Chemap Agro s.r.o.

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 442x

Časnější zásevy řepky (od 5. do 15. srpna) se nejčastěji potýkají s bujným růstem. Mnohdy se takto sejí vzrůstné hybridy řepky mající rychlý nástup vegetace. Bezesporu je nutné tyto řepky brzdit v růstu, neboť intenzivně prodlužující se vegetační vrchol by za podmínek silnější zimy s výskytem holomrazů mohl vymrznout. Cestou k úspěchu přípravy řepky na přezimování je zvolení technologie podporující růst podzemní hmoty při současném potlačení aktivního růstu a prodlužování nadzemní části rostlin. K tomuto účelu společnost BASF vyvinula před několika lety moderní přípravek Caryx®, který díky svým vlastnostem ve velmi krátké době nahradil do té doby velmi oblíbený fungicid Caramba®.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

V současnosti je tento vylepšený a optimalizovaný produkt praxí nejvíce používaným řešením pro přerušení dloužení řepky a ochranu proti houbovým chorobám. Je tomu tak proto, že Caryx® obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metconazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporuje vznik pupenů výnosotvorných větví, zesiluje kořenový krček a napomáhá zvyšování objemu kořenové hmoty. Díky těmto vlastnostem je jím ošetřená řepka předurčena k výbornému přezimování a dobrému větvení v jarních měsících. Vlivem zesíleného kořenového systému jsou rovněž rostliny řepky odolnější vůči stresovým faktorům, jako je déle probíhající sucho (např. jaro 2015). Tento přípravek lze jako jediný na trhu použít již od 5 °C. Díky jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv rostlin případný déšť 30 minut po aplikaci nesnižuje účinnost. V našich podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným a velmi efektivním výnosotvorným opatřením. Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání porostů.

V přiložené tabulce z časopisu LfL Pflanzenschutz je patrné, že Caryx® nabízí dokonalé řešení jak pro regulaci, tak pro ochranu proti nejdůležitějšímu patogenu podzimu (fomové hnilobě).

Tab. 1: Hodnocení účinnosti přípravků se zaměřením na intenzitu regulace a účinnosti proti fomové hnilobě, LfL Pflanzenschutz, Präparate im Rapsbau, prosinec 2016
Tab. 1: Hodnocení účinnosti přípravků se zaměřením na intenzitu regulace a účinnosti proti fomové hnilobě, LfL Pflanzenschutz, Präparate im Rapsbau, prosinec 2016

Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, podle odrůdy a růstové fáze mezi 0,7–1,0 l/ha. Ideální termín pro ošetření je mezi 3. a 4. listem. Razantní aplikaci v kombinaci s přípravky na bázi CCC letos budeme moci použít jen omezeně, protože dané přípravky již většinou nemají registraci pro použití v ozimé řepce.

Současně je možno Caryx® kombinovat s bórem (75–150 g/ha) či hořkou solí v množství 10 kg/ha při nedostatku síry a hořčíku. Přípravek je vhodné mísit v TM s graminicidem Stratos® Ultra proti vlnám výdrolu obilnin a dále v TM s insekticidem Vaztak® Active proti dřepčíkům, pilatce, osenici a květilce.

Pokud jste zvyklí pěstovat polotrpasličí nebo trpasličí odrůdy řepky a preferujete spíše silný fungicidní účinek před morforegulačním, nabízíme vám použít fungicid Efilor® - silný fungicid s vynikající účinností na fomovou hnilobu a jemným regulačním účinkem kombinující dvě účinné látky karboxamid boscalid a osvědčený triazol metconazol. Doporučení pro aplikaci je 0,6–0,7 l/ha ve fázi 3–7 listů řepky nebo při výskytu symptomů fomové hniloby na listech.

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 212x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 215x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 584x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 87x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail