Chemap Agro s.r.o.

Systiva® - novinka, která se stala standardem v ochraně jarního ječmene

02. 11. 2017 Ing. Ondřej Klap; BASF Choroby Zobrazeno 543x

Jarní ječmen je plodinou, která bezesporu patří na česká pole, a to nejen z důvodu výroby sladu, jakožto hlavní suroviny pro výrobu piva (českého piva), ale i jako nosná krmná obilnina. Pěstitelé jarních ječmenů se neustálé snaží hledat nové možnosti a technologie, které by jim zjednodušily pěstování ječmenů a zároveň pomohly dosáhnout dobrých a především stabilních výnosů v patřičné kvalitě. Za poslední roky bylo představeno a do praxe zavedeno mnoho agrotechnických vylepšení, hnojiv, pesticidů a stimulačních přípravků. Nicméně jednou z nejvýznamnějších inovací v oblasti jarních ječmenů bylo před několika lety zavedení unikátního fungicidního mořidla Systiva®.

Agronutrition

Používáním přípravku Systiva® došlo k zásadnímu zjednodušení agrotechniky, a to především ochrany jarních ječmenů. O spokojenosti a hlavně spolehlivosti svědčí podíl namořeného osiva Systivou v České republice. V roce zavedení do praxe (2015) bylo oseto cca 10–15 tis. ha j. ječmenů se Systivou. Avšak během následujících 3 let došlo ke skokovému nárůstu používání. Dovolím si říci, že ošetření osiva j. ječmenů přípravkem Systiva® se stává spolehlivým standardem ve fungicidní ochraně, neboť v roce 2017 již bylo z celkové výměry pěstovaného jarního ječmene přípravkem Systiva® namořeno více než 30% osiv. To znamená, že v letošním roce byl sklizen jarní ječmen ošetřený přípravkem Systiva® z cca 60–70 tis. hektarů. Tento trend je velmi podobný i v případě ozimých ječmenů, kde dochází ke stále větší oblibě této technologie ošetření osiva, kde se moření přípravkem Systiva® mnohdy stalo základem ochrany. Od letošního roku si pěstitelé mohli namořit i osivo ozimých pšenic, kde je dosaženo podobných pozitivních efektů jako v případě ječmenů. V pšenicích byl o přípravek Systiva® rovněž velký zájem a tak bude v příštím roce mnoho provozních zkušeností a výsledků napříč celou republikou.

Pro zopakování co je to vlastně Systiva®?

Přípravek Systiva® je první nepostřikový fungicid určený k dlouhodobé ochraně obilnin před houbovými chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána zejména způsobem aplikace - ta se provádí mořením osiva. Vynikající účinnost fungicidního mořidla Systiva® na široké spektrum houbových chorob obilnin je dána použitím nejmodernější účinné látky společnosti BASF ze skupiny karboxamidů 2. generace (SDHI skupina) - fluxapyroxad (Xemium®). Neméně významným přínosem přípravku Systiva® v obilninách je tzv. AgCelence® efekt, který pozitivně ovlivňuje fyziologii ošetřených rostlin, díky čemu je dosaženo vitálního a mohutnějšího kořenového systému, vyššího počtu produktivních odnoží, lepšího příjmu vláhy a živin a celkově větší odolnosti vůči stresovým faktorům prostředí.

Co Systiva® dokáže?

V popisu práce přípravku Systiva® je, že svým dlouhodobým účinkem dokáže zcela nahradit minimálně jedno ošetření klasickým fungicidem na list. Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob a jako pojistka dobré kvality produkce nejlépe osvědčily doporučené přípravky Opera® Top v dávce 1,5 l/ha nebo Osiris® v dávce 1,75–2,0 l/ha. V jarním ječmeni je ochrana proti houbovým chorobám zajištěna minimálně do fáze praporcového listu. V ozimém ječmeni a pšenici je garantována účinnost minimálně do konce odnožování, takže nahradí podzimní aplikaci fungicidů a nejčasnější jarní aplikace. Avšak v provozních podmínkách většina pěstitelů jarních i ozimých ječmenů potvrzuje, že porosty namořené přípravkem Systiva® vykazují velmi dobrý zdravotní stav až do pozdních fází vegetace jako je počátek metání či plně metající porost. Nicméně ke každé odrůdě je zapotřebí individuálního přístupu a v jarním období je nutné sledovat výskyt chorob a podle toho naplánovat následnou aplikaci fungicidu.

Vliv moření osiva jarního ječmečmene na zdravotní stav porostu, VÚRV Humpolec, foto: Z. Krédl
Kontrola Systiva + Kinto Duo

Jaké jsou praktické zkušenosti v jarním ječmeni za uplynulé roky?

Za poslední tři roky pěstitelé jarního ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva® neodzkoušela. Mnozí si přípravkem Systiva® moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Podstatné je, že se Systiva® výrazně rozšířila, a tak se používá ve všech výrobních oblastech, kde si musela poradit s vysokým infekčním tlakem houbových chorob nebo naopak s velmi nízkým úhrnem srážek. Jakých bylo v letošním roce dosaženo výnosových výsledků na osmi odrůdách jarních ječmenů LG můžete vidět na přiloženém grafu z pokusné stanice Hněvčeves.

Doporučení k aplikaci v ječmenech:

Fungicidní mořidlo Systiva® se aplikuje v dávce 0,75 l/t osiva pro použití v jarním i ozimém ječmeni, kdy se plně uplatní pro svoji vynikající účinnost na hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost ječmene, ale také plíseň sněžnou a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva - pruhovitost ječnou a sněť prašnou ječnou. Pro posílení účinku na sněti a jako antirezistentní opatření je doporučeno použití klasického mořidla, jako je např. Premis® 25 FS RED v dávce 1,5 l + 0,75 l Systiva® na tunu osiva. Technologie moření Systivy s Premisem zajišťuje kompletní ochranu a díky zajímavé ceně Premisu je tento systém zároveň jedním z nejekonomičtějších řešení. Možná je také kombinace s mořidlem Kinto® Duo v dávce 2,0 l/t osiva (především pro ozimý ječmen).

Související články

Využití znalostí o odolnosti rostlin pro volbu postupů v ochraně

12. 02. 2018 Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.; Kroměříž Choroby Zobrazeno 203x

Virové choroby obilnin a ochrana proti nim

12. 10. 2017 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 736x

Podstata proměnlivé („polní“) odolnosti rostlin vůči chorobám

10. 10. 2017 Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.; Kroměříž Choroby Zobrazeno 394x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 366x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 512x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
5%
3%
20%
3%
51%
detail