BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

11. 05. 2022 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 186x

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.

Proseeds

Mirage® 45 ECNA

Na polích ležel sníh delší dobu nebo jsou přemokřená a při otevření jara porost nevypadá dobře. Je zaděláno na škodlivé působení tzv. komplexu chorob pat stébel způsobující následný stéblolam (Pseudocercosporella, Fusarium spp, Rhizoctonia, plíseň sněžná a další.) Co s tím? Letos zřejmě naposledy, ale pořád je tu k dispozici čistý prochloraz v originálním přípravku Mirage®45 ECNA, který vzniklou situaci výborně řeší. Má totiž lokálně systémový účinek, což znamená, že účinná látka poměrně málo migruje, zůstává dlouhou dobu na místě dopadu, nezřeďuje se a dlouhodobě „dezinfikuje“ mladé rostliny. Vyniká zejména proti chorobám pat stébel, fuzariózám, ale také proti prvotním infekcím braničnatek a listovým chorobám ječmene. Umí kontrolovat i pravý stéblolam R typu, který v ČR převažuje.

Talisman® - biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom

Rostliny, vyčerpané přezimováním či následnými stresy z nočních mrazíků, přemokřením či možných epizod sucha, je potřeba řádně zregenerovat. K tomu se mimořádně hodí Talisman®. Jedná se o špičkovou novinku vyvinutou britskými vědci právě pro tyto situace. Talisman® je unikátní kombinací 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Aplikace může být společná s jinými přípravky na ochranu rostlin vyjma přípravků obsahující fenoxykyseliny. Po použití Talismanu vás rostliny odmění zrychlenou regenerací, zvýšenou asimilací živin, zredukováním toxického působení amoniaku (žloutnutí), prokazatelným zvýšením množství chlorofylu v buňkách i zesílením kořenového systému i nadzemní hmoty. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin, která se Vám promítne až do konečného zvýšení výnosu plodiny. V obilninách stačí dolní hranice 3,0 l/ha, kterou ovšem můžeme s úspěchem i rozložit na 2× 1,5 l/ha.

S tím, jak nám postupně ubývají účinné látky, které se dříve běžně používaly, stále více do popředí se dostává otázka, jaký komplexní fungicid si vybrat, abychom získali kvalitní, a přitom široký záběr proti listovým chorobám v době, kdy nám již rostliny rychle rostou a přicházejí první příznaky výskytu chorob. ADAMA vám může nabídnout rovnou dva.

Slape® Trio

Je třísložkový fungicid, který zdařile kombinuje 3 účinné látky - tebuconazole + prothioconazole + spiroxamin. Kompozice se výborně doplňuje a přináší znatelný synergický efekt při vzájemném působení. Dostatečně účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob, které se tou dobou v porostech vyskytují. Díky jeho velmi příjemné ceně představuje dnes řešení s velmi příznivým poměrem účinku a ceny.

V pšenici, žitu a tritikale patří Slape® Trio svým složením k velmi užitečným přípravkům, neboť působí proti celému spektru chorob. K optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej použít zejména na počátku infekce nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. V ječmenech, kde může docházet k nástupu chorob dříve, provádíme ošetření přednostně v BBCH 29–47. Slape® Trio je vysoce účinný proti oběma nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědérhynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře též kontroluje padlí a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Velkou jeho výhodou je jeho použití bez omezení. Přípravek je možné aplikovat i ve II. pásmech ochrany podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti pozemků. Je bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory, listovými hnojivy, nebo biostimulátory. Slape Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu.

Kantik®

Kantik® je mimořádně výkonný širokospektrální třísložkový fungicid pro použití do všech obilnin s flexibilním dávkováním. Obsahuje 3 účinné látky: prochloraz, fenpropidin a tebuconazole, a to v masivních dávkách v dobře vyladěné kompozici. Každá účinná látka přitom pochází z jiné chemické skupiny. Je tedy mimořádně vhodný do antirezistentní strategie.

Kantik® je zejména vhodný do situací, kdy pěstitel je dopředu rozhodnutý, že použije na poli fungicid pouze jednou. Pak hledá širokospektrální přípravek s opravdu mimořádně širokým záběrem a širokým oknem použití. Určit správný termín aplikace může být odlišné dle ročníkového průběhu počasí, zvolené odrůdy, vláhových poměrů na pozemku, typu půdy, předplodiny atd., přesto doporučení je zde velmi jednoduché. Počkejte na první příznaky výskytu chorob a aplikuje. Stačí zkrátka položit jednou.

Kantik® má registrovanou dávku do pšenice, ječmene, žita i tritikale 2,0 l/ha jako dávku maximální. Jedná se o razantní dávku s masivním množstvím účinných látek uvnitř, které jsou určeny na řešení opravdu silných infekcí. Mnohdy však tato situace na našich polích nenastává. Proto můžeme v klidu doporučit i dávky nižší: v pšenicích 1,75 l/ha, v ječmeni 1,5 l/ha, jako plně postačující. Tyto účelné redukce dávek volíme zejména z důvodu ne tak silného infekčního tlaku, nebo když Kantik® zařadíme jako součást fungicidních sledů. Dávkování je příjemně flexibilní.

Zajímavou možností, kterou „vynalezla“ sama praxe, je použití přípravku Kantik® naopak na poslední aplikaci do klasu, kde se očekává od fungicidu zejména výborná kontrola klasových fuzarióz a rzí. Obojí očekávání dokáže Kantik® naplnit. Morfolinová složka přípravku podpoří stop efekt na rzi. Zde doporučujeme dávku přípravku v rozpětí 1,5–1,75 l/ha dle předpokládaného infekčního tlaku.

Balíček Mirage® C + Promino®

Horkou novinkou Adamy je nové řešení, speciálně určené na první „ozdravné“ aplikace po přezimování obilnin, které již reflektuje skutečnost, že oblíbená účinná látka prochloraz bude končit a bude se hledat adekvátní náhrada. Více o řešení Mirage® C + Promino® naleznete v samostatném článku tohoto čísla Agromanuálu.

Tank mix s Velocity®

Obecně do fungicidních postřiků prvního sledu rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity® v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity® prokazatelně zvyšuje výnos v obilninách v průměru o dalších 3–5 %, a to zejména při časných prvních aplikacích. Použití Velocity® do klasů na T3 aplikace v podmínkách stresu ze sucha naopak nedoporučujeme, protože zde může být rychlé vtažení účinné látky do stárnoucích pletiv kontraproduktivní nebo zbytečné.

Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis a dobrou cenu.

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 112x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 125x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 201x

Další články v kategorii Choroby

detail