Chemap Agro s.r.o.

Agrovital multifunkční pomocná látka vhodná i do kombinací s nově zaváděnými pesticidy

30. 05. 2017 Ing. Lukáš Svoboda,; AgroProtec s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 234x

Používání pomocných látek v oblasti ochrany rostlin se stalo standardním opatřením, které směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin. Na trhu je v současné době celá řada smáčedel na bázi alkoholů, minerálních i rostlinných olejů, organosilikonů i akrylamidů. Tato „smáčedla“ jsou chemické sloučeniny, které snižují povrchové napětí aplikovaných kapalin, proto se využívají především jako smáčedla.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

V posledních letech lze i na českém pesticidním trhu pozorovat zavádění nových přípravků na ochranu rostlin s moderními formulacemi, které již zpravidla obsahují komplex smáčedel nové generace zpravidla na bázi organosilikonů, olejů, akrylamidů a dalších látek. Otázkou tedy zůstává, zda má smysl přidávat smáčedla k pesticidům, které tyto látky již ve své formulaci obsahují.

Naproti tomu lze s velmi dobrými výsledky využít jednu ze základních substancí, která se osvědčila jako kvalitní pomocná látka s pozitivními účinky na zlepšení vlastností aplikovaných pesticidů, a tou je bezesporu přírodní terpen pinolene obsažený v komerčním přípravku Agrovital, který se odlišuje od celé skupiny chemických smáčedel především:

  • koncentrovaná přírodní látka, 96 % pinolene - pryskyřice stromů = přirozená látka pro rostliny bez jakékoliv fytotoxicity,
  • působí jako silné, ale šetrné smáčedlo,
  • aktivně chrání přípravky před smyvem deštěm,
  • chrání přípravky před odparem zejména při aplikací za vysokých teplot,
  • prodlužuje dobu ovlhčení listu po aplikaci, čímž zaručuje vyšší účinnost systémových přípravků (zejm. fungicidů za vyšších teplot),
  • prodlužuje účinnost kontaktních přípravků,
  • snižuje úlet postřiku (účinek je registrován na rozdíl od chemických smáčedel),
  • nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu listů (vhodný i do citlivých plodin - cukrovka),
  • v TM kombinaci nezvyšuje toxicitu pro včely.

Nezbytné je rovněž podotknout, že pinolene obsažený v Agrovitalu se nepoužívá při výrobě žádných formulací pesticidních přípravků, a proto se společnost AgroProtec s.r.o. v posledních letech intenzivně věnuje zkoušení Agrovitalu s pesticidy obsahující ve své formulaci komplex smáčedel nové generace.

Graf 1: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů
(Zdroj: Ditana 2016)
Graf 1: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Graf 2: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů
(Zdroj: Ditana 2016)
Graf 2: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Agrovital podporuje účinnost i u nově zaváděných pesticidů a zároveň je chrání je před negativními vlivy počasí

V rámci ověřování tohoto způsobu použití Agrovitalu jsou každoročně v České republice prováděny ve spolupráci s odbornými institucemi poloprovozní a přesné maloparcelkové pokusy, jejichž cílem bylo ověřit efekt přídavku multifunkční pomocné látky Agrovital do TM kombinací s různými nově zaváděnými fungicidy, které ve své formulaci již obsahují komplex smáčedel nové generace. Na vybraných lokalitách byly provedeny aplikace Agrovitalu v dávce 0,07 % spolu s vybranými novými fungicidy za účelem zjištění vlivu na fungicidní účinnost a výši výnosu řepky, pšenice a ječmene.

Výsledky výnosového hodnocení ze všech založených pokusů korespondují s dosaženou účinností přípravků, kdy nejvyšší výnos semen byl zjištěn na variantách ošetřených kombinací přípravku Agrovital 0,07 % s fungicidem v registrované dávce. V porovnání se samostatnou aplikací foliárního fungicidu přineslo přidání Agrovitalu do postřikového sledu zvýšení výnosu v průměru pokusů o 2–7 %.

Dosažené výsledky dokazují, že přidání multifunkční pomocné látky Agrovital do postřikového sledu s nově zaváděnými fungicidy jako jsou Prosaro, Tilmor, Capalo, Osiris, Acanto, Swing Top, Hutton, Delaro, Zantara, Amistar, Boogie Xpro, Adexar Plus a další, podporuje fungicidní účinnost samotného přípravku, což je doprovázeno silným výnosovým efektem. Při použití 0,07% koncentrace a dávky 200 l vody/ha činí náklady na pořízení přípravku Agrovital cca 99 Kč/ha.

Graf 3: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Graf 3: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Agrovital v TM kombinacích je bezpečný pro včely

Protože nachází Agrovital uplatnění při společné aplikaci s fungicidy do květu řepky byly v loňském roce provedeny ve Výzkumném ústavu včelařském DOL zkoušky na určení toxicity směsí Agrovital 0,07 % + Agrostim Tria 0,1 l/ha + Amistar Xtra 1,0 l/ha / Pictor 0,5 l/ha / Prosaro 250 EC 0,75 l/ha. Na základě protokolu o zkouškách číslo 1251/2016 je možno konstatovat, že při dodržení dávkování jsou směsi přípravků v uvedených kombinacích a koncentracích netoxické pro včely.

Používání multifunkční pomocné látky Agrovital vytváří nové možnosti pro úspěšné aplikace nově zaváděných foliárních fungicidů s moderní formulací zejména za nepříznivých podmínek (déšť, sucho, vítr, stres). Toto opatření směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin, snižování ztrát aplikovaných pesticidů vlivem úletu, odparu, smyvu deštěm a projevuje se rovněž v nižším zatížení životního prostředí. V pokusech Agrovital prokázal pozitivní vliv na účinnost i v případě použití moderních nově zaváděných přípravků, které již ve formulaci obsahují komplex smáčedel nové generace. Při vyhodnocení pokusů po ekonomické stránce přítomnost Agrovitalu v postřikovém sledu se jevila jako vysoce rentabilní opatření. Použití Agrovitalu je samozřejmě možné a výhodné i v kombinaci se staršími přípravky, které mají ve formulaci starší smáčedla nebo je neobsahují.

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 269x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 231x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 621x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 112x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail