Chemap Agro s.r.o.

Redigo Pro - do všech obilnin a jako nástupce Raxil Star

09. 08. 2018 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer Choroby Zobrazeno 532x

Raxil Star vstupuje do své poslední sezony, je možné jej žádat již jen u vašich distributorů. Společnost Bayer ukončila prodej tohoto mořidla a spotřebování zásob je platné dle etikety. Nástupcem Raxil Star pro ječmeny se stává vlajkové mořidlo společnosti Bayer Redigo Pro.

Agronutrition

Redigo Pro má registraci proti všem důležitým chorobám ječmene:

  • snět prašná ječná,
  • fuzariózy (Fusarium spp.),
  • vřetenovitá skvrnitost ječmene (Cochliobolus sativus),
  • plíseň sněžná,
  • pruhovitost ječná,
  • hnědá skvrnitost ječmene - primární infekce.

Při dávce 0,67 l/t se stává plnohodnotným ekvivalentem mořidla Raxil Star. Je možné použít i základní dávku 0,5 l/t s registrací proti sněti prašné.

Redigo Pro obsahuje účinné látky prothioconazole a tebuconazole známé z osvědčeného mořidla Lamardor. V mořidle Redigo Pro dochází ke zvýšení obsahu účinných látek, a to téměř o 40 %. Významné je navýšení obsahu účinné látky prothioconazole, což vede k výraznému zvýšení účinnosti na patogeny z rodu Fusarium spp. (graf 1.), a současně na široké spektrum chorob přenosných osivem a půdou (graf 2). Redigo Pro zabraňuje klíčení spor a růstu haustórií hub a vytváří tak dlouhodobou ochrannou zónu v okolí klíčící obilky.

Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.
Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.

Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem a půdou
Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem a půdou

Proč zvolit Redigo Pro?

Fuzariózy

Fuzariózy - problém, který všichni znáte. Problém, jehož význam však narůstá a eliminace je důležitá pro zdraví lidí i zvířat. Vyskytují se během celé vegetace obilniny od chorob padání klíčních rostlin, chorob pat stébel až po klasová fuzária. Jejich škodlivost narůstá díky minimalizaci, zkracování osevních sledů, opakovaném pěstování obilniny po obilnině a zvyšujícím se plochám kukuřice. Fuzariózy se tak vyskytují v půdě, na osivu, na rostlinných zbytcích. Ochrana musí tedy být komplexní opatření, jež začíná vhodným výběrem mořidla.

Co způsobují fuzariózy na osivu?

Setí osiva napadeného houbami z rodu Fusarium způsobuje špatné klíčení a snížení energie vzcházení rostlin. Dochází taktéž k deformaci klíčku a je zaznamenán negativní vliv na rozvoj kořenového systému. Zatímco Fusarium spp. způsobuje, že zrna jsou svrasklá a lehká, Microdochium nivale (plíseň sněžná) zpravidla hmotnost zrn nesnižuje, a proto není odstraněno v procesu čištění.

Zdravé kořeny jsou základem správného vývoje rostliny. Zdravý kořenový systém slouží rostlině pro příjem živin, vody, stabilitu rostliny v půdě.

Výskyt fuzarióz

Fusarium spp. jsou patogeny vyskytující se na rostlinách, zvířatech i lidech. Způsobují choroby na širokém hostitelském spektru. Lze je nalézt v půdě, vzduchu i vodě. Přežívají na osivu, v půdě a na zbytcích rostlin. Způsobují padání klíčních rostlin, choroby pat stébel a klasové choroby - z tohoto je patrné, že rostlinu provázejí po celou její vegetační dobu a mohou napadat téměř všechny její části.

Kde začíná problém fuzarióz?

S ochranou osivářských porostů je potřeba začít již na poli, a to v průběhu kvetení obilnin. Tato fungicidní aplikace je nezbytná a současně velice náročná na načasování. Optimální je aplikace fungicidu proti fuzariózám během 24–48 hodin v období kvetení. Vzhledem k morfologii rostlin, kdy víme, že obilnina má hlavní stéblo a vedlejší odnože, dochází k rozdílnému kvetení na vedlejších odnožích. Proto aplikace fungicidu není vždy 100%. Proto i přes dobře provedené ošetření se infekce fuzarióz v porostu vyskytovat mohou a je nezbytné kontrolovat kvalitu zrna i po sklizni. V průběhu sklizně může dojít k poškození obalových vrstev zrna, a tím dojde k vytvoření vstupních bran infekce. Zrno může být poškozeno již nastavením mláticího zařízení na kombajnu, při překládání, transportu. Důležitá je i vlhkost zrna při sklizni - dosažení 14 % zabraňuje sekundárnímu napadení během skladování. Rovněž kvalitní skladování je základním opatřením pro uchování kvality produkce.

Moření se tak stává prvním a nezbytným vstupem - opatřením k přerušení a zabránění přenosu fuzarióz do dalšího oběhu.

Sněti nejenom v porostech pšenic

V roce 2015 jsme zaznamenali i zvýšený nárůst snětí. Závažnou chorobou v porostech ječmenů se stává sněť ječná prašná. Projevuje se časnějším metáním napadených klásků. Optimální teplota pro rozvoj je v rozmezí 18–20 ºC.

Běžné sněti způsobené patogeny z rodu Tilletia patřily do konce 50. let mezi časté choroby. Objevení účinných látek toto onemocnění zbagatelizovalo. Nicméně sněti se vracejí vzhledem ke snížené opatrnosti a ochraně.

Kořenomorka - Rhizoctonia - problém ano či ne?

Rhizoctonia spp. je běžná půdní houba a je nedílnou součástí půdních mikroorganizmů. To neznamená, že automaticky napadá rostliny a vyvolává chorobu. Tato houba ve většině případů není primárním původcem choroby, ale přidává se k Fusarium spp., stéblolamu a fyziologickým poruchám. Symptomaticky je na provozním poli obtížné odlišit Rhizoctonia a stéblolam. Jednoznačné rozlišení, že jde o patogenní kmen Rhizoctonia je možné jen na základě PCR a kultivace. Existuje i metoda „čichací“ - Rhizoctonia patří do Basidiomycetes, tudíž má vůni „po houbách“. Ale při této detekci nelze určit, zda byla primární příčinou nekrózy kořenů.

Redigo Pro je určeno pro všechny druhy obilnin proti všem důležitým houbovým patogenům přenosným osivem a půdou.

Registrační pokusy probíhaly napříč Evropou v 11 státech. Během těchto pokusů na kontrolách docházelo k silným napadením patogeny. Redigo Pro prokázalo stabilní vysokou účinnost ve všech klimatických podmínkách i při vysokém tlaku chorob.

Jak aplikovat Redigo Pro?

Redigo Pro je nástupce osvědčeného mořidla Lamardor. Pokud chcete účinnost na úrovni Lamardoru – aplikujte Redigo Pro v dávce 0,5 l/t.

V případě vysokého tlaku fuzarióz doporučujeme aplikaci dávky 0,65 l/t.

Redigo Pro je možné kombinovat s insekticidním mořidlem Deter a fungicidním mořidlem Difend na doplnění spektra účinnosti na sněť zakrslou.

Kvalita namoření

Účinnost mořidla je vždy na prvním místě. Důležitým kritériem pro výběr mořidla je i schopnost barvit a vlastnosti týkající se setí a přilnavosti na osivu. Redigo Pro vyniká přilnavostí k osivu, pokryvností i sypkostí.

Související články

Regulace, stimulace a fungicidní ochrana pšenice ve variabilních podmínkách

12. 07. 2019 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 160x

Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax

11. 07. 2019 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 117x

Choroby obilnin (11) - Rzivost obilnin (1.)

09. 07. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 143x

Systiva v ozimé pšenici

05. 07. 2019 Ing. Václav Pavelka; BASF Choroby Zobrazeno 164x

Důležitost plošného monitoringu nejen u rezistence

04. 07. 2019 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 189x

Další články v kategorii Choroby

detail