Chemap Agro s.r.o.

Porostům je třeba věnovat pozornost i krátce před sklizní

12. 05. 2017 Ing. Petr Axman, Ph.D.; Dow AgroSciences Ochrana obecně Zobrazeno 136x

Každému zemědělci dá nemalé úsilí dopracovat se ke slibné úrodě. Proto je výhodné případné nedostatky odstraňovat i těsně před plánovanou sklizní. V tomto období lze ještě korigovat např. pozdní zaplevelení, vytrvalé plevele, a také je možno již v předstihu plánovat sklizeň sjednocením porostů, urychlením dozrávání a nesmíme zapomínat i na zrychlení průchodnosti kombajnů porostem. To vše lze uskutečnit předsklizňovou aplikací Dominatoru 360 TF v obilninách, řepce a některých dalších plodinách.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Proč je od letošního roku označen Dominator jako 360 TF? Souvisí to se změnami legislativy, kdy bylo zakázáno jedno ze smáčedel a toto se nyní nesmí v přípravcích vyskytovat. Dominator byl tedy také změněn ve složení s novým označením. Výhodou je, že dávkování přípravku, ačkoli k určitým změnám došlo, se změnilo pouze minimálně.

Odstranění plevelů z porostu před sklizní

Někdy může v důsledku nepříznivých podmínek docházet ke snížení účinnosti herbicidů, které neodhalí průběžná kontrola porostů a problém se objeví až v době plánování sklizně. Jedná se většinou o porosty zaplevelenými např. svízelem či heřmánkovcem. Právě tyto plevele pak nejvíce komplikují samotnou sklizeň. Jestliže se tedy chceme vyhnout potížím při sklizni, je nutné porosty projít a tam, kde se vyskytují plevele, aplikovat přípravek Dominator 360 TF. Co vám tato aplikace přinese? Oproti klasickým desikantům má Dominator 360 TF tu výhodu, že se v rostlinách rozvádí a u plevelů likviduje jak nadzemní tak i podzemní část, čímž brání jejich následnému obrůstání. Cílená likvidace pýru nebo pcháče v době před sklizní je velice efektivní a dlouhodobá. Ovšem plevele musí mít dostatečnou listovou plochu. Pokud není extrémně teplé počasí, jsou rostliny schopny v této době velmi dobře přijímat a rozvádět účinnou látku do podzemních orgánů, a tím jsou hubeny dlouhodoběji. Dávkování Dominatoru se volí dle nejodolnějšího plevele. Na pýr stačí 3,0 l/ha, pokud se vyskytuje pcháč nebo dvouděložené plevele typu heřmánek nebo merlík je potřeba dávku navýšit na 4,0 l/ha. Dávka vody 100–200 l/ha. Přidání smáčedla Šaman 0,2 l/ha k Dominatoru 360 TF dochází nejen ke zlepšení přilnavosti, a tím zrychlení účinku urychlením průniku přípravku do povrchových vosků a buněk, ale také zvyšuje odolnost dešti a snižuje úlet. Šaman zároveň výrazně snižuje pěnivost při plnění postřikovače.

Nemalou výhodu mají předsklizňové aplikace i ve sjednocení dozrávání jednotlivých plodin. V případě vlhké varinaty žní porosty ošetřené Dominatorem 360 TF rychleji osychají a mají v provnání s neošetřenými o 2–3 % nižší vlhkost, což může rozhodnout o možnosti sklidit porost ve vysoké kvalitě. Pro sjednocení dozrávání je dostačující dávka 2,0 l/ha opět možno s hypersmáčedlem Šaman. Stejné výhody jako u obilnin přinese i předsklizňová aplikace v porostech řepky.

obr. 1

Hubení výdrolu obilnin na strništích a podmítkách - hlavní preventivní krok v boji proti virózám

Další období pro využití Dominatoru 360 TF nastává po sklizni na likvidaci výdrolu. Hlavně u systémů minimálního zpracování půdy je výdrol velmi nebezpečným plevelem. Odebírá nejen živiny a vodu z půdy, ale je i zdrojem chorob a útočištěm škůdců, kteří se pak stěhují na nově zaseté ozimy. V posledních letech se velmi rozšířily virové choroby na obilninách. Výdrol slouží jako zdroj infekce viróz, odkud jsou pak mšicemi a křísy přenášeny na vzcházející porosty ozimých obilnin. V porovnání s mechanickou likvidací výdrolu podmítkou je aplikace Dominatoru 360 TF mnohem účinnější, rychlejší a levnější. V letním období, kdy je potřeba dobře hospodařit s půdní vláhou, je chemická likvidace výdrolu i v tomto směru vhodnější a pouze chemická likvidace dosahuje až 100% účinku, když mechanické mají často účinek pod 90 %, což umožňuje škůdcům na zbylém výdrolu plně přežít. Současně touto aplikací jsou ničeny i jednoleté plevele, které na strništi vzchází a výrazně se tak snižuje zaplevelení následných plodin. Dávku Dominatoru 360 TF se volí podle růstové fáze výdrolu. Většinou postačuje 1,0–1,5 l/ha. Dominator 360 TF je možné bez problému aplikovat v DAMu nebo ve směsi DAMu a vody. Jednou aplikací se tak nejen pozemek vyčistí od výdrolu a plevelů, ale také se dodá potřebný dusík k podpoření rozkladu slámy.

Po aplikaci Dominatoru 360 TF proti vytrvalým plevelům je možné vysévat plodinu či provádět následnou kultivaci za 7 dní (ihned jak plevelům zežloutnou růstové vrcholy). V půdě se Dominator rychle rozkládá a nezanechává žádná rezidua. Dávka vody by se měla pohybovat mezi 100–200 l/ha.

obr. 2

Zbavte se skladištních škůdců

O sklizené zrno je také třeba se postarat. Nevhodné podmínky skladování mohou umožnit rozvoj celé řady různých skladištních škůdců a ti dokáží během velmi krátké doby způsobit velmi výrazné kvalitativní a kvantitativní škody. Desinsekci skladovacích prostor je vhodné řešit již ve stejnou dobu, kdy řešíme předsklizňové aplikace. Tomu musí předcházet mechanické odstranění všech zbytků předcházejících skladovaných produktů, prachu, mastnoty a nečistot. Důležitá je také alespoň optická kontrola těsnosti skladu před možným průnikem vody. Zvýšení vlhkosti skladovaných produktů umožní rozvoj škůdců a různých plísní a může vést až k úplnému znehodnocení uskladněné produkce.

Je-li sklad mechanicky vyčištěn, je nezbytná aplikace insekticidního přípravku, který dokáže zneškodnit všechny přítomné škůdce. Vhodným přípravkem určeným k tomuto účelu je Reldan 22 EC.

Reldan 22 EC spolehlivě hubí všechny hlavní škůdce, kteří se ve skladech vyskytují, jako jsou např. zavíječi, moli, potemníci, lesáci a pilousi, a také potlačuje výskyt škodlivých roztočů.

Při ošetřování vlastních vnitřních prostor je vhodné ošetřit i přilehlé místnosti administrativního zázemí. Nutné je to zejména v případě, když tvoří se skladem propojenou budovu. Společně s vnitřní částí budovy je nutné ošetřit i přilehlé okolí skladu, protože tam mohou škůdci na zbytcích obilí přežívat a následně se šířit do skladu. Okolí skladu (pás asi 2 m a další přilehlé prostory) je vhodné ošetřit insekticidem Reldan 22 EC ve stejné koncentraci jako vnitřní prostory. Během aplikace je třeba větrat a obsluha by měla dodržovat pravidelné přestávky po jedné hodině práce v uzavřených prostorách a používat ochranné pracovní pomůcky podle návodu etikety. U aplikace by vždy měli být dva pracovníci. Po aplikaci je vhodné uzavřené prostory na 2 až 3 dny pokud možno neprodyšně uzavřít, aby se využila fumigační schopnost Reldanu, který svými výpary hubí i skryté škůdce. Pro plné využití této schopnosti by teploty v době aplikace neměly klesnout pod 15 °C. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat násypkám, z kterých se musí odstranit zbytky obilí a prostory také ošetřit přípravkem Reldan 22 EC.

Reldan 22 EC se v prázdných skladech aplikuje v koncentraci 1,3 %, přičemž pro důkladný postřik skladovacích prostor používáme dostatečné množství vody - asi 15–18 litrů roztoku/100 m2, to znamená do 150–180 l vody přidáme 2,22 l insekticidu Reldan 22 EC, a tímto množstvím ošetříme až 1 000 m2 plochy. Reldan 22 EC ničí ve skladech všechny důležité škůdce, například zrnokazy, pilouse černého, lesáka skladištního a moly, ale potlačuje i výskyt škodlivých roztočů.

Ošetřením naskladňovaného obilí předejdete kvalitativním i množstevním ztrátám, které mohou vzniknout působením skladištních škůdců a zabezpečíte tak co nejlepší zpeněžení Vámi dopěstované úrody.

Porostům je třeba věnovat pozornost i krátce před sklizní

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 271x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 232x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 622x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 113x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail