Chemap Agro s.r.o.

Ochrana brambor od sázení do sklizně

31. 07. 2018 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 560x

Úspěšné pěstování brambor vyžaduje od zemědělců rozsáhlé znalosti, a také určitý cit pro optimální provádění jednotlivých pěstitelských zásahů. V současné době je k dispozici celá řada přípravků na ochranu brambor, které jsou schopny zabezpečit účinné pokrytí pěstitelských rizik. Firma Bayer se dlouhodobě věnuje vývoji přípravku na ochranu brambor vhodných pro jejich ošetření od prvních zásahů při ochraně hlíz, přes účinnou ochranu během vegetace, až po desikaci nati pro ukončení vegetace. Snaží se přicházet s nejmodernějšími řešeními, dosahujícími mimořádné účinnosti.

Agronutrition

Prvním zásahem je moření - k dispozici je přípravek Monceren Pro, zabezpečující dokonalou ochranu proti kořenomorce a současně působící také proti stříbřitosti slupky. Ochrana brambor mořením znamená nejen zvýšení výnosu, ale zejména zvýšení kvality produkce.

Dalším krokem v ochraně brambor je herbicidní ochrana proti širokému spektru plevelů.

Po zasázení brambor, před jejich vzejitím je možné volit s ohledem na spektrum plevelů hned ze tří herbicidů. Klasickým řešením je použití přípravku Sencor, který je v současné době již v tekuté formulaci. Působí proti širokému spektru zejména dvouděložných plevelů. Nejčastěji se používá v kombinaci s herbicidem Command 36 CS (0,75 + 0,2 l/ha) pro posílení účinnosti proti svízeli nebo s herbicidem Boxer (0,75 + 3,0 l/ha) s účinností proti laskavcům, ježatce a svízeli.

Vynikajícím herbicidním řešením jsou pak přípravky Plateen 41,5 WG nebo Bandur. Oba pokrývají svojí účinností široké spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů včetně mnoha těžko hubitelných. Bandur (4,0 l/ha) nebo jeho kombinace s Plateenem (2,0 l + 2,0 kg/ha) je vynikající pro pokrytí plevelů zejména v teplejších oblastech.

Základem účinné ochrany brambor během vegetace je zvládnutí tlaku plísně bramboru na nadzemních částech rostlin a následně také zabránění přechodu plísně do hlíz. Napadení hlíz touto chorobou je mimořádně nebezpečné a způsobuje rozsáhlé ztráty na výnosu již před sklizní, ale zejména pak ve skládce.

V portfoliu firmy Bayer je několik přípravků, které splňují požadavky na účinnou ochranu brambor proti chorobám. Součástí běžných postřikových plánů jsou zejména osvědčené přípravky Consento a Infinito. Oba tyto fungicidy účinkují výborně proti plísni bramboru. Působí systémově a jsou vhodné pro aplikaci v celém průběhu postřikového plánu. Infinito v dávce 1,2–1,6 l/ha je mimořádně účinné z pohledu zabránění vstupu plísně do hlíz. Consento v dávce 1,6–2,0 l/ha zase působí kromě plísně bramboru výborně také proti alternárii. Tato choroba se v posledních letech vyskytuje častěji. Je vhodné zařadit do postřikového plánu přípravky, které s ní dokáží úspěšně bojovat. Zde nachází uplatnění přípravek Antre. Působí kontaktně a odlišným mechanizmem účinku vhodně doplňuje již dříve uvedené fungicidy. Antre působí také proti alternárii.

Insekticidní ochrana brambor je důležitou součástí postřikového plánu. V boji proti mandelince bramborové a mšicím se výborně osvědčují insekticidy Biscaya a Proteus. Vzhledem k rychlému nástupu účinnosti je pro boj s přenašeči viróz vhodné využít Proteus v dávce 0,5–0,75 l/ha a v boji proti mandelince insekticid Biscaya (0,2 l/ha). Při opakované aplikaci insekticidů je vhodné střídat přípravky s odlišným mechanizmem účinku.

Pro ukončení vegetace je možné využít desikant Basta, který zajistí pozvolné zasychání natě, a tím i postupné dozrávání hlíz a likvidaci plevelů. Výhodná je také aplikace Basty v kombinaci s mechanickým ničením natě.

Firma Bayer se snaží vyjít vstříc také pěstitelům zaměřeným na „bio“produkci. Zejména pro ně jsou k dispozici fungicidy Defender, a také nový fungicid na biologické bázi Serenade, který je možné využít vedle aplikace postřikem také jako mořidlo. Přípravky je vhodné v postřikovém plánu střídat.

Portfolio přípravků na ochranu brambor je dnes u nás mimořádně široké. Ty, které nabízí firma Bayer, zabezpečují vysokou míru účinnosti.

Související články

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

18. 05. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Ochrana obecně Zobrazeno 120x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2019

16. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 547x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2019

15. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 523x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2019

16. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1377x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2019

15. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1023x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail