Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

08. 08. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Choroby Zobrazeno 643x

Měsíc květen patří mezi důležité měsíce v zemědělském roce. Zásahy, které se provádějí v téměř všech hospodářsky důležitých plodinách, mají podstatný vliv na konečný výnos a kvalitu produkce. Důležité je nepodcenit nejen ochranu, ale také výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná a efektivní řešení.

Proseeds

Dlouhodobá a spolehlivá ochrana

Mezi nejnáročnější pěstované plodiny z hlediska vstupů patří řepka ozimá. Omezení fungicidního ošetření této plodiny z důvodu úspory financí se nemusí vyplatit. Vysoká koncentrace řepky zvyšuje riziko napadení hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum), která působí významné výnosové ztráty předčasným nouzovým dozráváním rostlin. K infekcím dochází zejména v období opadu prvních okvětních plátků a správná volba fungicidu zajistí maximální ochranu.

Řešení nabízí širokospektrální fungicid Commodor obsahující účinnou látku azoxystrobin. Vyniká dlouhodobým působením a může zabránit vzniku nové infekce. Přípravek se silným green efektem působí převážně preventivně, proto doporučený termín aplikace připadá hned na první polovinu kvetení řepky. Commodor je také výborným partnerem pro řadu dalších fungicidů.

Jedinečnou kombinaci nabízí spojení Commodoru s přípravkem TEB-azol, fungicidem obsahujícím širokospektrální systémovou účinnou látku tebuconazole. Tento fungicidní zásah kromě vysoké účinnosti na hlízenku chrání i velmi dobře proti černi řepkové, fomové hnilobě, plísni šedé  i plísni zelné. V řepce olejce je ideální tank-mix přípravků Commodor a TEB-azol v období plného květu.

Zajímavou kombinaci lze také dosáhnout ve spojení s přípravkem PRO-azol, fungicidem obsahujícím účinnou látku prothioconazole, který je považován za jeden z nejúčinnějších azolů.

Společnost ALMIRO nabízí řadu kombinací, jak spolehlivě ochránit porosty řepky ozimé nejen proti hlízence:

  • Commodor 1,0 l/ha
  • Commodor 0,5 l/ha + TEB-azol 0,8 l/ha
  • Commodor 0,5 l/ha + PRO-azol 0,5 l/ha

Efektivně proti chorobám

Kvalitní fungicidní ochrana se netýká jen řepky olejky, ale také obilnin. Důležitá je zejména ochrana praporcového listu, která často rozhoduje o finálním výsledku. Navíc i v sušších letech a s nižším tlakem chorob je podstatné pro tvorbu výnosu udržet praporcový list čistý.

Ochranu proti širokému spektru houbových chorob obilnin spolehlivě zajistí fungicid Commodor. Přípravek je možné aplikovat sólo nebo v podmínkách silného infekčního tlaku v kombinaci s fungicidy PRO-azolTEB-azol. Přípravky se výborně doplňují a spojením strobilurinu s jedním z triazolů lze dosáhnout účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám pšenice a ječmene. Efektivní fungicidní zásah nabízí i kombinace obou triazolů, přípravků PRO-azol a TEB-azol. Aplikace od 1. kolénka do začátku kvetení zajistí ochranu proti listovým chorobám. Výborná je zejména účinnost proti braničnatkám. Velmi významná je také cílená aplikace proti fuzariózám klasu, kde snižuje obsah mykotoxinů v zrnu. Důležité je správné načasování termínu aplikace do období květu (BBCH 61–65).

Zapomenout bychom neměli ani na fungicidní přípravek Safe Duo, který kombinuje účinné látky azoxystrobin a cyproconazole.

Společnost ALMIRO stejně jako v řepce olejce, tak i v obilninách, nabízí různé kombinace ochrany proti hospodářsky významným chorobám:

  • Commodor 0,8 l/ha
  • Commodor 0,4–0,6 l/ha + PRO-azol 0,5–0,7 l/ha
  • Commodor 0,5 l/ha + TEB-azol 0,8 l/ha
  • PRO-azol 0,4–0,5 l/ha + TEB-azol 0,4–0,5 l/ha
  • Safe Duo 0,75–1,0 l/ha

Významnou roli z hlediska podpory ochrany rostlin hraje i Altron Silver New. Správná volba fungicidu ve spojení s Altronem zajistí maximální ochranu. Společným zásahem se pozitivně ovlivní účinek aplikovaného fungicidu a udrží se lepší zdravotní stav rostlin. Několikaleté pokusy prokázaly podporu průniku účinných látek nejen u systémových fungicidů, ale také při společné aplikaci s insekticidy.

Zdraví a síla pro vysoké výnosy

Přípravek Altron Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky kombinaci podpůrných látek s různým mechanizmem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra), se pozitivně ovlivní vyrovnaný vývoj porostu, výnosový potenciál a kvalita produkce. Velkou přednostní je jeho použití ve vše plodinách a všech růstových fázích rostlin.

Pro aplikaci v řepce olejce je aktuálně vhodné použití ve spojení s fungicidem proti hlízence nebo insekticidem proti šešulovým škůdcům.

obilninách lze Altron kombinovat s fungicidy na praporcový list nebo jeho použití spojit s pozdější ochranou klasu proti fuzariózám. Altron Silver New pozitivně ovlivní účinek aplikovaných pesticidů, HTS a kvalitu výnosu.

Své opodstatnění dále nachází při pěstování máku ve fázi od 4. až 6. listu. Dochází k rychlému odbourání stresu po použitých herbicidech včetně posílení nadzemních a podzemních částí rostlin. Pozdější aplikace je vhodná před květem, ve fázi poupat. Ideálně ve spojení s aplikací fungicidu.

Velice dobré zkušenosti mají i pěstitelé cukrové řepy - podpora snížení toxicity použitých herbicidů a posílení zakořenění. Pozdější aplikace s fungicidem proti skvrnatičce pozitivně ovlivní účinek aplikovaného fungicidu, výnos a cukernatost.

Při pěstování kukuřice se velmi dobrých výsledků dosahuje ve fázi 5.–8. listu. Použití Altronu přispívá k lepšímu zakořenění, příjmu živin a tvorbě pylových tetrád.

Altron Silver New si našel své místo jak při pěstování brambor, luskovin, chmelu, vinné révy, tak při použití v sadech. Pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha.

Listová hnojiva

Z produktové nabídky kapalných listových hnojiv společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. je důležité připomenout hnojiva Zinetic a SN Prosulfan.

Zinetic obsahuje vysoce účinnou acetáto-uroniovou formu zinku. Zejména pěstitelé máku a kukuřice používají Zinetic pro jeho rychlé a efektivní dodání tohoto prvku. Doporučená dávka je 0,8 l/ha u máku a 1,0 l/ha u kukuřice.

Naopak SN Prosulfan se používá pro rychlé dodání síry rostlinám v obdobích zvýšených nároků na tuto živinu. Kapalné hnojivo je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Velký význam má použití hnojiva SN Prosulfan v obilninách. Síra pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami, kvalitu zrna a výši výnosu. SN Prosulfan aplikujeme v dávce 5,0 l/ha anebo v případě dvou aplikací 3,0 l/ha. Při použití v jarních ječmenech aplikujeme maximálně do konce odnožování.

Věříme, že si z naší nabídky vybere každý pěstitel a správným rozhodnutím přispěje k vysoké a kvalitní sklizni.

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 140x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 222x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 268x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 343x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Choroby

detail