BASF
BASF
BASF

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 186x

I když je zima stále v plném proudu, resp. v době psaní tohoto článku (pol. ledna) se stále ještě zcela neprojevila, čas nelze zastavit a brzy se otevře jaro a je dobré být připraven na další, určitě vyzývavý rok, do čehož zajisté spadá i dobrý přehled o tom, co je na trhu jednotlivých firem nového. A především to je cílem tohoto článku, představit UPL novinky pro rok 2022, kterých je dokonce hned šest.

Proseeds

Jako první určitě přijde na řadu jarní herbicidní ošetření obilnin. V tomto segmentu přináší společnost UPL na trh novinku pod názvem Paramount® Max. Jedná se o kombinaci účinných látek florasulam a tribenuron-methyl, které jsou na trhu již velmi dobře známé a praxí ověřené. Výhodou tohoto herbicidu je možnost použití v opravdu všech ozimých i jarních obilninách, mimořádně vysoká selektivita ke kulturním plodinám (což potvrzuje registrované použití v ozimech až do BBCH 39 a do BBCH 32 u jarních obilnin). Dávkování je u všech plodin jednotné a to 25 g/ha, což je příjemná záležitost obzvláště směrem k nadbytečnému plastovému odpadu. Poslední nespornou výhodou je možnost použití bez jakýchkoliv aplikačních omezení v OP II. stupně povrchových a podzemních vod a na svazích.

Dalšími novinkami, které přichází technologicky na řadu hned vzápětí po herbicidním ošetření, je morforegulace a biostimulace počátkem prodlužovacího růstu, tedy v BBCH 30–31 (fáze 1. kolénka). Růstový regulátor Vertico® obsahuje 250 g/l účinné látky trinexapac-ethyl. Jedná se o kvalitní a prověřený přípravek k ochraně obilnin proti polehnutí, navíc z originálního zdroje. Jak pracovat a jaké nesporné benefity přináší použití tohoto přípravku již určitě netřeba jakkoli připomínat, jelikož se stal pevně zabudovaným a důvěrně známým standardem pěstitelských technologiích v ochraně obilnin proti polehnutí. A polehnutí je vážně to poslední, co si pěstitel přeje vidět, navíc při tak vysokých cenách komodit, které doufejme minimálně vydrží nebo ještě porostou.

Doposud ne tolik zakořeněným, ale v posledních letech výrazně rostoucím trhem je segment biostimulátorů a zde přinášíme novinku Ary-Amin C®. Jedná se o unikátní komplex amimokyselin, získaných výhradně extrakcí rostlinného původu, obohacený o důležité živiny a mnoho dalších aktivních látek (ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou ve Valencii bylo identifikováno více než 200 aktivních látek). Aplikace biostimulátoru Ary-Amin C chrání rostliny proti poškození různými klimatickými stresy (mráz, sucho, salinita, vysoké teploty apod.). Obsahuje vysoké množství karbohydrátů, které jsou důležitým zdroje energie pro růst a vývoj, obzvláště v nepříznivých podmínkách. Napomáhá optimalizovat syntézu chlorofylu, zlepšuje metabolismus a efektivitu využití dusíku a zvyšuje odolnost abiotickému stresu za nepříznivých podmínek pro růst rostlin. Obsahuje vysoké množství využitelného organického uhlíku, kys. asparagové, která je kriticky důležitá pro zlepšení výživového stavu, kys. glutamové, která má signální roli - spouští adaptaci rostliny na abiotické i biotické stresové prostředí a vysoký obsah prolinu, který je zásadní pro zvýšení odolnosti stresu. Aplikací zavádíme do zaběhnutých technologií účinný prvek, kterým pomůžeme k dalšímu zvýšení výnosu, blíže ke genetickému potenciálu pěstovaných plodin.

Začínáme druhou polovinu novinek a je třeba zmínit klíčovou novinku roku 2022 pro fungicidní ošetření obilnin, a tím je fungicid Empartis®. Tento fungicid určený výhradně pro aplikaci do obilnin, představuje velmi zajímavou novinku mezi širokospektrálními fungicidy a ve fungicidní ochraně obilnin je na trhu jedinou dostupnou kombinací účinné látky boscalid (ze skupiny SDH inhibitorů) a kresoxim-methylu (ze skupiny QoI inhibitorů). Jedná se o robustní fungicid vyznačující se dlouhodobou účinností (ochranným působením) proti širokému spektrum houbových chorob. Dosahuje obzvláště přesvědčivých výsledků v T1 aplikacích proti stéblolamu a je to nový účinnostní standard proti této chorobě. Dále je naprosto vynikající v technologiích jednoho fungicidního ošetření jarního ječmene díky velmi dobré účinnosti na padlí, hnědou a rynchosporiovou i ramulariovou skvrnitost). Je tedy opravdu novou, originální a naprosto ideální volbou pro T1 v pšenici i ječmeni a do T2 v pšenici. Dávkování se pohybuje v rozmezí 1,0–1,5 l/ha, dle cíle konkrétní aplikace.

Velmi atraktivní novinkou pro ošetření obilnin, ale stejně tak i řepky olejky, je fungicid Tiocan®. Představuje opravdu velmi širokospektrální fungicid, který je použitelný, zcela bez nadsázky v průběhu celé vegetace obilnin (od fáze plného odnožování až do kvetení obilnin), tedy jak proti chorobám spodního patra, všem významným listovým chorobám, tak i chorobám klasů. Nesporným benefitem je také použití v řepce olejce proti hlízence, bez jakýchkoliv aplikačních omezení, navíc za velmi zajímavou cenu. V řepce se poté zcela logicky nabízí i možnost tank-mix kombinace s fungicidem Affix, v doporučeném dávkování 0,4–0,5 l/ha Affix + 0,5 l/ha Tiocan. Tato fungicidní kombinace směřovaná do plného květu řepky zajišťuje opravdu robustní a dlouhodobou ochranu proti klíčové chorobě řepky olejky - hlízence obecné.

Poslední novinkou, uzavírající představení nových produktů společnosti UPL pro rok 2022 je herbicid Butisan® Star. Představuje kvalitní, prověřené a flexibilní řešení ochrany řepky olejky proti plevelům. Jedná se převážně o půdní herbicid, který je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Obě uč. látky působí již na hypokotyl vzcházejících plevelů, které jsou tak hubeny ještě před vzejitím. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Je možné ho použít jak v sólo aplikaci v dávce 2,0 l/ha, bez ohledu na růstovou fázi řepky nebo i ve stále častějších sekvenčních ošetřeních, pre- i postemergentně. Důležitá je i možnost použití v řepce ozimé bez závazných aplikačních omezení.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 494x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 435x

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 125x

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 250x

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

21. 04. 2022 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; poradce v ochraně rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 351x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail