Chemap Agro s.r.o.

Xilon® GR biologická prevence výskytu houbových chorob v polních plodinách

14. 03. 2021 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 682x

V říjnu 2019 byl zaregistrován a uveden v seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin biofungicid Xilon® GR rakouského výrobce KWIZDA, kterého účinnou složkou je houba Trichoderma asperellum kmene T34, registrována jako účinná látka v Annexu I. Evropské unie. V roce 2020 jsme získali první zkušenosti pěstitelů silážní a zrnové kukuřice, sóje a slunečnice. Po zasetí plodiny trpěly chladem a nedostatkem srážek, které naopak ve druhé polovině vegetace vystřídal jejich nadbytek, který zapříčinil silnější výskyt houbových chorob, zejména fuzarióz.

Proseeds

Xilon® GR v silážní kukuřici

V prvních fázích vývoje rostlin kukuřice na plochách po použití Xilon® GR byly rostliny vitálnější bez příznaků chladového stresu. V období květu a nalévání zrna byla převážná většina ploch kukuřice již velmi dobře narostlá. Na plochách bez aplikovaného biofungicidu se začaly projevovat první příznaky senescence usycháním spodních listových pater. Xilon® GR zvětšoval objem kořenové soustavy a tím udržoval rostliny déle zelené.

Při hodnocení výnosu celkové sklizené silážní hmoty nebyly velké rozdíly. Významně odlišně ale vycházely kvalitativní parametry hodnocení řezanky stanovené metodou absorpce části infračerveného záření molekulami analyzovaného vzorku - NIR (tab. 1).

V převážné většině měřených vzorků byl stanoven výrazně vyšší obsah sacharidů, škrobu a volných cukrů. Rozdíly v obsahu celkového škrobu se pohybovaly od 1 až do 6 %, co při průměrném odhadovaném výnosu silážní kukuřice činí vyšší produkci škrobu o 400 až 2 500 kg/ha.

Xilon® GR v kukuřici na zrno

Houba Trichoderma asperellum používaná v suchých letech výrazně zvyšovala výnos zrna kukuřice. V roce 2020 rozdíl ve výnosech z důvodu optimálních podmínek pro růst kukuřice nebyl velký. Naproti tomu Xilon® GR potvrdil svou funkci po stanovení obsahu mykotoxinu deoxyvalenol (DON) produkován fytopatogenními houbami rodu Fusarium, které infikují rostliny prorůstáním stéblem z kořenů a produkují mykotoxiny. V zrnu kukuřice stanovené obsahy po použití biofungicidy Xilon® GR byly v letošním roce výrazně nižší ve srovnání s plochami bez přípravku (tab. 2).

Tab. 1: Změny vybraných parametrů kvality kukuřičné řezanky po aplikaci Xilon® GR.

Parametr

% kontroly

Vlhkost

101,4

Obsah škrobu

106,7

NDFD24

102,7

Tab. 2: Průměrné obsahy DON v roce 2020 po aplikaci Xilon® GR.

Oblast a  počet vzorků

Obsah DON (μg/kg)

neošetřená plocha

ošetřeno biofungicidem Xilon® GR

Polabí (2 podniky)

1180

390

Znojemsko (4 podniky)

3327

580

Stéblo kukuřice infikované fuzárii
Stéblo kukuřice infikované fuzárii

Xilon® GR v porostech sóje a slunečnice

Xilon® GR prokázal dobrý fungicidní a stimulační účinek také v porostech sóje zvýšeným výnosem. U slunečnice po aplikaci přípravku s houbou Trichoderma asperellum bez prvního ošetření listovým fungicidem se dosáhne stejný a často lepší výsledek. Preventivní přístup zde úplně nahradí použití chemického přípravku. Xilon® GR účinkuje nejenom proti hlízence (Sclerotinia spp.), ale potlačuje celou řadu dalších houbových chorob, které zapříčiňují nouzové dozrávání - fomovou hnilobu, verticiliové vadnutí a navíc, stejně jako u kukuřice zlepšuje příjem vody, zpřístupňuje některé živiny vázané v půdě - fosfor, železo a zinek a zvyšuje přirozenou obranyschopnost i vitalitu rostlin.

Xilon® oceněn na mezinárodním poli

Půdní fungicid Xilon® získal na udílení cen Crop Science Awards za rok 2020 ocenění jako nejlepší bioprodukt. Nejnovější inovaci z Rakouska od firmy Kwizda se podařilo prosadit v prostředí nadnárodních společností a etablovat se jako vizionář v oboru biologické ochrany rostlin.

Závěr

Xilon® GR nabízí jako první půdní biofungicid širokospektrální účinnost u různých zemědělských kultur. U kukuřice pěstované na zrno v suchých letech výrazně zvyšuje celkový výnos až o 13 %, ve vlhkých letech snižuje obsah mykotoxinů o 30 až 50 %. Pěstitelům slunečnice a sóje Xilon® GR poskytuje účinnost proti širokému spektru houbových chorob, sníží potřebu chemické ochrany a poskytne vyšší výnosy.

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 175x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 251x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 289x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 360x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 389x

Další články v kategorii Choroby

detail