Chemap Agro s.r.o.

Přípravky společnosti Coteva Agriscience v máku od setí až do sklizně

29. 05. 2020 Ing. Radomil Vlk, Ph.D.; Corteva Agriscience Ochrana obecně Zobrazeno 530x

Společnost Corteva Agriscience nabízí preemergentní i postemergentní herbicidy, fungicidy, růstové regulátory a insekticidy. S přípravky této společnosti lze ošetřovat porosty máku od setí až do sklizně.

Proseeds

Po letošní mírné zimě jsou pozemky zaplevelené ozimými pleveli. Velmi problematický a v porostu máku setého chemicky nezničitelný je mák vlčí. Pozemky pro výsev máku jsou většinou srovnané už od podzimu. Ozimé plevele jsou vzešlé. Pro předseťovou aplikaci je možné použít neselektivní herbicid Dominator 360 TF. Jeho aplikace zničí nejen rostliny vlčího máku ale také všechny vzešlé plevele. Účinek Dominatoru se projeví po 7–10 dnech. V této době je možné oset pozemek mákem. Dominator je vhodné aplikovat v tank-mixu s hnojivem DAM 390, které podpoří účinek Dominatoru a současně dodá máku startovní dávku dusíku.

V máku je registrován přípravek Rally s účinnou látkou chlortoluron pro preemergentní i postemergentní aplikaci. Působí především na trávy, heřmánkovité, hluchavky, ptačinec a brukvovité. Lze ho použít buď sólo nebo v tank-mixu s Cirrusem (preemergentně). Přípravek Cirrus zajistí zvýšený účinek na svízel přítulu. Při preemergentní aplikaci do dvou dnů po zasetí je nejvhodnější použít tank-mix Rally + Cirrus (1,0 + 0,1 l/ha). Při sólo aplikaci je vhodné zvýšit dávku Rally na 1,2 l/ha. Často používanou preemergentní kombinací je Cirrus + Callisto 480 SC (0,1 + 0,2 l/ha).

Rally na skladě určitě nezůstane. Pokud se rozhodnete nepoužít Rally preemergentně (pro nedostatek vláhy při setí nebo naopak zaprší a nestihnete aplikovat do dvou dnů po zasetí) lze ho použít i po vzejití máku. Od 5. listu je možné použít TM Rally + Tomahawk (1,0 + 0,15 l/ha). Při tomto tank-mixu nezvyšujte dávku Rally nad 1,2 l/ha. Se zvyšující se dávkou přípravků se zvyšuje i fytotoxicita pro mák. Stále častěji se Rally používá pro regulaci následného zaplevelení. Dávka 1,5 l/ha působí nejen kontaktně přes list, ale má i půdní účinek. Toho se využívá při aplikaci na počátku prodlužovacího růstu máku před zavřením porostu, k vytvoření herbicidního filmu na povrchu půdy. Rally aplikujte na holou zem ještě před zavřením porostu. Vytvoří reziduální vrstvu, případně dorazí přežívající plevele. Účelem tohoto ošetření je zabránit zaplevelení porostu v době těsně před dozráváním, kdy mák shazuje listy a plevele přežívající v dolním patře dostanou světlo. Pozdní zaplevelení v mnoha případech není další vlna nově vzcházejících plevelů, ale nedostatečně zničené plevele. Toto ošetření nabývá na významu zvláště po zákazu regulace dozrávání v máku účinnou látkou glyfosát. Celková registrovaná dávka přípravku Rally je 2,4 l/ha.

Proti krytonosci kořenovému je možné použít Přípravek Nurelle D (0,6 l/ha), který lze použít v tank mixu s Dithane DG NeoTec, ale pouze do 16. 4. 2020. Do tohoto data je možné přípravek použít proti prvnímu náletu krytonosce kořenového. Proti bejlomorce makové je registrován přípravek Gazelle (0,15 kg/ha) a Bariard (0,3 l/ha). Přípravek Bariard má i vedlejší účinnost na krytonosce makovicového. Škodlivý vliv obou těchto škůdců nelze podceňovat. Často pracují společně. Krytonosec makovicový „napichuje“ mladé (žluté) tobolky čerstvě rozkvetlých rostlin. Bejlomorka využívá vpichy od krytonosce a do tobolek naklade vajíčka stejnými otvory. Často je na jedné tobolce několik krytonosců společně s blýskáčkem, který ale máku neškodí. Po odkvětu zůstanou napíchané tobolky. Uvnitř se vyvinou larvy krytonosce, které vyžerou a znečistí vnitřek tobolky. Po dokončení vývoje opustí tobolku. Zůstanou po něm otvory v tobolce. Uvnitř zůstanou jen oranžové larvičky bejlomorky. Insekticidní ošetření je možno spojit s fungicidem. Pozor na „zjedovatění“ tank-mixů. Směs dvou pro včely neklasifikovaných přípravků je pro včely nebezpečná a z nebezpečného přípravku se stává zvlášť nebezpečný.

