BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2021

23. 11. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 537x

Letos (i v loňském roce) byly na více místech ovocné stromy poškozeny jarními mrazy. Mrazy zasáhly pěstitelské oblasti v první dekádě dubna a pak na přelomu dubna a května. Sady mrazům většinou odolaly díky opoždění vegetace, kdy stromy kvetly o několik týdnů později.

Limagrain

Ovocné dřeviny

Letos (i v loňském roce) byly na více místech ovocné stromy poškozeny jarními mrazy. Mrazy zasáhly pěstitelské oblasti v první dekádě dubna a pak na přelomu dubna a května. Sady mrazům většinou odolaly díky opoždění vegetace, kdy stromy kvetly o několik týdnů později. Kdyby byla vegetace již pokročilá jako v minulých letech, byly by letošní škody z mrazů opět velmi vysoké. Škody mrazem byly letos jen lokální.

Některé sady byly poškozeny i krupobitím a mnohé stromy nebyly opyleny, protože v důsledku velmi chladného deštivého počasí v době květu nemohli létat skoro žádní opylovači. To se nejvíce projevilo horším opylením u švestek, třešní a višní. Větší výkyvy byly i v jednotlivých regionech.

Místně došlo i k poškození hrušní a jabloní působením pozdních jarních mrazů, toto poškození dále zvýšilo podíl jablek určených na průmyslové zpracování. Lokálně nelze vyloučit škodu ani u jiných druhů v žádném z okresů v ČR.

Letos místy i v intenzívně pěstovaných sadech převládaly střední až velmi silné výskyty škodlivých organizmů, nejenom na neošetřovaných stromech sadů a stromořadí.

Poškození jablek jarními mrazy
Poškození jablek jarními mrazy

Jablka poškozená krupobitím
Jablka poškozená krupobitím

Jabloně a hrušně

Průběh počasí zpočátku jara podpořil infekci padlím (z vyrašených pupenů infikovaných v loňském létě) a později i strupovitostí a dalšími skvrnitostmi listů.

Na většině nedokonale ošetřovaných stromech na náchylných odrůdách byly střední až silné výskyty padlí jabloňového a strupovitosti.

Na některých lokalitách byly až silné výskyty mšic a místy i štítenky zhoubné. Průběh počasí přispíval i k většímu poškození plodů živočišnými škůdci - zobonoskami, obalečem jablečným a lokálně pupenovými a slupkovými obaleči - obalečem jabloňovým, obalečem pupenovým a zimolezovým, podkopníčky aj.

Ve více oblastech měly plody i různá mrazová poškození. Byly také zaznamenány střední až silné výskyty moniliové hniloby plodů - podle odrůdy a intenzity ochrany. Ve vlhčích lokalitách byly plody před sklizní „ušpiněny“ sazovitostímušincovitostí.

Výskyty rzivosti hrušně na hrušních byly většinou střední až silné. V oblastech poškozených mrazy a kroupami byla úroda tržních plodů jen minimální.

Třešně, višně

Velmi chladné a deštivé počasí v době květu se projevilo horším opylením u třešní i višní. Úroda byla většinou malá.

Výskyt vrtule třešňové byl střední. Byly také pozorovány slabé až silné výskyty mšice třešňové.

Slivoně

Kvůli mrazíkům a zejména špatnému opylení byla jen malá násada plodů. Výnosy většiny odrůd byly malé, místy i průměrné.

Intenzivní sady byly ošetřeny proti pilatkámmšicím na konci květu, takže poškození a propad plůdků po pilatkách byl malý. Výskyty mšic, svilušky, puklic a štítenek byly lokálně zvláště na neošetřených stromech střední místy až silné. Na mladších výsadbách byly střední výskyty hálčivce višňového. Již od vyvěšení feromonových lapačů byly střední místy až silné nálety obaleče švestkového, ve více překrývajících se letových vlnách až do sklizně plodů. Napadení plodů v intenzivních výsadbách bylo (po ošetření) u raných odrůd jen minimální, u pozdních odrůd bylo napadení do 2 %.

Byly také zaznamenány až silné výskyty moniliové hniloby plodů - podle odrůdy a intenzity ochrany.

Hálčivec višňový - napadení listů
Hálčivec višňový - napadení listů

Švestka poškozená obalečem švestkovým
Švestka poškozená obalečem švestkovým

Obaleč švestkový - housenka
Obaleč švestkový - housenka

Meruňky

Také úroda meruněk byla na střední Moravě po poškození ranními mrazy většinou malá. Na některých lokalitách byly stromy i silně poškozeny moniliniovou spálou.

Moniliniová spála meruňky
Moniliniová spála meruňky

Broskvoně

Rovněž u broskvoní byly raně kvetoucí odrůdy poškozeny mrazy. Většinou byla jen nízká úroda.

I na ošetřených stromech bylo střední až silné napadení kadeřavostí broskvoně. Lokálně byly některé odrůdy napadeny padlím broskvoně. Takto napadené plody byly následně poškozeny moniliniovou hnilobou peckovin.

Byly zjištěny střední výskyty mšice broskvoňové, mšice hnízdotvorné a mšice slívové na listech a makadlovky broskvoňové v prýtech i v plodech.

Kadeřavost broskvoně
Kadeřavost broskvoně

Mšice broskvoňová
Mšice broskvoňová

Mšice hnízdotvorná - napadení listů
Mšice hnízdotvorná - napadení listů

Rybíz

Násada plodů byla letos dobrá. Byly zjištěny silné výskyty mšic, lokálně až střední výskyty hnědého padlí angreštu a rzi sloupečkové.

Rez sloupečková na rybízu
Rez sloupečková na rybízu

Réva vinná

Letos na jaře réva odkvetla nejpozději za dvacet let, což zpozdilo celý vegetační vývoj. Vinobraní bylo proti předchozím rokům opožděné zhruba o dva týdny a většina hroznů se plánovala sklidit z vinohradů asi do konce října. Výnosy byly zatím podobné loňskému roku a kvalita byla taky dobrá.

Na révě vinné byly místy silnější opakované výskyty roztočů - kadeřavostplstnatost révy vinné. Letošní přeháňkový průběh počasí podporoval silnou infekci padlím révy i plísní révy.

Na části vinic se objevuje houbové onemocnění ESCA - chřadnutí a odumírání révy, které způsobuje monofágní Phaeomoniella chlamydospora a z dalších široce polyfágních především Fomitiporia punctata a Stereum hirsutum. Houby napadají zejména kmen révy vinné. Týká se to hlavně starších stresovaných keřů a zatím nelze tuto nemoc zcela vyléčit. Lze jen odstranit a zničit napadené dřevo a dezinfikovat nástroje, které s ním přišly do styku, aby se choroba dále nešířila.

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 63x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 822x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 530x

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 141x

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 206x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail