Chemap Agro s.r.o.

První zkušenosti s mořidlem Systiva v ozimé pšenici

14. 07. 2017 Ing. Matúš Czakó, Ing. Stanislav Malík; BASF Choroby Zobrazeno 236x

Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu - „První nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jedná se o fungicidní mořidlo, které zabezpečuje ochranu obilnin proti listovým chorobám v počátečních růstových fázích. Příchod této jedinečné technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem Systiva®, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti, zda jsou výrobcem deklarované možnosti ochrany cestou moření osiva vůbec možné.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Přípravek Systiva® je v České republice registrován pro použití ve všech druzích obilnin, ale jeho první uvedení na trh bylo zaměřeno na použití v jarním a ozimém ječmeni. Zde je registrace proti celé řadě houbových patogenů, kde dokáže Systiva® v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek a typu odrůd zabezpečit ochranu až do fáze BBCH 39. Poté je vhodné aplikovat vhodný fungicid.

Dnes je možné říci, že výsledky pěstování ječmene mořeného se Systiva® předčily očekávání. Za poslední roky pěstitelé jarního i ozimého ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva® neodzkoušela. Mnozí si přípravkem Systiva® moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Z praktických zkušeností lze konstatovat, že Systiva® svým dlouhodobým účinkem dokáže zcela nahradit v ječmeni minimálně jedno ošetření klasickým fungicidem na list.

O spokojenosti s účinností svědčí každoročně narůstající plochy ječmenů mořených s fungicidním mořidlem Systiva®.

Po úspěšném zavedení přípravku Systiva® v ječmeni se nyní připravuje i zavedení pro použití v ozimé pšenici. V současné době máme založenou sérii pokusů pro ověření účinnosti a hlavně optimálního dávkování přípravku Systiva® v ozimé pšenici. Pokusy jsou zaměřené na choroby pat stébel a počáteční výskyt listových chorob. V současné době máme k dispozici řadu výsledků, které ukazují výrazné fyziologické působení přípravku Systiva® na počáteční růst a vývoj ozimé pšenice (viď tabulku a obr. 3). Na většině lokalit byl zjištěn v jarním období výrazně lepší stav porostu, včetně pozitivního vlivu na výšku nadzemní hmoty, kořenové soustavy a počtu odnoží. Některé poznatky jsou uvedené na přiložených obrázcích.

Obr. 1: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 4. 4. 2017
Obr. 1: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 4. 4. 2017

Obr. 2: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 20. 4. 2017
Obr. 2: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 20. 4. 2017

Obr. 3: Výrazně lepší fyziologické působení přípravku Systiva® oproti testovaným variantám, foceno 4. 5. 2017
Obr. 3: Výrazně lepší fyziologické působení přípravku Systiva® oproti testovaným variantám, foceno 4. 5. 2017
hodnocení: Mgr. Ivana Svačinová, ZVÚ Kroměříž, 4.5. 2017

Tab. 1: Fyziologické působení přípravku Systiva® na počáteční růst a vývoj ozimé pšenice


Počet odnoží

Délka kořenů (cm)

Výška rostliny (cm)

Kontrola

4,2

8,5

35,1

Kinto® Duo 200 ml/100 kg

5,5

10

37,8

Systiva® + Kinto® Duo 100 + 200 ml/100 kg

6,3

11,4

38,9

Difenoconazole + fludioxonil + sedaxane 200 ml/100 kg

4,2

8,9

36,4

Zavčasu vás seznámíme s výsledky pokusů, včetně hlavního doporučení. Dle dosavadních zkušeností bude s největší pravděpodobností doporučováno na 100 kg osiva 100–150 ml Systiva® + 200 ml Kinto® Duo.

Benefity:

  • díky AgCelence® efektu podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky pro růst,
  • poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku vegetace,
  • vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy,
  • udržuje porosty zdravé od podzimního období,
  • výraznější podzimní odnožování,
  • zlepšuje přezimování,
  • udržuje skvělou startovací pozici porostu do jara,
  • šetří čas a zjednodušuje pěstování ječmene a pšenice - už neřešíte riziko nesjízdnosti pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu.

Vyzkoušejte si nyní první nepostřikový fungicid Systiva® také v ozimé pšenici.

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 193x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 241x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 199x

Rezistence obilnin vůči viru žluté zakrslosti ječmene

03. 08. 2017 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 232x

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

02. 08. 2017 Ing Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 222x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail