BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 177x

Fungicid Belanty® nabízí novou možnost širokospektrální ochrany porostů kukuřice. Zaregistrována je účinnost proti fuzariózám, helmintosporiové skvrnitosti (spále) a skvrnitosti kukuřice. Účinná látka Revysol® (mefentrifluconazol) obsažená v Belanty je inovativní fungicidní účinná látka ze skupiny triazolů. Jedinečná chemická konstelace Revysolu umožňuje molekule změnit tvar podle potřeby. Díky této změně se Revysol váže na cílové místo patogenu silněji než ostatní konvenční triazoly.

Proseeds

Vzhledem k moderní, vylepšené formulaci SC+ je Revysol ihned po aplikaci absorbován listy a rozváděn rostlinnými pletivy. Výsledkem je rychlý a zároveň dlouhodobý účinek proti mnoha ekonomicky významným chorobám. Revysol se velmi efektivně pohybuje i uvnitř samotného listu. Vytváří zde pevné vazby, ze kterých následně dochází k jeho stabilnímu a postupnému uvolňování. Díky této vlastnosti zajišťuje dlouhodobou účinnost a preventivní ochranu, která je slabinou azolů předchozí generace. Formulace Belanty® byla vyvinuta tak, aby umožnila co nejsnadnější plánování provedení fungicidní ochrany. Čím je to dáno? Rychlý průnik do pletiv zajišťuje vynikající odolnost proti dešti krátce po aplikaci. Další důležitou vlastností je minimum aplikačních omezení a vysoká účinnost a biologická aktivita uvnitř rostlinných pletiv.

Nebezpečné fuzariózy

V našich podmínkách se při fungicidní ochraně kukuřice setkáváme zejména s výskytem fuzarióz, osttatní choroby jako je helmintosporiová skvrnitost (spála), skvrnitost kukuřice nebo rzi se vyskytují méně často nebo v nízké intenzitě napadení. Houby rodu Fusarium (graminearum, culmorum, verticillioides) jsou nebezpečným patogenem, který snižuje výnos a kvalitativní parametry zrna i siláže. Produkují totiž mykotoxiny deoxynivalenol a zearalenol, které jsou vysoce perzistentní a zůstávají ve sklizené produkci i v dále zpracovávaných potravinách nebo krmivu a způsobují zdravotní problémy jak u lidské populace tak i u hospodářských zvířat.

Mykotoxiny

Deoxynivalenol (DON)

Zearalenol (ZEA)

Hospodářská zvířata

Anorexie

Abnormální mutace mláďat

Nechutenství

Snížená plodnost

Potraty

Lidé

Nevolnost

Průjem

Střevní krvácení

Hormonální nerovnováha v pubertě

Vývojové změny v rozmnožovacích orgánech

Faktory ovlivňující výskyt fuzarióz

Fuzariózy se nejčastěji šíří z půdy, kde zárodky chlamydospory přežívají až 20 let. Existují faktory, které ovlivníme jen velmi obtížně nebo je nelze ovlivnit - stanoviště, osevní postup, počasí atd. Nejdůležitější ochranou je tedy prevence v podobě správně zvolené agrotechniky a chemické ochrany.

Je třeba zvolit certifikované osivo vhodné pro danou lokalitu. Proti padání klíčních rostlin je účinné moření osiva (přípravky s účinnou látkou ipconazol, metalaxyl nebo prothioconazol). Rostlina se umí účinně bránit, pokud má vyváženou výživu - přehnojení a podvýživa snižují obranyschopnost. Dalším faktorem je optimální hustota porostu, ta vytváří mikroklima nevhodné pro rozvoj houbových patogenů.

Dalším důležitým faktorem je zvládnutá insekticidní ochrana, protože poranění způsobené škůdci vytváří brány pro vstup chorob do rostliny. V dnešní době jsou již dostupné také velmi účinné fungicidy. Při jejich použití platí, že s postupem rozvoje choroby v rostlině klesá jejich účinnost. Proto ranější aplikace bývají účinnější než pozdní.

Belanty® proti fuzariózám

Fungicid Belanty® vykazuje na fuzariózy velice dobrou účinnost. Díky němu dochází ke snížení obsahu mykotoxinů, zvýšení výnosu a celkové vylepšení ekonomiky pěstování kukuřice. V pokusné praxi se ukázalo, že Belanty® dosahuje díky Revysolu stejné nebo vyšší výkonnosti než přípravky se

dvěmi účinnými látkami. V pokusech také bylo potvrzeno, že časnější aplikace v období prodlužovacího růstu (BBCH 31–39, fáze 1. až 9. internodia) je efektivnější, než pozdní aplikace v období kvetení. Zatímco u zrnové kukuřice nebyl rozdíl tak patrný, v případě silážní kukuřice se jeví časná aplikace prokazatelně lépe. Belanty® vykazuje vynikající účinnost proti chorobám kukuřice, a to především proti fuzariózám, ať již v silážní nebo zrnové kukuřici.

Účinnost Belanty® proti fuzariózám při časné aplikaci (Pokusy BASF 2019, CZ, DE, PL, RO; n=6)
Účinnost Belanty® proti fuzariózám při časné aplikaci

Redukce mykotoxinů DON v závislosti na načasování aplikace a typu pěstované kukuřice (Pokusy BASF EU 2016–2020)
Redukce mykotoxinů DON v závislosti na načasování aplikace a typu pěstované kukuřice

Aplikace Belanty® se vyplatí

V zrnové kukuřici zvýšila aplikace Belanty® 1,25 l/ha výnos o 0,6 t/ha v případě nízkého napadení houbovými chorobami, respektive o 1,2 t/ha v případě vysokého napadení. V silážní kukuřici při nízkém napadení došlo k navýšení výnosu o 3,8 t/ha, při vysokém napadení dokonce o 6,2 t/ha.

Tyto výsledky jednoznačně zodpovídají otázku, jestli se aplikace fungicidu v kukuřici vyplatí.

Navýšení výnosu silážní a zrnové kukuřice (Pokusy BASF CZ, PL, RO, DE)
Navýšení výnosu silážní i zrnové kukuřice

Doporučení k aplikaci

Pro nejefektivnější ochranu kukuřice před houbovými patogeny aplikujte Belanty® 1,25 l/ha v období prodlužovacího růstu kukuřice (1.–9. internodium viditelné, BBCH 31–39). Kukuřice je v této fázi ještě nízká a je možné použít tažené postřikovače. Výhodou je možnost spojení s aplikací proti hmyzím škůdcům nebo s listovou výživou.

Výhody použití v kukuřici

  • Široké spektrum účinku
  • Vynikající účinnost proti fuzariózám
  • Snížení obsahu mykotoxinů
  • Vhodné pro společnou aplikaci s insekticidy
  • Pozitivní vliv na ekonomiku pěstování kukuřice
  • Bez omezení aplikace

Belanty® je taktéž zaregistrováno pro použití v cukrové řepě a bramborách.

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 109x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 124x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 200x

Choroby řepy: Listové a kořenové choroby řepy

21. 06. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 192x

Další články v kategorii Choroby

detail