Chemap Agro s.r.o.

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 428x

Bér italský je plodinou, jejíž význam roste se změnou klimatu. Kvalita jeho siláže je srovnatelná s čirokem a semeno o velikosti drobného prosa je dobré chuti. Díky výživné hodnotě je vhodné pro potravinářské účely a jako krmivo je ceněno především pro okrasné ptactvo.

Bér italský (syn. vlašský, slovensky mohár) pochází z Číny, Indie a Malé Asie. Patří do skupiny teplomilných plodin s C4 (rychlou) fotosyntézou. V Číně se pěstoval již před 8 tisíci lety, v Evropě na Blízkém a Středním východě se prokazatelně pěstoval už v době bronzové (asi 2 tis. let př. n. l.) Je to statná bylina z čeledi lipnicovitých (Poaceae) s jednotlivými přímými hladkými stébly, 100–150 cm vysokými. Kořenový systém je ve srovnání s prosem setým vyvinutější. Květenství je 5–30 cm dlouhý, větvený lichoklas.

Agrotechnika

Na půdu není bér zvláště náročný, daří se mu na všech půdách a po všech předplodinách. Nesnáší půdy studené a zamokřené. Na teploty je o něco náročnější než proso a je odolný proti suchu a horku. Na produkci 1 t biomasy spotřebuje až o 1/3 vody méně než kukuřice. Semena klíčí od 5–8 °C, ale výsev raději provádíme do půdy více vyhřáté, aby semena rychle vzešla a porost se nezaplevelil. Takové podmínky nastávají obvykle v květnu po „zmrzlých mužích“, ale sít se dá i mnohem později. Nepříjemným plevelem bérů je příbuzná ježatka kuří noha. Můžeme ji eliminovat kvalitní předseťovou přípravou půdy, na kterou je vzhledem k pozdnímu termínu výsevu dostatek času.

Osivo se seje do úzkých řádků a do hloubky 2–3 cm. Při pěstování na zrno je výsevek 10–13 kg, při pěstování na zelenou hmotu 15–25 kg. Za sucha pozemek uválíme. Bér, podobně jako čirok, zpočátku roste jen pomalu.

V raných fázích vegetace má malý příjem živin, který se zvyšuje od odnožování do květu. Dávky a druhy hnojiv volíme podle předplodiny a použití (píce, zrno). Z půdy odebírá na 1 tunu produkce semen až 30 kg N, 15 kg P205, 40 kg K2O a 10 kg CaO. Živiny dodáváme obvykle jednorázově před setím kombinovanými hnojivy. Na lehčích a chudších půdách lze přihnojit béry na zrno ledkem v dávce do 45 kg N/ha v době odnožování. Hnojení dusíkem však prodlužuje vegetaci a může způsobit nerovnoměrné dozrávání a polehnutí porostu. Béry na siláž nebo na seno hnojíme do 80 kg N/ha.

Herbicidní ochranu náš registr neřeší. V zahraničí se proti dvouděložným plevelům používá Arrat v dávce 0,15–0,2 kg/ha. Přestože choroby a škůdci jsou známy, ale při současné intenzitě pěstování nemají velký význam a ochrana se rovněž neřeší.

Zelená hmota na siláž se sklízí dvoufázově před metáním, pro sečení je vhodné použít stejně jako u čiroků prstový kondicionér. Zavadlou hmotu lze snadno silážovat i do kulatých balíků. Po sklizni bér obrůstá, ale méně intenzívně než čirok, a proto je vhodné i sít kombinaci těchto dvou plodin. Při pěstování na zelenou hmotu získáváme 15–25 t/ha silážní hmoty z jedné seče.

Sklizeň béru na zrno provádíme v plné zralosti neboť porosty dozrávají poměrně jednotně a obilky z laty nevypadávají. Protože jsou obilky drobné, musíme výmlat provádět vysokými otáčkami s dostatečně staženým mláticím košem, nebezpečí jejich poškozování je malé. Zrno se po sklizni v některých letech musí dosušit. Pro lidskou výživu se obilky musí v mlýnech „odslupkovat“ neboť plucha srůstá s obilkou. Výnosy zrna béru kolísají podle pěstitelských podmínek a úrovně agrotechniky od 1,5 do 4 t/ha. U bérů nebyly zaznamenány problémy se zaplevelením následných plodin jeho výdrolem.

2.	Množitelský porost béru Rucereus na velmi suchém stanovišti (2019)
Množitelský porost béru Rucereus na velmi suchém stanovišti (2019)

Letní směska - čirok Ruzrok s bérem
Letní směska - čirok Ruzrok s bérem

Dozrávající odrůda Ruberit
Dozrávající odrůda Ruberit

Využití

Bér je druhou nejrozšířenější prosovitou obilninou, pěstuje se po celém světě. Jeho význam narůstá v zemích s teplejším a sušším klimatem. Zrno má vyšší výživnou hodnotu než rýže nebo pšenice, vyniká zejména obsahem vitamínů a výhodným aminokyselinovým složením. Jeho mouka má univerzální využití a dělají se z ní potraviny pro diabetiky a osoby s nesnášenlivostí k lepku.

Obilky béru jsou také využívány pro krmení domácích zvířat, exotických ptáků a drůbeže, zvláště kuřat. Bér italský je ale především kvalitní pícninou pěstovanou na zelenou hmotu nebo na seno. V literatuře se uvádí, že kvalita senáže je velmi podobná čirokové. Dobytek ji velmi rád přijímá, což se potvrdilo i v mnoha českých chovech.

Při silážování „napřímo“ se bér musí sklízet v mléčné zralosti, protože pak mu příliš tvrdnou pluchy. Co se týká sena, stébla béru vysychají poměrně obtížně, a proto lze k sušení přistoupit jen za stálého velmi teplého počasí. Poměrně kvalitní je i bérová sláma po výmlatu semen. Oproti slámě z obilnin obsahuje výrazně více živin včetně bílkovin, je relativně měkká a pro dobytek stravitelnější.

Největší potenciál béru se ale jeví ve využití jako suchu odolné strniskové meziplodiny. V suchém a teplém letním období je jednou z mála plodin, které dokážou rychle vyklíčit a vyrůst i s málem vody, která v půdě zbývá. Ideální kombinace meziplodin pro greening do velkého sucha je s čirokem Ruzrok, v letní směsce ale lze kombinovat s dalšími meziplodinami, např. se svazenkou, jetelem alexandrijským, s hořčicí aj.

České odrůdy béru a čiroku

Do českých podmínek vyšlechtil Ing. Hermuth ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni první české odrůdy bérů a čirok s drobnějším zrnem, odrůdu Ruzrok. Bér Ruberit je o něco mohutnější a má červené zrno. Rucereus je ranější odrůda s větším výnosem žlutého zrna. Obě odrůdy jsou velmi odolné proti vylušťování a v teplém letním počasí rychle rostou i při malé dostupnosti vody. Kromě produkce nadzemní biomasy výborně prokořenění půdu a při včasném letním zásevu získáme dostatek píce pro krmení hospodářských zvířat. Odrůdy bérů a čiroku byly oceněny zlatou medailí na výstavě Země živitelka 2018. Licenční množení a distribuci osiva zajišťuje firma SEED SERVICE s.r.o. z Vysokého Mýta.

Související články

Úponkové odrůdy hrachů Limagrain

17. 04. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 51x

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 200x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1602x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 383x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 499x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail