BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen 2015

06. 08. 2015 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 4820x

Tak jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na rajčatech, cibuli, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny. Podle potřeby pravidelně ošetřujte proti plísni okurkové v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku.

Varistar

Ovocné plodiny

Jádroviny

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nezastavili primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně, hrušně (Venturia inaequalis, V. pyrina) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha). Na obě choroby jsou povoleny přípravky: Bellis, Score 250 EC, Tercel, Luna Experience, Clarinet 20 SC, Flint Plus, Systhane, Talent, Fontelis, Domark 10 EC aj.

Červenec je rozhodující období k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce.V případě výskytu zejména padlí, aplikujte přípravek: Cyflamid 50 EW, Discus, Topas 100 EC, Domark 10 EC, Zato 50 WG aj, případně přípravky na bázi síry: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Rovněž sledujte podle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytusad ošetřete.

Slivoně

Obdobně ošetřete islivoně protičervivosti způsobené obalečem švestkovým, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí a jeho letové vlny nejsou tak zřetelné jako u obaleče jablečného.Druhou generaci obaleče švestkového můžeme očekávat přibližně v první polovině července. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům povoleny i systemicky působící neonikotinoidy: Calypso 480 SCMospilan 20 SP a kontaktní přípravky: Dimilin 48 SC,Coragen 20 SC, Integro,Spintor, Steward 30 WG aj.,které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis: Biobit XL, či na bázi virů: Carpovirusine a Madex. Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Ošetření se provádí podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další v intervalu 6–14 dnů.

Obaleč švestkový poškozuje plody slivoní, meruněk, broskvoní, třešní, ořešáku, jabloní aj. Obaleč švestkový má u nás dvě generace. První generace zpravidla bývá málo početná a lehce ujde pozornosti, protože červivé plody opadávají v období obvyklého červnového opadu plodů. Větší problémy může působit při menší násadě plodů. Přezimují dorostlé housenky v zámotku, v prasklinách borky nebo jiných úkrytech. Na jaře se kuklí. Motýli první generace létají obvykle v květnu, za 15 až 25 dní po opadu květních plátků švestek. Motýli druhé generace létají koncem července a počátkem srpna. Někdy se stává, že se období letu různých generací může i navzájem překrývat. Samičky kladou ve večerních hodinách vajíčka na mladé plody, ojediněle i na okolní listy. Vylíhlé housenky se několik minut pohybují po povrchu a poté se vžírají dovnitř plodů. Vážnější škody většinou způsobují housenky druhé generace znehodnocováním plodů. Plody jsou měkčí a v plodu můžeme nalézt růžovou housenku a hnědý trus. Často mívají na povrchu, v místech, kudy vnikla housenka dovnitř, kapičky kleje. Za vlhkého počasí plody zahnívají. Červivé plody ve větším množství opadávají. Proti druhé generaci se (dle návodu) doporučuje aplikovat povolené přípravky za týden po vrcholu první letové vlny, některé kontaktní přípravky však již v době vrcholu letové vlny.

Meruňky, peckoviny, jádroviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin  moniliovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá spíše jádrové ovoce, zatímco M. laxa je častěji patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod. U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Horizon, Lynx, Signum, Talent, Teldor 500 SC, u broskvoní také Prolectus a Luna Experience. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (zejména u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

Aplikace fungicidů, např.: Horizon 250 EW, Talent, omezuje rovněž i výskyty rzi slivoně (rez švestková, Tranzschelia pruni-spinosae var. discolor) a dírkovitosti listů peckovin (Clasterosporium carpophilum).

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu (a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby) omezit, pokud se provede pozdní ošetření před sklizní přípravkem: Geoxe 50 WG - ochranná lhůta (OL) 3 dny, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů; Delan 700 WDG, Syllit 65 OL - 21 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd!

Broskvoně

Na broskvoních a nektarinkách se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale hlavně světlými skvrnami na na osluněné straně plodů. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Nejnáchylnější jsou nektarinky, z běžných odrůd broskvoní pak odrůda Sunhaven. Takto napadené stromy co nejdříve opakovaně ošetřete přípravky: Kumulus WG, Talent, Domark 10 EC, Score 250 EC, Zato 50 WG.
Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou objevit na meruňkách již počátkem června, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, broskvoní a mandloní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 oC). K infekcím dochází již 4. až 6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve).Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je většinou málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou a usychají. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru.
Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů.Učinkují na ni fungicidní přípravky, které jsou povoleny proti ostatním chorobám peckovin: např. Abilis Ultra, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Horizon 250 EW, Kumulus WG, Signum, Syllit 65 WP, Talent aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

Jabloně, vinná réva

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře mohou projevit příznaky nedostatku přijatelného vápníku - nejběžněji se vyskytuje fyziologická skvrnitost jablek nebo fyziologické ochrnutí stopek hroznů u révy vinné.U citlivých odrůd jabloní je vhodná aplikace přijatelného vápníku na listy a plody ve formě speciálního hnojiva: např.Aminoquelant-Ca, Arbofert jablko, Calcinit, CalMag, Campofort s vápníkem, Fertikal, Fruton Combi, InCa, Kalkosol 25, Kalkosan 30, Lamag Ca, Harmonie Vápník, Vinofert Kalcium, Wuxal Aminocal, Wuxal Sus Kalcium aj. Tato hnojiva můžete přidat do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů (červenec, srpen). Ošetření se 3–5× opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Housenka obaleče švestkového
Housenka obaleče švestkového
 
Moniliová hniloba jablek
Moniliová hniloba jablek
 
Strupovitost plodů broskve
Strupovitost plodů broskve
 

Vinná réva

Na citlivých odrůdách na lokalitách, kde choroby a škůdci pravidelně škodí, pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Šedá hniloba hroznů révy (plíseň šedá, botrytida, Botrytis cinerea) napadá hrozny v období dokvétání a především od počátku zrání (zaměkání). Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů.

Fungicidní ošetření se obecně provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů. Zejména u padlí je vhodné provádět u náchylných odrůd preventivní ochranný zásah již od růstové fáze révy 6 listů. V období kvetení révy je důležité u odrůd náchylných na plíseň révovou včas zařadit do systému ochrany také fungicidní ošetření proti této chorobě.

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno ještě použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Folpan 80 WG, Pergado F, Dithane DG Neotec, Manfil 80 WP, Novozir MN 80 New, Polyram WG, Antre 70 WG aj. Pro zlepšení pokryvnosti je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Přípravky s účinnou látkou folpet zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství, a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované fungicidy: Tanos 50 WG, Curzate Gold, Curzate M WG, Zetanil WG, Acrobat MZ WG, Quadris Max, Areva Combi, Forum Star, Fantic F, Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Profiler, Verita, Aliette Bordeaux, Ridomil Gold MZ Pepite, Cabrio Top, Ridomil Gold Plus 42,5 WP aj., které zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení). Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, aj.  

Proti padlí révy je vhodné k ošetření rizikových porostů použít přípravky: Collis, IQ-Crystal, Quadris Max, Vivando, Talendo, Falcon 460 EC, Impulse Super, nebo strobiluriny: Discus, Zato 50 WG aj. včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů. Méně ohrožené porosty je možné ošetřovat přípravky na bázi elementární síry: Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus při teplotách nad 15 °C nebo azoly:Domark 10 EC, Talent, Topas 100 EC aj.

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě hroznů révy je vhodné upřednostnit pro ošetření proti padlí v době zapojování hroznů fungicidy s vedlejší účinností právě na šedou hnilobu hroznů. Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa - nepřehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje provádět odlistění na jižní, jihozápadní a západní straně keřů - je tu nebezpečí (zejména u modrých odrůd) popálení hroznů.

V systému certifikované biologické produkce se k ochraně produkčních ploch vinic a sadů využívá před škodami způsobenými housenkami obalečů matení samců feromony (mating disruption). Feromonové odparníky (Isonet L plus, Isonet LE) musí být podle metodiky rovnoměrně rozmístěny po ploše sadu. Tím, že jsou koncentrovanější než feromony produkované samičkami motýlů, dojde ke zmatení samečků. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy nalétnou do vinice oplodněné samičky, je vhodné alespoň po obvodu, při objevení housenek doplnit metodu matení samců použitím přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (Biobit XL, Biobit WP*). Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Biobit nepoužívejte při teplotách pod 15 °C, optimální účinnost je při teplotách nad 18 °C.

Pokud na rizikových lokalitách dojde k projevu fyziologické poruchy - vrcholové chlorózy révy (kalcióza),je třeba postižené porosty co nejdříve a opakovaně ošetřit (2–4× v intervalu 10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě. K ošetření lze použít přípravky: Ferosol, Fytovit, Tenso Fe, Tenso Cocktail, Vinofert Plus, případně i další (podle návodu k použití). Opakovaně je možno použít i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04–0,08 % kyseliny citronové.

U náchylných odrůd révy: André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe aj. se může v období dozráváníprojevit i abiotické odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) s případným následným poškozením (za vlhka) šedou hnilobou. Škodlivost podporuje chlad a vlhko během kvetení. Tato porucha - nedostatek přijatelného vápníku případně i hořčíku a vyšší hladina draslíku - se projevuje tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky případně i třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Při akutním nebezpečí se ošetření provádí na počátku zaměkání (nejpozději při prvních příznacích) 2x po 7 až 10 dnech chloridem vápenatým a hořečnatým (CaCl2 - 0,5 % a MgCl2 - 0,5 %), případně listovými hnojivy se zvýšeným obsahem vápníku, např.: Fertikal, Kalkosan, Kalkosol 25, Wuxal Sus Kalcium, aj. K dlouhodobé ochraně je potřebné vyhnojení podle výsledků rozboru půdy.

Toto poškození je třeba odlišit od abiotického vadnutí hroznů révy (porucha zrání hroznů) vyskytujícího se na některých lokalitách u některých odrůd: Zweigeltrebe aj. V období dozrávání se zastaví vývoj a dozrávání hroznů a bobule zavadají. U abiotického vadnutí hroznů jsou při projevu poruchy stopky bobulí zelené, u abiotického odumírání třapiny jsou nejdříve nekrotické části třapiny a stopečky bobulí. Teprve následně dochází k zavadání bobulí. Projev je zpravidla postupný a jsou významné rozdíly v postižení jednotlivých keřů. Není závislost na lokalizaci hroznů na keři a na tažni. Později postižené hrozny se vizuálně dlouho jeví jako zdravé, poškození lze nejlépe posoudit hmatem. Poškozené hrozny nevyzrávají, mají méně cukru a více kyselin. Výskyt významně ovlivňuje průměrnou cukernatost sklizně. Bobule se později scvrkávají a při sklizni i opadávají. Postižené hrozny, které významně snižují průměrnou cukernatost, je vhodné před sklizní vystříhat. Abiotické vadnutí hroznů je komplexní onemocnění zapříčiněné především nedostatky ve výživě a stresovými situacemi, zejména nepříznivým počasím. Za rozhodující je považovánnedostatek draslíku a především nevhodný poměr K:Mg. Zavadlé hrozny mají vždy menší obsah draslíku než zdravé. Nedostatek draslíku může souviset s deficitem v půdě nebo omezeným příjmem rostlinou. Draslík je lépe přijímán za dostatečné vlhkosti půdy. Výskyt významně ovlivňují nedostatek vláhy, extrémní střídání teplot, utužení půdy, neharmonická výživa mikro i makroprvky, nadměrné zatížení keřů apod.

Aktuální informace o vývoji situace a stavu výskytu chorob a škůdců lze získat na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/ a podrobnosti o révě vinné na www.ekovin.cz případně i na www.obec-jaroslavice.cz/aktualne/vinarske-aktuality/ (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů).

Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba hroznů révy
 
Vrcholová chloróza révy
Vrcholová chloróza révy
 
Abiotické odumírání třapiny hroznů
Abiotické odumírání třapiny hroznů
 

 Zelenina

Okurky

Podle potřeby pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (plísni okurkové; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd. Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Ortiva, Curzate K, Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Aliette 80 WG, Funguran OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Ridomil Gold MZ Pepite, Cuprocaffaro, Kuprikol 250 SC, Ridomil Gold Plus 42.5 WP, Proplant, Previcur Energy, Infinito. Během sklizně nejlépe ihned po otrhání plodů. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, který má ochrannou lhůtu (OL) 7 dnů, mají ostatní uvedené přípravky OL 3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat i registrovaný biopreparát Polyversum.

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, mšicím, plošticím a třásněnkám.Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Na tyto škůdceaplikujte některý z přípravků: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC - na svilušky; Chess 50 WG, Ninja, Plenum - na molice a mšice,aj. s přídavkem smáčedla. Pozor na dodržení ochranné lhůty!

Plíseň okurek
Plíseň okurek
 

Cibule

Obdobná situace může nastat u plísně česnekovitých (plísně cibulové, Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie až do fyziologické zralosti. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Curzate M, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Novozir MN 80 NEW, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Infinito - kromě cibule na zelenou nať, případně i Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Korzar, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské botryotiniová hniloba česnekovitých (krčková hniloba, Botryotinia porri) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již má polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po jejím důkladném zaschnutí. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky. Všeobecně platí, že klasické cibule se žlutou slupkou jsou mnohem méně náchylné. Nejnáchylnější jsou odrůdy běloslupké a neštiplavé (sladké). Rovněž aplikace přípravku Ortiva proti plísni snižuje napadení touto chorobou.

Rajčata

Porosty rajčat je nutno podle stupně ohrožení včas a opakovaně ošetřit proti plísni rajčat (Phytophtora infestans) a případně i proti septoriové skvrnitosti rajčete (Septoria lycopersici) některým z  přípravků: Ortiva, Nautile DG, Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Novozir MN 80 New, Ridomil Gold MZ Pepite, Infinito, Antre 70 WG aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce. Při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohrožené mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Povolené měďnaté přípravky: např. Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty rajčat napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: Chess 50 WG, Plenum, Ninja, Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj aj.

Plíseň rajčat
Plíseň rajčat
 

Koštáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková. Molice vlaštovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce (podle signalizace) registrovanými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby opakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenekběláska zelného a běláska řepovéhozpůsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdceaplikujte některý z povolených pyretroidů: Agrion Delta, Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Decis 15 EW, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS, Samuraj.

Na mšice jsou povoleny: Danadim Progress, Reldan 22, Pirimor, Ninja, Plenum, Calypso 480 SC aj. s přídavkem smáčedla.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

V posledních letech značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Prakticky napadá všechny druhy brukvovitých rostlin. Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. V omezeném množství přežívají původci choroby i na napadených rostlinných zbytcích v půdě. Velmi důležitým zdrojem infekce jsou porosty ozimé řepky. Za vegetace se choroba šíří prostřednictvím konidií, které jsou roznášeny větrem.Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. Proto základem ochranyje výsev uznaného (namořeného) osiva ze zdravých semenných porostů, střídání plodin v dostatečných časových odstupech, dostatečná prostorová izolace porostů brukvovité zeleniny od porostů řepky, včasná a důsledná likvidace napadených částí a posklizňových zbytků, vhodný způsob závlahy, nepřehnojování dusíkem a nepříliš husté porosty. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost pekingského zelí ošetřit přípravkem: Rovral Aquaflo, Signum a na ostatních brukvovitých i gungicidem. Ortiva, Askon a Zato. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor, ochranná lhůta je 28 dnů! Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo.

Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí
Alternariová skvrnitost brukvovitých na pekingském zelí
 

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty možno ošetřit přípravkem: Askon, Ortiva, Signum.

Na menších plochách může též silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Povolené pyretroidy: Decis Mega, Decis 15 EW se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření dva až tři krát opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší semenem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z  přípravků: Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Korzar, Kuprikol 250 SC, Ortiva, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Zato. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně tři roky staré.

Mrkev

Kromě merule mrkvové, mšice mrkvové a mšice hlohové- ta škodí i na kořenech mrkve, je jedním ze závažných škůdců mrkve pochmurnatka mrkvová. Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije - poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce. Může značně poškozovat rovněž i celer, pastinák, petržel. Škůdce má 2–3 generace za rok. První generace se objevuje ve druhé polovině května. Druhá generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, před větrem chráněná stanoviště. Preventivní ochranou je dobrá agrotechnika, hluboká orba, odstraňování posklizňových zbytků po sklizni. Pěstování v místech s větším prouděním vzduchu na hrůbcích (jako brambory), nehnojit chlévskou mrvou či močůvkou. Účinnou mechanickou ochranou je pokrytí porostů netkanými textiliemi. K oštřební na pochmurnatku je povolen Danadim Progress s och. lhůtou 28 dnů a na mšice přípravek Calypso 480 SC. Účinná chemická ochrana je však pro dlouhodobé kladení vajíček dosti problematická.

Okrasné dřeviny

Jalovce

V létě mohou větve jalovců prosychat v důsledku napadení štítenkami (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách některé citlivé kultivary (Juniperus chinensis pfitzeriana, spiroket aj.) postupně úplně zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj aj., s organofosfáty: Bi-58 EC nové, Dursban 480 EC, Perfekthion s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Floramite 240 SC,Masai, Nisorun 10 WP.

Růže

Mnohé odrůdy růžíjsou kromě mšic již od časného léta napadány houbovou chorobou - černou skvrnitostí růží (Marsonina rosae) a místy i padlím růžovým (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Již od května může na některých růžích také škodit rez růžová (Phragmidium mucronatum). Na všechny tři choroby účinkují přípravky: Horizon, Ortiva, Saprol - proti houbovým chorobám růží, Score 250 EC, Signum, Talent, Zato 50 WG, Choroby růží Stop. Na padlí i sirnatý přípravek Kumulus WG.

Modřín poškozený sviluškami
Modřín poškozený sviluškami
 
<i>Picea glauca</i> var. Conica poškozená sviluškami
Picea glauca var. Conica poškozená sviluškami
 

 Pozn.: * - do spotřebování zásob

 Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt.

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 92x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 133x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 251x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 277x

Choroby a škůdci lísky

22. 12. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 212x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail