Chemap Agro s.r.o.

Ochrana pšenice ozimé proti poléhání

24. 04. 2017 Ing. Josef Suchánek; Bayer Ochrana obecně Zobrazeno 477x

Regulace růstu obilnin patří k velmi důležitým opatřením nejen v intenzivních technologiích pěstování. Regulací rozumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí ke zvýšení odolnosti poléhání a zkrácení stébla. Poléhání obilnin je limitujícím faktorem pěstování, protože v jeho důsledku dochází k přímým ztrátám na výnose a ke znehodnocení kvality produkce. Cílenou regulací porostu a vhodně zvolenou fungicidní ochranou vytvoříme nejlepší předpoklady pro bezproblémovou sklizeň s požadovanými parametry. Dvousložkový regulátor růstu Spatial Plus má příznivý vliv na růst a vývoj obilnin, a tím pomůže naplnit výnosová očekávání.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Přirozená regulace rostlinných pletiv

Spatial Plus obsahuje dvě osvědčené účinné látky, které zpevňují a zkracují stébla obilnin na začátku sloupkování a zvyšují tak jejich odolnost proti poléhání. Ve vodě rozpustné účinné látky jsou přijímány zelenými částmi rostlin. Chlormequat chloride inhibuje biosyntézu giberelinů, čímž způsobuje zpomalení růstu, zkrácení a zpevnění stébla. Ethephon se v rostlině postupně rozkládá, přičemž se uvolňuje přírodní rostlinný hormon etylén, který snižuje aktivitu růstových hormonů auxinů a stimuluje tvorbu ligninu a celulózy. Důsledkem toho je zpomalení prodlužovacího růstu buněk v internodiích. Obě účinné látky se vzájemně podporují ve způsobu účinku, působí pozvolně a šetrně.

Graf 1: Vliv termínu aplikace regulátoru Spatial Plus na výnos pšenice ozimé (odrůda Bohemia, Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice, 2016)
Graf 1: Vliv termínu aplikace regulátoru Spatial Plus na výnos pšenice ozimé (odrůda Bohemia, Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice, 2016)

Příznivý vliv na růst a vývoj obilnin

Rostliny zdravější a odolnější k poléhání mají daleko lepší předpoklady pro nerušené ukládání asimilátů do zrna a efektivněji využívají vodu a živiny. Spatial Plus se aplikuje preventivně nebo cíleně v době, kdy nastanou podmínky pro polehnutí porostu. Aplikaci nemá smysl provádět u porostů, které již začaly poléhat. Přípravkem nelze zabránit ani polehnutí v důsledku extrémních povětrnostních podmínek. Vhodně načasovanou aplikací zpevníme, zkrátíme a vyrovnáme porost, omezíme tím ohýbání a lámání stébel, což vede k menším sklizňovým ztrátám a zvýšení výnosu. Zpevnění báze obilnin může do jisté míry eliminovat nepříznivé působení stéblolamu.

Stanovení správného termínu pro krácení

Pro nejefektivnější krácení porostu pšenice je třeba na jaře posoudit aktuální stav porostu a vývoj počasí s přihlédnutím k vlastnostem odrůdy. Časně seté a husté porosty vyžadují zpravidla intenzivnější krácení. V závislosti na vývoji je možné krátit již ve fázi odnožování BBCH 25–29 ošetřením regulátorem na bázi čistého CCC. Na konci odnožování BBCH 29–30 oddaluje CCC sloupkování, zahušťuje a vyrovnává porost. Pšenice ozimá vyžaduje zpevnění bazálních částí a zkrácení spodních nejdelších internodií. Začátek sloupkování BBCH 31 je proto tím správným termínem pro zkrácení 1. a částečně 2. internodia pomocí regulátoru na bázi CCC a ethephonu, tj. regulátoru Spatial Plus. V běžných porostech s nižším rizikem polehnutí je možné aplikovat dávku od 1,0 l/ha podle odrůdy. V systému regulace intenzivních porostů nebo při vyšším riziku polehnutí je možné následně použít Cerone 480 SL na konci sloupkování v dávce od 0,5 l/ha.

Mísitelnost s fungicidy a insekticidy

Spatial Plus je mísitelný s běžně používanými fungicidy (např. Boogie Xpro, Delaro, Hutton, Prosaro 250 EC), insekticidy (např. Decis Mega, Proteus 110 OD) a ověřenými listovými hnojivy. Při použití kombinací s jinými přípravky je třeba se řídit návodem k použití příslušného přípravku a kompatibilitu směsi předem ověřit v malé nádobě ve správném poměru. Spatial Plus nelze mísit s herbicidy, koncentrovaným hnojivem DAM 390 a s přípravky obsahujícími dithiokarbamáty, síru a měď. Nedoporučujeme mísit s kapalnými hnojivy nad 10 kg dusíku na ha.

Pšenice ozimá Akteur ošetřená regulátorem Spatial Plus 1,0 l/ha ve fázi BBCH 31 (výnos 8,5 t/ha v provozních podmínkách 2016).
Pšenice ozimá Akteur ošetřená regulátorem Spatial Plus 1,0 l/ha ve fázi BBCH 31 (výnos 8,5 t/ha v provozních podmínkách 2016).

Ochrana pšenice ozimé proti poléhání

Pšenice ozimá Akteur ošetřená regulátorem Spatial Plus 1,0 l/ha ve fázi BBCH 31 (výnos 8,5 t/ha v provozních podmínkách 2016).

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 240x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 455x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 307x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 401x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail