BASF
BASF
BASF

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 250x

Společnost FMC Agro patří k největším dodavatelům přípravků na ochranu rostlin na českém trhu. Zákazníkům přinášíme širokou nabídku přípravků na ochranu hlavních polních, ale i speciálních plodin. Naší jednoznačnou prioritou je být dlouhodobým spolehlivým partnerem všem našim zákazníkům z řad přímých obchodních partnerů, zemědělských podniků a farem.

Limagrain

Nabídka přípravků prochází neustálými změnami. Jsou vyvíjeny nové a některé starší naopak končí. Z našeho portfolia v letošním roce již nebudou dodávány fungicidy Arsenal® a Penncozeb® 75 DG. Naopak, přicházíme se zcela novým herbicidem Toutatis® DamTec, fungicidem Leimay®, insekticidem Fury® Power a regulátorem růstu Flordex® 660, který nahrazuje končící méně koncentrovanou formulaci.

Toutatis® DamTec je herbicid s obsahem dvou účinných látek aclonifen a clomazone. Je určený k preemergentní ochraně bramboru, hrachu, bobu a mrkve proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně merlíků, laskavců, rdesen a svízele přítuly a některým plevelným travám. Praktické 12 kg balení umožní ošetření 5 ha.

Naší další letošní novinkou je fungicid Leimay® k ochraně brambor proti plísni bramboru. Jedná se o kontaktní přípravek na bázi amisulbromu s velmi dobrou preventivní účinností. Lze ho použít v průběhu celé vegetace včetně závěrečných ošetření, kdy se plně uplatní jeho schopnost ochrany hlíz. Aplikován může být sólo anebo v tank-mixu s vhodným fungicidním partnerem. V době, kdy registrace celé řady přípravků používaných proti plísni byla ukončena, představuje Leimay® novou a vítanou možnost ochrany.

Nově přinášíme insekticid Fury® Power s širokou registrací v řepce olejce, obilninách a dalších polních plodinách, totožnou s oblíbeným přípravkem Nexide®. Fury® Power, stejně jako Nexide®, je bez rizika ohrožení pro včely a jeho použití proto není třeba hlásit. Na trhu bude dostupný i v cenově výhodném balíčku Fury® Power Duo s přípravkem Mospilan® 20 SP, který zde bude dodáván ve vodorozpustných sáčcích pro vyšší uživatelský komfort. Balíček Fury® Power Duo díky spojení dvou účinných látek umožňuje efektivní řešení stonkových krytonosců, ale lze ho použít také k hubení dalších škůdců řepky včetně bejlomorky kapustové anebo v dalších plodinách v souladu s širokou registrací.

Letošní novinkou je i rozšíření povolení insekticidu Exirel® pro použití k ochraně chmele proti lalokonosci libečkovému. Exirel® tak v současnosti představuje jediné registrované řešení proti tomuto významnému škůdci rašícího chmele. Kromě uvedených novinek budou i nadále dostupné všechny naše tradiční přípravky. Například herbicid Command® 36 CS, který je dlouhodobě jedním ze základních kamenů ochrany řepky. Nejen k ochraně této plodiny je určen také přípravek Quantum® s obsahem jedinečné účinné látky pethoxamid.

Tradičně nedílnou součástí herbicidní technologie ochrany konvenční cukrovky proti plevelům je herbicid Safari® 50 WG. Pozornost si zaslouží i nedávné novinky Battle® Delta a Gajus®. Battle® Delta představuje komplexní řešení plevelů ozimých obilnin včetně chundelky metlice, psárky polní a sveřepů. Gajus® umožňuje účinnou ochranu řepky ozimé časně po vzejití. V letošním roce bude k dispozici i v novém atraktivním balíčku, který bude představen na začátku léta.

Silné portfolio insekticidů zahrnuje vysoce účinný pyrethroid bez aplikačních omezení Nexide®, a dále tři zástupce z nové skupiny diamidů, a to Coragen® 20 SC, Benevia®Exirel® k hubení zavíječe kukuřičného, mandelinky bramborové a dalších škůdců v sadech, révě vinné a jak už bylo uvedeno, nově i ve chmelu.

fungicidů bychom rádi připomněli úspěšnou stálici Rombus® Power k ochraně pšenice a ječmene proti velmi širokému spektru chorob. Přípravek je vhodný jak pro T2 aplikace, tak pro časné T1 ošetření proti komplexu chorob pat stébel a prvním listovým infekcím.

Důležitou součástí našeho portfolia jsou také osvědčené regulátory růstu pro použití v obilninách, a to přípravky Cuadro® NT a nově Flordex® 660. Tyto přípravky umožňují efektivní ochranu proti polehnutí a pozitivně podporují výši výnosu a kvalitu zrna.

Naše nabídka obsahuje i řadu dalších přípravků a přináší tak širokou škálu účinných řešení ochrany zemědělských plodin. Se správným výběrem vám rádi pomohou naši regionální zástupci.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 494x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 435x

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 125x

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 187x

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

21. 04. 2022 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; poradce v ochraně rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 351x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail