Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2017

16. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1330x

U jádrovin můžeme moniliniovou hnilobu (Monilinia fructigena) a řadu dalších skládkových chorob omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní. Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) patří u nás k všeobecně známé hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd, je vhodné také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C.

Agronutrition

Ovocné dřeviny

Jádroviny

U jádrovin můžeme moniliniovou hnilobu (Monilinia fructigena) a řadu dalších skládkových chorob omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravkem Geoxe 50 WG - OL 3 dny, Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky OL použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku.

Peckoviny

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) patří u nás k všeobecně známé hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd, je vhodné také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C. Zejména se to doporučuje ve výsadbách více ohrožených korovými nekrózami - klejotokem. Předpokladem úspěchu těchto kontaktních přípravků je dokonalé ošetření a pokrytí celé koruny stromů, proto je vhodné přidat do postřikové jíchy smáčedlo.

Preventivní postřiky mědí na podzim a v předjaří se doporučují i u dalších peckovin a v některých oblastech i u jádrovin. Ošetření měďnatými fungicidy v době těsně po opadu listů má účinek fungicidní i baktericidní, zejména proti bakterii Pseudomonas syringea. Používáme fungicidy: Airone SC, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50 aj.

Puklice švestková

Pokud máte stromy a keře (z ovocných dřevin napadá slivoně, broskvoně, jeřáb, ořešák, angrešt, rybíz, lísku, révu vinnou a další listnaté dřeviny) silněji napadeny puklicí švestkovou a neošetřovali jste napadené stromy při rašení nebo ošetření nebylo dostatečně účinné, máte možnost to ještě částečně napravit ke konci léta v srpnu až září, kdy pohyblivé larvy 2. instaru opouštějí listy (kde se vyvíjely) a stěhují se k přezimování na větve a kmeny stromů. V současné době na ošetření proti puklicím není povolen žádný insekticid. Po sklizni plodů můžete aplikovat některý přípravek povolený na jiné škůdce s vedlejší účinností na puklice: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC aj. Jako nepřímou ochranu můžete na kmeny stromů podle návodu upevnit lepové pásy. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

Moniliniová hniloba jádrovin
Moniliniová hniloba jádrovin

Moniliniová hniloba jádrovin
Moniliniová hniloba jádrovin

Zelenina

Košťáloviny

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové. Motýli druhé generace létají od konce července do začátku října. Mladé housenky (1. a 2. instaru) skeletují listy v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy, starší housenky vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.

Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravek: SpinTorSteward, případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS.

Rajčata

Porosty rajčat (při vlhkém počasí) je podle stupně ohrožení vhodné ještě ošetřit proti plísni rajčat (Phytophthora infestans) některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Antre 70 WG, Banco 500 SC, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce. Při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Je možno použít i měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 aj., které mohou prodloužit vegetační dobu.

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Výskyt rzivosti podporuje nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost nebo slabé dešťové srážky. Více jsou napadány husté a dusíkem přehnojené porosty. Ohrožené porosty možno ošetřit přípravkem: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Pyretroidy (Decis Mega) se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Původce choroby je přenášen semeny. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Korzar, Kuprikol 250 SC nebo přípravkem: Ortiva, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Zato. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření zopakovat.

Jak vypěstovat zdravý česnek

Pokud jste ještě nezasadili česnek, nezoufejte. Při teplém podzimu je vhodné sázet co nejpozději. Obdobně můžete zasadit i tulipány a některé další cibuloviny.

Základem úspěchu je zdravá, kvalitní sadba a správně provedená a načasovaná výsadba. Proti houbovým chorobám je možné stroužky česneku mořit, ovšem důležité je i střídání pěstebních ploch a vhodná půda. Používejte zásadně zdravou sadbu, nejlépe uznanou, o čemž si vyžádejte písemné osvědčení. Označení „vhodné k sázení“ ve skutečnosti znamená, že jde o předražený konzumní česnek. Česnek se špatně přizpůsobuje, proto odrůdy z jiných oblastí nedávají vždy uspokojivé výsledky. Spolehlivý výnos ve všech vhodných oblastech dává sadba povolených odrůd z porostů přehlížených semenářskou kontrolou Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Česnek vysazujte na teplé, slunné a vzdušné stanoviště do písčitohlinité nebo hlubší hlinité půdy. Česnek nesnáší trvalé mokro. Ideální je sázet česnek tak, aby ještě dobře zakořenil, ale nadzemní část začala růst až na jaře. Lépe je česnek sázet v prosinci než v září! Neměli byste jej sázet dříve, než teplota půdy trvale klesne pod 9 °C, protože při vyšších teplotách rostliny již na podzim napadá fuzáriová hniloba, která spolu s dalšími patogeny později způsobuje vadnutí a odumírání rostlin. Sázet můžete i během zimy, pokud to stav půdy dovolí. Čím dříve sázíte, tím do větší hloubky; v prosinci stačí hloubka 4 cm, ale v září alespoň 8 cm. Tradiční termín výsadby do „Dušiček“ (2. 11.) bývá vhodný, ale kromě kalendáře by měl mít hlavní slovo teploměr.

Půda pro pěstování česneku by měla obsahovat dostatek humusu a vápna a je vhodné přihnojovat sirnatými hnojivy. Při přímém hnojení organickými hnojivy a přehnojování dusíkem je více napadán chorobami a škůdci! Česnek ani jiné cibuloviny není vhodné sázet na tentýž pozemek v kratších intervalech než 4 až 5 let. V případě, že česnek napadla bílá sklerociová hniloba (Sclerotium cepivorum), interval prodlužte na 8 až 10 let. Na zahrádce s malými záhonky však tento ozdravovací efekt prakticky příliš nefunguje.

Komplex několika houbových chorob napadá česnek jak v průběhu vegetace, tak i během skladování. Jde zejména o houby Fusarium spp., Botrytis spp., Penicillium spp., Sclerotium cepivorum a na některých lokalitách pak i Helmithosporium allii. Jestliže se napadení projeví již v průběhu vegetace, dochází ke žloutnutí listů, redukci kořenů a poškození podpučí. Následkem toho napadené rostliny postupně vadnou a odumírají. V průběhu skladování česneku potom dochází k tzv. trouchnivění. Při něm postupně nekrotizují a sesychají jednotlivé stroužky až uschne celá cibule. Na průřezu cibulemi jsou zřetelně vidět jednotlivé zasychající stroužky a mezi nimi je většinou bílý, narůžovělý, světle šedý nebo modrozelený povlak hub. Barva tohoto povlaku je odvislá od původce hniloby.

Vysazovat je proto třeba pouze zdravé nepoškozené stroužky. Ihned po rozloupání cibulí (palic) se máčejí v připravené suspenzi přípravku po dobu 20–30 minut a bezprostředně poté je vysaďte nebo nechte česnek rychle oschnout a uskladněte na větrané místo až do doby výsadby.

K moření proti napadení chorobami můžete použít například přípravek Rovral Aquaflo (0,4 %), na 1 kg sadby potřebujete 1,0 l suspenze. Připravenou mořicí suspenzi je třeba použít v co nejkratší době (nelze ji použít až druhý den) a ne vícekrát. Použitou mořící lázní můžete vysazený česnek zalít. Moření má také příznivý vliv na zvýšení výnosu a zdravotní stav česneku i v tom případě, že použijete zdravou sadbu, kterou vysadíte do nezamořené půdy. Nedoporučuje se rozdělit česnekové hlávky na stroužky delší dobu před výsadbou, neboť v rankách nenamořených stroužků se mohou snadno uchytit choroby. Toto moření lze s úspěchem použít i u okrasných cibulovin na podzim i na jaře (včetně mečíků - nebo Merpan 80 WG).

Proti fuzáriu v půdě není zatím žádné účinné mořidlo, jedinou efektivní obranou je pozdní výsadba do nezamořené půdy - nejlépe den před zamrznutím.

Za nejobávanějšího škůdce u česneku je většinou považováno háďátko zhoubné. Doporučované moření stroužků před výsadbou sirnými přípravky (Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj.) je v případě tohoto škůdce prakticky jen velmi málo účinné. Je ale dobře účinné (ve 4 až 5% roztoku těchto přípravků, a to po dobu 2 až 3 hodiny) proti neoprávněně přehlíženému roztoči vlnovníku česnekovému. Sadbu ošetřenou sirnými přípravky je možno následně mořit i fungicidem Rovral Aquaflo. Opačný postup není vhodný. Přípravek Sulka a Rovral Aquaflo je obsažen v soupravě Zdravý česnek. Nově je na trhu Zdravý česnek Plus, který obsahuje Sulku a přírodní  biologický přípravek Clonoplus, který obsahuje konidie 4 kmenů hub rodu Clonostachys. Přípravek dokáže přes zimní období rozložit škodlivé půdní houby.

Proti háďátku zhoubnému je ověřenou přírodní ochranou aksamitník (afrikán) odrůdy Ground control. Ale i běžné druhy aksamitníku jsou schopny svými výměšky omezit kořenová háďátka v záhonech. Z nechemických metod se provádí máčení sadby v teplé vodě. Doba a teplota ošetření jsou následující: 30–45 minut při 38 °C, 20 minut při 49 °C a pak 10–20 minut při 18 až 22 °C. Teplotu a dobu ošetření je nutné přesně dodržet, aby nedošlo k poškození sadby!

Vlnovník česnekový je celosvětově rozšířený závažný škůdce česneku a dalších cibulovin. Přitom u nás je poměrně málo známý. Je to pouhým okem neviditelný roztoč o délce 0,1–0,2 mm. V průběhu vegetace má několik generací a každá samička může za svůj život naklást až 80 vajíček. Přezimují jen některé samičky na rostlinných zbytcích v půdě nebo ve skladu na uskladněných cibulovinách. V průběhu roku má několik generací v závislosti na teplotě. Může se rozmnožovat i ve skladu. Optimální teplota pro vývoj je 25 °C. Škodí především svým sáním, ale je schopen přenášet i virové choroby. V průběhu vegetace jsou jeho škody na rostlinách většinou málo významné a často jsou přehlížené. Je to hlavně kroucení a kadeření listů, které částečně zaostávají v růstu. Největší škody však způsobuje na uskladněném česneku a to tím, že vysává povrchová pletiva stroužků. Na jednom stroužku může být i několik set až tisíc jedinců. Stroužky pak postupně ztrácejí svůj původní lesk, hnědnou a sesychají se. Základem ochrany je používání pouze kvalitní zdravé sadby a pěstování cibulovin na stejném pozemku nejdříve po čtyřech letech. Protože tento vlnovník je aktivnější a způsobuje větší škody při vyšších teplotách, je třeba česnek skladovat při nízkých teplotách, nejlépe mezi 0–4 °C. Při vyšších teplotách jsou roztoči nejen více „při chuti“, ale jsou i pohyblivější a mohou napadnout i další zdravé cibule. Účinné je moření česneku v přípravcích obsahujících síru (Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520, aj.), a to po dobu 2–3 hodin, nejlépe již v průběhu září. Poté je nutné nechat česnek rychle oschnout a uskladnit na větrané místo až do doby výsadby. K ošetření napadeného porostu není zatím povolený žádný akaricid.

Housenky můr
Housenky můr

Plíseň rajčat na plodech
Plíseň rajčat na plodech

Rzivost česnekovitých
Rzivost česnekovitých

Česnek napadený chorobami
Česnek napadený chorobami

Česnek napadený houbou Penicillium spp.
Česnek napadený houbou Penicillium spp.

Vlnovník česnekový – příznaky napadení
Vlnovník česnekový – příznaky napadení

Stroužky napadené vlnovníkem česnekovým
Stroužky napadené vlnovníkem česnekovým

Stroužky sadbového česneku
Stroužky sadbového česneku

Okrasné rostliny

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob ve větší míře škodí, kromě listových skvrnitostí, padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat např.: Discus, Domark, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatého přípravku: Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus aj.

Přípravky na ochranu rostlin musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt.

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2017

Moniliniová hniloba jádrovin
Moniliniová hniloba jádrovin
Housenky můr
Plíseň rajčat na plodech
Rzivost česnekovitých
Česnek napadený chorobami
Česnek napadený houbou Penicillium spp.
Vlnovník česnekový – příznaky napadení
Stroužky napadené vlnovníkem česnekovým
Stroužky sadbového česneku

Související články

Ochrana ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci - Doporučení pro období září a října

24. 09. 2018 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 98x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2018

17. 09. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 247x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2018

19. 08. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 400x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2018

18. 08. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 432x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail