Chemap Agro s.r.o.

Výborná souhra a jistota

01. 05. 2021 Ing. Vojtěch Štolpa; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 70x

Pomalu jsme si začali zvykat na suché a teplé podzimy, proto nás loňský rok více méně překvapil. Jedním z důležitých jarních vstupů, jak dostat ozimé porosty do kondice, bude volba vhodné fungicidní ochrany a provedení jejich kvalitní regulace. Novinka Protiostar a spolehlivý Lomis jsou sázkou na jistotu.

Setí ozimů se stalo vzhledem k přeháňkovému počasí v září a deštivému říjnu i listopadu dost problémové. Mnohde se v důsledku pozdějších termínů sklizně předplodin ani některé plánované plochy neosely, nemluvě o častém znemožnění podzimních herbicidních aplikací. Stav ozimých porostů je značně rozdílný v závislosti na termínu setí, zamokření pozemků, či zaplevelení. Dostat ozimé porosty na jaře do kondice bude mimo jiné o volbě vhodné fungicidní ochrany a kvalitně provedené regulaci porostů. Spolehlivé řešení poskytuje nový Protiostar a ověřený regulátoru růstu Lomis.

Protiostar se řadí mezi systémové fungicidy a obsahuje účinnou látku prothioconazole (250 g/l) ze skupiny triazolů. Vyznačuje se skvělým kurativním, protektivním i eradikativním účinkem. Jeho předností ve srovnání s jinými azoly je široké spektrum účinku proti celé řadě listových i klasových chorob, dlouhodobé působení a pronikání účinné látky do nových přírůstků. Do rostliny vstupuje velmi rychle a již 30 minut po aplikaci je značná část vstřebána. Udržuje se v celé ploše listů, proto na rozdíl od jiných azolů nedochází ke koncentraci úč. látky ve špičkách listů a jejich popálení.

Protiostar je zaregistrován v pšenici, žitu, tritikale, ječmeni jarním a řepce. Patří do skupiny tzv. výnosových fungicidů. To znamená, že pozitivně ovlivňuje výnos i při absenci houbových chorob v porostu. Zvyšuje celkovou vitalitu rostlin a významně snižuje výskyt nespecifických skvrn. Oblibu si jistě získá i díky možnosti použití v ochranných pásmech povrchových a podzemních vod.

Uplatnění přípravku Protiostar je celá řada. Jako první se nabízí ochrana obilnin v T1 aplikaci registrovanou dávkou 0,8 l/ha. Zde je to účinný pomocník při kontrole chorob pat stébel a pravého stéblolamu. Spolehlivě se v tomto termínu aplikace vypořádá i s prvními listovými chorobami (braničnatky, padlí). Možná a velmi vhodná je jeho kombinace s regulátorem růstu Lomis. Aplikace v období prvního kolénka zajistí kromě masivního zpevnění buněčných stěn i výraznou podporu kořenového systému. Mimo zvýšenou odolnost proti poléhání tak porost získá zvětšenou schopnost osvojování živin a vody. To se pozitivně projeví v konečném účtování při sčítání úrody.

Lomis je zaregistrován do pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita a tritikale. Při sólo aplikaci plně dostačuje dávka 0,6–0,8 l/ha (dle výživového stavu porostu, hustoty a průběhu počasí). Výhodou Lomisu proti přípravkům s jiným složením je několik. Funguje již od 5 °C, nepotřebuje přímý sluneční svit a z hlediska náročnosti zvolení správného termínu regulace patří k naprosto bezproblémovým řešením. Výhodný je synergismus v TM s azoly, kdy můžeme jeho dávku snížit o 0,1 l/ha. Právě proto bude možné si pořídit oba přípravky ve zvýhodněném balíčku Protiostar + Lomis (15 + 15 l). Při doporučeném dávkování 0,6 l/ha Protiostaru a 0,6 l/ha Lomisu vystačí na 25 ha.

Pokud byste nevyužili všechen Protiostar při jarní aplikaci, nic se neděje. Uplatnění najde i později. Řeší ochranu proti celému komplexu listových patogenů a poradí si také s klasovými chorobami (fuzariózy). Uplatnit ho můžete v ochraně řepky proti hlízence.

Věříme, že tandem Protiostar Lomis vám bude pomáhat dosahovat vysokých a stabilních výnosů ozimých obilnin.

Související články

Choroby bramboru (9): Skládkové choroby bramboru

11. 06. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 211x

Choroby violky

09. 06. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 179x

Choroby cibule

27. 05. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 533x

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

21. 05. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i. Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 550x

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

19. 05. 2021 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 451x

Další články v kategorii Choroby

detail