BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Fungicidní ochrana obilnin s využitím fungicidů firmy Bayer v různých pěstitelských podmínkách

02. 05. 2018 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1528x

V České republice se setkáváme s rozličnými klimatickými a půdními podmínkami. I v oblastech, které jsou nedaleko od sebe, často i v rámci jednoho zemědělského podniku můžeme najít naprosto odlišné podmínky pro pěstování obilnin. Vedle rozdílných podmínek daných lokalitou se liší i průběh počasí v jednotlivých letech. To znamená, že i fungicidní ochrana obilnin by neměla být prováděna paušálně, ale měla by vždy vycházet z konkrétního ohrožení houbovými chorobami a předpokládané intenzity pěstování. Cílem jednotlivých zásahů je dosažení co nejlepší rentability obilniny.

Proseeds

Intenzifikační zásahy musí být vzájemně vyvážené tak, aby na základě jednoho nevyřešeného nedošlo ke zbytečným ztrátám výnosu. Současně je zbytečné vynakládat do systému ochrany obilnin nadbytečné investice, které však v daných podmínkách rostliny nedokáží využít. Míra vstupů by měla být přiměřená konkrétním podmínkám pěstování.

Fungicidní ochrana se postupně stala jedním z nejvýznamnějších a nejefektivnějších opatření v procesu pěstování obilnin. Základem úspěchu je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit míru fungicidní ochrany odpovídající ekonomice pěstování v nejrůznějších podmínkách. Dostatečné spektrum účinnosti je proto základní podmínkou, kterou musí splňovat vhodný fungicid.

Firma Bayer je jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti vývoje a zavádění účinných fungicidů, obsahujících moderní aktivní látky. Udržení rychlého tempa inovací, je hlavním cílem firmy, který je nutnou podmínkou úspěšné ochrany rostlin v současných podmínkách. Ty se vyznačují značnými změnami ve výskytu jednotlivých houbových chorob a rostoucím nebezpečím rezistence vůči zavedeným účinným látkám.

V zájmu co nejvyšší jistoty fungicidních zásahů jsou dnes velmi často používány přípravky s co nejširším fungicidním záběrem a flexibilním využitím. Vynikajícím příkladem takového přípravku je Hutton - jeden z nejrozšířenějších fungicidů u nás.

Složení přípravku Hutton využívající kombinace tří účinných látek zabezpečuje, že tento fungicid je mimořádným nástrojem v boji proti houbovým chorobám obilnin. Optimální použití nachází proti celému spektru listových a klasových chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byl ochráněn zejména praporcový list a klas. Vhodný termín je však širší a je dán konkrétním tlakem chorob. Vždy je vhodnější provést ošetření preventivně nebo na počátku infekce. V pšenici, žitě a tritikale se Hutton aplikuje zpravidla v BBCH 37–59. Výborně chrání zejména proti braničnatkám, DTR, padlí a rzem. Účinně likviduje i kmeny braničnatky pšeničné rezistentní vůči strobilurinům. V pokusech, stejně jako v provozních podmínkách, dosahuje proti širokému spektru chorob výborných výsledků. Doporučená dávka je zde 0,8 l/ha.

Hutton je vhodný také pro časnou aplikaci proti primárním infekcím listových chorob a padlí (BBCH 32).

V ječmeni, kde dochází často k nástupu chorob dříve, se ošetření provádí v BBCH 29–47. Mimořádně účinný je zejména proti nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Účinně chrání ječmeny také proti padlí a rzem. Doporučená dávka je 0,6–0,8 l/ha. Pro dosažení vysoké účinnosti doporučujeme v případě vyššího tlaku chorob dávku na horní hranici rozpětí.

Široké uplatnění nachází také fungicid Delaro. Jedná se o strobilurinový systémový fungicid s mimořádnou účinností proti širokému spektru chorob. Vyniká zejména proti braničnatkám a celému spektru chorob ječmene. Účinně likviduje také choroby pat stébel. Působí preventivně, kurativně i eradikativně. Má výborné výnosotvorné vlastnosti. Optimální aplikační termín v pšenici je od objevení praporcového listu do konce metání. Delaro je optimálním fungicidem pro účinnou ochranu ječmene. Zde je vhodné jej použít od počátku sloupkování až do metání (BBCH 31–49). Odrůdy citlivé k padlí travnímu zpravidla vyžadují časnější ošetření proti této chorobě již v době odnožování.

Delaro se aplikuje proti listovým chorobám v dávce 0,75 l/ha. V případě silného tlaku je možné v pšenici zvýšit dávku až na 1,0 l/ha. Pro dokonalé využití účinnosti Delara je vhodné ho aplikovat preventivně nebo časně kurativně. Jedná se o fungicid, který je mimořádně šetrný vůči obilninám. Proto je velmi vhodné jeho využití pro snížení celkového stresu. Při časné aplikaci účinně působí také proti chorobám pat stébel.

Novým fungicidem do obilnin je Boogie Xpro. Je prvním fungicidem, který je založen na Xpro technologii - nové účinné látce bixafen (SDHI) v kombinaci s prothioconazolem. Na těchto kombinacích je postavena velmi významná část fungicidní ochrany obilnin ve vyspělých obilnářských zemích západní Evropy. Kromě vynikající účinnosti působí synergický efekt těchto látek mimořádně příznivě na fyziologii rostlin. Boogie Xpro zabezpečuje mimořádně dlouhou fungicidní ochranu obilnin a umožňuje jim lépe odolávat stresovým podmínkám. To vše má pozitivní vliv na ochranu a podporu tvorby výnosu. V přípravku Boogie je Xpro technologie doplněna ještě další účinnou látkou spiroxamin, která ještě zvyšuje flexibilitu použití tohoto fungicidu a dále rozšiřuje spektrum účinnosti. Boogie Xpro svou účinností pokrývá prakticky celé spektrum významných houbových chorob obilnin včetně chorob pat stébel. Vzhledem k mimořádnému spektru chorob, které Boogie Xpro svou účinností pokrývá, není potřeba hledat žádného kombinačního partnera. Doporučená dávka proti listovým chorobám v pšenici je 1,0 l/ha. V jarním ječmeni je registrována dávka 0,9 l/ha, která pokrývá všechny významné choroby ječmene. Dlouhodobé působení umožňuje včasný zásah proti chorobám. Preventivní aplikace zamezí jejich propuknutí a zvyšuje výnos.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám je v našich podmínkách zpravidla nejdůležitějším fungicidním zásahem. Ochrana posledního listu je rozhodující z hlediska výživy klasu a jeho rychlé poškození houbovými chorobami přináší nenávratné škody na výnose. Fungicidy Hutton, Delaro a Boogie Xpro nabízejí možnost výborné ochrany rostlin proti mnoha chorobám. S jejich pomocí je možné sestavit postřikové plány šité na míru pro nejrůznější podmínky. Vzhledem k širokému spektru účinku není zpravidla potřeba kombinovat je s jinými fungicidy.

Dalším fungicidem je Prosaro. Vyznačuje se mimořádným spektrem účinku od chorob pat stébel, až po fuzariózy klasu. Nejvýznamnější je jeho využití pro ošetření klasu. V účinnosti proti skupině fuzariových chorob je kvalitativním standardem. Působí proti širokému spektru druhů fuzárií a zvyšuje tak jistotu fungicidního zásahu proti těmto nebezpečným chorobám, které jsou z pohledu úspěšné fungicidní ochrany velmi složité. Výborně působí také proti braničnatkám a dalším skvrnitostem. Vedle pšenice nachází Prosaro výborné uplatnění také v ječmeni. Pro aplikaci v obilninách je vhodná dávka 0,75 l/ha. Dlouhodobá účinnost spojená se stimulačními vlastnostmi významně napomáhá k výborným výnosovým výsledkům.

Všechny zde uvedené fungicidy je možné použít v OP II. st. podzemních a povrchových vod.

Vysoká úroveň fungicidní ochrany je základem pro dosažení optimálního zdravotního stavu rostlin a následně také výborné výnosové odezvy.

Rez pšeničná
Rez pšeničná

Hnědá skvrnitost ječmene
Hnědá skvrnitost ječmene

Braničnatka pšeničná
Braničnatka pšeničná

Padlí travní
Padlí travní

Rez ječná
Rez ječná

Fuzariózy na klasu pšenice
Fuzariózy na klasu pšenice

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 747x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 421x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 237x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1779x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 852x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail