Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen-září

13. 08. 2010 Ing. Josef Gall Ochrana obecně Zobrazeno 14682x

V srpnu a září je potřeba sledovat výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, cibuli, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy (SRS) www.srs.cz/meteo, jsou teplotní modely vývoje fytopatogenních druhů hmyzu a modely epidemií houbových chorob. Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

Agronutrition

Ovocné plodiny

Jádroviny, peckoviny: monilióza plodů


Monilióza plodů

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliovou hnilobou nejen na peckovinách, ale v některých oblastech se může projevovat škodlivost Monilia fructigena ve větší míře i na jádrovinách.

U peckovin můžete k chemické ochraně použít:
Horizon 250 EW 0,075–0,1 % (7,5–10 ml/10 l vody)
Teldor 500 SC 0,15 % (15 ml/10 l vody)

Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba zabránit poranění plodů (efektivní ochrana proti živočišným škůdcům) a omezit v rizikových lokalitách pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliovou hnilobu (případně i sazovitost, mušincovitost a skládkové choroby) omezit, pokud se provede pozdní ošetření proti strupovitosti před sklizní některým z povolených přípravků. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu.

Delan 700 WDG 0,07 % (7 g/10 l vody/100 m2)
Syllit 65 WP 0,075–0,1 % (7,5–10 g/10 l vody/100 m2)
Talent 0,045 % (4,5 ml/10 l vody )
Zato 50 WG 0,015 % (1,5 g/10 l vody/100 m2)

Vinná réva: plíseň šedá, nedostatek vápníku


Plíseň révová

Na citlivých odrůdách v lokalitách, kde choroby a škůdci pravidelně škodí, pokračujte podle potřeby až do fáze zaměkání bobulí v ošetření proti plísni révové, padlí révovému, obalečům a případně i plísni šedé. Šedá hniloba (také plíseň šedá nebo botrytida) napadá hrozny od doby po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů.

Plíseň šedá – fungicidy:

Melody Combi 65,3 WG 0,18 % (18 g/10 l vody)
Mythos 30 SC 0,25% (25 ml/10 l vody/100 m2)
Teldor 500 SC 0,075–0,1% (7,5–10 ml/10 l vody/100 m2)

Plíseň révová – fungicidy:
Acrobat MZ 0,25% (25 g/10 l vody/100 m2)
Aliette Bordeaux 0,4% (40 g/10 l vody/100 m2)
Cuproxat SC 0,5% (50 ml/10 l vody/100 m2)
Quadris Max 0,2 % (20 ml/10 l vody)
Ridomil Gold MZ Pepite 0,25% (25 g /10 l vody/100 m2)
Melody Combi 65,3 WG 0,18 % (18 g/10 l vody)

U náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Műller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe …) se může projevit i odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) s následným poškozením šedou hnilobou. Tato porucha (nedostatek přijatelného vápníku, případně i hořčíku) se projevuje tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky i třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Ošetření se provádí na počátku nebo těsně před zaměkáním listovými hnojivy se zvýšeným obsahem vápníku např. Wuxal Kalcium a je ho nutno (podle stupně ohrožení) v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat.

Okrasné rostliny, trávníky

Květiny: listové skvrnitosti, padlí


Padlí na okrasných rostlinách

Na okrasných rostlinách se objevují různé listové skvrnitosti, rzi, padlí, plíseň šedá. Při prvních výskytech choroby je možné aplikovat:

Acrobat MZ 0,2– 0,25 % (20–25 g/100 m2) pravé plísně
Aliette 80 WG 0,25 % ( 25 g/100m2) pravé plísně
Baycor 25 WP 0,15– 0,2 % (15– 20 g/100 m2) rzi, padlí, skvrnitosti listů
Delan 700 WDG 0,07–0,1 % (7–10 g/100 m2) skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně
Discus  0,02–0,025 % (2–2,5 g/100 m2) padlí, skvrnitosti listů
Dithane DG Neotec 0,2 % (20 g/100 m2) skvrnitosti listů
Falcon 460 EC 0,1 % (10 g/100 m2) padlí
Horizon 250 EW 0,1 % (10 g/100 m2) padlí, rzi, skvrnitosti listů
Kumulus WG  0,3– 0,5 % (30–50 g/10 l vody) padlí
Merpan 80 WG 0,2 % (20 g/10 l vody) skvrnitost listů
Mythos 30 SC 0,15–0,25 % (15–25 ml/100 m2) plíseň šedá, skvrnitosti listů
Ortiva 0,1 % (5–10 ml /100 m2) listové skvrnitosti, padlí, rzi
Teldor 500 SC 0,1 % (10 ml/100 m2) plíseň šedá
Zato 50 WG 0,015 % (1,5 g/100 m2) padlí, rzi, skvrnitosti listů

Růže: černá skvrnitost


Černá skvrnitost na listech růže

Mnohé odrůdy růží jsou kromě mšic již od časného léta napadány houbovou chorobou - černá skvrnitost (Marsonina rosae) a místy i padlím růžovým (Sphaerottheca pannosa var. rosae). Již od května může na některých růžích také škodit rez růžová (Phragmidium mucronatum). Na uvedené choroby z registrovaných přípravků dobře účinkuje:

Baycor 25 WP 0,15 % (15 g/10 l vody/100 m2) padlí, rzi, černá skvrnitost
Discus 0,02–0,03 % (2–3 g/10 l vody) padlí, černá skvrnitost
Dithane DG Neotec 0,2 % (20 g/6 l vody/100 m2) černá skvrnitost
Syllit 65 WP 0,1 % (10 g/10 l vody/100 m2) černá skvrnitost

Jehličnany, jalovce: štítenky, puklice

V létě mohou větve jalovců (Juniperus) prosychat v důsledku napadení štítenkami (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách některé citlivé kultivary (Juniperus chinensis pfitzeriana, spiroket aj.) postupně úplně zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů s organofosfáty. Vhodné je přidat smáčedlo.

Z registrovaných přípravků:

Nurelle D 0,2 % (20 ml/10 l vody)
Decis Mega 0,01–0,015 % (1–1,5 ml/10 l vody)
Karate se Zeon technologií 5 CS 0,03 % (3 ml/3–10 l vody/100 m2)
Perfekthion 0,1 % (10 ml/10 l vody)

Obdobně můžete ošetřit i zeravy (Thuja) napadené puklicemi. Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z registrovaných akaricidů:

Nissorun 10 WP 0,07 % (7 g/10 l vody/100 m2)
Omite 30 W 0,1–0,2 % (10–20 g/5–10 l vody/100 m2)
Omite 570 EW 0,05–0,1 % (5–10 ml/5–10 l vody)
Talstar 10 EC 0,08 % (8 ml/10 l vody)

Trávníky: mechy


Mechy v trávníku

Příčinou výskytu mechů bývá většinou celý komplex faktorů, které činí stanoviště nevyhovující pro traviny, ale mechorostům a řasám naopak vyhovují. Co se týká přípravků na likvidaci mechů, dá se na trhu nalézt celá řada s různým použitím. Mechy lze hubit klasickými herbicidy, hnojivy nebo herbicidy se složkou hnojiva. Herbicidní účinky na mechy a řasy má zelená skalice, které je obsažena v řadě přípravků. Při aplikaci zelené skalice (heptahydrát síranu železnatého) zahubíme mechorosty a dodáním železa v této formě vyřešíme případné chlorózy. Zelená skalice se používá v množství 30–60 g/m2 plochy. Aplikuje se rozhozením tohoto množství nebo ve formě roztoku o koncentraci 0,2–0,4 %. Vyšší koncentrace při neodborné manipulaci může kromě mechů spálit i trávník a přílišné množství znamená velkou zátěž pro životní prostředí. Aplikaci roztoku provádíme v blízkosti betonových prvků velmi opatrně, protože sůl na dlažbě a betonu vykrystalizuje v těžko odstranitelný zelený povlak.

HORTUS - STOP-MECH je trávníkové hnojivo, které se aplikuje rozhozem 35 g/m2.

Zelenina

Rajčata: plíseň bramborová


Plíseň na plodu rajčete

Porosty rajčat je nutno podle stupně ohrožení opakovaně ošetřit při dodržení ochranné lhůty (OL) proti plísni rajčat povolenými přípravky:

Acrobat MZ 0,2–0,25 % (20–25 g/10 l vody)
Dithane NeoTec 20 g/6 l vody/100 m2
Kocide 2000 35 g/4–10 l vody/100 m2
Kuprikol 50 0,35–0,4 % (35–40 g/10 l vody)
Ortiva 10 ml /4–6 l vody /100 m2
Ridomil Gold MZ Pepite 25 g/2–10 l vody/100 m2

Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstranění již napadených listů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce. Při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny.

Okurky (cukety): plíseň okurková


Plíseň okurková

Podle potřeby pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (dříve plísni okurkové) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Za deštivého počasí v sedmidenních intervalech (většinou vždy po sběru plodů) při dodržení předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech, např. přípravky:

Aliette 80 WG 20 g/10 l vody/100 m2
Ortiva 10 ml/4–10 l vody/100 m2
Previcur 607 SL 0,4 % (40 ml/100 m2)
Ridomil Gold MZ Pepite 25 g/10 l vody/100 m2

Věnujte pozornost také padlí okurkovému (Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení ošetřit přípravky, např. Ortiva, Kumulus WG.

Pór: rzivost

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých, ohrožené porosty možno ošetřit např. přípravkem Ortiva. Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních.

Povolené přípravky, např. Decis Mega se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Mrkev: pochmurnatka mrkvová


Pochmurnatka mrkvová - poškození mrkve

Jedním ze závažných škůdců mrkve pochmurnatka mrkvová. Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije – poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce. Může značně poškozovat rovněž i celer, pastinák i petržel. Škůdce má 2–3 generace za rok. První generace se objevuje v 2. polovině května. 2. generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, před větrem chráněná stanoviště.. Chemická ochrana je pro dlouhodobé kladení vajíček problematická. Účinnou mechanickou ochranou je pokrytí porostů netkanými textiliemi.

Polní plodiny

Brambory: plíseň bramborová, desikace

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru a někde i hnědé skvrnitosti listů (Alternaria porri f.sp. solani) ve všech porostech. Na plochách se škodlivým výskytem plísně (nad 25 %) je vhodné provést likvidaci natě (mechanicky, chemicky), aby nedošlo k napadení hlíz.

Desikace: Basta 15 2,5–3,0 l/400–600 l vody/ha (při mechanickém ničení natě dávka 1,5 l/ha). Aplikuje se na začátku přirozeného dozrávání, kdy zabarvení natě přechází ze zelené do žlutozelené, vhodná je kombinace s některým z fungicidů s antisporulační účinností (Acrobat, Altima, Casoar, Sereno, Tanos) pro závěrečný postřik. U poloraných a polopozdních odrůd pokračujte v ošetření proti plísni, např. přípravky Acrobat MZ, Altima 500 SC, Casoar, Sereno, Tanos 50 WG. Při silnějším napadení porostu je velká pravděpodobnost, že mohou být také napadeny hlízy, což významně ovlivní celkovou sklizeň a zvýší ztráty při skladování. Proto věnujte bramborám zvýšenou pozornost i při sklizni, tj. neprovádějte sklizeň za vyšších teplot a porosty s hlízami napadenými plísní bramborovou sklízejte jako poslední. K preventivním opatřením rovněž patří i dokonalé mechanické vyčistění skladů před naskladněním a jejich následná desinfekce.

Nepodceňujte ošetření proti pozdnímu napadení 2. generací mandelinky bramborové , abyste co nejvíce redukovali počet přezimujících brouků tohoto škůdce, např. insekticidy:

Actara 25 WG 0,07–0,08 kg/ha
Mospilan 20 SP 0,08 kg/ha
Nurelle D 0,6 kg/ha

Často stačí ošetřit pouze ohniska výskytu mandelinky bramborové či okraje pole, kde se škůdce vyskytuje. Při plošném ošetření je vhodné spojit toto ošetření s ošetřením proti plísni bramboru. Pozor! Dodržovat ochrannou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní brambor!

Řepka ozimá: plevele, slimáci


Zaplevelená řepka

Vzhledem k jejímu časnému setí je vystavena konkurenci plevelů již při vzcházení a dlouhá doba růstu a „redukce“ olistění rostlin přes zimní období, poskytují prostor a čas pro rozvoj plevelů i v zimním období. Jedná se hlavně o vzrůstné plevele, tj. heřmánkovec přímořský, svízel přítulu, a v podzimním období také výdrol obilnin. Na většinu plevelů dobře působí doporučené půdní herbicidy. Hlavním předpokladem dobrého a rychlého vzcházení ozimé řepky a dobré účinnosti aplikovaných půdních herbicidů, kromě dalších faktorů, je jemně drobtovitá, stejnoměrně připravená a dobře ulehlá půda. Příliš kypré či hrudovité (kamenité) půdy je třeba před aplikací herbicidů uválet. Účinnost i velmi kvalitního půdního herbicidu na hrudovitých a kamenitých půdách může být nedostatečná, protože semena plevelů zpod hrud či kamenů vyklíčí, aniž by se dostala do styku s účinnou látkou půdního herbicidu. V těchto případech je vhodnější vyčkat s aplikací herbicidů až na vzcházející plevele.

Brasan Teridox Pack (balíček obsahuje 15 l Brasan + 5 l Teridox), dávkování 1,5 l/ha + 0,5 l/ha (1 balíček/10 ha), aplikace PRE do 3 dnů po zasetí
Command Komplet (balíček obsahuje 2 l Command + 15 l Butisan 400 SC + 1 l Fury), dávkování 0,2 l COMMAND 36 CS + 1,5 l BUTISAN 400 SC/300 l vody/ha, 1 balíček/10 ha, aplikace PRE do 3 dnů po zasetí
Command 36 CS 0,15–0,25 l/ha, aplikace PRE do 3 dnů po zasetí
Butisan 400 SC 2,0 l/ha, aplikace PRE–CPOST bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů
Kombinace Command 36 CS 0,15 l/ha + Butisan 400 SC 1,5 l/ha
Butisan Star 2,0 l/ha, aplikace PRE–CPOST bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů
Galera Podzim 0,3 l/ha, aplikace POST podzim od 1. pravého listu řepky

Graminicidy – proti výdrolu obilnin:

Pantera QT 0,7–1,0 l/ha
Targa Super 5 EC 0,7–1,0 l/ha

Slimáci


Slimák požírající moluskocid

V chemické ochraně proti slimákům a plzákům v polních kulturách jsou u nás povoleny Vanish Slug PelletsMesurol-Schneckerkorn. Tyto návnadové přípravky je možné, podle návodu, volně rozházet do porostu či na osetou plochu. Uvedené návnady mají asi týdenní účinnost i po dešťových srážkách. Na ohrožených pozemcích s pravidelným výskytem slimáků proveďte na souvratích – hlavně kolem příkopů, polních cest a remízků - preventivní ošetření, případně ošetřete pozemek plošně těsně před vzcházením ozimé řepky.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2020

16. 01. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 198x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2020

15. 01. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 250x

Poškození polních plodin v roce 2019

14. 01. 2020 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 164x

Choroby a škůdci borůvky

23. 12. 2019 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 461x

Co ještě udělat na zahradě, než přijde zima

13. 11. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 657x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail