Chemap Agro s.r.o.

Špičkový jarní fungicid s mírnými regulačními účinky

07. 03. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol s r.o. Choroby Zobrazeno 627x

S meziročními výkyvy je v České republice ročně ošetřeno jarními fungicidy v průměru posledních 4 let celkem 64 % ploch. Na rozdíl od herbicidního ošetření se používá téměř výhradně systém jednoho hotového přípravku v postřikovači, tj. vícesložkový formulovaný přípravek. Výběr je rozmanitý, výrobci nabízejí převážně dvousložkové přípravky, jejichž základem je vždy triazolová účinná látka s regulační účinností, doplněná druhou čistě fungicidní složkou, ve většině případů ze stejné chemické skupiny. Cenové rozpětí je zde úzké. Průměrná cena ošetření je přibližně 900 Kč/ha. Do kvalitního jarního přípravku se vyplatí investovat. Jeho použitím totiž dojde k lepšímu navětvení, sjednocení porostu, ochraně proti fómové hnilobě a také k zajištění ochrany proti primární infekci hlízenky obecné.

Jak již bylo výše zmíněno, ve většině případů jsou v jarních přípravcích kombinovány dvě azolové látky. Výjimku tvoří přípravek Efilor®, který jako jediný na trhu obsahuje k jarnímu ošetření účinnou látku boscalid ze skupiny SDHI neboli karboxamidů. S přídavkem účinné látky metconazole je tento přípravek předurčen pro vynikající ochranu a zvýšení výnosového potenciálu.

Samotný boscalid dal základ boscalidovému ochrannému štítu, dnes nejrozšířenější jarní technologii pro ošetření řepky v České republice z dílny BASF.

Každoročně německý Institut für Pflanzenschutz hodnotí fungicidy do řepky. Přípravek Efilor® je vždy hodnocen jako nejvyváženější a nejkvalitnější komplexní fungicid s výbornou účinností proti fómové hnilobě, hlízence obecné i alternáriové skvrnitosti. Přípravek také poskytuje potřebnou morforegulační účinnost vhodnou na jarní fázi vývoje řepky.

Doporučená dávka pro aplikaci je 0,7 l/ha. Sníženou dávku 0,6 l/ha je možné použít v technologii Boscalidový ochranný štít, kdy druhá aplikace přípravkem Pictor (0,4 l/ha), proběhne nejdéle za 21 dní. Sníženou dávkou Efiloru podnik výrazně ušetří (cena 868 Kč/ha, ceník Agrofert 2019) a zároveň využije plného potenciálu účinné látky boscalid, které je v této kombinaci na pole dodána v masivní dávce. Přípravek lze flexibilně použít při výšce porostu 15–40 cm, podle toho, zda je nutná ochrana řepky proti houbovým chorobám. Efilor® má registrovanou účinnost na fomovou hnilobu, čerň řepkovou a hlízenku obecnou. Účinkuje však také na padlí řepkové, plíseň šedou a cylindrosporiózu. Efilor® pomáhá navětvit řepku, sjednotit její růst a díky celkovému pozitivnímu ovlivnění fyziologie rostliny podporuje vývoj většího počtu plodných šešulí.

Efilor® díky svému složení pomáhá jak preventivně, tak i kurativně. Efilor® lze bez omezení aplikovat na pozemcích v ochranných pásmech podzemních vod. Jako u jiných fungicidů se stejně tak u Efiloru nedoporučuje míchání s DAMem (max. 50 l/ha).

Jak ukázal průzkum společnosti Kleffmann Group, za uplynulé dva roky se každoročně v České republice ošetřilo přípravkem Efilor® v průměru 74 000 ha. To je pádný argument pro výběr tohoto přípravku.

Graf 1: Porovnání výnosu a účinnosti testovaných fungicidů na fomovou hnilobu při různé intenzitě napadení a dávkování
Graf 1: Porovnání výnosu a účinnosti testovaných fungicidů na fomovou hnilobu při různé intenzitě napadení a dávkování

Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce (Institut für Pflanzenschutz, listopad 2019, Německo)
Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce (Institut für Pflanzenschutz, listopad 2019, Německo)

Související články

Špičková ochrana řepky v květu

01. 04. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 45x

Flexity® - nový specialista na padlí travní a choroby pat stébel v obilninách

08. 03. 2020 Ing. Stanislav Malík; BASF spol s r.o. Choroby Zobrazeno 566x

Choroby kukuřice (1): Virové a bakteriální choroby

03. 03. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 603x

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2018/2019

27. 02. 2020 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Choroby Zobrazeno 666x

Ochrana jarního ječmene proti snětím

14. 02. 2020 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 386x

Další články v kategorii Choroby

detail