BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

16. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 224x

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Jádroviny

Moniliniová hniloba

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu.

Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Případně lze použít i ekologické přípravky: Kopřiva, VitiSan aj.

Moniliniová hniloba jádrovin - jablko
Moniliniová hniloba jádrovin - jablko

Moniliniová hniloba jádrovin - hruška
Moniliniová hniloba jádrovin - hruška

Peckoviny

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) patří k hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře, v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd je vhodné také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C. Toto ošetření se zejména doporučuje ve výsadbách více ohrožených korovými nekrózami - klejotokem. Předpokladem úspěchu těchto kontaktních přípravků je dokonalé ošetření a pokrytí celé koruny stromů, proto je vhodné přidat do postřikové jíchy smáčedlo.

Klejotok lze omezit podzimním ošetřením broskvoní
Klejotok lze omezit podzimním ošetřením broskvoní

Bakteriální infekce

Preventivní postřiky mědí na podzim a v předjaří se doporučují i u dalších peckovin a v některých rizikových oblastech i u jádrovin. Ošetření měďnatými fungicidy v době těsně po opadu listů má účinek fungicidní i baktericidní, zejména proti bakterii Pseudomonas syringae. Používáme měďnaté fungicidy: Copac WG, Defender DRY, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG aj.

Puklice švestková

Pokud máte stromy a keře silněji napadeny puklicí švestkovou a neošetřovali jste napadené stromy při rašení nebo ošetření nebylo dostatečně účinné, máte možnost to ještě částečně napravit v září, kdy pohyblivé larvy 2. instaru opouštějí listy a stěhují se k přezimování na větve a kmeny stromů.

Po sklizni plodů můžete aplikovat přípravek na puklici: Movento 100 SC, případně některý přípravek s vedlejší účinností na puklice. Jako nepřímou ochranu můžete na kmeny stromů podle návodu upevnit lepové pásy. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

Puklice švestková
Puklice švestková

Pohyblivé larvy puklice švestkové lze v září regulovat
Pohyblivé larvy puklice švestkové lze v září regulovat

Brukvovitá zelenina - košťáloviny

Housenky

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové. Motýli druhé generace létají až do začátku října. Mladé housenky (1. a 2. instaru) skeletují listy v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy, starší housenky vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit i holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.

Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, Steward aj., případně i některý z pyretroidů: Decis Forte, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. Na mšice jsou přípravky: Gondola, Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci.

Housenky můr škodí na košťálovinách
Housenky můr škodí na košťálovinách

Rajčata

Plíseň rajčat

Porosty rajčat (při vlhkém počasí) je podle stupně ohrožení vhodné ještě ošetřit proti plísni rajčat (Phytophthora infestans) některým z přípravků: Ortiva, Ranman Top, Scab 80 WG, Ventola aj. Při slabším napadení se před ošetřením doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce. Při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny.

Plíseň rajčat
Plíseň rajčat

Cukety

Padlí okurky

U cuket věnujte také pozornost padlí okurky (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze porost ošetřit sirnatými přípravky: Flosul, Kumulus WG aj., případně i přípravky: Collis, Dagonis, Ortiva, Topas 100 EC, Zato 50 WG aj.

Padlí okurky na cuketě
Padlí okurky na cuketě

Pór

Vrtalka pórová

Na menších plochách může škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Pyretroidy - Dinastia - se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× opakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Vrtalka pórová - puparia
Vrtalka pórová - puparia

Celer

Septoriová skvrnitost listů celeru

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Copac WG, Champion 50 WG, aj. nebo použijte Garance, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Jak vypěstovat zdravý česnek

Pokud jste ještě nezasadili česnek, nezoufejte. Při teplém podzimu je ho vhodné zasadit co nejpozději. Loni byl teplý podzim a zima, proto se letos na pěstovaném česneku vyskytovalo více chorob. Aby byl dobrý zdravotní stav česneku až do sklizně, je třeba ho vysázet do chladné země. Lépe je česnek sázet v prosinci než v září. Sázet můžete i během zimy, pokud to stav půdy dovolí. Čím dříve ho sázíte, tím sázejte do větší hloubky; v září alespoň 8 cm, ale v prosinci stačí jen 4 cm.

Základem úspěchu je zdravá, kvalitní sadba a správně provedená a načasovaná výsadba. Proti některým houbovým chorobám je možné stroužky česneku mořit, ovšem důležité je i střídání pěstebních ploch a vhodná půda. V současné době však není na moření česneku registrovaný žádný účinný prostředek proti chorobám způsobujícím hnilobu stroužků ani proti háďátku zhoubnému. Zárodky fuzáriové i bílé hniloby mohou přetrvávat v půdě po delší dobu, proto napadené posklizňové zbytky nezarývejte ani nekompostujte a co nejdříve je zlikvidujte, nejlépe spálením. Na záhonku s plesnivým česnekem nepěstujte cibuloviny alespoň 4 roky.

Během vegetace není česnek poškozován žádnou listovou chorobou, kromě rzivosti česneku. Rzivost česneku (Puccinia allii) však kvůli oteplování poškozuje česnek stále častěji.

Žloutnutí, případně až zasychání špiček listů česneku, je (kromě sucha) důsledkem nedostatečného příjmu dusíku. Proto nepomůže za vegetace postřik fungicidem, ale přihnojení (případně vhodná zálivka).

K výsadbě zásadně používejte jen zdravou, nejlépe uznanou sadbu, o čemž si vyžádejte písemné osvědčení. Označení „vhodné k sázení“ ve skutečnosti znamená, že jde o předražený konzumní česnek. Česnek se špatně přizpůsobuje, proto odrůdy z jiných oblastí a zemí nedávají vždy uspokojivé výsledky. Spolehlivý výnos ve všech vhodných oblastech dává sadba povolených odrůd z porostů přehlížených semenářskou kontrolou ÚKZÚZ.

Česnek vysazujte na teplé, slunné a vzdušné stanoviště do hlubší písčitohlinité nebo hlinité půdy. Česnek nesnáší trvalé mokro. Ideální je sázet česnek tak, aby ještě do zimy dobře zakořenil, ale nadzemní část začala růst až na jaře. Neměli byste jej sázet dříve, než teplota půdy trvale klesne pod 9 °C, protože při vyšších teplotách rostliny již na podzim napadá fuzáriová hniloba česnekovitých, která spolu s dalším komplexem houbových chorob: Botrytis spp., Penicillium spp., Sclerotium cepivorum, Helmithosporium allii a další, později způsobuje redukci kořenů a poškození podpučí, vadnutí a odumírání rostlin. Při skladování česneku se u napadaných stroužků choroba projevuje tím, že je mezi nimi bílý, růžový, šedý nebo modrozelený povlak houbového mycelia. Barva tohoto povlaku je odvislá od původce hniloby.

Pokud v průběhu skladování česneku dochází k postupnému hnědnutí a sesychání jednotlivých stroužků bez barevných povlaků, tak je to způsobeno roztočem vlnovníkem česnekovým.

Půda pro pěstování česneku by měla obsahovat dostatek humusu a vápna a je ho vhodné přihnojovat sirnatými hnojivy. Pozor - při přímém hnojení organickými hnojivy a přehnojování dusíkem je více napadán chorobami a škůdci. Česnek ani jiné cibuloviny není vhodné sázet na tentýž pozemek v intervalech kratších než 4 až 5 let. V případě, že česnek napadla bílá hniloba česnekovitých (Sclerotium cepivorum), interval prodlužte na 8 až 15 let. Na zahrádce s malými záhonky však tento ozdravovací efekt moc nefunguje.

Vysazovat je proto třeba pouze zdravé nepoškozené stroužky. Pokud chcete česnek namořit, tak ihned po rozloupání cibulí (palic) se máčejí v připravené suspenzi přípravku po dobu 0,5–2 hodiny a bezprostředně poté je vysaďte nebo nechte česnek rychle oschnout a uskladněte na větrané místo až do doby výsadby. Nedoporučuje se rozdělit česnekové hlávky na stroužky delší dobu před výsadbou, neboť v rankách nenamořených stroužků se mohou snadno uchytit choroby.

Proti fuzáriu v půdě není zatím žádné účinné mořidlo, jedinou efektivní obranou je pozdní výsadba do nezamořené půdy nejlépe den před zamrznutím. Jarní typy česneků, a to jak vysazované na jaře nebo na podzim, jsou podstatně méně napadány chorobami než typy ozimé.

Z biologických přípravků jsou k moření podle dané metodiky doporučovány Clonoplus, Gliorex a Rizocore. Jestliže je mořeno současně i proti háďátkům nebo vlnovníku česnekovému, moří se zásadně odděleně a fungicidní moření až jako druhé.

Za nejobávanějšího škůdce u česneku je většinou považováno háďátko zhoubné. Neškodí jenom na česneku, ale hostitelskými rostlinami je celá řada kulturních plodin. V půdě dokáže přežít i 5 let. V současné době není v ČR registrovaný žádný chemický přípravek, který by spolehlivě proti háďátku zhoubnému účinkoval. Doporučované prostředky: Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj. účinkují jen velmi málo, navíc při dodržení předepsané doby moření může stroužky česneku i popálit. Proti háďátkům je ověřenou přírodní ochranou aksamitník (afrikán) odrůdy Ground Control. Ale i běžné odrůdy aksamitníku jsou schopny svými výměšky omezit půdní háďátka v záhonech. Z nechemických metod se provádí máčení sadby v teplé vodě. Doba a teplota ošetření jsou následující: 30 až 45 minut při 38 °C, 20 minut při 49 °C a pak 10–20 minut při 18 až 22 °C. Teplotu a dobu ošetření je nutné přesně dodržet, aby nedošlo k poškození sadby.

Moření Sulkou ale dobře účinkuje proti neoprávněně přehlíženému roztoči vlnovníku česnekovému. Jedinou spolehlivou nepřímou ochranou proti zamoření pěstebních pozemků háďátkem je používání kvalitní uznané sadby. Vlnovník česnekový je celosvětově rozšířený škůdce česneku a dalších (i okrasných) cibulovin. Poškození ve skladech snižuje naskladnění dostatečně vyschlých cibulí a palic. Roztoči potřebují k množení vyšší teploty a vysokou vlhkost. Proto je třeba česnek skladovat při nízkých teplotách pod 6 °C, nejlépe mezi 0 až 4 °C. V průběhu vegetace jsou jeho škody na rostlinách většinou málo významné a často jsou přehlížené. Je to kroucení a kadeření listů a napadené rostliny (podle intenzity napadení) částečně zaostávají v růstu. Největší škody však způsobuje na uskladněném česneku (zejména při skladování při vyšších teplotách), a to tím, že vysává povrchová pletiva stroužků. Stroužky pak postupně ztrácejí svůj původní lesk, hnědnou a sesychají se. Základem ochrany je používání pouze kvalitní zdravé sadby a pěstování cibulovin na stejném pozemku nejdříve po čtyřech letech. Účinné je moření česneku v přípravcích obsahujících síru (Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj.), a to po dobu 2 až 3 hodiny, nejlépe již v průběhu září. Poté je nutné nechat česnek rychle oschnout a uskladnit na větrané místo až do doby výsadby. K ošetření napadeného porostu není zatím povolený žádný akaricid.

Rzivost česneku
Rzivost česneku

Česnek napadený chorobami
Česnek napadený chorobami

Uskladněný česnek napadený Penicillium spp.
Uskladněný česnek napadený Penicillium spp.

Česnek napadený vlnovníkem česnekovým
Česnek napadený vlnovníkem česnekovým

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark 10 EC, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Talent, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na javoru
Padlí na javoru

Padlí na plaménku (floxa)
Padlí na plaménku (floxa)

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Související články

Prezentace výzkumu na české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

03. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 33x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

15. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 347x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 456x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 417x

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail