Chemap Agro s.r.o.

Pro zdravý porost řepky a vysoký výnos

07. 06. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 389x

Je stav nouze. Zdá se, že celý svět se zastavil. Na přírodu máme však spolehnutí, ta se nezastavila a nezastaví. Porosty po mírné zimě jsou všechny téměř v dobré kondici. Kdyby nebylo hrabošů, byla by pole téměř bez nedostatků. Určitě máme mnoho“ ale“, kdy jedním z nich je určitě nedostatek vláhy. Další opatření, která nás budou do budoucna limitovat, bude také úbytek účinných látek. V letošním roce ale stále máme k dispozici ještě insekticidy, na které je spolehnutí. Proto škůdce máme letos ještě pod kontrolou. A choroby budeme mít určitě také pod kontrolou.

Proseeds

Rok 2019 byl obecně rok suchý s nízkým tlakem chorob. U řepky se v posledních letech vyskytují příznaky hned dvou chorob, které ovlivňují dozrávání porostů, fomy a verticilia. Sucho vytváří ideální podmínky pro verticiliové vadnutí, dlouhý a teplý podzim pro fómu. Již na podzim dochází opakovaně k poškození rostlin řepky škůdci vlivem absence insekticidního moření, a tím máme brány chorobám otevřeny. Porosty řepky jak již jsem zmínila, vypadají ve většině příkladů v dobré kondici a zatím nemáme ani hlášeny výskyt chorob, škůdců naopak ano. Vzhledem k předpovědi návratu nočních mrazíků se situace může a pravděpodobně změní.

Bayer doporučení fungicidních sledů

Tilmor v dávce 0,8–1,0 l/ha aplikovaný na jaře v období dlouživého růstu poskytne porostu řepky olejky plný fungicidní účinek. Ochrání porosty před infekcí fomy (Phoma lingam), ale i dalšími rozšiřujícími se chorobami jako je Cylindrosporium, Alternaria, Verticillium, Pseudocercosporella. Vynikající účinek na choroby řepky olejky je zesílen i tzv. fyziologickým efektem, který se také významně podílí na tvorbě výnosu a ve většině vlastností překonává dosavadní zástupce fungicidů ze skupiny DMI.

Prothioconazole má fyziologické působení, podobně jako u strobilurinu, zvyšuje celkovou vitalitu a výkonnost porostů. Snižuje nebezpečí vzniku nejrůznějších typů fyziologických skvrn.

S ohledem na dlouhodobější perzistenci působení lze Propulse variabilněji používat v širším povoleném aplikačním období, od fáze, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy až do konce květu (BBCH 55–69). Vždy je však vhodnější aplikaci Propulse (resp. všech fungicidů) načasovat blíže k období, kdy jsou splněny podmínky pro rozvoj infekce. Celkově je Propulse aplikačně flexibilnější než fungicidy pouze na azolové bázi nebo obsahující směs azolu s krátkodoběji působící jinou účinnou látkou.

Výsledky fungicidních pokusů 2018

Doporučená fungicidní technologie společnosti Bayer - Tilmor/Propulse potvrdila v roce 2018 své kvality. V poloprovozních pokusech SPZO se umístila na 1. místě s nárůstem výnosu o 14 % oproti kontrole (graf 1). Prvenství šlo ruku v ruce s důležitým faktorem návratnosti investice, kdy i Bayer technologie byla nejekonomičtější.

Graf 2 ukazuje výsledky pokusů, kdy je částečně možno nahradit Propulse biologickým přípravkem Serenade. Z výsledků je patrné navýšení výnosu o 0,56 t/ha, positivní vliv na zdravotní stav rostlin - nulové napadení hlízenkou. Dále je zde pozitivní vliv na snížení napadení rostlin Verticilium. Oproti napadení na kontrole 60 % došlo při aplikaci Tilmor/Propulse ke snížení napadení na 36 %. Výrazně došlo ke snížení infikovaných rostlin na strništi.

Proč zvolit Propulse?

  • Výsledky pokusů 2018 potvrdily vyrovnanost účinku Bayer fungicidů Propulse a Tilmor.
  • Rozšířena registrace na plíseň zelnou.
  • Lze používat v PHO II. stupně podzemních vod.
  • Možnost použití v máku, slunečnici, cukrové řepě i kukuřici.

Kdy zvolit Tilmor?

  • Do PHO II. stupně povrchových vod.
  • Do porostů, kde požadujete účinnou a spolehlivou ochranu proti chorobám květu a šešulí.
  • Optimální pro pěstitele řepky a máku.

V letošním roce přeji nejenom vysoké výnosy, ale především zdraví vaše osobní a všech okolo vás.

Graf 1: Výsledky pokusů fungicidní technologie (SPZO, 2018)
 Graf 1: Výsledky pokusů fungicidní technologie (SPZO, 2018)

Graf 2: Vliv aplikace fungicidů na napadení stonků verticiliovým vadnutím (Červený Újezd, Agrada)
Graf 2: Vliv aplikace fungicidů na napadení stonků verticiliovým vadnutím (Červený Újezd, Agrada)

Související články

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 167x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

28. 07. 2020 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 237x

Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám

27. 07. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 260x

Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku

20. 07. 2020 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 336x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 147x

Další články v kategorii Choroby

detail