Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2021

16. 07. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1075x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nezastavili primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně, hrušně a padlí jabloně. Rovněž sledujte podle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i slivoně proti červivosti způsobené obalečem švestkovým, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí a jeho letové vlny nejsou tak zřetelné jako u obaleče jablečného.

Proseeds

Jádroviny

Choroby

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nezastavili primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně, hrušně a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Dagonis, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj. Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. V případě výskytu padlí aplikujte přípraveky: Cyflamid 50 EW, Topas 100 EC aj., případně přípravky na bázi síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Škůdci

Rovněž sledujte podle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete.

Slivoně

Obaleč švestkový

Obdobně ošetřete i slivoně proti červivosti způsobené obalečem švestkovým, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí a jeho letové vlny nejsou tak zřetelné jako u obaleče jablečného. Motýli druhé generace létají koncem července a počátkem srpna. Někdy se stává, že se období letu různých generací může i navzájem překrývat. Samičky kladou ve večerních hodinách vajíčka na mladé plody, ojediněle i na okolní listy. Vylíhlé housenky se několik minut pohybují po povrchu a poté se vžírají dovnitř plodů. Plody jsou měkčí a v plodu můžeme nalézt růžovou housenku a kousky tmavého trusu. Často plody mívají na povrchu, v místech, kudy vnikla housenka dovnitř, kapičky kleje. Červivé plody opadávají a za vlhkého počasí zahnívají. Proti druhé generaci se (dle návodu) doporučuje aplikovat povolené přípravky za týden po vrcholu první letové vlny, některé kontaktní přípravky však již v době vrcholu letové vlny.

Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům povoleny přípravky: Coragen 20 SC, Exirel, Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Spintor, Steward, Voliam Targo aj. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus), či na bázi viroidů Madex TOP aj. Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Ošetření podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další aplikace v intervalu 6–14 dnů.

Obaleč švestkový v plodu
Obaleč švestkový v plodu

Jádroviny a peckoviny

Moniliniová hniloba

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin  moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod.

U peckovin jsou k chemické ochraně přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den; Teldor 500 SC - OL 3 dny; Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů; Talent- OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Privilege - OL 3 dny a u slivoní Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Luna Experience, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin ii jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

Aplikace fungicidů omezuje rovněž i výskyty rzi slivoně suché skvrnitosti (dírkovitost) listů peckovin.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - ochranná lhůta (OL) 3 dny, Pomax - OL 5 dnů; Bellis - OL 7 dnů, Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd!

Moniliniová hniloba na slivoni
Moniliniová hniloba na slivoni

Moniliniová hniloba na jablku
Moniliniová hniloba na jablku

Suchá skvrnitost listů peckovin

Suchá skvrnitost listů peckovin (Stigmina carpophila) se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách, zvláště však na třešni, broskvoni, meruňce, slivoních a dalších dřevinách rodu Prunus i střemchy (P. padus) a jeřábu (Sorbus). Houba přezimuje v napadených pletivech větví na nichž vytváří konidie. Ty jsou značně životaschopné a uchovávají si klíčivost po dlouhou dobu. Rozvoj a šíření infekce významně podporují dešťové srážky.

Suchá skvrnitost listů se na listech projevuje vznikem až 5 mm velkých fialovočervených až červenohnědých skvrn s tmavým okrajem. Později skvrny nekrotizují a nekrotické pletivo vypadává. Příznaky napadení lze zaměnit i s poškozeními způsobenými listožravými škůdci.

Při silném napadení dochází k předčasnému opadu listů, a při silnějších mrazech může dojít i k namrzání špatně vyzrálého dřeva. Houba kromě listů může napadat i další rostlinné části - výhony, pupeny, případně i plody. Na infikovaných výhonech se objevují, obyčejně hned pod pupeny, tmavofialové, později hnědnoucí nekrotizující skvrny, které jsou často doprovázeny klejotokem. Napadené pletivo může být vstupní branou pro další dřevokazné mikroorganizmy (např. houby rodu Leucostoma). Spolu s výhony houba napadá i dormantní pupeny, které odumírají a na jaře neprorůstají! U napadených plodů lze příznaky napadení zaměnit s napadením strupovitostí peckovin (Venturia carpophila).

Ochrana: Udržovat vzdušné koruny pravidelným řezem. Napadení pupenů je možno omezit ošetřením měďnatým fungicidem v období opadu listů, případně za velmi teplých period v průběhu zimy a v předjaří. Broskvoně a nektarinky je vhodné ošetřit již po opadu listů. Ochrana slivoní a třešní se provádí při rašení pupenů a po odkvětu. Pro podzimní a jarní postřik jsou doporučeny měďnaté fungicidy a během vegetace se používají organické fungicidy: Dithane DG Neotec, Luna Experience, Moon Privilege, Zato 50 WG aj.

Suchá skvrnitost listů - třešeň
Suchá skvrnitost listů - třešeň

Suchá skvrnitost listů - meruňka
Suchá skvrnitost listů - meruňka

Suchá skvrnitost listů - broskvoň
Suchá skvrnitost listů - broskvoň

Strupovitost peckovin

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou již počátkem června objevit na meruňkách, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, broskvoní a mandloní, ojediněle i slivoní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 oC). K infekcím dochází již 4.–6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je většinou málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou a usychají. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní a broskvoní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru.

Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů. Proti strupovitosti broskvoně a meruňky není v současné době povolen žádný fungicid. Učinkují na ni fungicidní přípravky, které jsou povoleny proti ostatním chorobám peckovin např.: Moon Privilege, Talent, VitiSan aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

Strupovitost peckovin - meruňka
Strupovitost peckovin - meruňka

Strupovitost peckovin - broskev
Strupovitost peckovin - broskev

Broskvoně

Padlí broskvoně

Na broskvoních, nektarinkách a mandloních se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale hlavně světlými skvrnami na osluněné straně plodů. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Významnější poškození bývají také na školkařském materiálu. Nejnáchylnější jsou nektarinky, z běžných odrůd broskvoní pak odrůda Sunhaven i jiné.

Napadené stromy, při zjištění prvního výskytu opakovaně ošetřete přípravky: Kumulus WG, Luna Privilege, Talent, Thiovit Jet, VitiSan, Zato 50 WG aj.

Padlí broskvoně – plod
Padlí broskvoně – plod

Jabloně

Nedostatek přijatelného vápníku

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře mohou projevit příznaky nedostatku přijatelného vápníku - nejběžněji se vyskytuje fyziologická skvrnitost jablek nebo u révy vinné fyziologické ochrnutí stopek hroznů. U citlivých odrůd jabloní je vhodná aplikace přijatelného vápníku na listy a plody ve formě speciálního hnojiva např.: Agroleaf, Arbofert jablko, Calcinit, Campofort Garant Ca, Folit Ca, Harmonie Vápník, Lamag Ca, Wuxal Kalcium aj. Případně i chlorid či ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Tato hnojiva můžete přidat do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů (červenec, srpen). Ošetření se 3–5× opakuje v intervalu 10–14 dnů. Začínáme s nižšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležitá jsou zejména poslední dvě ošetření před sklizní.

Aplikace listových hnojiv se zvýšeným obsahem vápníku současně omezuje na plodech i abiotickou sklovitost plodů i výskyt slunečního úžehu a napadení skládkovými chorobami. Nebezpečí poškození úžehem snižuje optimální hustota výsadby a bohatší olistění stromů.

Fyziologická skvrnitost jablek - nedostatek vápníku
Fyziologická skvrnitost jablek - nedostatek vápníku

Vinná réva

Na citlivých odrůdách na lokalitách, kde choroby a škůdci pravidelně škodí, pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na ekovin.cz - prognostické zprávyGallati Vitis.

Šedá hniloba hroznů révy

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá, botrytida, Botrytis cinerea) napadá hrozny již v období dokvétání, ale především od počátku zrání (zaměkání). Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů.

Obecně se fungicidní ošetření provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů.

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy

Plíseň révy

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy (Plasmopara viticola) a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 75 WG/80 WP, Pergado F, Polyram WG aj., a k naplnění podmínky náhrady organických fungicidů také i měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-PRO, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. Přípravky s účinnou látkou folpet (Areva Combi, Folpan 80 WG, Pergado F aj.) zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované kurativně působící fungicidy, při respektování doby kurativního působení: Acrobat MZ WG, Cassiopee 79 WG, Fantic F, Forum Star, Melody Combi 67,5 WG, Profiler, Ridomil Gold MZ Pepite, Tanos 50 WG, Valis F/M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení).

Plíseň révy
Plíseň révy

Padlí révy

Na padlí révy (Erysiphe necator) je vhodné pro ošetření rizikových porostů (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) použít při teplotách nad 15 °C především sirnaté přípravky na bázi elementární síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Neošetřovat při teplotách nad 26 °C. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyt hálčivce révového. Pokud byl zjištěn první výskyt padlí, bude vhodné použít fungicidy: Collis, Domark 10 EC, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Prosper, Sercadis, Spirox D, Vivando, případně i další: Karethane New, Talendo Extra, Talent, Topas 100, EC aj., včetně jejich kombinací. Interval mezi ošetřeními by neměl ani při ošetření intenzivními přípravky u rizikových porostů překročit 10–12 dnů. Alternativou při silném infekčním tlaku může být i použití intenzivního přípravku v intervalu 12–14 dnů a v mezidobí provést ošetření přípravkem na bázi elementární síry.

Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstebná opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižující vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů - je tu nebezpečí (zejména u modrých odrůd) popálení hroznů.

Padlí révy
Padlí révy

Obaleči

V systému certifikované biologické produkce se k ochraně produkčních ploch vinic a sadů využívá před škodami způsobenými housenkami obalečů - obaleč mramorovaný, obalečík jednopásý - matení samců feromony (mating disruption). Feromonové odparníky (Isonet L plus, Isonet LE, RAK 1+2 M) musí být podle metodiky rovnoměrně rozmístěny po ploše sadu. Tím, že jsou koncentrovanější než feromony produkované samičkami motýlů, dojde ke zmatení samečků. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy nalétnou do vinice oplodněné samičky, je vhodné alespoň po obvodu, při objevení housenek doplnit metodu matení samců použitím přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus). Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Lepinox nepoužívejte při teplotách pod 15 °C, optimální účinnost je při teplotách nad 18 °C.

Fyziologické poruchy

Pokud na rizikových lokalitách dojde k projevu fyziologické poruchy - vrcholové chlorózy révy (kalcióza), je třeba postižené porosty co nejdříve a opakovaně ošetřit (2–4× v intervalu 10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě. K ošetření lze použít přípravky: Campofort Special Fe, Ferosol, Fytovit, Harmonie - Železo, Tenso Fe, případně i další (podle návodu k použití). Opakovaně je možno použít i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04–0,08 % kyseliny citronové.

Vrcholová chloróza révy (kalcióza)
Vrcholová chloróza révy (kalcióza)

Úpal hroznů révy
Úpal hroznů révy

Zelenina

Okurky

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Flobrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, Ortiva, které mají delší ochrannou lhůtu (7–14 dnů), mají ostatní uvedené přípravky OL 1–3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, molicím, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Na kmyzí škůdce aplikujte některý z přípravků: Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Scatto, Sivanto Prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo, aj. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)
Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)

Cibule

Obdobná situace je i u plísně česnekovitých (plíseň cibulová; Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 a 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Mastana, Orondis Plus, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Zorvec Endavia aj., případně i měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Flowbrix aj. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské - krčková hniloba česnekovitých (Botrytis alli) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již mají polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po důkladném zaschnutí natě. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky. Rovněž preventivní aplikace přípravku Switch snižuje napadení touto chorobou.

Plíseň česnekovitých (plíseň cibulová)
Plíseň česnekovitých (plíseň cibulová)

Cibule vhodná ke sklizni
Cibule vhodná ke sklizni

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyty plíseň rajčete (Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ranman Top, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: NeemAzal-T/S, Plenum, Sivanto Prime, případně Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Plíseň rajčete
Plíseň rajčete

Molice skleníková
Molice skleníková

Koštáloviny

Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné rovněž i molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (i podle signalizace) povolenými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby opakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody také housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky můr nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward aj., případně i některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto aj. Na mšice jsou: Gondola, Movento 150 OD, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Bělásek zelný a bělásek řepový - housenky
Bělásek zelný a bělásek řepový - housenky

Housenka můry kapustové
Housenka můry kapustové

Mšice zelná
Mšice zelná

Zelí poškozené žírem housenek
Zelí poškozené žírem housenek

Pekingské zelí

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Z chorob na porostech pekingského zelí značně škodí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Prakticky může za vhodných podmínek napadnout všechny druhy brukvovitých rostlin. Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. V omezeném množství přežívají původci choroby i na napadených rostlinných zbytcích v půdě. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. Proto základem ochrany je výsev uznaného (namořeného) osiva ze zdravých semenných porostů, střídání plodin v dostatečných časových odstupech, dostatečná prostorová izolace porostů brukvovité zeleniny od porostů řepky, včasná a důsledná likvidace napadených částí a posklizňových zbytků, vhodný způsob závlahy, nepřehnojování dusíkem a nepříliš husté porosty. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem Signum a u ostatních brukvovitých fungicidy Askon, Ortiva, Zato 50 WG, aj. aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor na ochrannou lhůtu! Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO.

Pekingské zelí poškozené žírem dřepčíků
Pekingské zelí poškozené žírem dřepčíků

Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí
Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí

Pór

Na česneku a odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Dagonis, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Pyretroidy: Decis Mega, Dinastia se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Rzivost česnekovitých
Rzivost česnekovitých

Vrtalka pórová - kukly
Vrtalka pórová - kukly

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Kuprikol 50 nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10–14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitosti listů celeru
Septoriová skvrnitosti listů celeru

Mrkev

Kromě merule mrkvové, mšice mrkvové a mšice hlohové - ta škodí i na kořenech mrkve, je jedním ze závažných škůdců mrkve pochmurnatka mrkvová. Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije - poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce. Může značně poškozovat rovněž i celer, pastinák, petržel. Škůdce má 2–3 generace za rok. První generace se objevuje ve druhé polovině května. Druhá generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, před větrem chráněná stanoviště. Preventivní ochranou je dobrá agrotechnika, hluboká orba, odstraňování posklizňových zbytků po sklizni. Pěstování v místech s větším prouděním vzduchu na hrůbcích (jako brambory), nehnojit chlévskou mrvou či močůvkou. Účinnou mechanickou ochranou je pokrytí porostů netkanou textilií. K ošetřební na pochmurnatku jsou přípravky: Benevia, Coragen 20 SC, NeemAzal-T/S, Scatto. Účinná chemická ochrana je však pro dlouhodobé kladení vajíček dosti problematická. Pro aplikaci při výsevu do půdy je také povolen granulovaný přípravek Belem 0,8 MG.

Pochmurnatka mrkvová - poškozené mrkve
Pochmurnatka mrkvová - poškozené mrkve

Okrasné dřeviny

Jalovce

V létě mohou větve jalovců prosychat v důsledku napadení štítenkami (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách některé citlivé kultivary (Juniperus chinensis pfitzeriana, spiroket aj.) postupně i úplně zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. s přípravky: Mospilan 20 SP, Substral Careo případně i Movento 100 SC aj. s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Floramite 240 SC, Nissorun 10 WP či Vertimec 1.8 EC

Jalovec poškozený štítenkami
Jalovec poškozený štítenkami

Modřín poškozený sviluškami
Modřín poškozený sviluškami

Jehličnan Pucea glauca poškozen sviluškami
Jehličnan Pucea glauca poškozen sviluškami

Růže

Mnohé odrůdy růží jsou kromě mšic již od časného léta napadány černou skvrnitostí růží (Diplocarpon rosae) a místy i padlím růžovým (Podosphaera pannosa). Již od května může na některých růžích také škodit rez růžová (Phragmidium mucronatum). Podle potřeby růže včas ošetřete např. přípravky: Folicur koncentrát/AL, Multirose,  Ortiva, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Zato 50 aj.

Černá skvrnitost růží
Černá skvrnitost růží

Padlí růžové
Padlí růžové

Rez růžová
Rez růžová

Souhrn

Jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, cibuli, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Na internetových stránkách ÚKZÚZ jsou uváděny výskyty a teplotní modely vývoje fytofágních druhů hmyzu i dalších živočišných škůdců a modely epidemií houbových chorob.

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt. U směsí (TM) neuvedených na etiketě pozor u porostů navštěvovaných včelami!

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Související články

Co ještě udělat, než přijde zima na zahradu

26. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

23. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 165x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

15. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 260x

Choroby a škůdci dobromysli

08. 11. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 234x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci III. – model degradace reziduí pesticidů

03. 11. 2021 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 253x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail