Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Společně k cíli s Almiro

15. 05. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 474x

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. působí již několik let v oblasti ochrany a výživy rostlin. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní přípravky a pomáhat s úspěšným pěstováním zemědělských plodin. Letošní rok je pro společnost ve znamení velkých změn. Jednou z nich je i rozšíření prodejního portfolia. Stávající přípravky nově doplnily dva širokospektrální fungicidy a herbicid pro jarní ošetření ozimých i jarních obilnin.

Proseeds

Ochrana rostlin

První novinkou je fungicid Commodor. Obsahuje účinnou látku azoxystrobin. Vyniká širokou registrací včetně použití v bramborách. Má velmi dobré dlouhodobé působení a silný green efekt. Širokospektrální fungicid Commodor je účinný proti všem důležitým chorobám obilnin a je také výhodným partnerem pro řadu dalších fungicidů. Zajímavou kombinaci může tvořit spojení s přípravkem Pro-azol, další novinkou obsahující účinnou látku prothioconazole, který je považován za jeden z nejúčinnějších azolů. Vyniká postupným pronikáním do nových přírůstků, zvyšuje celkovou vitalitu rostlin a významně snižuje výskyt tzv. nespecifických skvrn. Pro-azol je širokospektrální fungicid s registrací v obilninách a řepce olejce. Velkou výhodou je jeho použití proti chorobám obilnin prakticky v celém aplikačním období. Od chorob pat stébel, přes listové choroby až po choroby klasové.

Novinky společnosti Almiro v letošním roce uzavírá dvousložkový herbicid Lector Max pro jarní ošetření ozimých i jarních obilnin. Obsahuje účinné látky florasulam a tribenuron-methyl. Vysokou účinnost na svízel a další široké spektrum plevelů spodního patra velmi dobře doplňuje možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

V produktové nabídce přípravků na ochranu rostlin dále nalezneme systémový fungicid Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole. Jarní aplikace v řepce olejce zvyšuje odolnost rostlin proti polehání. Při aplikaci v pšenici a ječmeni účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin, ovšem nejvíce se používá zejména k cíleným aplikacím proti fuzariózám klasu, kde snižuje obsah mykotoxinů v zrnu. Ochranu pšenice a ječmene proti širokému spektru houbových chorob nabízí také Safe Duo - fungicidní přípravek kombinující dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku, dlouhodobě působící azoxystrobin a rychle účinkující cyproconazole.

V boji s výdrolem obilnin anebo pýrem má společnost Almiro také co nabídnout. Grafop je selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku chizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce, slunečnici a cukrovce.

Stimulace růstu

S ochranou je vždy velice úzce spojena výživa rostlin. Snahou společnosti Almiro je nabídnout taková řešení, která v sobě nesou nejnovější poznatky z oblasti výzkumu a také přímo ze zemědělské praxe. Jednoduché a komplexní řešení rychlé aktivace růstu a vývoje rostlin přináší Altron Silver New. Z hlediska svého složení je jedinečný. Obsahuje jak látky zvyšující hladinu fytohormonů, tak látky aktivující buněčné pochody. Pro rostliny je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě dobře asimilovatelných citrátových vazeb. Zastoupeny jsou makroprvky (N, P, K) a mikroprvky (Mn, Zn, Cu, Mo, B) včetně železa vázaného ve formě vysoce účinného chelátu (Fe-EDDHA). Altron Silver New navíc obsahuje látky Krebsova cyklu, což je důležitý metabolický děj - kyselinu fumarovou, askorbovou, salycilovou, jablečnou, vinnou, citrónovou a vysoce aktivní kyselinu jantarovou. Okamžitý přísun energie dodávají jednoduché cukry. Vše je pak zakombinováno v roztoku nanostříbra. Několikaletými pokusy bylo prokázáno, že společná aplikace Altronu Silver New se systémovými fungicidy a insekticidy pozitivně ovlivňuje průnik účinných látek do rostliny. Jarní společné aplikace tak efektivně ovlivní účinnost používaných pesticidů a celkově podpoří vyrovnaný vývoj porostů. Navíc zvýší výnosový potenciál a kvalitu produkce.

Listová hnojiva

Společnost Almiro v loňském roce uvedla na trh kapalné hnojivo All Mikro. Hnojivo bylo vyvinuto tak, aby rostlinám poskytovalo potřebné stopové biogenní prvky v jejich dobře využitelných formách. All Mikro obsahuje zinek, mangan, měď, bor a molybden. Zastoupeny jsou také dusík a síra. Okamžité řešení deficitu zinku nabízí kapalné hnojivo Zinetic, které je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. Kromě řešení deficitu tohoto prvku v rostlinných pletivech Zinetic podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Vedle zinku hraje velmi důležitou roli ve správné výživě rostlin také síra. Šetrný a efektivní vnos síry nabízí kapalné hnojivo SN Prosulfan. Je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Vedle síry SN Prosulfan obsahuje také dusík v amonné i rychle působící amidické formě. V posledních letech je navíc velká pozornost věnována křemíku. Kapalné hnojivo NPK Prosilic obsahuje dusík, fosfor, draslík a významné množství dobře asimilovatelného křemíku. Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů rostlin. Přispívá k lepší odolnosti rostlin vůči polehání, tlaku škůdců a chorob. Pozitivně ovlivňuje snižování ztrát vody cestou transpirace.

Přípravky pro ochranu a výživu rostlin doplňují dva speciální produkty. První přípravek - MAXIeN, je určen ke společné aplikaci s kapalnými hnojivy obsahujícími amidický dusík (DAM, SAM, roztok močoviny). Tato pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy NBPT omezuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší a pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami z použitých hnojiv. Druhým přípravkem je kapalné hnojivo H2O Clean upravující tvrdost a pH vody. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slabě kyselou reakci (cca pH 6).

Partnerský program

Velkou novinkou v letošním roce je spuštění platformy ALMIRO Partners. Na našem partnerství nám záleží, a proto jsme připravili nový věrností program určený pro konečné odběratele našich produktů. Našemu zákazníkovi chceme být stále blíž, zaměřit se na jeho potřeby a pomoci mu nejen s úspěšným pěstováním zemědělských plodin.

Související články

Co ještě udělat, než přijde zima na zahradu

26. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 899x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

23. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 163x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

15. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 260x

Choroby a škůdci dobromysli

08. 11. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 234x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci III. – model degradace reziduí pesticidů

03. 11. 2021 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 253x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail