BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Redigo Pro - jednoduché rozhodnutí a léto v pohodě

19. 07. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1465x

V loňském roce společnost Bayer představila nové fungicidní mořidlo do obilnin Redigo Pro. Zareagovala tak na měnící se klimatické podmínky, změny tlaku chorob, ale i na výskyt nově se vyskytujících chorob.

Proseeds

Redigo Pro však vstupovalo do „světa mořidel“ jako jedno z prvních s „hendikepem„ omezení v pásmech ochrany vod, a proto si jej mnozí z vás nevyzkoušeli. Situace se změnila a Redigo Pro, stejně jako všechna ostatní mořidla, může být používáno v pásmech ochrany vod, a proto pokud chcete léto v pohodě a následně si užívat i pohled na vaše porosty, objednejte si osivo namořené tímto přípravkem.

Proč zvolit Redigo Pro?

Fuzariózy

Fuzariózy - problém, který všichni znáte. Problém, jehož význam však narůstá a eliminace je důležitá pro zdraví lidí i zvířat. Vyskytují se během celé vegetace obilniny od padání klíčních rostlin, choroby pat stébel až po klasová fuzária. Jejich škodlivost narůstá díky minimalizaci, zužování osevních sledů, pěstování obilniny po obilnině a zvyšujícím se plochám kukuřice. Fuzariózy se tak vyskytují v půdě, na osivu, na rostlinných zbytcích. Ochrana musí být tedy komplexní opatření, jež začíná vhodným výběrem mořidla.

Co způsobují fuzariózy na osivu?

Setí osiva napadeného houbami z rodu Fusarium způsobuje špatné klíčení a snížení energie vzcházení rostlin. Dochází taktéž k deformaci klíčku a je zaznamenán negativní vliv na rozvoj kořenového systému. Zatímco Fusarium spp. způsobuje, že zrna jsou svrasklá a lehká, Microdochium nivale (plíseň sněžná) zpravidla hmotnost zrn nesnižuje, a proto není odstraněno v procesu čištění.

Zdravé kořeny jsou základem správného vývoje rostliny. Zdravý kořenový systém slouží rostlině pro příjem živin, vody, stabilitu rostliny v půdě.

Co nám přineslo problémy v roce 2016?

Odpověď je jednoduchá - masivní napadení porostů fuzariózami. Tento výskyt způsoboval pokles výnosu až o 30 %. Při průměrném výnosu pšenice v roce 2016 6,72 t/ha a ceně 3 500 CZK/t tento pokles výnosu znamená finanční ztrátu cca 7 000 CZK/ha.

Příčiny napadení

Na podzim 2015 porosty klíčily a vzcházely za suchého a teplého počasí. Infekce Fusarium culmorum se šíří z trvalých spór a mycelia, choroba pak napadá koleoptile a kořínek již při klíčení. Systemicky se šíří do klasu. Další z faktorů ovlivňující náchylnost napadení rostlin fuzariózami je vysoké množství dusíku v půdě a úzký poměr C:N. Nezanedbatelnou roli hraje i náchylnost odrůd.

Výskyt fuzarióz

Fusarium spp. jsou patogeny vyskytující se na rostlinách, zvířatech i lidech. Způsobují choroby na širokém hostitelském spektru. Lze je nalézt v půdě, vzduchu i vodě.

Přežívají na osivu, v půdě a na zbytcích rostlin. Rostlinu provázejí po celou její vegetační dobu, a mohou napadat téměř všechny její části.

Kde začíná problém fuzarióz?

S ochranou osiva je potřeba začít již na poli, a to v průběhu kvetení obilnin. Tato fungicidní aplikace je nezbytná a současně velice náročná na načasování. Optimální je aplikace fungicidu proti fuzariózám během 24–48 hodin v období kvetení. Vzhledem k morfologii rostlin, kdy víme, že obilnina má hlavní stéblo a vedlejší odnože, dochází k rozdílnému kvetení na vedlejších odnožích. Proto aplikace fungicidu není vždy 100%. Proto i přes dobře provedené ošetření se infekce fuzarióz v porostu vyskytovat mohou a je nezbytné kontrolovat kvalitu zrna i po sklizni. V průběhu sklizně může dojít k poškození obalových vrstev zrna, a tím k vytvoření vstupních bran infekce. Zrno může být poškozeno již nastavením kombajnu, při překládání nebo transportu. Důležitá je i vlhkost zrna při sklizni - dosažení 14 % zabraňuje sekundárnímu napadení během skladování. Rovněž kvalitní skladování je základním opatřením pro uchování kvality produkce.

Moření se tak stává prvním a nezbytným vstupem a opatřením k přerušení a zabránění přenosu fuzarióz do dalšího oběhu.

Sněti nejenom v porostech pšenic

V roce 2015 jsme zaznamenali i zvýšený nárůst snětí. Závažnou chorobou v porostech ječmenů se stává sněť ječná prašná. Projevuje se časnějším metáním napadených klásků. Optimální teplota pro rozvoj je v rozmezí 18–20 °C. Běžné sněti způsobené patogeny z rodu Tilletia patřily do konce 50.let mezi časté choroby. Objevení účinných látek toto onemocnění zbagatelizovalo. Nicméně sněti se vracejí vzhledem ke snížené opatrnosti a ochraně.

Redigo Pro

Mořidlo Redigo Pro obsahuje účinné látky prothioconazole a tebuconazole známé z osvědčeného mořidla Lamardor. V mořidle Redigo Pro dochází ke zvýšení obsahu účinných látek, a to téměř o 40 %. Významně dochází k navýšení obsahu účinné látky prothioconazole, což vede k významnému zvýšení účinnosti na patogeny z rodu Fusarium spp. (graf 1) a současně na široké spektrum chorob přenosných osivem a půdou (graf 2). Redigo Pro zabraňuje klíčení spor a růst haustórií hub a vytváří tak dlouhodobou ochrannou zónu v okolí klíčící obilky.

Graf 3 ukazuje účinnost Redigo Pro na nejčastěji se vyskytující druhy Fusarium culmorum a Fusarium graminearum. Je zde porovnána účinnost na kontrolu a na vysoký standard používající se i na sněť zakrslou s podporou zakořenění.

Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.
Graf 1: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp.

Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem
a půdou
Graf 2: Účinnost mořidla Redigo Pro na choroby přenosné osivem a půdou

Graf 3: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp. (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)
Graf 3: Účinnost mořidla Redigo Pro na Fusarium spp. (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)

Kořenomorka - Rhizoctonia - problém ano či ne?

Rhizoctonia spp. je běžná půdní houba, a je nedílnou součástí půdních mikroorganizmů. To neznamená, že automaticky napadá rostliny. Ve většině případů není primárním původcem choroby, ale přidává se k Fusarium spp., stéblolamu, fyziologickým poruchám. Symptomaticky je na poli obtížné odlišit Rhizoctonia a stéblolam. Jednoznačné rozlišení, že jde o patogenní kmen Rhizoctonia, je možné jen na základě PCR a kultivace. Existuje i metoda „čuchací“ - Rhizoctonia patří do Basidiomycetes, tudíž má vůni „po houbách“. Ale při této detekci nelze určit, zda byla primární příčinou nekrózy kořenů. Graf 4 ukazuje účinnost Redigo Pro na Rhizoctonia spp.

Redigo Pro je určeno pro všechny druhy obilnin proti všem důležitým houbovým patogenům přenosným osivem a půdou.

Registrační pokusy probíhaly napříč Evropou v 11 státech. Během těchto pokusů na kontrolách docházelo k silným napadením patogeny. Redigo Pro prokázalo stabilní vysokou účinnost ve všech klimatických podmínkách i při vysokém tlaku chorob.

Graf 4: Účinnost mořidla Redigo Pro na Rhizoctonia solani (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)
Graf 4: Účinnost mořidla Redigo Pro na Rhizoctonia solani (Zdroj: doc. Prokinová, ČZU)

Jak aplikovat Redigo Pro?

Redigo Pro je nástupce osvědčeného mořidla Lamardor. Pokud chcete účinnost na úrovni Lamardoru - aplikujte Redigo Pro v dávce 0,5 l/t. V případě vysokého tlaku fuzarióz doporučujeme dávku 0,65 l/t.
Redigo Pro je možné kombinovat s insekticidním mořidlem Deter a fungicidním mořidlem Difend pro doplnění spektra účinnosti na sněť zakrslou.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 747x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 421x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 237x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1779x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 852x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail