřel brány fómě, která se dostala do kořenového systému a následně ve sklizňovém roce 2018 jsme mohli zaznamenat na našich polích porosty na první pohled vypadající jako napadené hlízenkou (obr. 1), ale sklerocia nebyla nalezena. Po vytažení kořenů jsme zjistili pravou příčinu nouzového dozrávání - fómu a verticilium (obr. 2).

Obr. 1: Napadení porostu hlízenkou obecnou (foto © D. Bečka)
Obr. 1: Napadení porostu hlízenkou obecnou (foto © D. Bečka)

Obr. 2: Nouzového dozrávání způsobuje napadení stonků fómou a verticiliem
Obr. 2: Nouzového dozrávání způsobuje napadení stonků fómou a verticiliem

Výsledky fungicidních pokusů 2018

Doporučená fungicidní technologie společnosti Bayer - Tilmor/Propulse potvrdila v roce 2018 své kvality. V poloprovozních pokusech SPZO se umístila na prvním místě s nárůstem výnosu o +14 % oproti kontrole (graf 1). Prvenství šlo ruku v ruce s důležitým faktorem návratnosti investice, kdy i Bayer technologie byla nejekonomičtější.

Graf 2 ukazuje výsledky pokusů, kdy je částečně možno nahradit Propulse biologickým přípravkem Serenade ASO. Z výsledků je patrné navýšení výnosu o 0,56 t/ha, pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin - nulové napadení hlízenkou. Dále je zde pozitivní vliv na snížení napadení rostlin verticiliem. Oproti napadení na kontrole 60 % došlo při aplikaci Tilmor/Propulse ke snížení napadení na 36 %. Výrazné bylo i snížení infikovaných rostlin na strništi.

Bayer doporučení fungicidních sledů

Tilmor v dávce 0,8–1,0 l/ha aplikovaný na jaře v období dlouživého růstu poskytne porostu řepky olejky plný fungicidní účinek. Ochrání porosty před infekcí fómy (Phoma lingam), ale i dalšími rozšiřujícími se chorobami jako je Cylindrosporium, Alternaria, Verticillium, Pseudocercosporella. Vynikající účinek na choroby řepky olejky je zesílen i tzv. fyziologickým efektem, který se také významně podílí na tvorbě výnosu a ve většině předčí dosavadní zástupce fungicidů ze skupiny DMI.

Prothioconazole má fyziologické působení, podobně jako u strobilurinu, zvyšuje celkovou vitalitu a výkonnost porostů. Snižuje nebezpečí vzniku nejrůznějších typů fyziologických skvrn.

S ohledem na dlouhodobější perzistenci působení lze Propulse variabilněji používat v širším povoleném aplikačním období, od fáze, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy až do konce květu (BBCH 55–69), vždy je však vhodnější aplikaci Propulse (resp. všech fungicidů) načasovat blíže k období, kdy jsou splněny podmínky pro rozvoj infekce. Celkově je fungicid Propulse aplikačně flexibilnější než fungicidy pouze na azolové bázi nebo obsahující směs azolu s krátkodoběji působící jinou účinnou látkou.

Proč zvolit Propulse:

  • Výsledky pokusů 2018 potvrdily vyrovnanost účinku Bayer fungicidů Propulse a Tilmor.
  • Má registrací na plíseň zelnou.
  • Lze používat v PHO II. stupně podzemních vod.
  • Možnost použití v máku a ve slunečnici.

Kdy zvolit Tilmor:

  • Do PHO II. stupně povrchových vod.
  • Do porostů, kde požadujete účinnou a spolehlivou ochranu proti chorobám květu a šešulí.
  • Optimální pro pěstitele řepky a máku.

Graf 1: Výsledky pokusů fungicidní technologie (SPZO, Sborník Hluk, 2018)
Graf 1: Výsledky pokusů fungicidní technologie (SPZO, Sborník Hluk, 2018)

Graf 2: Vliv aplikace fungicidů na napadení stonků verticiliovým vadnutím
Graf 2: Vliv aplikace fungicidů na napadení stonků verticiliovým vadnutím

Související články

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 85x

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 107x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 175x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 192x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Další články v kategorii Choroby

detail