Chemap Agro s.r.o.

Pro zkušené profesionály a bezstarostnou sklizeň

01. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 374x

Kdybychom chtěli sečíst všechny doposud ošetřené hektary regulátorem růstu Moddus v České republice, dostali bychom se na neuvěřitelnou výměru 1,7 milionu hektarů. Regulátor růstu Moddus byl u nás poprvé uveden už v roce 2006 a velmi brzy poté se stal nejprodávanějším regulátorem růstu vůbec. Toto prvenství si drží doposud a jeho obliba mezi pěstiteli i nadále roste. Není se čemu divit. Správně provedená regulace porostu dokáže zajistit bezstarostnou sklizeň a jistý výnos. A k tomuto účelu je originální Moddus jednoznačně nejspolehlivější partner.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Jak Moddus působí?

Zkracuje rostliny, zvyšuje odolnost poléhání.

Rostliny obsahují růstové hormony giberiliny, které podporují jejich prodlužovací růst. Účinná látka trinexapak-ethyl v přípravku Moddus je růstový retardant, který efektivně inhibuje syntézu těchto růstových hormonů a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. Je přijímám především zelenými částmi rostlin, kde je rychle rozváděn do meristematických pletiv. Tam způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zabrzdění růstu vede ke snížení jejich výšky a zvyšuje se tak odolnost proti poléhání.

Kdy aplikovat?

Optimálním temínem aplikace je BBCH 31.

Časný termín aplikace (BBCH 31–32) výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo, má výzamný vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě. Rostliny pak lépe hospodaří s vodou, což se příznivě projevuje na výši výnosu. Hlavním doporučením společnosti Syngenta je aplikace Moddusu ve vývojové fázi prvního kolénka (BBCH 31), která vzhledem k pozvolnému uvolnění účinné látky zajišťuje maximální zpevnění stébla a zkrácení spodních internodií, a tím zabezpečí nejvyšší odolnost proti poléhání. Pozdější termín aplikace (BBCH 33–35) má vliv na zkrácení horních internodií a celkové zkrácení výšky porostu. Vliv na zesílení stébla a rozvoj kořenové soustavy tudíž není tak výrazný.

Kde lze použít?

Ve všech obilninách.

Regulátor Moddus jednoznačně patří do všech intenzivních technologií pěstování obilnin. Díky širokému rozsahu registrace je ho možné použít ve všech obilninách. Další jeho přednostní je, že nemá žádná omezení vzhledem k ochraně vod, vodních zdrojů a životního prostředí.

Proč originální Moddus?

Je šetrný a ověřený.

V dnešní době nabízí účinnou látku trinexapac-ethyl nejedna společnost se svou generickou variantou produktu. Originální formulace má za sebou desítky let výzkumu, vývoje a následně další desítky let zemědělské praxe a zkušeností. Kromě účinné látky je v produktu celá řada adjuvantů, činidel, stabilizátorů, safenerů a dalších příměsí, které činí Moddus i nadále unikátní. Generické produkty se v tomto odhledu významně odlišují a proto by neměly být doporučovány stejným způsobem jako originální Moddus. Funkce těchto příměsí je v případě regulátorů růstu zcela zásadní a může velmi ovlivnit chování přípravku. Nejdůležitější je potom jeho účinnost a šetrnost, respektive bezpečnost pro plodinu.

Jak se generické formulace mohou lišit od Moddusu?

V těchto hlavních oblastech jsou formulace odlišné:

  • množství účinné látky,
  • formulace,
  • rozsah registrace,
  • fyziologické projevy,
  • bezpečnost pro plodinu,
  • účinnost.

Odborníci společnosti Syngenta ve spolupráci s nezávislými pracovišti testovali chování některých generických formulací v porovnání na originál a jsou vidět jasné rozdíly. Jednou ze základních odlišností je stabilita sladování při nízkých teplotách, kde u generických formulací docházelo ke srážení (obr. 1).

Moddus je velmi často používán ve směsích, především s fungicidem. Na obrázku 2 je vidět zásadní rozdíl v účinnosti směsi se stejným fungicidem. Jednoznačně byla prokázána šetrnost originální formulace pro rostlinu.

Obr. 1: Testy skladovatelnosti za nízkých teplot
Obr. 1: Testy skladovatelnosti za nízkých teplot

Obr. 2: Aplikace tank-mixu se stejným fungicidem při stejném dávkování - vlevo Moddus, vpravo generikum
Obr. 2: Aplikace tank-mixu se stejným fungicidem při stejném dávkování - vlevo Moddus, vpravo generikum

Jak lze Moddus zakoupit? V balíčku s Archerem Turbo nebo samostatně.

Již tradičně společnost Syngenta nabízí regulátor Moddus samostatně nebo ve výhodném balíčku s fungicidem Archer Turbo. V tomto balíčku je jednak cenově zvýhodněn a dále je možné díky synergickému působení snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha. Složení balíčku je 40 l Moddusu + 80 l Archeru Turbo.

inz

Pro zkušené profesionály a bezstarostnou sklizeň

Testy skladovatelnosti za nízkých teplot
Aplikace tank-mixu se stejným fungicidem při stejném dávkování - vlevo Moddus, vpravo generikum

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 240x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 455x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 307x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 401x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail