BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Banjo Rival Duo Pack: Cenově výhodné řešení

Banjo Rival Duo Pack: Cenově výhodné řešení

18. 08. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama CZ Choroby Zobrazeno 866x

Vypadávání účinných látek a tím i fungicidních přípravků, které je obsahují, zasáhlo v plné síle i problematiku ochrany brambor proti plísni bramborové. Společnost Adama však připravila již vloni dva nové fungicidy Rival® Duo a Banjo® 500 SC, které dokáží efektivně a úsporně bývalá řešení nahradit. Právě včas. Oba přípravky jsou k dostání samostatně, ale pro pěstitele je také připraven ekonomicky výhodný balíček Banjo Rival Duo Pack.

Viry žloutenek řepy cukrové a dopad na její pěstování

Viry žloutenek řepy cukrové a dopad na její pěstování

07. 08. 2023 Ing. Marie Maňasová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 761x

Řepa cukrová patří k tradičním plodinám pěstovaným na našem území. V našem zeměpisném pásmu je to jediný přirozený zdroj cukru. Řepa cukrová je ročně pěstována zhruba na 60 000 ha s meziročními výkyvy cca ±5 %. Ve sklizňovém roce 2021 dosáhla průměrného výnosu přes 68 tun z hektaru a cukernatosti více než 18,2 %. Tento rok byl pro pěstování řepy po propadových letech 2019 a 2020 velice příznivý.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Viry obilnin, ochrana proti nim a jejich vektorům

Viry obilnin, ochrana proti nim a jejich vektorům

20. 07. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Choroby Zobrazeno 1238x

Z virových chorob obilnin jsou v České republice ekonomicky významné dvě - virová zakrslost pšenice a virová žlutá zakrslost ječmene, které střídavě nabývají na významu a mohou způsobit významné výnosové ztráty v porostech pšenice i ječmene.

Rezistence odrůd ozimé pšenice vůči významným houbovým chorobám

Rezistence odrůd ozimé pšenice vůči významným houbovým chorobám

13. 07. 2023 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1080x

V posledních letech narůstají v Evropě výnosy ozimé pšenice. Toho bylo dosaženo pěstebními systémy s vyššími vstupy založenými na lepším hospodaření s plodinami, na cílené aplikaci hnojiv, na účinnějších opatřeních pro ochranu proti chorobám a škůdcům a zejména na nových odrůdách s vyšším výnosovým potenciálem a vysokým stupněm odolností vůči chorobám.

Choroby brukvovitých olejnin: Vadnutí řepky

Choroby brukvovitých olejnin: Vadnutí řepky

11. 07. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 767x

Vadnutí řepky olejky může být způsobeno vícero patogeny. Byla již zmínka o houbě Sclerotinia sclerotiorum, dnes se seznámíme s rodem Verticillium, a také houbou Macrophomina phaseolina. Obě houby jsou polyfágní, za vhodných podmínek a při vyšším infekčním tlaku mohou způsobit ztráty na výnosu.

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022

05. 07. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Daniel Štranc Choroby Zobrazeno 1093x

Výměra sóji na území bývalého Československa činí téměř 100 tis. ha. Přestože se nejedná o zásadní plochu, nemůžeme na druhou stranu hovořit o minoritní plodině. Při vzrůstající ploše sóji se však můžeme stále častěji setkávat s výskytem různých patogenů.

Choroby libavky

Choroby libavky

03. 07. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 966x

Rod libavka (Gaultheria Kalm ex L., Ericaceae) je poměrně bohatý a zahrnuje i druhy, které jsou využívány jako okrasné či léčivé rostliny, především libavka poléhavá (Gaultheria procumbens). V našich podmínkách je známější spíše jako stálezelená okrasná rostlina buď hrnková, nebo vysazovaná do volné půdy jako podrost listnáčů a jehličnanů.

Choroby slunečnice: Změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU?

Choroby slunečnice: Změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU?

02. 07. 2023 Ing. Karel Říha; Brno Choroby Zobrazeno 792x

Jako všechno (i názory některých politiků?) se v průběhu času mění. Zemědělci byli léta navykáni na „všemocnost“ chemických přípravků. V České republice byl již koncem sedmdesátých let zaváděn pojem integrovaná ochrana rostlin. S ním jsou spojena různá pravidla pro používání přípravků na ochranu rostlin, ta jsou stále platná.

Nejlepší libero mezi fungicidy

Nejlepší libero mezi fungicidy

30. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek, Adama CZ Choroby Zobrazeno 641x

Mirador® Uni je výborný univerzální fungicid použitelný od jara do podzimu s registracemi do 11 důležitých hospodářských plodin, což dobře demonstruje jeho možnost flexibilního nasazení po celou pěstitelskou sezónu.

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 06. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 1205x

Proti klasovým fuzáriím je třeba ošetřit klasy fungicidem Prosaro® 250 EC v době kvetení. I když je přesné načasování s ohledem na vývoj počasí velmi důležité, složení tohoto fungicidu umožňuje určitou flexibilitu v termínu aplikace. V loňském roce uvedený fungicid Hutton Forte není primárně určen k ochraně klasů, ale rozsah jeho registrace proti klasovým fuzáriím v pšenici ozimé a v ječmeni jarním toto použití vumožňuje.

Zrnová kukuřice a její kontaminace mykotoxiny v ČR v letech 2015–2022

Zrnová kukuřice a její kontaminace mykotoxiny v ČR v letech 2015–2022

28. 06. 2023 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Choroby Zobrazeno 1086x

V některých částech světa patří zrno kukuřice mezi základní potraviny, jinde je naopak kukuřice využívána pro lidskou výživu jen výjimečně. U nás je kukuřice nejčastěji konzumována ve formě extrudovaných výrobků, jako jsou různé křupky a křehké chlebíky, ve formě snídaňových lupínků, případně kaší nebo tortill.

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

26. 06. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 877x

Alternariové skvrnitosti způsobované houbami Alternaria solani a Alternaria alternata jsou v posledních letech považovány za vzrůstající problém pro kvalitu a množství pěstovaných brambor nejen v ČR, ale i v dalších zemích. Druhy rodu Alternaria patří mezi listové patogeny, způsobující relativně pomalou destrukci rostlinných pletiv, a tím i omezení fotosyntézy. Při zanedbání ochrany mohou ztráty na konečné úrodě dosáhnout poměrně značné výše.

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

21. 06. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 1293x

Listové choroby brambor plíseň bramboru (Phytophthora infestans) a alternariové skvrnitosti, tedy terčovitá skvrnitost bramboru (Alternaria solani) a hnědá skvrnitost bramboru (Alternaria alternata), způsobují často i totální destrukcí listové plochy a napadají také hlízy. V letech s průběhem povětrnostních podmínek vhodných pro jejich šíření dosahují ztráty desítek procent.

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

Choroby brukvovitých olejnin: Plíseň a padlí brukvovitých

12. 06. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1444x

V tomto článku se seznámíme s patogeny, které způsobují plíseň a padlí brukvovitých rostlin. Oba se vyskytují ve všech oblastech pěstování řepky a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu. Napadají nejen řepku, ale i kulturní a plevelné rostliny olejnin, zeleniny a okrasných rostlin z čeledě Brassicaceae.

Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti  UPL

Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti UPL

08. 06. 2023 Ing. Petr Kabelka, UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 801x

V podmínkách České republiky je dlouhodobě nejpoužívanější a zaběhnutý systém dvojího fungicidního ošetření obilnin, a to v termínu T1, resp. fázi prvního kolénka a poté ochrana plně vymetaného klasu. I když technologie ochrany v termínech T2 a T3+ jsou rovněž poměrně časté, představují již relativně menší část. Vyšší intenzity pěstování jsou specifikem pouze některých regionů.

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

07. 06. 2023 Ing. Matěj Satranský, Bc. Patrik Zimmer; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 1276x

Intenzivní pozornost je třeba věnovat porostu máku setého v průběhu vegetace, především ve vztahu k ochraně vůči chorobám. Platí to pro produkci semen máku k potravinářským účelům, ale zejména pro porosty množitelské. K nejvýznamnějším chorobám máku patří plíseň máku (Peronospora arborescens) a pleosporová hnědá skvrnitost (Pleospora papaveracea).

Choroby rozchodníků

Choroby rozchodníků

06. 06. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 2727x

Rozchodník (Crassulaceae L.), zahrnující více než 400 druhů, je považován za taxonomicky obtížný druh, který je známější pod starším vědeckým názvem - Sedum. Z rodu rozchodník byly vyčleněny tři, nyní samostatné rody, dudleja (Dudleya), rozchodnice (Rhodiola) a rozchodníkovec (Hylotelephium), který je oblíbený v zahradách jako okrasná rostlina.

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

01. 06. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 970x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxykonazol.

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

29. 05. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 1179x

Problematika klasových fuzarióz je v podmínkách ČR stále diskutovaným tématem i s ohledem na podíl obilnin v osevních sledech. Ačkoliv se technologie pěstování plodin zdokonalují ve všech směrech, nakonec je to vždy počasí, které dokáže rozhodnout, zda byla volba odrůdy, termínu ošetření a volba účinné látky fungicidu v daném roce úspěšná, či nikoliv.

Avastel® Pack: Mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

Avastel® Pack: Mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

25. 05. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 671x

Společnost Adama přichází pro tuto sezónu s komplexní nabídkou balíčků, které farmářům přináší maximální ochranu jejich porostů za zvýhodněnou cenu. Vlajkou lodí mezi nimi je fungicidní řešení Avastel® Pack, který je určen pro ochranu obilnin v době intenzivního růstu (T2).

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

19. 05. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 1839x

Po několika relativně chladnějších a vlhčích letech byl rok 2022 teplejší a sušší, přičemž zejména u srážek byly pozorovány větší místní rozdíly v jejich množství. I přes celkově vyšší průměrné teploty vzduchu se nevyskytovaly dlouhotrvající horké vlny a ani nebylo zaregistrováno překročení dlouhodobých extrémních teplot.

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

14. 05. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 1171x

Výskyt houbových patogenů ovlivňuje řada faktorů. Nezbytná je přítomnost náchylné hostitelské rostliny, dostatečné množství inokula patogenu a vhodné podmínky prostředí pro jeho rozvoj. Je známo, že povětrnostní podmínky v daném ročníku výrazně ovlivňují výskyt a intenzitu napadení pšenice.

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

11. 05. 2023 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 1318x

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska sucho významne zasiahlo všetky pestované plodiny.

Vliv chorob na výnos obilnin

Vliv chorob na výnos obilnin

05. 05. 2023 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 1077x

Výnosový potenciál rostlin je v praktickém pěstování v polních podmínkách ovlivňován celou řadou faktorů. Základem pro vysoký výnos je, kromě vhodně zvolené odrůdy, dobré zpracování půdy a dodržení agrotechnických lhůt pro setí.

Boss - víc než jen fungicid

Boss - víc než jen fungicid

28. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Choroby Zobrazeno 1299x

Ošetření řepky proti hlízence a některým dalším chorobám bývá klíčové pro její ekonomické pěstování, protože při silném napadení porostů hlízenkou může v úplném závěru pěstování dojít ke snížení výnosu až o 30 %. To je rozhodující pro rentabilní pěstování obzvláště v letošním roce, kdy ceny vstupů i několikanásobně vzrostly a cena řepky z letošní sklizně se neustále propadá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
detail