BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výhodně proti listovým a klasovým chorobám obilnin

01. 07. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 23x

Klasové choroby včetně fuzárií působí výnosové ztráty, ale současně mají velmi významný vliv na snižování kvality sklizeného zrna. Fuzária produkují mykotoxiny, které zůstávají v produkci a mohou působit problémy při zpracování zrna pro krmivářské a potravinářské účely. Cenově zvýhodněný balíček Delaro® a Prosaro® 250 EC nabízí ochranu komplexní ochranu obilnin proti klasovým, ale listovým chorobám celou vegetaci. Novinkou pro letošní rok je všestranný fungicid Hutton® Forte, který je možné použít i proti fuzariózám pšenice a jarního ječmene.

Proseeds

Balíček Delaro + Prosaro Pack se slevou 10 %

Fungicid Prosaro® 250 EC byl vyvinut cíleně pro ošetření klasu proti fuzáriím ve fázi kvetení (BBCH 61–65). Jeho použití v obilninách je také možné od začátku sloupkování proti listovým chorobám. Obě účinné látky tohoto fungicidu se vzájemně doplňují a pokrývají svou účinností široké spektrum druhů fuzárií. Význam jednotlivých druhů se může v jednotlivých letech poměrně značně lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. I když nejsou jednotlivé druhy v praxi odlišovány, je zřejmé, že široké pokrytí jednotlivých druhů značně zvyšuje jistotu fungicidního zásahu. Prosaro® 250 EC v dávce 0,75 l/ha zabezpečuje vysokou míru účinnosti jak v pšenici, tak i v ječmeni. Nepochybnou výhodou fungicidu Prosaro® 250 EC je zejména vyšší jistota účinnosti v případě, že aplikace neproběhne v optimálním termínu a mimořádná šíře účinnosti proti mnoha druhům fuzárií. Prosaro® 250 EC je registrováno také do kukuřice, máku, řepky, hořčice a slunečnice. Cenově zvýhodněný balíček Delaro® + Prosaro® Pack nabízí fungicidní ochranu obilnin po celou dobu vegetace.

Nový Hutton Forte - všestranný a inspirovaný praxí

Hutton® Forte je nový, systémový, kombinovaný třísložkový fungicid k ochraně proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů obilnin. Obsahuje odlišně působící účinné látky, které se vzájemně doplňují a synergicky podporují v účinnosti. Vyznačuje protektivním, kurativním a eradikativním účinkem a reziduálním působením proti širokému spektru chorob. Hutton® Forte lze aplikovat v širokém aplikačním intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení pšenice, žita a tritikale (BBCH 30–69). Přípravek se aplikuje preventivně, nebo na základě signalizace na počátku výskytu chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a klas. Použití je velmi flexibilní a vhodný termín je dán konkrétním infekčním tlakem chorob. Použití je možné během celé vegetace od raných infekcí padlí (T1) přes ochranu listových pater (T2) až po ošetření proti fuzariózám klasů (T3). Ječmen lze ošetřovat od začátku sloupkování do počátku kvetení (BBCH 30–61) podle nástupu chorob. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat plnou dávku 1,5 l/ha. V případě nižšího tlaku a výskytu chorob nebo při použití ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 1,3 l/ha. Maximální počet aplikací v obilnině je 2× (interval 21 dnů).

Široké spektrum chorob včetně fuzarióz klasů

Hutton® Forte spolehlivě účinkuje proti běžným houbovým chorobám obilnin jako jsou padlí travní, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná, rez žitná, rez ječná, helmintosporióza pšenice, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene a fuzariózy klasů. Účinná látka prothioconazole ochraňuje nové přírůstky rostlin a spolu s trifloxystrobinem působí dlouhodobě. Spiroxamine zrychluje a zvyšuje příjem obsažených účinných látek.

Podpora vitality rostlin

Hutton® Forte díky strobilurinové složce působí pozitivně fyziologicky, tím podporuje vitalitu rostlin a tvorbu výnosu. Optimalizovaným obsahem účinné látky trifloxystrobin je dosažen tzv. „greening efekt“ na požadované úrovni z pohledu udržení zelené listové plochy. Fungicid je vhodný pro všechny intenzity pěstování pro systémy založené na jednom fungicidu nebo do sledů s dalšími fungicidy (např. Boogie® Xpro nebo Prosaro® 250 EC). Mísitelnost s dalšími přípravky, zejména regulátory růstu, v průběhu sloupkování je možná a přínosná (např. Fabulis® OD nebo Cerone® 480 SL).

Všechny zde uvedené fungicidy je možné použít v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Vysoká úroveň fungicidní ochrany proti listovým a klasovým chorobám je základem pro dosažení požadovaného zdravotního stavu rostlin a následně využití výnosového potenciálu stanoviště.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.cropscience.bayer.cz

Související články

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 33x

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 102x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 174x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 188x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Další články v kategorii Choroby

detail