Společnost Corteva Agriscience nabízí kompletní řadu fungicidů, kterými lze vytvořit fungicidní clonu v máku od fáze vzcházení až do sklizně. Pro první ošetření proti plísni makové je možné použít Dithane DG NeoTec (2,0 kg/ha). Přípravek je možné aplikovat 2× za vegetaci. V oblastech s půdami zamořenými plísní makovou je možné aplikovat Dithane preventivně za účelem provedení desinfekce povrchu půdy. Aplikace je možná v tank mixu s insekticidem i v období vzcházení máku (při prvním náletu krytonosce kořenového). Pro toto ošetření je vhodné pro zlepšení pokryvnosti povrchu půdy zvolit vyšší dávku vody (300 l/ha). O tomto levném kontaktním přípravku lze říci „kam dopadne, tam léčí“. Na rozdíl od systémových přípravků, které působí jen ve zdravých pletivech, Dithane hubí spory plísně makové i na odumřelých částech rostlin, a také na povrchu půdy (desinfekce povrchu půdy).

Druhou aplikaci Dithanu DG NeoTec proti plísni makové je možné provést ve fázi listové růžice. V této době je možný tank mix s herbicidem Rally. V této době dochází k šíření spor vzduchem z napadených rostlin na zdravé. V tomto případě nám dobře poslouží kontaktní účinek Dithanu. V odumřelých pletivech nemocných rostlin je působení systémových přípravků nedostatečné, protože systémové účinné látky jsou rozváděny jen ve zdravých pletivech. Pro ošetření na poli doporučujeme napadené porosty ošetřit tank-mixem Dithane DG NeoTec + Mirador Xtra (2,0 kg + 0,5 l/ha). Rostliny napadené plísní makovou nelze vyléčit. Tento tank-mix je ideálním ošetřením, které řeší plíseň na napadených i zdravých rostlinách. V neošetřených porostech se plíseň šíří až do konce vegetace. Napadené rostliny mají zkroucené stonky, tobolky s plesnivými semeny a některé větve vůbec nevykvetou. Sláma z těchto rostlin je zdrojem půdní infekce, která na pozemku přetrvává mnoho let. Likvidační účinek plísně se projeví při příštích osevech pozemku mákem, zejména když budeme nuceni používat fungicidně nemořené osivo.

Pro další ošeření porostů máku ve vhodné po přechodu rostlin do prodlužovacího růstu aplikovat přípravek Caramba (1,0 l/ha). Ošetření zajistí zpevnění stonku a omezení poléhání. Caramba je také registrována proti helmintosporioze, hlízence a černím. Helmintosporioza tvoří žilnatinou ostře orámované suché skvrny na listech (kostičky). Postupuje od spodních listů směrem nahoru a při silném tlaku dokáže „odlistit“ rostlinu už ve fázi zelených tobolek. Aplikaci provádíme v době, kdy rostliny mají 10–15 cm dlouhý stonek. Pro zjištění délky stonku rostlinu odlistěte. Při polehnutí porostu se rostlina máku nejčastěji zlomí právě v této části (10 cm nad zemí). Optimální dávka vody je 150–200 l/ha. Při vysoké dávce vody (300 l/ha) nateče postřiková jícha do úžlabí listů a může způsobit popáleniny.

Při regulaci porostu proti poléhání a současné fungicidní ochraně platí - základem je Caramba - pojistkou je Corinth. Jde o přípravek s vysokým obsahem azolů (tebuconacol 160 g/l + prothioconazol 80 g/l). Dávka 1,0 l/ha Corinth posiluje regulační a zpevňující účinek Caramby a rozšiřuje účinek proti padlí v máku. Aplikace je možná od 2. listu až do počátku kvetení máku. Corinth má na většinu chorob stop efekt, což znamená, že umí zastavit šíření chorob v porostu a nemusí být aplikován jen preventivně před výskytem choroby v porostu. Fungicidy neaplikujte do porostů v plném květu. Rozevřené korunní plátky vytvoří nad rostlinou „deštník“, postříkané korunní plátky za pár dní odpadnou a velká část fungicidu skončí na zemi.

Návrh herbicidní ochrany máku

Varianta 1

Rally 1,0 l + Cirrus 0,1 l/ha (PRE do 2 dnů po zasetí)
Laudis 1,8 l + Tomahawk 0,3 l/ha (od 5. listu máku)
Rally 1,4 l/ha (na začátku prodlužovacího růstu)

Varianta 2
Rally 1,2 l/ha (PRE do 2 dnů po zasetí)
Rally 1,0 l + Tomahawk 0,15 l/ha (od 5. listu máku)

Návrh fungicidní ochrany máku

Dithane DG NeoTec 2,0 kg/ha (fáze listové růžice)
Caramba 1,0 l/ha (prodlužovací růst, délka stonku 10–15 cm)
Corinth 1,0 l/ha (fáze viditelného poupěte)

Obr. 1: Preemergentní aplikace Rally 1,2 l/ha
Obr. 1: Preemergentní aplikace Rally 1,2 l/ha

Obr. 2: Aplikace Rally 1,5 l/ha proti následnému zaplevelení
Obr. 2: Aplikace Rally 1,5 l/ha proti následnému zaplevelení

Obr. 3: Regulátor růstu Caramba na počátku prodlužovacího růstu
Obr. 3: Regulátor růstu Caramba na počátku prodlužovacího růstu

Obr. 4: Ideální fáze pro aplikaci Caramby je při délce stonku 10--15 cm
Obr. 4: Ideální fáze pro aplikaci Caramby je při délce stonku 10--15 cm

Související články

Biologická ochrana a výživa v polní produkci a zelenině

26. 02. 2021 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 773x

Zvláštnosti pěstitelského ročníku 2019/20

22. 02. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s. r. o. Ochrana obecně Zobrazeno 367x

Choroby a škůdci břečťanu

19. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 311x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2021

16. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 897x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2021

15. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 809x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail