Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Zhodnocení ochrany zahrad, sadů a vinic na střední Moravě za rok 2017

30. 11. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 607x

V intenzívně pěstovaných sadech převládaly slabé až střední výskyty škodlivých organizmů. Střední až silnější výskyty byly zjišťovány zejména na neošetřovaných stromech extenzivních sadů a stromořadí. Druhá polovina dubna přinesla výrazné ochlazení s výskytem mrazů, které na řadě míst způsobily škody.

Agronutrition

Ovocné dřeviny

V intenzívně pěstovaných sadech převládaly slabé až střední výskyty škodlivých organizmů. Střední až silnější výskyty byly zjišťovány zejména na neošetřovaných stromech extenzivních sadů a stromořadí. Druhá polovina dubna přinesla výrazné ochlazení s  výskytem mrazů, které na řadě míst způsobily škody. Letos důsledkem teplého února a mimořádně teplého bězna s časným nástupem vegeace dubnové mrazy poškodily již odkvetlé a rozkvetlé stromy, které by při běžném průběhu počasí by ještě nekvetly. Zjišťovaná mrazová poškození květů a plodů byla podle lokalit dosti rozdílná. U jabloní, které teprve začaly kvést, bylo poškození odhadováno na 30–50 %, ale u švestek a  hrušní 50–70 % a u broskvoní a meruněk místy až 100 %. Značně byly mrazem poškozeny i citlivé ořešáky. Lokálně byl poškozen i angrešt, rybíz, květy révy vinné a další.

Jabloně a hrušně

Průběh počasí zpočátku jara podpořil infekci padlí jabloňového (z vyrašených pupenů infikovaných v létě) a později i strupovitosti a další skvrnitosti listů. Na většině nedokonale ošetřovaných stromech na náchylných odrůdách byly střední až silné výskyty padlí jabloňového a rovněž až silné výskyty strupovitosti jádrovin, místy i na plodech. Byly také zaznamenány až silné výskyty moniliové hniloby plodů - podle odrůdy a intenzity ochrany.

Při nižší násadě plodů bylo i větší poškození plodů živočišnými škůdci - zobonoskami, obalečem jablečným a lokálně pupenovými a slupkovými obaleči - obalečem jabloňovým, pupenovým, zimolezovým, podkopníčky aj. Na některých lokalitách byly i střední až silné výskyty mšic a místy i vlnatky krvavé.

Na hrušních byly navíc až střední výskyty rzivosti hrušně a slabé až střední výskyty hálčivců.

V důsledku poškození mrazy a místy i sucha byla sklizeň plodů i v intenzivních sadech jen průměrná, místy až podprůměrná u některých odrůd s převahou drobných plodů.

Padlí jabloňové
Padlí jabloňové

Strupovitost na jablkách
Strupovitost na jablkách

Housenka obaleče jablečného
Housenka obaleče jablečného

Hnízdo mšice vlnatky krvavé
Hnízdo mšice vlnatky krvavé

Rzivost hrušně
Rzivost hrušně

Třešně, višně

Pokud nebyly stromy poškozeny mrazy či moniliovým úžehem květů, byla většinou střední úroda. Plody kvůli přeháňkovému průběhu počasí mnohdy trpěly v době dozrávání praskáním plodů. Během květu byly v některých lokalitách vhodné podmínky pro infekci moniliovým úžehem květů, kde i na ošetřovaných višních byla jen slabší násada plodů.

Výskyt vrtule třešňové byl střední. Byly také pozorovány slabé až střední výskyty mšice třešňové.

Slivoně

V letošním roce byla lokálně i na stromech nepoškozených mrazem jen průměrná násada plodů. Intenzivní porosty byly ošetřeny proti pilatkámmšicím na konci květu, takže poškození a propad plůdků po pilatkách byl malý. Výnosy většiny odrůd byly střední. Výskyty pilatek, mšic a puklic byly lokálně zvláště na neošetřených stromech střední až silné. Již od vyvěšení feromonových lapačů byly střední, místy až silné nálety obaleče švestkového, ve více letových vlnách až do sklizně plodů. Napadení plodů v intenzivních výsadbách bylo (po ošetření) u raných odrůd jen minimální, u pozdních odrůd bylo napadení do 2%.

Lokálně byl na švestkách pozorován silný výskyt puchrovitosti slivoně. V intenzivních výsadbách je již standardem aplikace fungicidu s účinnou látkou tebukonazol, který kromě moniliové hniloby plodů dobře kontroluje i suchou skvrnitost slivoně a rez švestkovou, která na neošetřených stromech v některých lokalitách způsobuje předčasný opad listů.

Housenka obaleče švestkového
Housenka obaleče švestkového

Puchrovitost slivoně
Puchrovitost slivoně

Meruňky

Na mnoha lokalitách byly meruňky poškozeny mrazy a místy byly i mnohé stromy až 100% napadeny infekcí moniliovým úžehem květů. Plody byly (podle doby dozrávání) místy středně napadeny strupovitostí peckovinmoniliovou hnilobou peckovin. Úroda byla většinou malá.

Broskvoně

Na mnoha místech to bylo obdobné jako u meruněk. Jenom místo moniliového úžehu byla místy většina i středně odolných odrůd broskvoní až silně napadena infekcí kadeřavosti broskvoní. Lokálně byly některé odrůdy napadeny padlím broskvoní, středně až silně strupovitostí peckovin a suchou skvrnitostí peckovin. Takto napadené plody byly následně poškozeny moniliovou hnilobou peckovin.

Byly zjištěny střední až silné výskyty mšice broskvoňové, mšice hnízdotvorné a mšice slívové na listech a makadlovky broskvoňové na prýtech i v plodech. Úroda byla většinou minimální.

Kadeřavost broskvoně
Kadeřavost broskvoně

Strupovitost plodů broskvoně
Strupovitost plodů broskvoně

Mšice hnízdotvorná na broskvoni
Mšice hnízdotvorná na broskvoni

Angrešt

Zjištěny byly většinou slabé, místy až silné výskyty hnědého padlí angreštu a lokálně střední výskyty mšic, zejména na neošetřených porostech.

Hnědé padlí angreštu
Hnědé padlí angreštu

Rybíz

Násada plodů byla lokálně horší. Byly zjištěny střední výskyty mšic, lokálně až střední výskyty rzi sloupečkové. Na mnoha lokalitách byl rybíz poškozen mrazy.

Rez sloupečnová na rybízu
Rez sloupečnová na rybízu

Mšice rybízová na červeném rybízu
Mšice rybízová na červeném rybízu

Réva vinná

Na révě vinné byly místy silnější opakované výskyty roztočů - kadeřavostplstnatost révy vinné. Letošní přeháňkový průběh počasí silně podpořil infekci padlí révy a po oteplení rovněž i plísni révy. Neošetřené porosty citlivých odrůd byly chorobami silně poškozeny. Na některých lokalitách byla réva poškozena mrazy.

Kadeřavost révy vinné
Kadeřavost révy vinné

Plstnatost révy vinné
Plstnatost révy vinné

Padlí révy
Padlí révy

Plíseň révy
Plíseň révy

Zhodnocení ochrany zahrad, sadů a vinic na střední Moravě za rok 2017

Padlí jabloňové
Padlí jabloňové
Housenka obaleče jablečného
Hnízdo mšice vlnatky krvavé
Rzivost hrušně
Housenka obaleče švestkového
Puchrovitost slivoně
Kadeřavost broskvoně
Strupovitost plodů broskvoně
Mšice hnízdotvorná na broskvoni
Hnědé padlí angreštu
Rez sloupečnová na rybízu
Mšice rybízová na červeném rybízu
Kadeřavost révy vinné
Plstnatost révy vinné
Padlí révy
Plíseň révy

Související články

Ochrana ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci - Doporučení pro období září a října

24. 09. 2018 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 404x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2018

17. 09. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 609x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2018

19. 08. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 502x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2018

18. 08. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 565x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail