Chemap Agro s.r.o.

Redigo Pro - jednoduché rozhodnutí a léto v pohodě

19. 07. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 232x

V loňském roce společnost Bayer představila nové fungicidní mořidlo do obilnin Redigo Pro. Zareagovala tak na měnící se klimatické podmínky, změny tlaku chorob, ale i na výskyt nově se vyskytujících chorob.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Redigo Pro však vstupovalo do „světa mořidel“ jako jedno z prvních s „hendikepem„ omezení v pásmech ochrany vod, a proto si jej mnozí z vás nevyzkoušeli. Situace se změnila a Redigo Pro, stejně jako všechna ostatní mořidla, může být používáno v pásmech ochrany vod, a proto pokud chcete léto v pohodě a následně si užívat i pohled na vaše porosty, objednejte si osivo namořené tímto přípravkem.

Proč zvolit Redigo Pro?

Fuzariózy

Fuzariózy - problém, který všichni znáte. Problém, jehož význam však narůstá a eliminace je důležitá pro zdraví lidí i zvířat. Vyskytují se během celé vegetace obilniny od padání klíčních rostlin, choroby pat stébel až po klasová fuzária. Jejich škodlivost narůstá díky minimalizaci, zužování osevních sledů, pěstování obilniny po obilnině a zvyšujícím se plochám kukuřice. Fuzariózy se tak vyskytují v půdě, na osivu, na rostlinných zbytcích. Ochrana musí být tedy komplexní opatření, jež začíná vhodným výběrem mořidla.

Co způsobují fuzariózy na osivu?

Setí osiva napadeného houbami z rodu Fusarium způsobuje špatné klíčení a snížení energie vzcházení rostlin. Dochází taktéž k deformaci klíčku a je zaznamenán negativní vliv na rozvoj kořenového systému. Zatímco Fusarium spp. způsobuje, že zrna jsou svrasklá a lehká, Microdochium nivale (plíseň sněžná) zpravidla hmotnost zrn nesnižuje, a proto není odstraněno v procesu čištění.

Zdravé kořeny jsou základem správného vývoje rostliny. Zdravý kořenový systém slouží rostlině pro příjem živin, vody, stabilitu rostliny v půdě.

Co nám přineslo problémy v roce 2016?

Odpověď je jednoduchá - masivní napadení porostů fuzariózami. Tento výskyt způsoboval pokles výnosu až o 30 %. Při průměrném výnosu pšenice v roce 2016 6,72 t/ha a ceně 3 500 CZK/t tento pokles výnosu znamená finanční ztrátu cca 7 000 CZK/ha.

Příčiny napadení

Na podzim 2015 porosty klíčily a vzcházely za suchého a teplého počasí. Infekce Fusarium culmorum se šíří z trvalých spór a mycelia, choroba pak napadá koleoptile a kořínek již při klíčení. Systemicky se šíří do klasu. Další z faktorů ovlivňující náchylnost napadení rostlin fuzariózami je vysoké množství dusíku v půdě a úzký poměr C:N. Nezanedbatelnou roli hraje i náchylnost odrůd.

Výskyt fuzarióz

Fusarium spp. jsou patogeny vyskytující se na rostlinách, zvířatech i lidech. Způsobují choroby na širokém hostitelském spektru. Lze je nalézt v půdě, vzduchu i vodě.

Přežívají na osivu, v půdě a na zbytcích rostlin. Rostlinu provázejí po celou její vegetační dobu, a mohou napadat téměř všechny její části.

Kde začíná problém fuzarióz?

S ochranou osiva je potřeba začít již na poli, a to v průběhu kvetení obilnin. Tato fungicidní aplikace je nezbytná a současně velice náročná na načasování. Optimální je aplikace fungicidu proti fuzariózám během 24–48 hodin v období kvetení. Vzhledem k morfologii rostlin, kdy víme, že obilnina má hlavní stéblo a vedlejší odnože, dochází k rozdílnému kvetení na vedlejších odnožích. Proto aplikace fungicidu není vždy 100%. Proto i přes dobře provedené ošetření se infekce fuzarióz v porostu vyskytovat mohou a je nezbytné kontrolovat kvalitu zrna i po sklizni. V průběhu sklizně může dojít k poškození obalových vrstev zrna, a tím k vytvoření vstupních bran infekce. Zrno může být poškozeno již nastavením kombajnu, při překládání nebo transportu. Důležitá je i vlhkost zrna při sklizni - dosažení 14 % zabraňuje sekundárnímu napadení během skladování. Rovněž kvalitní skladování je základním opatřením pro uchování kvality produkce.

Moření se tak stává prvním a nezbytným vstupem a opatřením k přerušení a zabránění přenosu fuzarióz do dalšího oběhu.

Sněti nejenom v porostech pšenic

V roce 2015 jsme zaznamenali i zvýšený nárůst snětí. Závažnou chorobou v porostech ječmenů se stává sněť ječná prašná. Projevuje se časnějším metáním napadených klásků. Optimální teplota pro rozvoj je v rozmezí 18–20 °C. Běžné sněti způsobené patogeny z rodu Tilletia patřily do konce 50.let mezi časté choroby. Objevení účinných látek toto onemocnění zbagatelizovalo. Nicméně sněti se vracejí vzhledem ke snížené opatrnosti a ochraně.

Redigo Pro

Mořidlo Redigo Pro obsahuje účinné látky prothioconazole a tebuconazole známé z osvědčeného mořidla Lamardor. V mořidle Redigo Pro dochází ke zvýšení obsahu účinných látek, a to téměř o 40 %. Významně dochází k navýšení obsahu účinné látky prothioconazole, což vede k významnému zvýšení účinnosti na patogeny z rodu Fusarium spp. (graf 1) a současně na široké spektrum chorob přenosných osivem a půdou (graf 2). Redigo Pro zabraňuje klíčení spor a růst haustórií hub a vytváří tak dlouhodobou ochrannou zónu v okolí klíčící obilky.

Graf 3 ukazuje účinnost Redigo Pro na nejčastěji se vyskytující druhy Fusarium culmorum a Fusarium graminearum. Je zde porovnána účinnost na kontrolu a na vysoký standard používající se i na sněť zakrslou s podporou zakořenění.

Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.
Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.

Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem
a půdou
Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem a půdou

Graf 3: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp. (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)
Graf 3: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp. (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)

Kořenomorka - Rhizoctonia - problém ano či ne?

Rhizoctonia spp. je běžná půdní houba, a je nedílnou součástí půdních mikroorganizmů. To neznamená, že automaticky napadá rostliny. Ve většině případů není primárním původcem choroby, ale přidává se k Fusarium spp., stéblolamu, fyziologickým poruchám. Symptomaticky je na poli obtížné odlišit Rhizoctonia a stéblolam. Jednoznačné rozlišení, že jde o patogenní kmen Rhizoctonia, je možné jen na základě PCR a kultivace. Existuje i metoda „čuchací“ - Rhizoctonia patří do Basidiomycetes, tudíž má vůni „po houbách“. Ale při této detekci nelze určit, zda byla primární příčinou nekrózy kořenů. Graf 4 ukazuje účinnost Redigo Pro na Rhizoctonia spp.

Redigo Pro je určeno pro všechny druhy obilnin proti všem důležitým houbovým patogenům přenosným osivem a půdou.

Registrační pokusy probíhaly napříč Evropou v 11 státech. Během těchto pokusů na kontrolách docházelo k silným napadením patogeny. Redigo Pro prokázalo stabilní vysokou účinnost ve všech klimatických podmínkách i při vysokém tlaku chorob.

Graf 4: Účinnost mořidla Redigo Pro na Rhizoctonia solani (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)
Graf 4: Účinnost mořidla Redigo Pro na Rhizoctonia solani (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)

Jak aplikovat Redigo Pro?

Redigo Pro je nástupce osvědčeného mořidla Lamardor. Pokud chcete účinnost na úrovni Lamardoru - aplikujte Redigo Pro v dávce 0,5 l/t. V případě vysokého tlaku fuzarióz doporučujeme dávku 0,65 l/t.
Redigo Pro je možné kombinovat s insekticidním mořidlem Deter a fungicidním mořidlem Difend pro doplnění spektra účinnosti na sněť zakrslou.

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 271x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 232x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 622x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 113x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail