Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2018

18. 09. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1007x

U jádrovin můžeme moniliniovou hnilobu a řadu dalších skládkových chorob omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní. Kadeřavost listů broskvoně patří u nás k všeobecně známé hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd, je vhodné také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C.

Agronutrition

Ovocné dřeviny

Moniliniová hniloba jádrovin

U jádrovin můžeme moniliniovou hnilobu (Monilinia fructigena) a řadu dalších skládkových chorob omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravkem Geoxe 50 WG - ochranná lhůta (OL) 3 dny, Pomax - OL 5 dnů. Bellis - OL 7 dnů, Flint Plus, Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku.

Moniliniová hniloba na jablku
Moniliniová hniloba na jablku

Kadeřavost broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) patří u nás k všeobecně známé hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd, je vhodné také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C. Zejména se to doporučuje ve výsadbách více ohrožených korovými nekrózami - klejotokem. Předpokladem úspěchu těchto kontaktních přípravků je dokonalé ošetření a pokrytí celé koruny stromů, proto je vhodné přidat do postřikové jíchy smáčedlo.

Preventivní postřiky „mědí“ na podzim a v předjaří se doporučují i u dalších peckovin a v některých oblastech i u jádrovin.

Ošetření měďnatými fungicidy v době těsně po opadu listů má účinek fungicidní i baktericidní, zejména proti bakterii Pseudomonas syringea. Používáme měďnaté fungicidy: Airone SC, Flowbrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50 aj.

Klejotok na broskvoni
Klejotok na broskvoni

Puklice švestková

Pokud máte stromy a keře (z ovocných dřevin napadá slivoně, broskvoně, jeřáb, ořešák, angrešt, rybíz, lísku, révu vinnou a další listnaté dřeviny) silněji napadeny puklicí švestkovou a neošetřovali jste napadené stromy při rašení nebo ošetření nebylo dostatečně účinné, máte možnost to ještě částečně napravit ještě v září, kdy pohyblivé larvy 2. instaru opouštějí listy (kde se vyvíjely) a stěhují se k přezimování na větve a kmeny stromů. V současné době na ošetření proti puklicím není povolen žádný insekticid. Po sklizni plodů můžete aplikovat přípravky povolené na jiné škůdce s vedlejší účinností na puklice: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC aj. Jako nepřímou ochranu můžete na kmeny stromů podle návodu upevnit lepové pásy. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

Puklice švestková
Puklice švestková

Zelenina

Košťáloviny

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové. Motýli 2. generace létají od konce července do začátku října. Mladé housenky (1. a 2. instaru) skeletují listy v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy, starší housenky vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.

Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward, NeemAzal T/S případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS aj.

Poškození zelí žírem housenek motýlů
Poškození zelí žírem housenek motýlů

Rajčata

Porosty rajčat (při vlhkém počasí) je podle stupně ohrožení vhodné ještě ošetřit proti plísni rajčat (Phytophthora infestans) některým z  přípravků: Acrobat MZ WG, Banco 500SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Infinito, Nautile DG, Novozir MN 80 New, Ortiva, Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Je možno použít i měďnaté přípravky: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50 aj., které mohou prodloužit vegetační dobu.

Plíseň rajčat na plodech
Plíseň rajčat na plodech

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Výskyt rzivosti podporuje nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost nebo slabé dešťové srážky. Více jsou napadány husté a dusíkem přehnojené porosty. Ohrožené porosty možno ošetřit přípravky: Askon, Luna Experience, Ortiva, Signum aj.

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Pyretroidy: Decis Mega a Decis Protech se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin netkanou textilií před letem dospělců.

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Kukly vrtalky pórové
Kukly vrtalky pórové

Celer

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Původce choroby je přenášen semeny. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50WP, Kuprikol 50/250 SC nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření zopakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo nejméně 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Jak vypěstovat zdravý česnek

Pokud jste ještě nenasadili česnek, nezoufejte. Při teplém podzimu je vhodné sázet co nejpozději. Obdobně můžete sázet i tulipány a některé další cibuloviny. Základem úspěchu je zdravá, kvalitní sadba a správně provedená a načasovaná výsadba. Proti houbovým chorobám je možné stroužky česneku mořit, ovšem důležité je i střídání pěstebních ploch a vhodná půda.

Používejte zásadně zdravou sadbu, nejlépe uznanou, o čemž si vyžádejte písemné osvědčení. Označení „vhodné k sázení“ ve skutečnosti znamená, že jde o předražený konzumní česnek. Česnek se špatně přizpůsobuje, proto odrůdy z jiných oblastí nedávají vždy uspokojivé výsledky. Spolehlivý výnos ve všech vhodných oblastech dává sadba povolených odrůd z porostů přehlížených semenářskou kontrolou ÚKZÚZ.

Česnek vysazujte na teplé, slunné a vzdušné stanoviště do písčitohlinité nebo hlubší hlinité půdy. Česnek nesnáší trvalé mokro. Ideální je sázet česnek tak, aby ještě dobře zakořenil, ale nadzemní část začala růst až na jaře. Lépe je česnek sázet v prosinci než v září! Neměli byste jej sázet dříve, než teplota půdy trvale klesne pod 9 °C, protože při vyšších teplotách rostliny již na podzim napadá fuzáriová hniloba česnekovitých, která spolu s dalšími patogeny později způsobuje vadnutí a odumírání rostlin. Sázet můžete i během zimy, pokud to stav půdy dovolí. Čím dříve sázíte, tím do větší hloubky; v prosinci stačí hloubka 4 cm, ale v září alespoň 8 cm. Tradiční termín výsadby do „Dušiček“ (2. 11.) bývá vhodný, ale vedle kalendáře by měl mít hlavní slovo teploměr. Půda pro pěstování česneku by měla obsahovat dostatek humusu a vápna a je vhodné přihnojovat sirnatými hnojivy. Při přímém hnojení organickými hnojivy a přehnojování dusíkem je více napadán chorobami a škůdci! Česnek ani jiné cibuloviny není vhodné sázet na tentýž pozemek v kratších intervalech než 4 až 5 let. V případě, že česnek napadla bílá hniloba česnekovitých (Sclerotium cepivorum), interval prodlužte na 8 až 15 let. Na zahrádce s malými záhonky však tento ozdravovací efekt prakticky moc nefunguje.

Komplex několika houbových chorob napadá česnek jak v průběhu vegetace, tak i během skladování. Jde zejména o houby Fusarium spp., Botrytis spp., Penicillium spp., Sclerotium cepivorum a v některých lokalitách pak i Helmithosporium allii. Jestliže se napadení projeví již v průběhu vegetace, dochází ke žloutnutí listů, redukci kořenů a poškození podpučí. Následkem toho napadené rostliny postupně vadnou a odumírají. V průběhu skladování česneku potom dochází k tzv. trouchnivění. Při něm postupně nekrotizují a sesychají jednotlivé stroužky až uschne celá cibule. Na průřezu cibulemi jsou zřetelně vidět jednotlivé zasychající stroužky a mezi nimi je většinou bílý, narůžovělý, světle šedý nebo modrozelený povlak hub. Barva tohoto povlaku je odvislá od původce hniloby.

Vysazovat je proto třeba pouze zdravé nepoškozené stroužky. Ihned po rozloupání cibulí (palic) se máčejí v připravené suspenzi přípravku po dobu 20–30 minut a bezprostředně poté je vysaďte nebo nechte česnek rychle oschnout a uskladněte na větrané místo až do doby výsadby. Nedoporučuje se rozdělit česnekové hlávky na stroužky delší dobu před výsadbou, neboť v rankách nenamořených stroužků se mohou snadno uchytit choroby. Proti fuzáriu v půdě není zatím žádné účinné mořidlo, jedinou efektivní obranou je pozdní výsadba do nezamořené půdy - nejlépe den před zamrznutím. V současné době není k moření proti napadení těmito chorobami povolen žádný chemický přípravek. Z biologických přípravků jsou k moření podle dané metodiky doporučovány Clonoplus - Zdravý česnek Plus, případně i Gliorex.

Za nejobávanějšího škůdce u česneku je většinou považováno háďátko zhoubné. Doporučované moření stroužků před výsadbou sirnými přípravky (Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj.) je v případě tohoto škůdce prakticky jen velmi málo účinné. Je ale dobře účinné proti neoprávněně přehlíženému roztoči vlnovníku česnekovému.

Proti háďátku je ověřenou přírodní ochranou aksamitník (afrikán) odrůdy Ground control. Ale i běžné druhy aksamitníku jsou schopny svými výměšky omezit kořenová háďátka v záhonech. Z nechemických metod se provádí máčení sadby v teplé vodě. Doba a teplota ošetření jsou následující: 30 až 45 minut při 38 °C, 20 minut při 49 °C a pak 10–20 minut při 18 až 22 °C. Teplotu a dobu ošetření je nutné přesně dodržet, aby nedošlo k poškození sadby!

Vlnovník česnekový je celosvětově rozšířený škůdce česneku a dalších cibulovin. Přitom u nás je poměrně málo známý. Je to pouhým okem neviditelný roztoč o délce 0,1 až 0,2 milimetry. V průběhu vegetace má několik generací a každá samička může za svůj život naklást až 80 vajíček. Přezimují jen některé samičky na rostlinných zbytcích v půdě nebo ve skladu na uskladněných cibulovinách. V průběhu roku má několik generací v závislosti na teplotě. Může se při vyšší teplotě rozmnožovat i ve skladu. Optimální teplota pro vývoj je 25 °C. Škodí především svým sáním, ale je schopen přenášet i virové choroby. V průběhu vegetace jsou jeho škody na rostlinách většinou málo významné a často jsou přehlížené. Je to hlavně kroucení a kadeření listů a napadené rostliny (podle intenzity napadení) částečně zaostávají v růstu. Největší škody však způsobuje na uskladněném česneku (zejména při skladování při vyšších teplotách) a to tím, že vysává povrchová pletiva stroužků. Na jednom stroužku může být i několik set až tisíc jedinců. Stroužky pak postupně ztrácejí svůj původní lesk, hnědnou a sesychají se. Základem ochrany je používání pouze kvalitní zdravé sadby a pěstování cibulovin na stejném pozemku nejdříve po 4 letech. Protože tento vlnovník je aktivnější, a tím způsobuje větší škody při vyšších teplotách, je třeba česnek skladovat při nízkých teplotách, nejlépe mezi 0 až 4 °C. Při vyšších teplotách jsou roztoči nejen více „při chuti“, ale jsou i pohyblivější a mohou napadnout i další zdravé cibule. Účinné je moření česneku v přípravcích obsahujících síru: Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj., a to po dobu 2 až 3 hodiny, nejlépe již v průběhu září. Poté je nutné nechat česnek rychle oschnout a uskladnit na větrané místo až do doby výsadby. K ošetření napadeného porostu není zatím povolený žádný akaricid.

Česnek napadený houbovými chorobami
Česnek napadený houbovými chorobami

Poškození stroužků česneku vlnovníkem česnekovým
Poškození stroužků česneku vlnovníkem česnekovým

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na javoru
Padlí na javoru

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Použité přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt.

Pozn.: * - do spotřebování zásob

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2018

Moniliniová hniloba na jablku
Klejotok na broskvoni
Puklice švestková
Poškození zelí žírem housenek motýlů
Plíseň rajčat na plodech
Rzivost česnekovitých na póru
Kukly vrtalky pórové
Septoriová skvrnitost listů celeru
Česnek napadený houbovými chorobami
Poškození stroužků česneku vlnovníkem česnekovým
Padlí na azalce
Padlí na javoru

Související články

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

18. 05. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Ochrana obecně Zobrazeno 120x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2019

16. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 547x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2019

15. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 523x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2019

16. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1377x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2019

15. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1023x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail