Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2018

13. 07. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1212x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nezastavili primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně, hrušně (Venturia inaequalis , V. pyrina) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha). Rovněž sledujte podle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i slivoně proti červivosti způsobené obalečem švestkovým, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů více i za chladnějšího počasí a jeho letové vlny nejsou tak zřetelné jako u obaleče jablečného. Druhou generaci obaleče švestkového můžeme očekávat přibližně v 1. polovině července.

Agronutrition

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Ovocné plodiny

Jádroviny

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nezastavili primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně, hrušně (Venturia inaequalis , V. pyrina) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha). Na obě choroby jsou povoleny přípravky: Bellis, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj. Na strupovitost nově kontaktní přípravek Scala. Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. V případě výskytu převážně padlí aplikujte přípravek: Cyflamid 50 EW, Topas 100 EC aj., případně přípravky na bázi síry: Curatio, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Rovněž sledujte podle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete.

Slivoně

Obdobně ošetřete i slivoně proti červivosti způsobené obalečem švestkovým, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů více i za chladnějšího počasí a jeho letové vlny nejsou tak zřetelné jako u obaleče jablečného. Druhou generaci obaleče švestkového můžeme očekávat přibližně v 1. polovině července. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům registrovány přípravky, které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu včetně systémově působících přípravků: Calypso, Gazelle, Mospilan 20 SP a kontaktních přípravků. Coragen 20 SC, Dimilin 48 SC, Integro, SpinTor, Steward aj. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus), či na bázi viroidů Madex TOP aj. Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Ošetření podle signalizace (např. pomocí  feromonových lapáčů DelltaStop) , první aplikace před líhnutím housenek, další aplikace v intervalu 6–14 dnů. Obaleč švestkový poškozuje plody slivoní, meruněk, broskvoní, aj. Podstatně více jsou však napadány pozdní odrůdy. Obaleč švestkový má u nás dvě generace. První generace zpravidla bývá málo početná a lehce ujde pozornosti, protože červivé plody opadávají v období obvyklého červnového opadu plodů. Větší problémy může působit jen při menší násadě plodů. Přezimují dorostlé housenky v zámotku, v prasklinách borky nebo jiných úkrytech. Na jaře se kuklí. Motýli první generace létají obvykle v květnu až červnu, za 15 až 25 dní po opadu květních plátků švestek. Motýli druhé generace létají koncem července a počátkem srpna. Někdy se stává, že se období letu různých generací může i navzájem překrývat. Samičky kladou ve večerních hodinách vajíčka na mladé plody, ojediněle i na okolní listy. Vylíhlé housenky se několik minut pohybují po povrchu a poté se vžírají dovnitř plodů. Vážnější škody většinou způsobují housenky druhé generace znehodnocováním dozrávajících plodů. Plody jsou měkčí a v plodu můžeme nalézt růžovou housenku a kousky tmavého trusu. Často plody mívají na povrchu, v místech, kudy vnikla housenka dovnitř, kapičky kleje. Červivé plody opadávají a za vlhkého počasí zahnívají. Proti druhé generaci se (dle návodu) doporučuje aplikovat přípravky za týden po vrcholu první letové vlny, některé kontaktní přípravky však již v době vrcholu letové vlny.

Meruňky, peckoviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky: M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod. U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus-ochranná lhůta (OL) 1 den; Moon Privilege, Teldor 500 SC - OL 3 dny; Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Experience - OL 7 dnů a u slivoní Abilis Ultra, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a na rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd. Aplikace fungicidů, např.: Lynx, Talent, Zato 50 WG omezuje rovněž i výskyty rzi slivoně a dírkovitosti listů peckovin.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu (a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby) omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravkem Geoxe 50 WG - ochranná lhůta (OL) 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd!

Suchá skvrnitost listů peckovin (Stigmina carpophila) se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách, zvláště však na třešni, broskvoni, meruňce, slivoních a dalších dřevinách rodu Prunus i střemchy (P. padus) a jeřábu (Sorbus). Houba přezimuje v napadených pletivech větví na nichž vytváří konidie. Ty jsou značně životaschopné a uchovávají si klíčivost po dlouhou dobu. Spory jsou schopné klíčit již za velmi nízkých teplot (uvádějí se teploty mírně nad bodem mrazu 2–4 °C), takže houba může v případě teplých mokrých zim způsobovat i významné infekce pupenů, které nevyraší. V průběhu vegetace se houba šíří konidiemi. Jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. Rozvoj a šíření infekce významně podporují dešťové srážky. Suchá skvrnitost listů se na listech projevuje vznikem až 5 mm velkých fialovočervených až červenohnědých skvrn s tmavým okrajem. Později skvrny nekrotizují a nekrotické pletivo vypadává. Příznaky napadení lze zaměnit i s poškozeními způsobenými listožravými škůdci. Při silném napadení dochází k předčasnému opadu listů, a při silnějších mrazech může dojít i k namrzání špatně vyzrálého dřeva. Houba kromě listů může napadat i další rostlinné části - výhony, pupeny, případně i plody. Na infikovaných výhonech se objevují, obyčejně hned pod pupeny, tmavofialové, později hnědnoucí nekrotizující skvrny, které jsou často doprovázeny klejotokem. Napadené pletivo může být vstupní branou pro další dřevokazné mikroorganizmy (např. houby rodu Leucostoma). Spolu s výhony houba napadá i dormantní pupeny, které odumírají a na jaře neprorůstají! U napadených plodů lze příznaky napadení zaměnit s napadením strupovitostí peckovin (Venturia carpophila). Pravidelným řezem udržujeme vzdušné koruny. Napadení pupenů je možno omezit ošetřením měďnatým fungicidem v období opadu listů, případně za velmi teplých period v průběhu zimy a v předjaří. Broskvoně a nektarinky je vhodné ošetřit již po opadu listů. Ochrana slivoní a třešní se provádí při rašení pupenů a po odkvětu. Pro podzimní a jarní postřik jsou doporučeny měďnaté fungicidy a během vegetace se používají organické fungicidy: Delan 750 SC, Dithane DG Neotec, Luna Experience aj.

Broskvoně

Na broskvoních a nektarinkách se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale hlavně světlými skvrnami na na osluněné straně plodů. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Nejnáchylnější jsou nektarinky, z běžných odrůd broskvoní pak odrůda Sunhaven. Takto napadené stromy co nejdříve opakovaně ošetřete přípravky: Flosul, Kumulus WG, Moon Privilege, Talent, Thiovit Jet, Zato 50 WG aj.

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou objevit na meruňkách již počátkem června, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, broskvoní a mandloní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 oC). K infekcím dochází již 4. až 6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je většinou málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou a usychají. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru. Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů. Učinkují na ni fungicidní přípravky, které jsou povoleny proti ostatním chorobám peckovin např.: Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Talent aj. K omezení choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

Jabloně

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře mohou projevit příznaky nedostatku přijatelného vápníku - nejběžněji se vyskytuje fyziologická skvrnitost jablek nebo u révy vinné fyziologické ochrnutí stopek hroznů. U citlivých odrůd jabloní je vhodná aplikace přijatelného vápníku na listy a plody ve formě speciálního hnojiva např.: Aminoquelant-Ca, Arbofert jablko, Calcinit, CalMag, Calsol, Campofort Garant Ca, Fertikal, Fruton Combi, Harmonie Vápník, InCa, Kalkosol 25, Kalkosan 30, Lamag Ca, Vinofert Kalcium, Wuxal Kalcium aj. Tato hnojiva můžete přidat do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů (červenec, srpen). Ošetření se 3–5× opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Aplikace listových hnojiv se zvýšeným obsahem vápníku současně omezuje na plodech i abiotickou sklovitost plodů i výskyt slunečního úžehu a napadení skládkovými chorobami. Nebezpečí poškození úžehem snižuje optimální hustota výsadby a bohatší olistění stromů.

Housenka obaleče švestkového
Housenka obaleče švestkového

Moniliniová hniloba peckovin
Moniliniová hniloba peckovin

Suchá skvrnitost listů peckovin
Suchá skvrnitost listů peckovin

padlí broskvoně na plodu
Padlí broskvoně na plodu

Strupovitost peckovin - plod meruňky
Strupovitost peckovin - plod meruňky

Fyziologická skvrnitost jablek
Fyziologická skvrnitost jablek

Vinná réva

Na citlivých odrůdách na lokalitách, kde choroby a škůdci pravidelně škodí, pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá, botrytida, Botrytis cinerea) napadá hrozny v období dokvétání a především od počátku zrání (zaměkání). Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů.

Obecně se fungicidní ošetření provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů. Zejména u padlí je vhodné provádět u náchylných odrůd preventivní ochranný zásah již od růstové fáze révy 6 listů. V období kvetení révy je důležité u odrůd náchylných na plíseň révy včas zařadit do systému ochrany také fungicidní ošetření proti této chorobě (např. přípravek Scala).

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno ještě použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Antre 70 WG, Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 80 WP, Novozir MN 80 New, Pergado F, Polyram WG aj. Přípravky s účinnou látkou folpet (Areva Combi, Folpan aj.) zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované fungicidy: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Curzate Gold, Curzate M WG, Drago, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 65,3 WG, Profiler, Ridomil Gold Combi Pepite, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis M, Verita, Zetanil WG aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-Progress, Champion 50 WP/WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. je vhodnější aplikovat až v závěru vegetace.

Na padlí révy je vhodné k ošetření rizikových porostů (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) použít přípravky: Dynali, Karathane New, Prosper i další: Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo Extra, Vivando, případně preventivně Zato 50 WG aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Méně ohrožené porosty je možné ošetřovat i přípravky na bázi elementární síry (v IP náhrada za organické fungicidy): Kumulus WG, POL-Sulphur 80 WP, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. nebo azoly: Domark 10 EC, Talent, Topas 100 EC aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyty hálčivce révového. Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižující vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů - je tu nebezpečí (zejména u modrých odrůd) popálení hroznů.

V systému certifikované biologické produkce se k ochraně produkčních ploch vinic a sadů využívá před škodami způsobenými housenkami obalečů matení samců feromony (mating disruption). Feromonové odparníky (Isonet L plus, Isonet LE, RAK 1+2 M) musí být podle metodiky rovnoměrně rozmístěny po ploše sadu. Tím, že jsou koncentrovanější než feromony produkované samičkami motýlů, dojde ke zmatení samečků. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy nalétnou do vinice oplodněné samičky, je vhodné alespoň po obvodu, při objevení housenek doplnit metodu matení samců použitím přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus). Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Lepinox nepoužívejte při teplotách pod 15 °C, optimální účinnost je při teplotách nad 18 °C.

Pokud na rizikových lokalitách dojde k projevu fyziologické poruchy - vrcholové chlorózy révy (kalcióza), je třeba postižené porosty co nejdříve a opakovaně ošetřit (2–4× v intervalu 10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě. K ošetření lze použít přípravky: Ferosol, Fytovit, Harmonie Železo, Tenso Fe, Tenso Cocktail, Vinofert Plus, případně i další (podle návodu k použití). Opakovaně je možno použít i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04–0,08 % kyseliny citronové.

U náchylných odrůd révy: André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe aj. se může v období dozrávání projevit i abiotické odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) s případným následným poškozením (za vlhka) šedou hnilobou. Škodlivost podporuje chlad a vlhko během kvetení. Tato porucha - nedostatek přijatelného hořčíku, případně i vápníku a vyšší hladina draslíku - se projevuje tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky případně i třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Při akutním nebezpečí se ošetření provádí na počátku zaměkání (nejpozději při prvních příznacích) 2× po 7 až 10 dnech chloridem vápenatým a hořečnatým (CaCl2 - 0,5 % a MgCl2 - 0,5 %), případně listovými hnojivy se zvýšeným obsahem hořčíku, vápníku. K dlouhodobé ochraně je potřebné vyhnojení podle výsledků rozboru půdy.

Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/ a podrobnosti o révě vinné na www.ekovin.cz/sekce-pro-cleny/prognosticke-zpravy-pro-rok-2018

(prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů).

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Plíseň révy
Plíseň révy

Padlí révy
Padlí révy

Vrcholová chloróza révy (kalcióza)
Vrcholová chloróza révy (kalcióza)

Abiotické odumírání třapiny hroznů
Abiotické odumírání třapiny hroznů

Zelenina

Okurky

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Curzate K, Dithane DG Neotec, Flobrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Infinito, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, který má ochrannou lhůtu (OL) 7 dnů, mají ostatní uvedené přípravky OL 1–3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum.

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Calypso Al, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Plenum, Scatto aj. a na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite, NeemAzal-T/S, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo s přídavkem smáčedla. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Cibule

Obdobná situace je u plísně česnekovitých (plíseň cibulová; Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Mastana SC, Novozir MN 80 NEW, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Zakeo, případně i měďnaté přípravky¨: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WP, Kuprikol 50. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské - botryotiniová hniloba česnekovitých (krčková hniloba; Botryotinia porri) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již mají polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po důkladném zaschnutí natě. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky. Rovněž preventivní aplikace přípravků Rovral Aquaflo, Switch snižuje napadení touto chorobou.

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyty plísně rajčete (plíseň bramborová; Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Banco 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Infinito, Nautile DG, Novozir MN 80 New, Ortiva, Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 50 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Chess 50 WG, Plenum, případně Karate se Zeon technologií 5 CS aj.

Koštáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné, rovněž i molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby opakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravek: Benevia, SpinTor, Steward - na housenky můry zelné a housenky motýlů, případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Protech, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto. Na mšice jsou: Calypso 480 SC, Danadim Progress, Movento 150 OD, Plenum, Pirimor 50 WG aj.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob na porostech pekingského zelí značně škodí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Prakticky prakticky může za vhodných podmínek napadnout všechny druhy brukvovitých rostlin. Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. V omezeném množství přežívají původci choroby i na napadených rostlinných zbytcích v půdě. Velmi důležitým zdrojem infekce jsou také porosty ozimé řepky. Za vegetace se choroba šíří prostřednictvím konidií, které jsou roznášeny větrem. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. Proto základem ochrany je výsev uznaného (namořeného) osiva ze zdravých semenných porostů, střídání plodin v dostatečných časových odstupech, dostatečná prostorová izolace porostů brukvovité zeleniny od porostů řepky, včasná a důsledná likvidace napadených částí a posklizňových zbytků, vhodný způsob závlahy, nepřehnojování dusíkem a nepříliš husté porosty. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem: Rovral Aquaflo, Signum a u ostatních brukvovitých fungicidem: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum, Zato aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum.

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Ohrožené porosty možno ošetřit přípravkem: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Pyretroidy: Decis Mega, Decis Protech se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření dva až 3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší osivem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kuprikol 50/250 SC nebo přípravkem: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně 3 roky staré.

Mrkev

Kromě merule mrkvové, mšice mrkvové a mšice hlohové - ta škodí i na kořenech mrkve, je jedním ze závažných škůdců mrkve pochmurnatka mrkvová. Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije - poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce. Může značně poškozovat rovněž i celer, pastinák, petržel. Škůdce má 2–3 generace za rok. První generace se objevuje ve druhé polovině května. Druhá generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, před větrem chráněná stanoviště. Preventivní ochranou je dobrá agrotechnika, hluboká orba, odstraňování posklizňových zbytků po sklizni. Pěstování na místech s větším prouděním vzduchu na hrůbcích (jako brambory), nehnojit chlévskou mrvou či močůvkou. Účinnou mechanickou ochranou je pokrytí porostů netkanými textiliemi. K ošetřební na pochmurnatku je přípravek: Benevia, Danadim Progress, NeemAzal-T/S, Scatto. Účinná chemická ochrana je však pro dlouhodobé kladení vajíček dosti problematická.

Plíseň dýňovitých na okurce - počátek
Plíseň dýňovitých na okurce - počátek

Plíseň dýňovitých na okurce - konec porostu
Plíseň dýňovitých na okurce - konec porostu

Okurka napadená sviluškami
Okurka napadená sviluškami

Plíseň česnekovitých na cibuli
Plíseň česnekovitých na cibuli

Botryotiniová hniloba česnekovitých na cibuli
Botryotiniová hniloba česnekovitých na cibuli

Cibule připravená ke sklizni
Cibule připravená ke sklizni

Plíseň rajčete
Plíseň rajčete

Požerky od dřepčíků na zelí
Požerky od dřepčíků na zelí

Brokolice poškozená dřepčíky
Brokolice poškozená dřepčíky

Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí
Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Pupapria vrtalky pórové
Pupapria vrtalky pórové

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Poškození kořenu pochmurnatkou mrkvovou
Poškození kořenu pochmurnatkou mrkvovou

Okrasné dřeviny

Jalovce

V létě mohou větve jalovců (Juniperus) prosychat v důsledku napadení štítenkami (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách některé citlivé kultivary (Juniperus chinensis pfitzeriana, spiroket aj.) postupně i úplně zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. s organofosfátem: Danadim Progress, Dursban 480 EC, případně neonikotinoidy: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Nissorun 10 WP, Floramite 240 SC či Vertimec 1.8 EC.

Růže

Mnohé odrůdy růží jsou kromě mšic již od časného léta napadány houbovou chorobou - černá skvrnitost růží (Marsonina rosae) a místy i padlím růžovým (Sphaerottheca pannosa var. rosae). Již od května může na některých růžích také škodit rez růžová (Phragmidium mucronatum). Podle potřeby je včas ošetřete, např. přípravkem Collis, Folicur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Score 250 EC , Talent aj. Na padlí dobře působí i sirnatý přípravek Kumulus WG.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt.

Modřín poškozený sviluškami
Modřín poškozený sviluškami

Černá skvrnitost růží
Černá skvrnitost růží

Shrnutí

Tak jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic.

Pozor na šíření houbových chorob na bramborách, rajčatech, cibuli, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Na internetových stránkách ÚKZÚZ - eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-porucheagri.cz/public/app/srsmapa jsou výskyty a teplotní modely vývoje fytofágních druhů hmyzu i dalších živočišných škůdců a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

U směsí (tank-mix) neuvedených na etiketě pozor u porostů navštěvovaných včelami.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2018

Housenka obaleče švestkového
Moniliniová hniloba peckovin
Suchá skvrnitost listů peckovin
padlí broskvoně na plodu
Strupovitost peckovin - plod meruňky
Fyziologická skvrnitost jablek
Šedá hniloba hroznů révy
Plíseň révy
Plíseň révy
Vrcholová chloróza révy (kalcióza)
Abiotické odumírání třapiny hroznů
Plíseň dýňovitých na okurce - počátek
Plíseň dýňovitých na okurce - konec porostu
Okurka napadená sviluškami
Plíseň česnekovitých na cibuli
Botryotiniová hniloba česnekovitých na cibuli
Cibule připravená ke sklizni
Plíseň rajčete
Požerky od dřepčíků na zelí
Brokolice poškozená dřepčíky
Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí
Rzivost česnekovitých na póru
Pupapria vrtalky pórové
Septoriová skvrnitost listů celeru
Poškození kořenu pochmurnatkou mrkvovou
Modřín poškozený sviluškami
Černá skvrnitost růží

Související články

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

18. 05. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Ochrana obecně Zobrazeno 107x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2019

16. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 509x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2019

15. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 495x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2019

16. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1358x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2019

15. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1012x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail