BASF
BASF
BASF

AGRA

Systiva® - novinka, která se stala standardem v ochraně jarního ječmene

02. 11. 2017 Ing. Ondřej Klap; BASF Choroby Zobrazeno 1916x

Jarní ječmen je plodinou, která bezesporu patří na česká pole, a to nejen z důvodu výroby sladu, jakožto hlavní suroviny pro výrobu piva (českého piva), ale i jako nosná krmná obilnina. Pěstitelé jarních ječmenů se neustálé snaží hledat nové možnosti a technologie, které by jim zjednodušily pěstování ječmenů a zároveň pomohly dosáhnout dobrých a především stabilních výnosů v patřičné kvalitě. Za poslední roky bylo představeno a do praxe zavedeno mnoho agrotechnických vylepšení, hnojiv, pesticidů a stimulačních přípravků. Nicméně jednou z nejvýznamnějších inovací v oblasti jarních ječmenů bylo před několika lety zavedení unikátního fungicidního mořidla Systiva®.

Proseeds

Používáním přípravku Systiva® došlo k zásadnímu zjednodušení agrotechniky, a to především ochrany jarních ječmenů. O spokojenosti a hlavně spolehlivosti svědčí podíl namořeného osiva Systivou v České republice. V roce zavedení do praxe (2015) bylo oseto cca 10–15 tis. ha j. ječmenů se Systivou. Avšak během následujících 3 let došlo ke skokovému nárůstu používání. Dovolím si říci, že ošetření osiva j. ječmenů přípravkem Systiva® se stává spolehlivým standardem ve fungicidní ochraně, neboť v roce 2017 již bylo z celkové výměry pěstovaného jarního ječmene přípravkem Systiva® namořeno více než 30% osiv. To znamená, že v letošním roce byl sklizen jarní ječmen ošetřený přípravkem Systiva® z cca 60–70 tis. hektarů. Tento trend je velmi podobný i v případě ozimých ječmenů, kde dochází ke stále větší oblibě této technologie ošetření osiva, kde se moření přípravkem Systiva® mnohdy stalo základem ochrany. Od letošního roku si pěstitelé mohli namořit i osivo ozimých pšenic, kde je dosaženo podobných pozitivních efektů jako v případě ječmenů. V pšenicích byl o přípravek Systiva® rovněž velký zájem a tak bude v příštím roce mnoho provozních zkušeností a výsledků napříč celou republikou.

Pro zopakování co je to vlastně Systiva®?

Přípravek Systiva® je první nepostřikový fungicid určený k dlouhodobé ochraně obilnin před houbovými chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána zejména způsobem aplikace - ta se provádí mořením osiva. Vynikající účinnost fungicidního mořidla Systiva® na široké spektrum houbových chorob obilnin je dána použitím nejmodernější účinné látky společnosti BASF ze skupiny karboxamidů 2. generace (SDHI skupina) - fluxapyroxad (Xemium®). Neméně významným přínosem přípravku Systiva® v obilninách je tzv. AgCelence® efekt, který pozitivně ovlivňuje fyziologii ošetřených rostlin, díky čemu je dosaženo vitálního a mohutnějšího kořenového systému, vyššího počtu produktivních odnoží, lepšího příjmu vláhy a živin a celkově větší odolnosti vůči stresovým faktorům prostředí.

Co Systiva® dokáže?

V popisu práce přípravku Systiva® je, že svým dlouhodobým účinkem dokáže zcela nahradit minimálně jedno ošetření klasickým fungicidem na list. Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob a jako pojistka dobré kvality produkce nejlépe osvědčily doporučené přípravky Opera® Top v dávce 1,5 l/ha nebo Osiris® v dávce 1,75–2,0 l/ha. V jarním ječmeni je ochrana proti houbovým chorobám zajištěna minimálně do fáze praporcového listu. V ozimém ječmeni a pšenici je garantována účinnost minimálně do konce odnožování, takže nahradí podzimní aplikaci fungicidů a nejčasnější jarní aplikace. Avšak v provozních podmínkách většina pěstitelů jarních i ozimých ječmenů potvrzuje, že porosty namořené přípravkem Systiva® vykazují velmi dobrý zdravotní stav až do pozdních fází vegetace jako je počátek metání či plně metající porost. Nicméně ke každé odrůdě je zapotřebí individuálního přístupu a v jarním období je nutné sledovat výskyt chorob a podle toho naplánovat následnou aplikaci fungicidu.

Vliv moření osiva jarního ječmečmene na zdravotní stav porostu, VÚRV Humpolec, foto: Z. Krédl
Kontrola Systiva + Kinto Duo

Jaké jsou praktické zkušenosti v jarním ječmeni za uplynulé roky?

Za poslední tři roky pěstitelé jarního ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva® neodzkoušela. Mnozí si přípravkem Systiva® moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Podstatné je, že se Systiva® výrazně rozšířila, a tak se používá ve všech výrobních oblastech, kde si musela poradit s vysokým infekčním tlakem houbových chorob nebo naopak s velmi nízkým úhrnem srážek. Jakých bylo v letošním roce dosaženo výnosových výsledků na osmi odrůdách jarních ječmenů LG můžete vidět na přiloženém grafu z pokusné stanice Hněvčeves.

Doporučení k aplikaci v ječmenech:

Fungicidní mořidlo Systiva® se aplikuje v dávce 0,75 l/t osiva pro použití v jarním i ozimém ječmeni, kdy se plně uplatní pro svoji vynikající účinnost na hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost ječmene, ale také plíseň sněžnou a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva - pruhovitost ječnou a sněť prašnou ječnou. Pro posílení účinku na sněti a jako antirezistentní opatření je doporučeno použití klasického mořidla, jako je např. Premis® 25 FS RED v dávce 1,5 l + 0,75 l Systiva® na tunu osiva. Technologie moření Systivy s Premisem zajišťuje kompletní ochranu a díky zajímavé ceně Premisu je tento systém zároveň jedním z nejekonomičtějších řešení. Možná je také kombinace s mořidlem Kinto® Duo v dávce 2,0 l/t osiva (především pro ozimý ječmen).

Související články

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 116x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 131x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 141x

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 183x

Další články v kategorii Choroby

detail