Chemap Agro s.r.o.

Trumf pro vítězství

25. 05. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 352x

Letošní sezóna bude třetím rokem, kdy se v nabídce společnosti Sumi Agro setkáváme s fungicidem Yamato. Za dva roky svého působení našlo Yamato mnoho spokojených pěstitelů. U jedné z výborných agronomek s dlouholetou praxí jsme zjišťovali spokojenost s předloňskou novinkou.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Fungicid Yamato je pečlivě složen ze dvou účinných látek ze skupin benzimidazolů a triazolů. V prvním případě se jedná o léty prověřený thiophanat-methyl, v případě druhém hovoříme o tetraconazolu, novém zástupci azolových účinných látek. Zmiňované molekuly se v odladěném množství navzájem velmi vhodně doplňují. Yamato poskytuje jak kurativní zásah, tak dlouhodobou ochrannou funkci v ošetřené rostlině. Když k tomu všemu vzpomeneme cenu hektarové aplikace, která se při plné dávce 1,75 l/ha v řepce pohybuje lehce za hranicí tisícikoruny, dostaneme za tyto peníze trumfy, se kterými lze hrát vysokou hru.

Yamato má registraci i k ochraně obilnin, ale v řepce olejce je používáno nejčastěji. Po zdařilém rozšíření registrace v loňském roce do cukrovky se ovšem tato plodina stala více než zdatným sekundantem. Však ve fungicidních pokusech v cukrovce Yamato opakovaně dosahuje excelentních výsledků a dokáže porazit i fungicidy postavené na strobilurinech.

řepce Yamato používáme v době plného květu. Účinně zasáhneme hlízenku obecnou a velmi výrazně omezíme rozvoj plísně zelné na šešulích. V praxi se Yamato za poslední dvě sezóny dobře zapsalo. Slova agronomky ze společnosti Agro Hoštka, a.s. paní Ing. Ivy Veberové to dokládají. Společnost hospodaří na Litoměřicku v těsném sousedství Labe na téměř 2300 ha. Rostlinná výroba je na zdejším podniku pestrá. Kromě potravinářské pšenice, řepky olejky, jarního ječmene a cukrovky se Ing. Veberová stará i o více jak 20 ha chmelnic. „Při volbě přípravků na ochranu rostlin musím vycházet z faktu, že náš podnik má skoro 90 % výměry pozemků v OP II. stupně podzemních vod. Jedním z důvodů pro volbu Yamata byla skutečnost, že ve zmiňovaném ochranném pásmu nemá omezení,“ říká Ing. Veberová a dodává: „Navíc si potřebuji načasovat sklizeň řepky desikací, a tak nevidím důvod pro používání strobilurinů, které mi ji natahují. V neposlední řadě je významně nižší i cena ošetření.“ To, že řepku pěstovat umí, dokládají výnosy z posledních dvou sezón. V roce 2015 Yamatem ošetřila 254 ha řepky s průměrným výnosem 3,73 t/ha. V následujícím roce 2016 byla ošetřena stejná výměra s průměrným výnosem 4,04 t/ha. Dříve Ing. Veberová používala fungicid Paroli. V posledních dvou letech ho však vyměnila za Yamato, se kterým má více než pozitivní zkušenosti. U Yamata si chválí v porovnání s Paroli i dávkování, které je skoro poloviční.

Letošní rok přinesl navýšení výměry ozimé řepky v Agro Hoštka, a.s. o dalších 100 ha. Jsme rádi, že nejen absence omezení, ale i velmi příznivá cena ošetření a hlavně kvalitní ochrana porostů proti hlízence a výraznému omezení rozvoje plísně zelné stojí za tím, že se s Yamatem na zdejších polích opět počítá.

inz yamato

Související články

Virové choroby obilnin a ochrana proti nim

12. 10. 2017 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 320x

Podstata proměnlivé („polní“) odolnosti rostlin vůči chorobám

10. 10. 2017 Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.; Kroměříž Choroby Zobrazeno 182x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 258x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 327x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail