Chemap Agro s.r.o.

Zkuste zlatou edici osvědčené technologie

08. 05. 2019 Ing. Helena Bochová; Syngenta Choroby Zobrazeno 745x

Situace na trhu s přípravky na ochranu rostlin není zrovna růžová a budoucnost se jeví ještě složitější. Snažíme se tedy vyvíjet a uvádět na trh přípravky, u kterých je předpoklad, že tu s námi alespoň pár let zůstanou.

Takovým přípravkem je i nový fungicid Amistar Gold. Širokospektrální fungicid s perfektně vyváženou formulací obsahující technologii Amistar. Je založen na známých a osvědčených účinných látkách a je vyvinut pro ochranu řepky olejky. Na základě zkušeností z praxe byl nastaven optimální poměr účinných látek pro řepku olejku, a to 125 g azoxystrobin + 125 g difenoconazol. Je zde tedy posílena kurativní složka přípravku a účinné látky se tak plynule doplňují v účinku. Bezpečnější použití je zaručeno vyváženou formulací, která byla ušita na míru řepce olejce.

Účinná látka azoxystrobin je známá pro svůj pozitivní vliv na vitalitu rostlin a systemické vlastnosti. Účinek je především protektivní a působí dlouhodobě.

Difenoconazol je systémový azol s preventivními i kurativními účinky a je považován za azol s nejsilnějším kurativním účinkem. Je osvědčený v mnoha plodinách a přináší široké spektrum účinku pro období květu řepky. Je prokázána vynikající účinnost nejen na hlízenku, ale i na fomovou hnilobu a alternarii. Difenoconazol přináší rychlejší příjem listy, vyšší odolnost proti dešti a nejsilnější kurativní účinek.

Tab. 1: Registrované použití fungicidu Amistar Gold

Plodina

Škodlivý organizmus

Maximální aplikační dávka přípravku

OL (dny)

Poznámka k aplikaci

řepka olejka ozimá

fomová hniloba

1,0 l/ha

AT

14–55 BBCH

aplikace 1× na podzim, 1× na jaře

hlízenka obecná

1,0 l/ha

AT

59–69 BBCH

max. 2 aplikace

řepka olejka jarní

hlízenka obecná

1,0 l/ha

AT

59–69 BBCH

max. 1 aplikace

fomová hniloba

1,0 l/ha

AT

30–55 BBCH

max. 1 aplikace

slunečnice

fomová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost slunečnice

1,0 l/ha

AT

20–55 BBCH

max. 2 aplikace v intervalu 21 dnů

cukrovka

cerkosporióza řepy, rez řepná, padlí řepné, větevnatka řepná

1,0 l/ha

35

39–49 BBCH

max. 2 aplikace v intervalu 21 dnů

V době květu řepky olejky je aplikace Amistaru Gold cílena na hlízenku s tím, že můžeme počítat i s ochranou před fomovou hnilobou a alternarií.

Amistar Gold účinkuje i proti plísni šedé a plísni zelné. Tyto choroby však přicházejí později v závislosti na průběhu počasí. Zde je ale třeba zvolit pro optimální ochranu pozdnější termín aplikace nebo navýšení dávky přípravku pro dlouhodobější účinek.

V řepce nyní opět můžeme nabídnout kompletní technologii ošetření. Pro podzimní ochranu a regulaci řepky doporučujeme přípravek Magnello v dávce 0,8 l/ha. Pro jarní regulaci, optimální navětvení a synchronizaci kvetení a dozrávání doporučujeme Toprex 0,35 l/ha v kombinaci s 10 kg/ha močoviny. Amistar Gold je optimálním řešením pro ochranu řepky v květu v dávce 1,0 l/ha.

Amistar Gold vykazuje výborné výsledky i při fungicidní ochraně slunečnice.

Choroby, které napadají slunečnici, jsou téměř stejné jako u řepky olejky. Účinnostní záběr je tedy i zde velmi široký.

Ve slunečnici provádíme aplikaci pro ochranu stonků a listů na počátku prodlužovacího růstu v dávce 0,8–1,0 l/ha dle aktuálního tlaku chorob nebo aplikaci pro ochranu úborů v době, kdy se květenství odděluje od listové růžice v dávce 1,0 l/ha.

Amistar Gold také rozšiřuje možnosti ve fungicidní ochraně cukrovky. Spektrum účinku je opět velmi zajímavé. Amistar Gold je zde spolehlivý nejen na cerkosporiózu, ale i na rez řepnou, padlí řepné a větevnatku řepnou.

Při ochraně cukrovky můžeme zvolit dva systémy ochrany. V systému jednoho ošetření aplikujeme jednu dávku fungicidu Amistar Gold v dávce 1,0 l/ha. Tento systém ošetření je vhodný za nízkého tlaku chorob. V systému dvou ošetření aplikujeme nejdříve Amistar Gold v dávce 0,8–1 l/ha a následně pak podruhé Amistar Gold v dávce 1 l/ha v závislosti na signalizaci a tlaku chorob.

Amistar Gold je tedy fungicid, u kterého se nemusíte bát ho vyzkoušet. Je založen na osvědčených účinných látkách a vyladěný na základě zkušeností z praxe. Navíc vám přinášíme ještě zajímavou nabídku v podobě finančně zvýhodněného balíčku Amistar Gold Magnello pack. Jedná se o kombinaci 100 l přípravku Amistar Gold a 100 l přípravku Magnello. Balíček můžete použít v mnoha plodinách - 100 l Amistaru Gold pro ošetření 100 ha řepky, slunečnice nebo cukrovky a 100 l Magnella pro ošetření 125 ha řepky nebo 100 ha pšenice.

Věřím, že Amistar Gold je ten pravý fungicid právě pro vaši řepku.

Související články

Ochrana jarního ječmene proti snětím

14. 02. 2020 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 218x

Choroby obilnin (16): Stébelná snětivost žita a námelovitost trav

10. 01. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 752x

Význam a ochrana proti virovým chorobám ozimé řepky

29. 11. 2019 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Zusková, Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D., Jaroslava Vospělová; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 744x

Odolnost obilnin vůči žluté zakrslosti ječmene

21. 11. 2019 Ing. Jana Chrpová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 598x

Choroby obilnin (15): Sněti obilnin (II.)

23. 10. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 798x

Další články v kategorii Choroby

detail