BASF
BASF
BASF

AGRA

Časy se mění, a co zemědělství?

12. 04. 2023 Ing. Pavel Talich; Agromanual Ochrana obecně Zobrazeno 369x

V názvu konference společnosti Syngenta konané v Praze sice bylo uvedeno, že zemědělství zůstává, což je pravda, ale mění se také. Bez zemědělství by samozřejmě nebylo potravin. Co se však v něm mění?

Limagrain

Pěstované plodiny jsou jak pod vlivy způsobené měnícím se klimatem, tak rozhodnutími lidskými. Využívají se moderní výkonné a odolné odrůdy, růst cen energií ovlivňuje nejen cenu hnojiv, která se umisťují v nižších dávkách blízko k rostlinám, zpřísňující kritéria hodnocení vyřazují účinné látky přípravků na ochranu rostlin z použití a nepřímo narušují jednu ze zásad integrované ochrany rostlin využívat jejich střídání k zabránění vzniku rezistencí a nakonec legislativa EU připravuje plošné omezení spotřeby přípravků na ochranu rostlin, což může ohrozit množství i kvalitu rostlinné produkce.

V úvodu konference účastníky přivítala obchodní ředitelka Honorata Kalmucka a ujistila, že společnost Syngenta je na změny připravena jak uvedením nových přípravků na ochranu rostlin včetně biologických, tak širokým portfoliem odrůd s novinkami v kukuřici, slunečnici, hybridním ječmeni a řepce i podporou pěstitelů v zavádění digitalizace do zemědělství v nejširším slova smyslu.

Udržitelnost zemědělství spočívá v nutnosti respektovat přírodní zdroje. O udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin hovořil Jaroslav Martinek (Syngenta). Znamená to jak snahu o přechod na přírodě blízké nebo šetrnější přístupy, tak snahu výrobců o udržení přípravků na ochranu rostlin, případně jejich náhrad. Problémem je však roztříštěnost legislativy mezi jednotlivými státy EU. Do toho vstupuje nařízení o snížení spotřeby pesticidů do roku 2030, i když podle všeho by se České republiky dotýkalo snížení o 2 % k naplnění cíle. Je třeba zemědělský sektor inovovat a přenastavit myšlení. Inovace jsou nutné v biopesticidech a v oblasti digitálních a přesných technologiích. Cestou je i zavedení regenerativního zemědělství. Nezbytná je ovšem legislativa, kdy je potřebné do registračního řízení o přípravku na ochranu rostlin zahrnout bodovou a páskovou aplikaci. Udržitelnost, tj. odpovědnost výrobců za nabízení přípravky, odpovědnost regulátorů - úřadů za legislativu a svá rozhodnutí a rovněž odpovědnost farmářů za používání kvalitních přípravků v souladu s etiketou.

Problematika zpracování a interpretace výnosových dat byla tématem přednášky Milana Kroulíka (ČZU). Ke zjištění výnosového potenciálu pozemků slouží výnosová data, která jsou ovlivněna řadou faktorů - pozemkem, půdní variabilitou, variabilitou vstupů, variabilitou rostlin, okolím pozemků a stresovými faktory. Z výnosových dat lze vytvořit výnosové mapy, které pomohou analyzovat jak historii hospodaření na pozemku, tak naplánovat budoucí opatření. Výnosová data jsou významná při pěstování obilnin, pícnin, okopanin ale i pro ovoce za využití různých snímacích čidel.

Při ochraně obilnin proti chorobám je důležité rozhodnutí o použití fungicidu. Jak se správně rozhodnout bylo náplní vystoupení Václavy Spáčilové a Jana Müllera (Syngenta). Fungicidy by se měly používat preventivně. Bude-li situace nejistá, je potřeba mít k dispozici přípravek spolehlivý, se širokým spektrem účinku, dlouhodobě působící, se širokým aplikačním oknem do mnoha plodin, s přívětivou formulací odolnou smyvu deštěm, přinášející další fyziologické benefity včetně cílového - výnosu. A tím se Elatus Era. Dalším fungicidem je Amistar Gold, který má rozšířenou registraci do pšenice, žita a tritikale se širokým spektrem účinku. Novinkou je přípravek Gerteg na bázi difenokonazolu do pšenice, žita a tritikale pro aplikace v termínu T2 a T3 (BBCH 51–69) s účinkem na braničnatky a rzi.

O nejvhodnější technologii pěstování řepky diskutovali David Bečka (ČZU), Helena Bochová (Syngenta) a Josef Erben (Karsit Agro). Technologie pro nejvyšší výnos řepky spočívá v použití přípravků Toprex na podzim, Plexeo 60 na jaře a následně do květu Treso. Návratnost této investice je vysoká. Co je řepka? Rentabilní a zlepšující plodina, poskytující kvalitní domácí olej, využívající bakterie fixující vzdušný dusík a plodina využívající propojení výzkumu s praxí. Co trápí řepku? Problematické je zakládání porostů za sucha i mokra, ubývaní účinných látek přípravků na ochranu, růst nákladů u všech vstupů a opatření vyplívající z legislativy včetně averze společnosti proti ní. Co bude dál? Řepka tu zůstane, šlechtí se nové kvalitní a odolné odrůdy, zavádějí se nové účinné látky - biostimulanty, biofungicidy, zavádí se precizní, integrované či regenerativní zemědělství. Je třeba hledat úspory při pěstování řepky a využívat i variabilního hnojení.

O nabídce osiv z portfolia Syngenty referovali Dana Brožová a Ondřej Skala. Šlechtění odrůd řepky reaguje na měnící se trendy trhu i legislativu EU. Zaměřuje se na odolnost chorobám houbovým i virovým, na výkonnost podmíněnou odolností pukání, odolností suchu a vyzimování, kvalitou oleje a stabilitou výnosu. To vše je spojené s kvalitní agronomií. Výsledkem jsou hybridy Aganos a SY Glorieta. V sortimentu slunečnice jsou odrůdy pro všechny segmenty pěstování, které jsou s léty prověřenou výkonností. Například v klasickém segmentu je to NK Brio, v Clearfield segmentu NK Neoma a v segmentu Clearfield Plus odrůda SY Gracia.

Proti housenkám motýlů jsou nabízeny dva nové přípravky, sdělila ve svém vystoupení Helena Bochová (Syngenta). Prvním z nich je ovolarvicid Voliam na bázi chlorantraniliprolu proti zavíječům, mandelinkám a obalečům. Likviduje všechna larvální stadia a má dlouhodobý a rychlý účinek, housenka zastavuje žír do několika minut. Povolen je do brambor, kukuřice jádrovin a révy včetně dalších minoritních registracích. Lze jej kombinovat s Karate. Silný a dlouhodobý účinek na housenky motýlů má rovněž insekticid Affirm na bázi emamectin benzoátu s krátkou ochrannou lhůtou 3 dny. Působí na všechny larvální stadia, doporučuje se aplikovat co nejdříve po vylíhnutí housenek. Je povolen do ovocných dřevin, révy vinné a zeleniny. Kromě běžných druhů motýlů působí i na obtížně regulovatelné druhy, jako makadlovka Tuta absoluta a octomilku japonskou.

Co je precizní zemědělství, bylo tématem moderované diskuze mezi Milanem Kroulíkem (ČZU), Václavem Brantem (ČZU), Josefem Čejkou (ZD Dolní Újezd) a Martinem Hájkem (Syngenta). Před zemědělstvím je mnoho výzev a jedním z možných přístupů k jejich řešení je regenerativní zemědělství. Je to systém produkce potravin, který pečuje a obnovuje zdraví půdy, chrání klima, vodní zdroje a biologickou rozmanitost a navíc zvyšuje produktivitu a ziskovost farem. I společnost Syngenta přispívá k udržitelnému rozvoji a regenerativnímu zemědělství. Je zde stále řada otázek k řešení, ale i praxe si hledá svoje cesty. Například je to setí řepky v širokém sponu umožňující její plečkování nebo využívání páskové aplikace herbicidů místo celoplošné.

Nové přípravky na ochranu rostlin mohou být inspirovány samotnou přírodou. S novými preparáty společnosti Syngenta na biologickém základu posluchač seznámili Renata Salavová a Radim Slavkovský. Je to reakce na výzvy způsobené potřebou jednak chránit ekosystémy a biodiverzitu, tak naplnit projekt z „Farmy na vidličku“ a „Grenn Deal“. Biologické přípravky na ochranu rostlin a biostimulanty budou jedním z možných řešení. Biologické přípravky chrání rostliny před chorobami a škůdci, biostimulanty zvyšují výkonnost plodin (odolnost, růst, příjem živin, vitalitu, výnos a kvalitu). Mikrobiální biocidní Tagreo patří mezi přípravky na ochranu rostlin na bázi Bacillus amyloliquefaciens, který se vyskytuje v přirozeně v prostředí. Je registrován do mnoha zelenin, révy vinné a jahodníku proti padlí, plísni šedé a houbám rodu SclerotiniaBremia. Je kompatibilní s většinou ostatních přípravků včetně těch na bázi síry a mědi. Do skupiny biostimulantů patří Quantis na bázi cukrové třtiny, přidaných živin a kvasinek. Chrání před biotickým stresem a zvyšuje výnos u mnoha plodin. Vixeran je produkt na bázi Azotobacter salinestris, který fixuje v rostlinách atmosférický dusík jak přes listy, tak kořenovým systémem u řady plodin.

Inovace připravené pro pěstitele i v segmentu osiv kukuřice a ozimého ječmene společnosti Syngenta představili Vojtěch Kocurek a Matěj Houdek. Novinka MaxiMaize je směs tří hybridů kukuřice, které umožňuje dopylení celé palice s cílem sklidit homogenní produkci pro silážování. Seed Selector je nový digitální nástroj pro výběr hybridu kukuřice na konkrétní pozemek. Novinkou pro rok 2023 je hybridní ozimý ječmen SY Harrier s odolností vůči viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Pěstování takto odolné odrůdy snižuje potřebu insekticidů a snižuje riziko pěstování plodiny. Představena byla také možnost silážního využití hybridního ječmene Hyvido, který má kratší vegetační dobu a po jeho sklizni lze vysévat kukuřici do strniště na erozně ohrožených pozemcích. Pokud se ječmen nesklidí celý na senáž, ponechá se dozrát na zrno.

Principy a zkušenosti s regenerativním zemědělstvím během společného vystoupení představil Josef Čejka  (ZD Dolní Újezd), Václav Brant (ČZU), Milan Kroulík (ČZU) a za Syngentu moderoval Martin Hájek (vpravo)
Principy a zkušenosti s regenerativním zemědělstvím během společného vystoupení představil Josef Čejka (ZD Dolní Újezd), Václav Brant (ČZU), Milan Kroulík (ČZU) a za Syngentu moderoval Martin Hájek (vpravo)

Související články

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 291x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 895x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 717x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

18. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1770x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail