BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Řešení ochrany řepky v květu pro jakoukoliv situaci

01. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 43x

Řepka olejka je dlouhodobě jednou z hlavních, vysoce profitabilních plodin. Úroveň ochranných vstupů je poměrně vysoká, ale v případě této plodiny je opravdovou nutností. Navíc jakákoliv intenzifikace posunující výnosovou úroveň i o malý kousek výše je vždy rentabilní, berouce v potaz současnou, nevídaně příznivou cenu, jejíž výši si můžeme do značné míry pojistit budoucími kontrakty již nyní.

Proseeds

Leckdo by mohl namítnout, že negativní protiváhou jsou naprosto extrémní ceny průmyslových hnojiv, nicméně i s tímto se dá do určité míry účinně pracovat a zahrnou do svých technologií biostimulační produkty (např. Tonivit, Multoleo), které dokážou tento nepříznivý trend v sektoru hnojiv alespoň krátkodobě eliminovat. Ať už se na celkovou situaci díváme z jakéhokoliv úhlu, faktem je, že cenová úroveň ochranných vstupu zůstává meziročně velmi přijatelná i v současném bezprecedentním ekonomickém prostřední zemědělské prvovýroby (rostoucí inflace, zdražování průmyslových hnojiv, paliv apod.), což vytváří alespoň nějakou, ale významnou stabilitu pro pěstitele.

UPL disponuje opravu širokou škálou řešení fungicidní ochrany řepky v květu, což je velmi důležitý a vlastně i poslední fungicidní vstup do řepky. A ani v toto roce se neobejdeme bez novinky v tomto segmentu.

Novinka Tiocan®

Fungicid Tiocan® obsahuje 250 g/l účinné látky prothioconazole, v tekuté EC formulaci. Přípravek disponuje opravdu velmi širokou flexibilitou použití, nejenom co se týče registrace do plodin (pšenice, ječmen, žito, tritikale a řepka), ale stejně tak i co se týče flexibility použití. V obilninách ho lze aplikovat již od poloviny odnožování, až do fáze konce kvetení, což je opravdu nebývalý rozsah. Třešničkou na dortu, je v případě použití do řepky olejky, jeho použití bez omezení v ochranných pásmech povrchových a podzemní vod, ale i na svazích, což je společně s již zmíněnou flexibilitou použití v obilninách obrovským benefitem a fungicid se tak stává pilířem, kterým lze v praxi řešit mnoho problému v řadě plodin. Proti hlízence obecné je doporučená dávka 0,7 l/ha, vzhledem k vysoce robustnímu porostu a potřebě kvalitního rozvedení postřiku v něm, v kombinaci se Silwet® Star v dávce 0,1 l/ha. Kombinace s obrovským technických ale i ekonomickým opodstatněním (rozvedení postřiku v mohutném porostu, redukce nežádoucího úletu, zvýšení výkonu postřikovače za hodinu a den, úspora vody/ha apod.).

Dlouhodobá ochrana díky Affix® + Tiocan®

Nadstavbou sólo aplikace je možnost tank-mix kombinace s fungicidem Affix®. Díky kombinaci účinné látky ze skupiny strobilurinů (Affix® obsahuje 250 g/l azoxystrobinu) s triazolovým fungicidem Tiocan®, dochází k zajištění účinné a spolehlivé fungicidní ochrany mohutných porostů řepky v květu. Doporučené dávkování je v rozmezí 0,4–0,5 l/ha Affix® + 0,4–0,5 l/ha Tiocan® (v závislosti na tom, zda požaduji více preventivní, dlouhodobou ochranu nebo naopak větší obsah kurativní složky).

Ekonomická ochrana s Bounty®

Variantou, kterou již netřeba dlouze představovat je fungicid Bounty®. Hojně používán pro morforegulační zásahy na podzim, společně ochranu proti Phoma lingam nebo jako časně jarní fungicidní ošetření řepky na počátku prodlužování, ale své místo nachází i v ochraně proti hlízence v květu, právě díky své ekonomické atraktivitě ošetření/ha. Doporučená dávka je 0,6 l/ha, představující téměř 260 g uč. l. tebuconazole/ha. I v tomto případě, je samozřejmě možná tank-mix kombinace s fungicidem Affix®, pro prodloužení preventivní ochrany.

Biologická ochrana řepky

Pokud máme k ochraně řepky přistupovat opravdu uceleným způsobem, nesmíme opomenout ani fungicid Polyversum®. Jedná se o širokospektrální biologický fungicid na bázi Pythium oligandrum do mnoha plodin. V řepce ozimé je registrován proti fomové hnilobě, a také právě proti hlízence obecné, v dávce 0,1 kg/ha (max. 3×/vegetaci, zahrnující 1. ošetření na podzim ve fázi cca 4–6 listů, 2. ošetření ve fázi prodlužovacího růstu a 3. ošetření ve fázi před květem). Nicméně, jeho účinnost sahá dalece za registrované použití. Poslední výzkumy a testování prokázaly velmi dobrou účinnost a výrazné potlačení houbové infekce způsobené patogenem Verticillium (verticiliovému vadnutí). Široké možnosti použití tak může Polyversum® nacházet jak v plně biologických technologiích, tak i v hybridních technologiích ochrany rostlin, obzvláště tam, kde jsou prokázané výskyty právě této obtížně kontrolovatelné choroby.

Významná biostimulace před květem

Již sice malinko mimo ochranu, nicméně úzce spjatá s technologií ochrany řepky je aplikace boru, který je pro řepku zcela nepostradatelnou živinou se zásadním vlivem na tvorbu generativních orgánů. Působí na stabilitu buněčných stěn, zpevňuje pletiva kořenů, stonků, řapíků i čepelí listů. Ovlivňuji růst kůlových kořenů, podílí se na transportu asimilátů, přispívá k lepšímu využití dusíku v rostlinách, působí na klíčení pylové láčky a ovlivňuje vytváření semen v šešulích. Většina boru je však u řepky potřeba až v období kvetení a zejména při tvorbě šešulí, proto by mělo být hnojení borem zopakováno ještě v pozdějších fázích růstu. Společnost UPL disponuje ve svém portfoliu mimořádným biostimulátem Multoleo®, jehož jedinečnost spočívá právě v kombinaci filtrátu z mořských řas Ascophyllum nodosum a boru v množství 267 g B/ha při registrované dávce 2,0 l/ha. Multoleo lze použít, kdy je třeba doplnění boru, tj. na podzim, v dávce 2,0 l/ha v růstové fází BBCH 14–16, na jaře od výšky porostu 20 cm (BBCH 30) do počátku butonizace, a při aplikace před květem (BBCH 55–59). V letošní sezóně je ještě stále termínově možné a na místě, použití biostimulátoru Multoleo® jak ve fázi prodlužovacího růstu, tak i později s insekticidním vstupem proti blýskáčkům. Velmi účinná a efektivní aplikace pro účinné dodání boru a nastartování (fyziologické biostimulaci) mohutného porostu řepky pro dosažení co nejlepších výsledků.

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 110x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 124x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 200x

Další články v kategorii Choroby

detail