Chemap Agro s.r.o.

Žlutá a zelená - to je Propulse

23. 04. 2021 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 359x

Je to již téměř rok, kdy jsem psala svůj každoroční „oslavný“ příspěvek na Propulse. Ten příspěvek začínal větou „Je stav nouze.“ Nikdo z nás netušil, že i za rok ve stejnou dobu bych mohla začínat úplně stejnou větou. Příroda je příroda, v dobrém i zlém.

Proseeds

Rok 2019 byl obecně rokem suchým s nízkým tlakem chorob, rok 2020 byl rokem nejdeštivějším za posledních 10 let, sklizně byly posunuté, na mnoha místech jsme ozimy nestačili zasít. Plochy řepky klesly a rok 2021 začal opět ve stavu nouze.

Všichni se již těšíme na příchod jara, na jarní barvy, slunce, které nám tuto těžkou dobu prozáří a přinese snad i zlepšení ve všech směrech. Vždyť pohled na kvetoucí řepku je neopakovatelný a pozitivně nabíjející. A uvidíme, jak za rok tento právě probíhající zhodnotíme.

Bayer doporučení fungicidních sledů

Letošní průběh zimy nám přinesl prozatím dostatek vláhy, proto se můžeme domnívat, že pro vstup do jarního dlouživého růstu řepky bude potřeba nejenom regulátor růstu, ale regulátor růstu s plným fungicidním účinkem.

Tilmor v dávce 0,8–1,0 l/ha aplikovaný na jaře v období dlouživého růstu poskytne porostu řepky olejky plný fungicidní účinek. Ochrání porosty před infekcí fomy (Phoma lingam), ale i dalšími rozšiřujícími se chorobami jako je Cylindrosporium, Alternaria, Verticillium, Pseudocercosporella. Vynikající účinek na choroby řepky olejky je zesílen i tzv. fyziologickým efektem, který se také významně podílí na tvorbě výnosu a ve většině předčí dosavadní zástupce fungicidů ze skupiny DMI.

Prothioconazole má fyziologické působení, podobně jako u strobilurinu, zvyšuje celkovou vitalitu a výkonnost porostů. Snižuje  nebezpečí vzniku nejrůznějších typů fyziologických skvrn.

S ohledem na dlouhodobější perzistenci působení lze Propulse variabilněji používat v širším povoleném aplikačním období, od fáze, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy až do konce květu (BBCH 55–69), vždy je však vhodnější aplikaci Propulse (resp. všech fungicidů) načasovat blíže k období, kdy jsou splněny podmínky pro rozvoj infekce. Celkově je fungicid Propulse aplikačně flexibilnější než fungicidy pouze na azolové bázi nebo obsahující směs azolu s krátkodoběji působící jinou účinnou látkou.

Propulse - nejenom fungicid

Na základě objektivního měření bylo zjištěno, že Propulse zpevňuje stěnu šešulí. Pevnost buněčných stěn může snížit poškození šešulí bejlomorkou kapustovou a snížit i celkové ztráty na výnose.

Propulse součástí 2.vítězné technologie SPZO 2020 ve Švédsku

Fungicid Propulse se stal součástí 2. vítězné technologie v otevřeném mistrovství Švédska v agrotechnice řepky, kterého se zúčastnilo 30 švédských a 10 zahraničních týmů. SPZO hrdě reprezentovalo svoje dlouholeté zkušenosti a výsledkem je stříbro ve výnosovém hodnocení a zlato v hodnocení návratnosti investicí. Více infomací lze dohledat ve Květech olejnin 12/20.

Výsledky fungicidních pokusů 2018

Doporučená fungicidní technologie společnosti Bayer - Tilmor/Propulse potvrdila v roce 2018 své kvality. V poloprovozních pokusech SPZO se umístila na prvním místě s nárůstem výnosu o +14% oproti kontrole. Prvenství šlo ruku v ruce s důležitým faktorem návratnosti investice, kdy i Bayer technologie byla nejekonomičtější.

Jak optimálně aplikovat Propulse

Aplikace se provádí od BBCH 55 (na hlavním květenství se oddělily jednotlivé květy) až po BBCH 69 (konec květu). Optimální aplikační termín s ohledem na vývojový cyklus hlízenky je v období opadávání prvních květních plátků - období plného květu (BBCH 65). Vzhledem ke dlouhodobému působení Propulse je však možno přistoupit i k časnějším aplikačním termínům. Doporučená základní dávka Propulse je 0,8 l/ha. Zvýšení dávky až na 1,0 l/ha je vhodné zejména při velmi časných aplikačních termínech před květem, kdy je předpoklad potřeby dlouhé perzistence účinných látek na rostlinách, nebo při předpokládaném mimořádném tlaku hlízenky a černí.

Proč zvolit Propulse:

  • výsledky pokusů 2018 potvrdily vyrovnanost účinku Bayer fungicidů Propulse a Tilmor,
  • rozšířená registrace na plíseň zelnou,
  • lze používat v pásmech PHO II. stupně podzemních vod,
  • možnost použití v máku, ve slunečnici, v cukrové řepě i kukuřici.

Kdy zvolit Tilmor:

  • do PHO II. stupně povrchových vod,
  • do porostů, kde požadujete účinnou a spolehlivou ochranu proti chorobám květu a šešulí,
  • optimální pro pěstitele řepky a máku.

V letošním roce přeji nejenom vysoké výnosy, ale především zdraví vaše osobní a všech okolo vás a pevnou mysl .

Používejte fungicidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 218x

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 287x

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 256x

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 429x

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 496x

Další články v kategorii Choroby

detail