Chemap Agro s.r.o.

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

06. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 795x

K nejznámějším a nejoblíbenějším fungicidům za posledních 25 let bezesporu patřil přípravek Tango® Super. Bylo to z důvodu velmi dobré účinnosti na choroby, velké univerzálnosti v použití a také příznivé ceny. Jeho cesta bohužel musela z legislativních důvodů skončit v roce 2020.

Proseeds

Jelikož však chce společnost BASF dále nabízet podobné řešení, připravila pro Vás nový produkt Tango® Flex, který plnohodnotně nahradí svého přechůdce a v několika směrech ho i předčí:

  • Tango® Flex má srovnatelnou účinnost na listové skvrnitosti, na braničnatky má silnější kurativní působení
  • lépe funguje proti padlí
  • má navíc účinek na stéblolam (může tak zastoupit přípravek Capalo®)
  • působí dlouhodoběji
  • má lepší ekotoxický profil, nemá žádná výrazná legislativní omezení aplikace

Tango® Flex - fungicidní řešení pro ošetření časně na jaře až po praporcový list

Tango® Flex je technologický fungicidní balíček, který se skládá ze dvou produktů a to v poměru 15 l fungicidu Revystar® a 5 l fungicidu Flexity®. Při doporučené dávce 0,75 l/ha Revystar® + 0,25 l/ha Flexity® jedním balením ošetříte 20 hektarů.

Tango® Flex je moderní fungicidní řešení s dvěmi účinnými látkami - Revysol® a metrafenon. Při porovnání s přímým předchůdcem fungicidem Tango® Super zjistíme, že svým složením jsou si oba přípravky podobné, nicméně v novince Tango® Flex inovativní isopropanol-azol Revysol® nahrazuje epoxykonazol, kterému skončila registrace stejně tak jako účinná látka metrafenon nahrazuje končící fenpropimorf. Velkou výhodou je šíře registrace nového Tango® Flex, která pokrývá v podstatě všechny důležité choroby pšenice a ječmene vyskytující se v první polovině fungicidní sezony. Tango® Flex má také velmi mírná omezení aplikace, což usnadňuje jeho praktické použití.

Nové revyluční řešení Tango® Flex nabízí následující výhody:

  1. Jistota účinku na všechny důležité choroby časného jara a v období vývoje praporcového listu pšenice a ječmene
  2. Nezávislost na nepříznivých projevech počasí
  3. Flexibilitu naplánování samotné aplikace

Jistota účinku Tango® Flex

Cílem fungicidní ochrany od konce odnožování až po vyvíjející se praporcový list je eliminace počátečních infekcí a preventivní dlouhodobá ochrana po několik týdnů od aplikace. Zejména choroby, které se vyskytují již na podzim a nebo se rozvíjejí během mírné zimy mají potenciál pro rychlý vývoj na jaře. Mezi tyto choroby patří zejména braničnatka, padlí, stéblolam nebo také hnědá skvrnitost ječmene. V další fázi vývoje se přidávají choroby jako jsou rzi, rynchosporiová nebo ramuláriová skvrnitost. Proti všem těmto chorobám vykazuje Tango® Flex velice dobrou účinnost.

Tato široká účinnost je umožněna vlastností formulace přípravků v Tangu Flex. Díky vynikající smáčivosti postřiková jícha rychle pokryje celý list a následně účinné látky pronikají velice rychle do pletiv, kde jsou chráněny proti nepříznivým podmínkám okolí jako jsou srážky krátce po aplikaci nebo nízké teploty. Obě účinné látky vykazují rychlý kurativní účinek a dlouhodobý preventivní účinek až 40 dnů od aplikace.

Tango® Flex lze účinně použít i při nižších teplotách v dubnu a květnu

Fungicidní aplikace s cílem ochránit spodní listové patro a vyvíjející se praporcový list probíhají většinou v období od počátku dubna do půlky května. Průměrná denní teplota v tomto období bývá velmi často pod 13 °C. Zatímco Revysol® obsažený v Tango® Flex je aktivně přijímán již při teplotách nad 5°C, azoly starší generace jsou více závislé na teplotě a k jejich aktivnímu příjmu a účinku dochází až při teplotách nad cca 13°C. To potvrzuje i srovnání vlivu teploty při aplikaci na účinnost Tango® Flex a standardního azolového fungicidu (viz graf). TTango® Flex dosahuje vysoké účinnosti i při nízkých teplotách, zatímco u srovnávaného standardu došlo při nízké teplotě k výraznému snížení účinnosti (starší azol je aktivně přijímán až od vyšších teplot).

Tango® Flex - nezávislost na teplotě při aplikaci
Tango® Flex – nezávislost na teplotě při aplikaci

Tango® Flex snižuje riziko smyvu deštěm krátce po aplikaci

Plánování fungicidní ochrany s přípravkem Tango® Flex bude o dost jednodušší. Díky velmi rychlému příjmu obou účinných látek do vnitřních pletiv se významně snižuje riziko smyvu deštěm po aplikaci. Z pokusů s abnormálně vysokými umělými srážkami 1 hodinu po aplikaci je vidět, že i opravdová průtrž mračen v celkovém úhrnu 30 mm resp. 60 mm/hodinu nesnižuje významně účinnost přípravku.

Flexibilita aplikace Tango® Flex

V zemědělské praxi je snaha plánovat aplikace fungicidů tak, aby probíhaly pokud možno jako preventivní ošetření porostů, ještě před výskytem chorob, nicméně z různých důvodů se může aplikace posunout. Starší generace azolů může selhat za situace, kdy se již rozvinula infekce, tedy za kurativních podmínek. Tango® Flex však obsahuje Revysol® a metrafenon, účinné látky s dlouhodobou preventivní, ale i velmi rychlou a spolehlivou kurativní účinností a tím umožňuje jistou flexibilitu v načasování fungicidní aplikace.

Na lokalitách Kujavy a Kluky byl založen pokus demonstrující flexibilitu Tango® Flex. Zatímco na lokalitě Kujavy byla aplikace provedena za preventivních podmínek a rozdíly mezi variantami nebyly výrazné, na lokalitě Kluky byla situace odlišná. Podívejme se na fotodokumentaci právě z pokusné stanice Kluky. Aplikace zde probíhala na praporcový list pšenice (BBCH 37 – 39) v kurativních podmínkách, 16. května. Porost byl již napaden braničnatkou pšeničnou. Neošetřená kontrola (viz fotografie níže), byla 45 dnů po aplikaci fungicidů touto chorobou značně decimována. Vidíme silné napadení praporcového listu i spodních listových pater.

Napadení neošetřené kontroly 1.7.2020; BASF, Kluky

V případě porostu ošetřeného přípravkem Tango® Flex vidíme, že je i 45 dnů po aplikaci stále v dobré kondici. Aplikace Tango® Flex kurativně zaléčila rozvíjející se infekci a zajistila efektivní ochranu porostu pšenice po dobu pěti týdnů. To je opravdu vynikající výsledek.

Účinnost Tango® Flex
Účinnost Tango® Flex

Oproti tomu azolový trojsložkový standard prothiokonazol+tebukonazol+spiroxamin 0,8 l/ha, tak dlouhou účinnost neměl, což opět pro srovnání vidíme na přiložené fotografii. Rozdíl se projevil v konečném výnosu, kdy Tango® Flex navýšilo výnos o 9,6 q/ha zatímco porovnávaný azolový standard o 4 q/ha méně (5,6 q/ha oproti kontrole).

Účinnost standard prothioconazol+tebuconazol+spiroxamin 0,8 l/ha
Účinnost standard prothioconazol+tebuconazol+spiroxamin 0,8 l/ha

Tango® Flex vám dává jistotu zaručené ochrany před všemi důležitými chorobami časného jara od konce odnožování až po praporcový list, nezávislost na nepříznivých projevech počasí a umožňuje flexibilní plánování fungicidní ochrany díky silné kurativní a dlouhodobé preventivní účinnosti.


Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 175x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 251x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 289x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 360x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 389x

Další články v kategorii Choroby

detail