Chemap Agro s.r.o.

Ochrana ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci - Doporučení pro období září a října

24. 09. 2018 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 684x

S příchodem podzimních měsíců probíhá sklizeň většiny hlavních tržních odrůd jablek, jako jsou Golden Delicious, Jonagored, Idared, Braeburn, Fuji, Topaz a další. V sadech již nenajdeme ranější odrůdy, jako jsou např. Gala, Rubinola, Bohemia, Rubín a Šampion, jejichž sklizeň většinou spadá na přelom srpna a září. V letošním roce kvůli vysokým teplotám a suchu dozrává ovoce v předstihu, což určitě promítne do sklizně zmíněných odrůd.

Agronutrition

Pro vybarvování a zrání plodů je ideální počasí s nižšími nočními teplotami, ranními mlhami a rosou a teplejšími slunečnými dny. Snad největší nepříjemností pro sadaře jsou v tomto období vytrvalé deště tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy promáčená půda komplikovala pohyb techniky i lidí. Podle statistických údajů ČHMÚ byl v roce 2017 deštivý zejména měsíc říjen, kdy úhrny srážek dosáhly dvojnásobku dlouhodobého normálu (ten v rámci ČR představuje 43 mm). Prognóza pro letošní rok zatím není k dispozici, avšak vzhledem k značnému deficitu srážek můžeme v podzimním období jejich příchod očekávat.

Tab.: Doporučení a přípravky

 

Škodlivý organizmus

Přípravek nebo opatření

Patogeny

Pozdní strupovitost, skládkové choroby

MycoSin, VitiSan

Marsonina coronaria

Zjištění výskytu

Rzivost hrušně, hnědá a šedá skvrnitost listů hrušně

Hodnocení výskytu

Suchá skvrnitost peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, kadeřavost broskvoně

Hodnocení výskytu, plánování ochrany pro další sezonu

Živočišní škůdci

Obaleč jablečný

Hodnocení výskytu červivosti, plánování ochrany pro další sezonu

Obaleč zimolezový

Lepinox Plus

Podkopníček spirálový

Hodnocení výskytu min

Vlnatka krvavá

Cocana (smyv voskových povlaků, medovice a  černí)

Mera skvrnitá, mšice, puklice, červec javorový

Cocana (smyv medovice a černí)

Svilušky

Akaricid dle registru (po sklizni); introdukce Typhlodromus pyri

Hraboš polní, hryzec vodní

Polytanol (instalace do nor, 1× za sezonu, pouze IP)

Zvěř

Kontrola stavu oplocení a ochrany stromů

Ochrana proti patogenům

Ochrana proti patogenům je většinou již ukončena a v sadech můžeme spíše zaznamenávat výsledky práce v jarních a letních měsících. Ve výsadbách jabloní nalézáme příznaky poškození strupovitostí, jejíž výskyt je v letošním roce navzdory suchému počasí v některých sadech poměrně vysoký - problém na mnohých místech nastal na počátku vegetace, kdy v době infekcí docházelo k rychlému růstu pletiv. Potřebná byla vyšší frekvence fungicidních postřiků, což bývá obtížněji zvladatelné hlavně u velkých sadů. Poškozené listy jsou zdrojem infekcí do nadcházejícího roku, takže je vhodné naplánovat preventivní opatření zaměřené na snížení inokula (vymetání listí, postřik močovinou).

V případě rozvoje primárních a sekundárních infekcí strupovitosti jabloně je u citlivých odrůd (např. Golden Delicious) ke konci sezony nutno věnovat pozornost vzniku tzv. pozdní (skládkové) strupovitosti, kterou v této době řešíme v kombinaci s ochranou proti souboru skládkových patogenů - kvůli ochranným lhůtám již v předstihu. V nízkoreziduální produkci jsou možnosti výběru přípravků omezené na přípravky MycoSin a VitiSan.

V některých sadech, zvláště v neošetřovaných, můžeme potenciálně nacházet přítomnost invazivního patogenu Marsonina coronaria, jenž v západních zemích působí značné škody. Je proto na místě tomuto organizmu věnovat pozornost, minimálně na úrovni monitoringu.

Z dalších patogenů můžeme v sadech nacházet plody poškozené moniliovou hnilobou, dále rzivost hrušně, šedou a hnědou skvrnitost listů hrušně, symptomy výskytu bakteriální spály jabloňovitých a v peckovinách např. suchou skvrnitost peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, kadeřavost broskvoně a další patogeny s vizuálními projevy na porostu či plodech.

1 - strupovitost jabloně (na odrůdě ´Spartan´), 2- projev pozdní strupovitosti na odrůdě ´Golden Delicious´, 3 - moniliová hniloba, 4 - rzivost hrušně, 5 - Marsonina coronaria, 6 - skvrnitost listů třešně a višně
1 - strupovitost jabloně (na odrůdě ´Spartan´), 2- projev pozdní strupovitosti na odrůdě ´Golden Delicious´, 3 - moniliová hniloba, 4 - rzivost hrušně, 5 - Marsonina coronaria, 6 - skvrnitost listů třešně a višně

Ochrana proti škůdcům

Uzavřena je také ochrana proti většině živočišných škůdců, z nichž zůstává v podzimním období aktuální hlavně obaleč zimolezový, který se tradičně projevuje působením požerků těsně před sklizní, kde ještě existuje šance pro přímou ochranu (Lepinox Plus). Spinosad již použít nelze, neboť u některých odběratelů s vysokými požadavky na výskyty reziduí je u této látky nulová tolerance. Nepříjemným překvapením bývají nálezy housenek a čerstvých požerků ve skladech, kde však již nemáme možnost zasáhnout. Situaci je proto potřeba řešit včas a na základě průběžných vizuálních kontrol, neboť údaje z lapáků nemusí vždy odrážet aktivitu populace v porostu.

Let druhé generace obaleče jablečného s koncem léta ustává a obdobně jako u strupovitosti je potřeba se spíše orientovat na plánování ochrany pro příští sezonu. Hodnocení výskytu červivosti je důležité hlavně u ploch s feromonovým matením, kde nemáme k dispozici informace z feromonových lapáků.

V sadech se začíná stále více projevovat podkopníček spirálový, považovaný spíše za minoritního škůdce. Při velkém napadení však může dojít až k defoliacím a oslabení stromů. Miny podkopníčka jsou na listech nepřehlédnutelné stejně jako bílé vřetenovité zápředky, v nichž se podkopníčci kuklí a přezimují. Práh škodlivosti pro ochranu v příští sezoně činí nálezy více než 3 min na 1 list.

Tradičním předsklizňovým problémem se stala vlnatka krvavá, která voskovými povlaky na větvích a letorostech znepříjemňuje práci česáčů a snižuje estetickou kvalitu plodů. Přímá insekticidní ochrana již není možná, ale těsně před sklizní můžeme negativní dopady aktivity vlnatky zmírnit pomocí draselného kokosového mýdla (Cocana), které odstraňuje jak voskové povlaky, tak i medovici a zčásti i černě. Stejné opatření můžeme využít i při vysokém napadení dalšímu druhy mšic, a také merou skvrnitou, puklicemi a červcem javorovým.

Na přelomu léta a podzimu mohou být za teplého počasí stále aktivní svilušky - při velkém napadení se nabízí možnost ošetření po sklizni vhodným akaricidem ještě předtím, než většina populace přejde do diapauzní formy. V souvislosti s problémy se sviluškami, a také s plánováním nových výsadeb je dlouhodobě účinným opatřením využití dravého roztoče Typhlodromus pyri, jehož introdukce spadá do druhé poloviny podzimu a do předjaří.

Před příchodem zimy je také třeba provést zásah proti hlodavcům aplikací návnad, a také zkontrolovat stav oplocení a dalších mechanických zábran, abychom zabránili škodám způsobených zvěří.

7, 8, 9 - Housenky obaleče jablečného v různých vývojových fázích: zimu přečkají pouze jedinci, kteří dosáhnou L5, 10- mladá housenka obaleče zimolezového a drobný požerek na odrůdě ´Golden Delicious´, 11 - požerky o. zimolezového na odrůdě ´Rubinola´
7, 8, 9 - Housenky obaleče jablečného v různých vývojových fázích: zimu přečkají pouze jedinci, kteří dosáhnou L5, 10- mladá housenka obaleče zimolezového a drobný požerek na odrůdě ´Golden Delicious´, 11 - požerky o. zimolezového na odrůdě ´Rubinola´

Vlnatka krvavá: 12 - silně napadený porost, 13- medovice produkovaná vlnatkou je živnou půdou pro rozvoj černí, 14 - detail kolonie vlnatky s patrnou parazitací (Aphelinus mali), 15 - kolonie po ošetření přípravkem Cocana
Vlnatka krvavá: 12 - silně napadený porost, 13- medovice produkovaná vlnatkou je živnou půdou pro rozvoj černí, 14 - detail kolonie vlnatky s patrnou parazitací (Aphelinus mali), 15 - kolonie po ošetření přípravkem Cocana

Podkopníček spirálový: 16 - dospělec, 17 - mina na listu, 18 - silně napadený list (uprostřed snímku vznikající mina další generace podkopníčka) 19 - zápředek na listu
Podkopníček spirálový: 16 - dospělec, 17 - mina na listu, 18 - silně napadený list (uprostřed snímku vznikající mina další generace podkopníčka) 19 - zápředek na listu

20, 21 - aplikace rodenticidů
20, 21 - aplikace rodenticidů

Závěr

Možnosti přímých ochranných opatření jsou v podzimním období omezené. Většina druhů již ukončila svůj vývoj, anebo zásahům brání ochranné lhůty či riziko nadlimitního nálezu reziduí v plodech. Pozdní odrůdy jádrovin mohou být před sklizní i v jejím průběhu ohroženy pozdní strupovitostí, skládkovými patogeny, a také obalečem zimolezovým. Sklizeň může znepříjemnit napadení výsadeb vlnatkou krvavou, jejíž voskové povlaky, stejně jako medovici i černě odstraňujeme pomocí draselného mýdla. Důležité je během sklizně a před opadem listů provést inventarizaci výskytu klíčových škodlivých organizmů, abychom byli schopni odhadnout potřebu ochrany v nadcházející sezoně. Součástí podzimních prací je kromě sklizně a zakládání nových výsadeb také zabezpečení ochrany sadů proti hlodavcům a zvěři.

S příchodem podzimních měsíců probíhá sklizeň většiny hlavních tržních odrůd jablek, jako jsou Golden Delicious, Jonagored, Idared, Braeburn, Fuji, Topaz a další. V sadech již nenajdeme ranější odrůdy, jako jsou např. Gala, Rubinola, Bohemia, Rubín a Šampion, jejichž sklizeň většinou spadá na přelom srpna a září. V letošním roce kvůli vysokým teplotám a suchu dozrává ovoce v předstihu, což určitě promítne do sklizně zmíněných odrůd.

Související články

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

18. 05. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Ochrana obecně Zobrazeno 120x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2019

16. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 547x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2019

15. 05. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 523x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2019

16. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1377x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2019

15. 04. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1023x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail