Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2017

16. 06. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1269x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů i za chladnějšího počasí. Na broskvoních se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně a to nejen na listech, ale především bělavými a později hnědými skvrnami na plodech.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

 

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Ovocné plodiny

Jádroviny

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na potlačení obou chorob lze použít přípravky: Bellis, Discus, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Sercadis, Talent, Topas 100 EC, Zato 50 WG.

Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. V případě výskytu padlí můžete aplikovat přípravky: Bellis, Cyflamid 50EW, Discus, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Sercadis, Talent, Topas 100 EC, Zato 50 WG, případně přípravky na bázi síry: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů i za chladnějšího počasí. U něho však nejsou letové vlny tak patrné jako u obaleče jablečného. Kromě jiných jsou proti obalečům registrovány přípravky, které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu - systémově působící přípravky: Calypso 480 SC, Gazelle, Mospilan 20 SP, translaminární: Coragen 20 SC, Steward a kontaktní přípravky: Dimilin 48 SC, Integro, Karate se Zeon Technologií 5 CS, Spintor. Lze použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis Lepinox Plus, či na bázi viroidů Carpovirusine. Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Ošetření se provádí podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další v intervalu 6–14 dnů.

Broskvoně a meruňky

Na broskvoních se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) a to nejen na listech, ale především bělavými a později hnědými skvrnami na plodech. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Mladé plody jsou nejnáchylnější do velikosti 2,5–3 cm. Na lokalitách s pravidelným výskytem této choroby se první ošetření doporučuje měsíc po odkvětu, nejpozději však při prvních příznacích. Ošetření je většinou třeba několikrát opakovat v závislosti na počasí a na náchylnosti pěstované odrůdy povolenými přípravky: Kumulus WG, Talent, Zato 50 WG aj.

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou počátkem června objevit na meruňkách, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní. Příznaky způsobuje houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Na plodech se vytvářejí (nejvíce až ve stadiu dozrávání) drobné (2–5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 °C). K infekcím dochází již 4.–6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je jenom málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou, usychají a mohou i vypadávat. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní a broskvoní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru. Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů. Učinkují fungicidní přípravky, které jsou povoleny proti ostatním chorobám peckovin např.: Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Syllit 65 WP, Talent aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné, při dodržení ochranné lhůty, ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

U meruněk i nadále sledujte výskyt choroby hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma). Napadené stromy ošetřete přípravky: Syllit 400 SC*, Talent, Zato 50 WG aj.

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její úzce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky – M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod. U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus -ochranná lhůta (OL) 1 den; Signum - OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Experience - OL 7 dnů a Teldor 500 SC - OL 3 dny a u slivoní Lynx, Switch. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a na rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu (a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby) omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis - OL 7 dnů; Flint Plus, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Třešeň, višeň

Na počátku květu černého bezu (obvykle na počátku až v polovině června) je aktuální vyvěsit žluté (nebo i bílé) lepové desky na signalizaci letu vrtule třešňové, která každoročně způsobuje červivost plodů třešní a višní. Je to malá pestře zbarvená moucha, která ve stadiu kukly přezimuje v půdě. Obvykle v době květu černého bezu se líhnou z kukel mouchy, které po páření kladou vajíčka na plody třešní a višní. Ošetření proveďte v případě zvýšeného náletu much vrtule na lepové desky (za 7–10 dnů po začátku náletu) insekticidy: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Danadim Progress, Reldan 22 aj. Ošetřujeme jen polorané a pozdní odrůdy.

Jahodník

Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni porost sežnout s následným přihnojením a chemickým ošetřením některým z přípravků: Cuprocaffaro, Flowbrix, Champion 50 WG, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. Ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Po sklizni je vhodné odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc provést chemické ošetření přípravkem Vertimec 1.8 EC. Ošetření je nutno aplikovat pod vysokým tlakem větším objemem postřikové jíchy, především do středu trsů. Případně možno podle návodu aplikovat v zapojených porostech dravého roztoče rozhozem substrátu s bioagens na rostliny: Biolaagens ACu, Spical. Tato ošetření účinkují i proti svilušce chmelové.

Padlí jabloně
Padlí jabloně

Housenka obaleče jablečného
Housenka obaleče jablečného

Housenka obaleče švestkového
Housenka obaleče švestkového

Padlí broskvoně na listu
Padlí broskvoně na listu

Padlí broskvoně na plodu
Padlí broskvoně na plodu

Strupovitost peckovin na plodech meruňky
Strupovitost peckovin na plodech meruňky

Moniliniová hniloba peckovin na broskvích
Moniliniová hniloba peckovin na broskvích

Moniliniová hniloba peckovin na meruňkách
Moniliniová hniloba peckovin na meruňkách

Moniliniová hniloba jádrovin na jablkách
Moniliniová hniloba jádrovin na jablkách

Skvrnitost listů jahodníku
Skvrnitost listů jahodníku

Vinná réva

Ve fázi dokvétání a krátce po odkvětu trvá období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekci, nutno sledovat výskyty a provádět ošetření proti plísni révy, padlí révovému, sviluškám a obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Situační zprávy o ochraně révy vinné můžete najít na: www.ekovin.cz či www.velke-pavlovice.cz případně i na internetových stránkách některých dalších obcí ve vinařských oblastech.

Šedá hniloba (také plíseň šedá nebo botrytida) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se však většinou provádí až v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů. Fungicidní ošetření se provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů. Zejména u padlí je vhodné provádět u náchylných odrůd preventivní ochranný zásah již od růstové fáze révy 6 listů. V období kvetení révy je důležité u odrůd náchylných na plíseň révy včas zařadit do systému ochrany také fungicidní ošetření proti této chorobě.

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Antre 70 WG, Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 80 WP, Novozir MN 80 New, Pergado F, Polyram WG aj. Přípravky s účinnou látkou folpet: Areva Combi, Folpan aj. zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované fungicidy: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Curzate Gold, Curzate M WG, Drago, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 65,3 WG, Profiler, Ridomil Gold Combi Pepite, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis M, Zetanil WG aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WP/WG, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 je vhodnější aplikovat až v závěru vegetace.

Na padlí révy je vhodné k ošetření rizikových porostů použít na počátku kvetení přípravky: Dynali, Karathane New, Prosper nebo Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo Extra, Vivando, případně preventivně Discus, Quadris, Zato 50 WG aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Méně ohrožené porosty je možné ošetřovat přípravky na bázi elementární síry: Kumulus WG, Siarkol 800 SC, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet při teplotách nad 15 °C nebo azoly: Domark 10 EC, Talent, Topas 100 EC aj.

Plíseň révy
Plíseň révy

Padlí révy na listu
Padlí révy na listu

Padlí révy na bobulích
Padlí révy na bobulích

Povlaky plísně šedé na bobulích
Povlaky plísně šedé na bobulích

Zelenina

Průběžně v porostech kontrolujte výskyty svilušek, mšic, třásněnek a ploštic. Při vlhkém počasí narůstá škodlivost plísní ve sklenících i na venkovních kulturách!

Na vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky, slimákyplzáky. Pro ideální podmínky, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Po letošní mírně zimě můžeme počítat i s vyšším výskytem a škodlivostí plzáka španělského. Možno aplikovat návnadové moluskocidní přípravky: Lumex, Metarex Inov, Metin, Shift, Vanish Slug Pellets, Granulax, Tymatol (bylinný postřik), Natria pro slimáky aj. nebo Ferramol, Sluxx HP. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny - ve sklenících na cestičky, pod pěstební stoly. Přípravky nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků možno využít: Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic Phasmarhabditis hermaphrodita. Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20 oC, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký. Sledujte signalizaci na: eagri.cz/public/web/ukzuzeagri.cz/public/app/srsmapa.

Okurky

Porosty podle infekčního tlaku pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (plíseň okurková) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Za deštivého počasí v 7denních intervalech (většinou vždy po sběru) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Curzate K, Dithane DG Neotec, Flobrix, Funguran Progress, Champion 50 WP, Infinito, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Během sklizně se ošetřuje nejlépe ihned po otrhání plodů. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, který má ochrannou lhůtu 7 dnů, mají ostatní uvedené přípravky lhůtu 1–3 dny. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i biopreparát Polyversum.

Případně podle intenzity napadení porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Pozor na dodržení ochranné lhůty! Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Calypso Al, Decis Al, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Scatto; Nisuron 10 WP; Vertimec 1,8 EC - na svilušky; Chess 50 WG, Ninja, Plenum - na molice a mšice aj. s přídavkem smáčedla.

Paprika

Opadávání květů papriky v létě ve skelníku a fóliovníku většinou způsobuje vysoká teplota v kombinaci s nízkou vzdušnou vlhkostí. Při teplotě blížící se 30 °C a vzdušné vlhkosti pod 60 % květy nebo i poupata opadávají. Pomůže intenzivnější větrání a zvýšení vlhkosti.

Na paprikách může škodit i zavlečený roztoč - škůdce rostlin ve sklenících Polyphagotarsonemus latus. Jeho nejčastějším příznakem na paprikách je kožovitost (korkovitost) plodů, které plody znehodnocuje. Roztoči mají protáhle oválné tělo mikroskopických rozměrů, obvykle dosahují velikosti pouze několika desetin milimetru. Tento teplomilný druh byl do skleníků zavlečen s okrasnými rostlinami. Spektrum hostitelských rostlin je velmi široké. Škodlivý výskyt byl pozorován zejména na sazenicích paprik předpěstovaných ve sklenících, ve kterých jsou současně pěstovány i různé okrasné rostliny, které bývají zdrojem napadení. V optimálních podmínkách se dokáže roztoč v krátké době velmi rychle namnožit. Při vysoké teplotě trvá vývoj generace pouze 4–5 dní! Vývoj probíhá na spodní straně mladých listů, kde je optimální vlhkost, stín a vhodné potravní podmínky. Během roku může mít mnoho překrývajících se generací. Poškození rostlin způsobená tímto roztočem bývají často zaměňována s příznaky poškození způsobenými jinými biotickými či abiotickými faktory (nedostatky ve výživě, poškození herbicidy, fyziologické poruchy atd.). K typickým příznakům napadení mladých rostlin paprik patří deformace vegetačních vrcholů jako po napadení mšicemi a výrazné zpomalení růstu až jeho úplné zastavení. Terminální listy a květní poupata bývají deformovaná a při silném napadení nerozkvétají a zasychají. Listové čepele se často stáčejí směrem k rubové straně. U napadených plodů tento roztoč preferuje zastíněnou část. Plody se špatně vybarvují, jsou skvrnité, deformované se zkorkovatělým povrchem v místech předchozího sání. Více napadené plody krní a mohou i předčasně opadávat. Ochrana proti roztoči Polyphagotarsonemus latus je založena na prevenci proti zavlečení a dodržováním hygieny při pěstování sadby a aplikaci akaricidů. Do papriky je na svilušky (účinkuje i na další roztoče) registrován přípravek Vertimec 1.8 EC. Ošetření musí být provedeno včas, pokud populace škůdce není přemnožena, nejlépe při prvních příznacích napadení. Ve sklenících s pravidelnými výskyty i preventivně. Ošetření v pozdějších fázích napadení již oslabené rostliny nezachrání. Ochranný zásah je vhodné po několika dnech opakovat. Při slabším napadení může být účinný i opakovaný postřik přípravkem Biool, Neudosan nebo i některá listová hnojiva např. Hycol Z, který svými lepkavými vlastnostmi kolagenu brání pohybu roztočů. Silněji napadené rostliny raději zlikvidovat.

Cibule

Sledujte signalizaci prvních výskytů plísně česnekovitých (plíseň cibule). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Mastana SC, Novozir MN 80 NEW, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Infinito - kromě cibule na zelenou nať, případně i měďnaté přípravky: Airone SC, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WP, Kuprikol 250 SC. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i biopreparát Polyversum.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské - botryotiniová hniloba česnekovitých (krčková hniloba) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již mají polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po jejím důkladném zaschnutí. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky. Rovněž preventivní aplikace přípravků: Ortiva, Rovral Aquaflo, Switch snižuje napadení touto chorobou.

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyt plísně rajčete (plíseň bramborová)septoriovou skvrnitost rajčete. Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Antre 70 WG, Banco 500 SC, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Chess 50 WG, Ninja, Plenum, Substral Careo Ultra, případně: Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj aj.

Koštáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková, která nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku; květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete (podle signalizace) při zjištění prvních výskytů škůdce registrovanými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření podle potřeby opakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později, je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: SpinTor a Stewrd, případně: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS. Na mšice jsou povoleny: Pirimor, Plenum, Calypso 480 SC aj. Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

V posledních letech značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost ošetřit přípravky: Rovral Aquaflo, Signum, u ostatních brukvovitých: Askon, Luna Experience, Ortiva, Zato aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor - ochranná lhůta je 14 až 28 dnů! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i biopreparát Polyversum.

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty možno ošetřit např. přípravkem: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Celer

Sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apii graveolentis). Choroba se přenáší semenem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50WP, Korzar, Kuprikol 250 SC nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Plzák španělský je pravidelným škůdcem
Plzák španělský je pravidelným škůdcem

Plíseň tykvovitých na okurce
Plíseň tykvovitých na okurce

Listy okurky posáté sviluškami
Listy okurky posáté sviluškami

Roztoč Polyphagotarsonemus latus poškozuje vrchol papriky
Roztoč Polyphagotarsonemus latus poškozuje vrchol papriky

Plíseň česnekovitých na cibuli
Plíseň česnekovitých na cibuli

Krčková hniloba cibule
Krčková hniloba cibule

Plíseň rajčete
Plíseň rajčete

Septoriová skvrnitost listu rajčete
Septoriová skvrnitost listu rajčete

Housenky můr
Housenky můr

Požerky způsobené housenkami můr
Požerky způsobené housenkami můr

Dřepčíci na zelí
Dřepčíci na zelí

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Poruchy výživy

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře projevují příznaky nedostatku přijatelného vápníku.

Jabloně

Snad se již každý pěstitel setkal s hořkou (abiotickou, fyziologickou) skvrnitostí (pihovitostí) jablek. Ještě před dozráním nebo až při skladování, se na slupce objeví šedozeleně zbarvené, mírně propadlé skvrnky, které se často rozrůstají. Po rozkrojení jablka zjistíme, že dužnina je pod slupkou prorostlá hnědými, hořkými skvrnami velkými 3–5 mm. Plody také často předčasně dozrávají, dužnina řídne, rozpadá se, jablka praskají a hnijí. Není to choroba, ale jedná se o fyziologickou poruchu způsobenou (relativním) nedostatkem přijatelného vápníku v půdě - jeho nedostupností zejména v suchých a teplých letních měsících. V půdě může být vápníku dostatek, ale z nejrůznějších důvodů nemůže být rostlinami přijímán a dopraven do narůstajících plodů. Tuto blokaci příjmu vápníku nejčastěji způsobuje suchá, ale i dlouhodobě mokrá půda nebo nadbytek dusíku či draslíku v půdě. Proto je vhodné předcházet této poruše pravidelnou závlahou a vyváženou výživou. Onemocnění se především projevuje na mladých (zmlazených) bujně rostoucích stromech s malou násadou plodů a na velkých plodech. U citlivých odrůd jabloní (např. Angold, Dukát, Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, Vanda aj.) se neobejdeme bez aplikace speciálního hnojiva s obsahem přijatelného vápníku na listy a plody: Aminoquelant-Ca, Arbofert jablko, Calcinit, CalMag, Calsol, Campofort Garant Ca, Fertikal, Fruton Combi, Harmonie Vápník, InCa, Kalkosol 25, Kalkosan 30, Lamag Ca, Vinofert Kalcium, Wuxal Kalcium aj. Případně lze použít i chlorid či ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Tato hnojiva je vhodné přidávat i do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů - od poloviny července do konce srpna. Ošetření 3–5× opakujte v intervalu 10–14 dnů. Začínáme s nižšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležitá jsou zejména poslední dvě ošetření před sklizní.

Vinná réva

Stejného původu (nedostatek vápníku) je i odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) u révy vinné. Tato porucha se projevuje u náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe aj.) tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky a třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Za vlhkého počasí poškozené části napadá šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá) a dochází k hnilobě a padání bobulí. Ošetření se provádí na počátku zaměkání a je ho nutno (tak jako u jabloní) v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat.

Odumírání třapiny hroznů je třeba odlišit od fyziologického (biotického) vadnutí hroznů, kdy zavadají a scvrkávají jen bobule, ale třapina a stopečky bobulí zůstávají zelené (způsobuje to více příčin, významné jsou především nedostatek draslíku a nadbytek hořčíku).

Zelenina

Rovněž některé poruchy zeleniny- suchá hniloba květního konce plodů rajčat a paprik, ale i neinfekční nekrózy (hnědnutí) vnitřních listů hlávek zelí, neinfekční okrajové nekrózy (spály) listů (např. salátu nebo košťálovin), neinfekční nekrózy vnitřních suknic cibule, neinfekční tečkovitosti listů pekingského zelí, propadání a hnědnutí středů růžic květáku nebo neinfekční hnědnutí poupat brokolice - vznikají jako následek relativního nedostatku přijatelného vápníku. Následně je takto poškozená část rostliny napadena hnilobou.

Základní preventivní ochranou proti všem uvedeným příznakům nedostatku vápníku je: Pravidelná a dostatečná závlaha - V průběhu celé vegetace by nikdy nemělo dojít k proschnutí kořenové soustavy. V některých případech se však nedostatek vápníku může projevovat i na půdách příliš mokrých a rozbahněných.

Vyrovnaná výživa všemi důležitými živinami - Nemělo by nikdy docházet hlavně k přehnojování dusíkem (zejména v amoniakální formě). Je třeba zacházet opatrně i s draslíkem, a to především na půdách s vyšším obsahem tohoto prvku.

U zeleniny (zejména u papriky a rajčat) je vhodné provádět ošetření listovým hnojivem s obsahem přijatelného vápníku preventivně, nejpozději však při prvních příznacích choroby.

Hořká pihovitost jablek
Hořká pihovitost jablek

Suchá hniloba květního konce plodů rajčat
Suchá hniloba květního konce plodů rajčat

Suchá hniloba květního konce plodů paprik
Suchá hniloba květního konce plodů paprik

Příznak nedostatku přijatelného vápníku na čínském zelí
Příznak nedostatku přijatelného vápníku na čínském zelí

Příznak nedostatku přijatelného hořčíku na révě
Příznak nedostatku přijatelného hořčíku na révě

Sluneční úžeh bobulí révy
Sluneční úžeh bobulí révy

Okrasné rostliny

Jalovce

Pozorně prohlédněte prosychající větve jalovců, mohou tam být štítenky (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách při silnějším napadení některé citlivé kultivary i zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. s organofosfáty: Danadim Progress, Dursban 480 EC, Perfekthion, případně neonikotinoidy: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Nissorun 10 WP či Vertimec 1.8 EC.

Růže

Na růžích může na listech škodit kromě mšic i houbová choroba černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae, anam. Marssonina rosae) a místy rovněž padlí (Podosphaera pannosa) a rez růžová (Phragmidium mucronatum a P. tuberculatum). Podle potřeby je včas ošetřete např. přípravkem: Collis, Folicur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Score 250 EC Talent, Zato 50 WG aj.

Túje - zerav západní

Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí může být kromě svilušek způsobeno i dalšími příčinami. Velmi častou příčinou hnědnutí a zasychání konců výhonů je sucho (především na jaře, po zimě) nebo i posypové soli. Může to být ale i následkem nedostatku vápníku a hořčíku. V těchto případech na napadených částech nejsou žádné příznaky poškození hmyzem nebo houbovou infekcí.

V případě napadení houbami Didymascella thujina, Kabatina thujae jsou příznaky zřetelné většinou až koncem léta a na odumřelých výhonech jsou zřetelné drobné černé plodničky nebo naduřelé polštářkovité plodnice. Rozvoj houbových chorob podporuje nedostatek vápníku a hořčíku a příliš husté porosty. Proti oběma houbovým chorobám se doporučuje ošetřovat od konce května a ošetření po 2 až 3 týdnech 2–3× opakovat. K ošetření je možné použít přípravky: Dithane DG Neotec aj.

V případě, že na bázi odumřelých výhonů je zřetelný vyhlodaný drobný otvor, jedná se o poškození škůdcem molovkou tújovou. V tomto případě se první příznaky objevují většinou až od srpna. Podobný druh škodí i na cypřišcích a jalovcích. Molovka thujová klade vajíčka v druhé polovině června. Nazelenalé larvy (přibližně 3 mm velké) se po vylíhnutí zavrtávají do jehlic, kde také přezimují. Ošetření se doporučuje provést ve druhé polovině června. Je možné použít přípravky doporučené na štítenky.

Mečíky

U mečíků (gladiol) může škodit třásněnka mečíková. Posáté listy jsou bělavé se stříbřitě lesklými skvrnami, které splývají. Povrch listů postupně hnědne. Poupata nekvetou a zůstávají „spečená“. Na květech jsou bělavé skvrny. Posátá místa na hlízách hnědnou a povrch je zvrásněný. Hlízy neraší. Během vegetace má několik generací, vývojový cyklus trvá 2–4 týdny. Třásněnky přezimují na skladovaných hlízách, kde se mohou i množit. Na podzim je nutná včasná sklizeň a očištění od zbytků listů. Chemická ochrana za vegetace je problematická vzhledem k tomu, že třásněnky jsou ukryty uvnitř v poupatech. Ošetřuje se v 10–14denních intervalech ihned při zjištění prvních příznaků napadení rostlin, případně po objevení se poupat: Calypso 480 SC, Decis Mega, Fast M , Karate se Zeon technologií 5 CS , Mospilan 20 SP, SpinTor, Vertimec 1,8 EC aj. Pro signalizaci výskytu létajících třásněnek lze použít i modré lepové desky. Třásněnka mečíková může též napadat frézie, narcisy, hvězdníky a další rostliny.

Shrnutí

Tak jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, okurkách, cibuli, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Sledujte signalizaci na internetových stránkách http://eagri.cz/public/web/ukzuz/, http://eagri.cz/public/app/srsmapa/, kde jsou teplotní modely vývoje fytopatogenních druhů hmyzu a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny. U směsí (TM) neuvedených na etiketě pozor u porostů navštěvovaných včelami.

Jestliže dojde k poškození porostů krupobitím, je vhodné porosty co nejdříve ošetřit listovým hnojivem s přídavkem fungicidu a stimulátoru růstu (antistresoru) pro podpoření hojení a regenerace poškozeného porostu.

Pozn.: * - do spotřebování zásob

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt!

Štítenky na jalovci
Štítenky na jalovci

Modřín poškozený sátím svilušek
Modřín poškozený sátím svilušek

Rez růžová
Rez růžová

Černá skvrnitost listů růže
Černá skvrnitost listů růže

Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí
Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí

Poškození molovkou tújovou
Poškození molovkou tújovou

Poškození poupat třásněnkou mečíkovou
Poškození poupat třásněnkou mečíkovou

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2017

Padlí jabloně
Housenka obaleče jablečného
Housenka obaleče švestkového
Padlí broskvoně na listu
Padlí broskvoně na plodu
Strupovitost peckovin na plodech meruňky
Moniliniová hniloba peckovin na broskvích
Moniliniová hniloba peckovin na meruňkách
Moniliniová hniloba jádrovin na jablkách
Skvrnitost listů jahodníku
Plíseň révy
Padlí révy na listu
Padlí révy na bobulích
Povlaky plísně šedé na bobulích
Plzák španělský je pravidelným škůdcem
Plíseň tykvovitých na okurce
Listy okurky posáté sviluškami
Roztoč Polyphagotarsonemus latus poškozuje vrchol papriky
Plíseň česnekovitých na cibuli
Krčková hniloba cibule
Plíseň rajčete
Septoriová skvrnitost listu rajčete
Housenky můr
Požerky způsobené housenkami můr
Dřepčíci na zelí
Alternariová skvrnitost brukvovitých
Rzivost česnekovitých na póru
Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru
Suchá hniloba květního konce plodů rajčat
Suchá hniloba květního konce plodů paprik
Příznak nedostatku přijatelného vápníku na čínském zelí
Příznak nedostatku přijatelného hořčíku na révě
Sluneční úžeh bobulí révy
Štítenky na jalovci
Modřín poškozený sátím svilušek
Rez růžová
Černá skvrnitost listů růže
Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí
Poškození molovkou tújovou
Poškození poupat třásněnkou mečíkovou

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 204x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 440x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 301x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 396x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail