Chemap Agro s.r.o.

Postemergentní hubení plevelů v kukuřici herbicidem Monsoon

01. 06. 2017 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 220x

Letošní dosavadní průběh počasí nám připomněl, jak v nedávné minulosti vypadaly zimy a měsíc duben to, jak vypadá opravdový „apríl“. Klimatické podmínky tedy nedovolily výrazné rané setí kukuřice na velkých rozlohách, nicméně další nárůst teplot již umožnil výsev kukuřice.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Tak jako vždy však budou porosty kukuřice vyžadovat „regenerační“ přihnojení listovými hnojivy (s obsahem zinku a fosforu) k snadnějšímu překonání stresu a nastartování asimilačních procesů (Wuxal Super, Wuxal Microstar či Wuxal Top P). Rovněž ošetření proti plevelům bude vyžadovat častější kontrolu ploch, ať už z důvodu snížené účinnosti tzv. „půdních“ herbicidů v oblastech s přísušky, tak z důvodu postupného vzcházení některých plevelů (ježatka kuří noha) či pozdnějšího vzcházení teplomilnějších plevelů (laskavce).

Finančně zajímavým řešením postemergentního ošetření kukuřice je aplikace herbicidu Monsoon (22,5 g/l foramsulfuron + safener) v dávce 1,7–2,0 l/ha. Účinná látka foramsulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin (ALS inhibitor). Je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a je systémově rozváděna po celé rostlině včetně kořenů, oddenků a rhizomů vytrvalých plevelných trav. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, během 4-10 dnů se na nich objevují chlorózy, nekrózy a postupně během 2–4 týdnů odumírají. Isoxadifen-ethyl (safener) urychluje odbourání účinné látky foramsulfuron v kukuřici, a tím zvyšuje selektivitu přípravku.

Herbicid Monsoon spolehlivě hubí velmi široké spektrum jednoletých a vytrvalých trav a řadu dvouděložných plevelů v kukuřici. Mezi citlivé trávovité plevele patří ježatka kuří noha, rosička krvavá, béry, prosa, lipnice roční, jílky, oves hluchý, pýr plazivý, chundelka metlice, psárka polní, výdrol obilnin a čirok halepský. Z dvouděložných plevelů hubí ptačinec žabinec, konopici polní, laskavec ohnutý, svízel přítulu, výdrol řepky, výdrol slunečnice, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, pěťour maloúborný, lilek černý, hořčici polní, ředkev ohnici, dvouzubec trojdílný, ambrózii peřenolistou, durman obecný. Středně citlivé plevele jsou merlíky, lebedy, heřmánky, mléče (listová stádia), hluchavky, violka rolní, mračňák Theophrastův a pcháč oset.

Termín ošetření

Monsoon se aplikuje postemergentně ve fázi 2–6 listů kukuřice s ohledem na fázi plevelů. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro jejich růst a vývoj. Plevele musí být v době aplikace vzešlé a musí mít dostatečnou listovou plochu. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější po vzejití do konce odnožování. Pýr plazivý je nejlépe huben od 2 listů do konce odnožování. Jednoleté dvouděložné plevele jsou nejcitlivější po vzejití do 4–6 listů, méně citlivé v časnějších růstových fázích (do 2–4 listů). Použití je možné v zrnové i silážní kukuřici. Přípravek je vyroben v OD formulaci, která zvyšuje odolnost k dešťovým srážkám. Déšť 1,5 hodiny po aplikaci již zpravidla nemá negativní vliv na účinnost. Postřiková kapalina musí na listech zaschnout.

Dávkování herbicidu Monsoon

Přípravek doporučujeme aplikovat v dávce 1,7–2,0 l/ha podle stavu zaplevelení. Monsoon není zpravidla třeba kombinovat s externím smáčedlem, všechny potřebné látky jsou ve formulaci obsaženy. Ve výjimečných případech (velmi silná vosková vrstva plevelů, dlouhodobé sucho, přerostlé trávy) může být použití dalšího smáčedla vhodné.

Dávka 1,7 l/ha je vhodná pouze při slabším zaplevelení jednoletými travami (ježatka kuří noha atd.), za příznivých podmínek nebo při výskytu plevelů v nižších vývojových fázích růstu. Dávku 2,0 l/ha je nutné použít vždy při hubení vytrvalých plevelů (pýr plazivý, čirok halepský atd.), přerostlých plevelů nebo při silném zaplevelení travami.

Rozšíření plevelného spektra

Při podrobnějších prohlídkách porostů cukrovky a kukuřice v teplejších oblastech byl v posledních dvou až třech letech zjištěn silný výskyt všech druhů rdesen a opletky (pohanky) svlačcovité. Je tedy předpoklad, že se tyto odolné dvouděložné plevele objeví ve větším měřítku i na letošních polích s kukuřicí. Jelikož sulfonylmočoviny vykazují slabou účinnost proti těmto výše uvedeným plevelům, doporučujeme v každém případě při jejich aplikacích tvorbu TM směsí se specializovanými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Mezi ně patří i účinná látka bromoxynil, obsažená např. v přípravku Pardner 22,5 EC. Tento herbicid působí dále proti celému širokému spektru plevelů, jako jsou merlíky, durman, heřmánkovité a brukvovité plevele, laskavce, lilek, svízel přítula, zemědým lékařský apod.

Porost zbavený plevelů po aplikaci TM Monsoon + Pardner 22,5 EC je základem pro vysoký výnos a snadnou sklizeň
Porost zbavený plevelů po aplikaci TM Monsoon + Pardner 22,5 EC je základem pro vysoký výnos a snadnou sklizeň

Balíček pro postemergentní hubení plevelů

Pro komplexní hubení plevelů vám proto doporučujeme aplikovat TM směs 1,7–2,0 l/ha Monsoon + 0,7–1,0 l/ha Pardner 22,5 EC, v níž přidaný bromoxynil rozšiřuje spektrum účinku na řadu dvouděložných plevelů, jako jsou již zmiňovaná rdesna nebo opletka svlačcovitá. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili cenově zvýhodněný virtuální balíček, který obsahuje 15 l Monsoon a 5 l Pardner 22,5 EC, ošetříte s ním minimálně 7,5 ha kukuřice. Pro zakoupení uvedeného balíčku se informujte u vašeho distributora.

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 269x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 231x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 621x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 112x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail